Mẫu sổ kế hoạch khối 1 năm học 2022-2023

Mẫu sổ kế hoạch khối 1 năm học 2022-2023 là mẫu sổ dùng để nêu lên tình hình thực tế, những thuận lợi, khó khăn và từ đó lên kế hoạch chuyên môn trong suốt một năm học. Mẫu sổ này đẫ được HoaTieu.vn sưu tầm và giới thiệu tới bạn đọc trong bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Đây là Mẫu sổ kế hoạch chuyên môn cho năm học mới 2022 - 2023 theo khối bao gồm nội dung: Những thuận lợi và khó khăn; nhiệm vụ cụ thể của giáo viên và học sinh trong năm học; những chỉ tiêu lớn cần đạt được và kế hoạch thực hiện trong năm học theo từng tháng cụ thể. Thầy cô tham khảo và tải file mẫu về để sử dụng rất thuận tiện.

Mẫu sổ kế hoạch chuyên môn

TRƯỜNG TH ………………………

TỔ KHỐI 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ....tháng ....năm ....

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ KHỐI 1

Năm học: 2022-2023

Căn cứ kế hoạch năm học số ……./ KH-TH&THCSQT, ngày 01/9/2022 của trường TH ……………. và kế hoạch chuyên môn khói tiểu học ngày … tháng 9 năm 2022;

Năm học 2022-2023 là năm học áp dụng chương trình giáo dục tổng thể 2018 và sách giáo khoa mới;

Căn cứ vào tình hình thực tế của khối lớp Một. Nay tổ khối Một xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. HỆ THỐNG SỐ LIỆU

1. Số lớp, số học sinh trong tổ:

Lớp

Số HS

Nữ

DT

Nữ DT

HS KT

(hòa nhập)

Tuyển mới

Lưu ban

Ghi chú

2. Đội ngũ giáo viên:

Tổ khối 1 gồm …. lớp, có ….giáo viên. Trong đó có …. giáo viên chủ nhiệm và …. giáo viên dạy bộ môn. Tổng số học sinh của tổ khối đầu năm học có …… học sinh. Tất cả giáo viên trong tổ khối luôn thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mà Ban giám hiệu nhà trường đã phân công.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

- Đa số học sinh chăm ngoan, nhà gần trường nên các em luôn có tinh thần học tập tốt, tham gia tốt các hoạt động của nhà trường.

- Phụ huynh học sinh luôn quan tân, sách vở, đồ dung học tập của các em tương đối đầy đủ. Trường lớp khang trang sạch đẹp.

2. Khó khăn:

- Lớp Một là lớp đầu cấp các em phải chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Sự nhận thức cũng như vốn hiểu biết của các em không đồng đều, nhiều em hiếu động chưa có ý thức học tập.

- Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, các em nói Tiếng việt chưa rõ, một số em ở các thôn buôn như thôn Bình Minh, Buôn Wiao A,.. chưa qua mẫu giáo nên ít tiếp xúc với người lạ dẫn đến em ngại trong lớp gây rất nhiều khó khăn cho giáo viên ở những buổi đầu năm học.

- Một số phụ huynh quan tâm chưa đúng mực hay quá nuông chiều con, chưa tạo tâm thế sẵn sang vào học lớp 1 cho các em nên chất lượng học sinh học yếu, học chậm của khối tương đối cao ở đầu năm.

B. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

I. Nhiệm vụ chung:

Giáo viên trong tổ khối Một tiếp tục thực hiện và vận dụng trong giảng dạy việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Mỗi giáo viên trong tổ luôn đề cao trách nhiệm trong công tác. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. tổ chức dạy học theo Hướng dẫn của nhà trườn, cấp trên về chương trình giáo dục tổng thể 2018 và sách giáo khoa mới phù hợp đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 1, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình mới Quan tâm giáo dục trẻ em hòa nhập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao sinh hoạt đổi mới chuyên môn, các chuyên đề và các câu lạc bộ trong tổ khối.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Giảng dạy của giáo viên:

Thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của nhà trường, lên kế hoạch và giảng dạy đúng theo chương trình mới. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT.

Tập trung tiếp cận, học tập, để nắm rõ chương trình giáo dục tổng thể 2018 và sách giáo khoa để có những kế hoạch dạy học đúng chương trình, phù hợp với đối tượng học sinh.

Luôn đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đầy đủ hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định.

Giáo viên trong tổ luôn tham gia các phong trào của nhà trường phát động. Tích cực học tập bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân theo từng Mô đun đã lựa chọn.

2 Học tập của học sinh:

Học tập và thực hiện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện 5 nhiệm vụ của người HS. Xây dựng cho học sinh nề nếp học tập. Hướng dẫn HS học theo nhóm nâng cao tính tự học, hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong nhóm cùng tiến bộ.

Hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia các Câu lạc bộ: giải toán qua mạng Internet, viết chữ đẹp, mĩ thuật, cờ vua, múa hát, kