Phân phối chương trình môn Vật lý bậc THPT mới nhất

Phân phối chương trình môn vật lí THPT được Hoatieu chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết này mẫu phân phối chương trình môn Vật lí lớp 10, lớp 11, lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phân phối chương trình Vật lý 10 Kết nối tri thức, phân phối chương trình Vật lý 10 Chân trời sáng tạo, phân phối chương trình Vật lý 11 Kết nối tri thức... Mời các bạn cùng tham khảo.

Phân phối chương trình môn Sinh học bậc THPT

Phân phối chương trình môn Công nghệ bậc THPT

Phân phối chương trình Vật lý 10 Kết nối tri thức

Xem tại đây.

Phân phối chương trình Vật lý 10 Chân trời sáng tạo

STT

Tên chương/

Chủ đề

Tên bài

Số tiết

1

Mở đầu

Bài 1. Tổng quan về Vật lí học

2 tiết

Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí

1 tiết

Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí

3 tiết

2

Mô tả chuyển động

Bài 4. Chuyển động thẳng

4 tiết

Bài 5. Chuyển động tổng hợp

2 tiết

Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng

2 tiết

3

Chuyển động biến đổi

Bài 7. Gia tốc – Chuyển động biến đổi đều

4 tiết

Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do

1 tiết

Bài 9. Chuyển động ném

2 tiết

Kiểm tra định kì

1 tiết

4

Ba định luật Newton. Một số lực trong thực tiễn

Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động

5 tiết

Bài 11. Một số lực trong thực tiễn

4 tiết

Bài 12. Chuyển động rơi trong không khí khi có lực cản

2 tiết

Kiểm tra định kì

1 tiết

5

Moment lực. Điều kiện cân bằng

Bài 13. Tổng hợp lực – Phân tích lực

2 tiết

Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật

4 tiết

Ôn tập và kiểm tra học kì I

2 tiết

6

Năng lượng

Bài 15. Năng lượng và công

4 tiết

Bài 16. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng

4 tiết

Bài 17. Công suất – Hiệu suất

2 tiết

Kiểm tra định kì

1 tiết

7

Động lượng

Bài 18. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng

3 tiết

Bài 19. Các loại va chạm

3 tiết

8

Chuyển động tròn

Bài 20. Động học của chuyển động tròn

2 tiết

Bài 21. Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm

2 tiết

9

Biến dạng của vật rắn

Bài 22. Đặc tính của lò xo

2 tiết

Bài 23. Định luật Hooke

2 tiết

Kiểm tra định kì

1 tiết

Ôn tập và kiểm tra học kì II

2 tiết

Phân phối chương trình chuyên đề Vật lí 10 CTST

STT

Tên

Chuyên đề

Tên bài

Số tiết

1

Vật lí trong một số ngành nghề

Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học

4 tiết

Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học

3 tiết

Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề

3 tiết

2

Trái Đất và bầu trời

Bài 4. Phương hướng trên bầu trời

3 tiết

Bài 5. Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao

4 tiết

Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn

3 tiết

3

Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường

Bài 7. Môi trường và bảo vệ môi trường

4 tiết

Bài 8. Năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo

3 tiết

Bài 9. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam

4 tiết

Bài 10. Ô nhiễm môi trường

4 tiết

Phân phối chương trình Vật lý 10 Cánh Diều

Xem tại đây.

Phân phối chương trình Vật lí 11 Chân trời sáng tạo

Xem tại đây.

Phân phối chương trình Vật lý 11 Kết nối tri thức

Xem tại đây.

Phân phối chương trình môn Vật lí THPT sách cũ

(Thực hiện từ năm học 2013-2014 và theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

LỚP 10

Cả năm: 37 tuần (70 tiết)

Học kì I: 19 tuần (36 tiết)

Học kì II: 18 tuần (34 tiết)

Tiết

PHẦN I: CƠ HỌC

Chương I: Động học chất điểm

Tiết 1:

Chuyển động cơ

(Bài tập 9 trang 11 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 2:

Chuyển động thẳng đều

Tiết 3:

Chuyển động thẳng biến đổi đều (Tiết 1)

( Mục II.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều: chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận)

Tiết 4:

Chuyển động thẳng biến đổi đều (Tiết 2)

Tiết 5:

Bài tập

Tiết 6:

Sự rơi tự do

Tiết 7:

Bài tập

Tiết 8:

Chuyển động tròn đều (Tiết 1)

(Bài tập 12 trang 34 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 9:

Chuyển động tròn đều (Tiết 2)

(Mục III.1. hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều: chỉ cần nêu kết luận về hướng của vectơ gia tốc)

Tiết 10:

Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Tiết 11:

Bài tập

Tiết 12:

Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Tiết 13-14:

Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do (Tiết 1 + Tiết 2)

Tiết 15:

Kiểm tra 1 tiết

Chương II: Động lực học chất điểm

Tiết 16:

Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

(Bài tập 9 trang 58 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 17:

Ba định luật của Niu-tơn (Tiết 1)

Tiết 18:

Ba định luật của Niu-tơn (Tiết 2)

Tiết 19:

Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Tiết 20:

Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Tiết 21

Bài tập

Tiết 22

Lực ma sát

(Mục II. Lực ma sát lăn và mục III. Lực ma sát nghỉ: đọc thêm;

Câu hỏi 3 trang 78 SGK : không yêu cầu học sinh phải trả lời;

Bài tập 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 23

Lực hướng tâm

(Mục II. Chuyển động li tâm: đọc thêm;

Câu hỏi 3 trang 82 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời;

Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK : không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 24

Bài tập

Tiết 25

Bài toán về chuyển động ném ngang

Tiết 26

Thực hành: Đo hệ số ma sát (Tiết 1)

Tiết 27

Thực hành: Đo hệ số ma sát (Tiết 2)

Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Tiết 28

Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song

Tiết 29:

Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực

Tiết 30:

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

( Mục I.1. Thí nghiệm: không dạy

Bài tập 5 trang 106 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 31:

Các dạng cân bằng . Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Tiết 32:

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Tiết 1)

Tiết 33:

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (Tiết 2)

(Mục II.3. Mức quán tính trong chuyển động quay: Đọc thêm

Câu hỏi 4 trang 114 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời

Bài tập 10 trang 115 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

Tiết 34:

Ngẫu lực

Tiết 35:

Bài tập

Tiết 36:

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Chương IV. Các định luật bảo toàn

Tiết 37:

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 1)

Tiết 38:

Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (Tiết 2)

Tiết 39:

Công và công suất (Tiết 1)

Tiết 40:

Công và công suất (Tiết 2)

Tiết 41:

Bài tập

Tiết 42:

Động năng

(Mục II. Công thức tính động năng: chỉ cần nêu công thức và kết luận)

Tiết 43:

Thế năng (Tiết 1)

(Mục I.3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công: đọc thêm)

Tiết 44:

Thế năng (Tiết 2)

Tiết 45:

Cơ năng

(Mục I.2. Sự bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường: chỉ cần nêu công thức (27.5) và kết luận)

Tiết 46:

Bài tập

PHẦN II: NHIỆT HỌC

Chương V: Chất khí

Tiết 47:

Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Tiết 48:

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt

Tiết 49:

Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Tiết 50:

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (Tiết 1)

Tiết 51:

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (Tiết 2)

Tiết 52:

Bài tập

Tiết 53:

Kiểm tra 1 tiết

Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học

Tiết 54:

Nội năng và sự biến thiên nội năng

Tiết 55:

Các nguyên lý của nhiệt động lực học (Tiết 1)

( Mục II.1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch: Đọc thêm)

Tiết 56:

Các nguyên lý của nhiệt động lực học (Tiết 2)

Tiết 57:

Bài tập

Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Tiết 58:

Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Tiết 59:

Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Tiết 60:

Bài tập

Tiết 61:

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (Tiết 1)

Tiết 62:

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (Tiết 2)

Tiết 63:

Bài tập

Tiết 64:

Sự chuyển thể của các chất (Tiết 1)

Tiết 65:

Sự chuyển thể của các chất (Tiết 2)

Tiết 66:

Độ ẩm của không khí

Tiết 67:

Bài tập

Tiết 68:

Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng (Tiết 1)

Tiết 69:

Thực hành : Đo hệ số căng bề mặt ngoài của chất lỏng (Tiết 2)

Tiết 70:

Kiểm tra học kỳ II

LỚP 11

Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết)

Học kì I: 19 tuần ( 36 tiết)

Học kì II: 18 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH VÀ ĐIỆN TRƯỜNG

Tiết

Tên bài

1

Điện tích. Định luật cu-lông

2

Bài tập

3

Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

4- 5

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

6

Bài tập

7

Công của lực điện

( Bài tập 8 trang 25 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

8

Điện thế. Hiệu điên thế

9

Bài tập

10

Tụ điện (Công thức năng lượng điện trường W trong mục II.4. Năng lượng tụ điện: đọc thêm Bài tập 8 trang 33 SGK : Không yêu cầu HS phải làm)

11

Bài tập

CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Tiết

Tên bài

12- 13

Dòng điện không đổi. Nguồn điện ( Mục V. Pin và acquy: đọc thêm)

14

Bài tập

15

Điện năng. Công suất điện

16

Bài tập

17

Định luật ôm đối với toàn mạch

( Mục I. Thí nghiệm: không dạy

Mục II. Định luật Ôm đối với toàn mạch: Chỉ cần nêu công thức (9.5) và kết luận)

18

Bài tập

19

Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn thành bộ

( Mục I. Đoạn mạch chứa nguồn điện( nguồn phát điện) và mục II.3: Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng: đọc thêm)

20

Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện

21

Bài tập

22- 23

Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

24

Ôn tập

25

Kiểm tra

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Tiết

Tên bài

26

Dòng điện trong kim loại

( Bài tâp 7, bài tập 8 trang 78 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

27- 28

Dòng điện trong chất điện phân

( Mục I. Thuyết điện li: không dạy vì đã dạy ở môn Hóa học

Câu hỏi 1 trang 85 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời

Bài tập 10 trang 85SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

29

Bài tập

30 – 31

Dòng điện trong chất khí

( Mục III.3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực: không dạy

Mục IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực : chỉ cần nêu được khái niệm sơ lược về quá trình phóng điện tự lực

Câu hỏi 2 trang 93 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời

Bài tập 9 trang 93 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

32 – 33

Dòng điện trong chất bán dẫn

( Mục V. Tranzito lưỡng cực p-n-p. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: đọc thêm

Câu hỏi 5 trang 106 SGK: không yêu cầu học sinh phải trả lời

Bài tập 7 trang 106 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

34

Bài tập

35

Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Tiết

Tên bài

36

Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn

( Phần B. Khảo sát đặc tính khuyếch đại của tranzito: đọc thêm

Bài tập 4,5,6 trang 114 SGK: không yêu cầu học sinh phải làm)

CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Tiết

Tên bài

37

Từ trường

( Mục V. Từ trường trái đất: đọc thêm)

38

Lực từ. Cảm ứng từ

39

Bài tập

40

Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt

41

Bài tập

42

Lực Lo-ren-xơ

( Mục I.2. Xác định lực lorenxơ: chỉ cần nêu kết luận và công thức (22.3)

Mục II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều: đọc thêm )

43

Bài tập

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Tiết

Tên bài

44 – 45

Từ thông. Cảm ứng điện từ

46

Bài tập

47

Suất điện động cảm ứng

( Mục I.2. Định luật Fa- ra- đây: chỉ cần nêu công thức( 24.3),( 24.4) và kết luận

Bài tập 6 trang 152 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

48

Tự cảm

(Công thức (25.4) của mục III.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm: đọc thêm

Bài tập 8 trang 157 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

49

Bài tập

50

Kiểm tra

CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Tiết

Tên bài

51

Khúc xạ ánh sáng

52

Bài tập

53

Phản xạ toàn phần

54

Bài tập

CHƯƠNG VII: MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG

Tiết

Tên bài

55

Lăng kính

( Mục III. Các công thức lăng kính: Đọc thêm)

56-57

Thấu kính mỏng

58-59

Bài tập

60-61

Mắt

62

Bài tập

63

Kính lúp

64

Bài tập

65

Kính hiển vi

66

Kính thiên văn

67

Bài tập

68 – 69

Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ

70

Kiểm tra học kì II

LỚP 12

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)

Học kỳ I : 19 tuần (36 tiết)

Học kỳ II : 18 tuần (34 tiết)

HỌC KỲ I

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ

Tiết

Tên bài

1-2

Dao động điều hòa

3

Con lắc lò xo

4

Bài tập

5

Con lắc đơn

( Mục III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng: Chỉ cần khảo sát định tính

Bài tập 6 trang 17 SGK: Không yêu cầu học sinh phải làm)

6

Dao động tắt dần . Dao động cưỡng bức

7

Bài tập

8

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số.

Phương pháp giản đồ Fre-nen

9

Bài tập

10-11

Thực hành : Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động

của con lắc đơn

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Tiết

Tên bài

12-13

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

14

Giao thoa sóng

( Mục II. Cực đại và cực tiểu: chỉ cần nêu công thức (8.2);công thức ( 8.3) và kết luận)

15

Bài tập

16

Sóng dừng

17

Đặc trưng vật lí của âm

18

Đặc trưng sinh lí của âm

19

Bài tập

20

Kiểm tra 1 tiết.

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Tiết

Tên bài

21

Đại cương về dòng điện xoay chiều

( Mục III. Giá trị hiệu dụng: Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận

Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

22-23

Các mạch điện xoay chiều

( Cả bài: chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận

Bài tâp 5 và bài tập 6 trang 74 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

24

Bài tập

25

Mạch có R , L , C mắc nối tiếp

26

Bài tập

27

Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều . Hệ số công suất

(Mục I.1. Biểu thức công suất: chỉ cần đưa ra công thức (15.1))

28

Truyền tải điện năng. Máy biến áp

( Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp: chỉ cần nêu công thức (16.2); (16.3) và kết luận)

29

Bài tập

30

Máy phát điện xoay chiều

( Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha: không dạy vì đã dạy ở môn công nghệ)

31

Động cơ không đồng bộ ba pha

( Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha: không dạy vì đã dạy ở môn công nghệ)

32

Ôn tập

33

Kiểm tra học kì I

34-35

Thực hành : Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

HỌC KÌ II

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Tiết

Tên bài

36

Mạch dao động

37

Bài tập

38

Điện từ trường

(Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc- xoen : đọc thêm

39

Sóng điện từ

40

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

41

Bài tập

CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG

Tiết

Tên bài

42

Tán sắc ánh sáng

43

Giao thoa ánh sáng

44

Bài tập

45

Các loại quang phổ

46

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

47

Tia X

48

Bài tập

49-50

Thực hành : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

51

Kiểm tra

CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Tiết

Tên bài

52

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

53

Hiện tượng quang điện trong

54

Bài tập

55

Hiện tượng quang - phát quang

( Bài tập 5 trang 165 SGK : Không yêu cầu học sinh phải làm)

56

Mẫu nguyên tử Bo

57

Sơ lược về Laze

(Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze: Đọc thêm)

58

Bài tập

CHƯƠNG VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Tiết

Tên bài

59

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

60-61

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

62

Bài tập

63-64

Phóng xạ

( Mục II.2. Định luật phóng xạ: chỉ cần nêu công thức( 37.6) và kết luận)

65

Bài tập

66

Phản ứng phân hạch

67

Phản ứng nhiệt hạch

( Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên trái đất: Đọc thêm)

68

Bài tập

69

Ôn tập

70

Kiểm tra học kì II

CHƯƠNG VIII: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

(Đọc thêm)

Đánh giá bài viết
7 31.224
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo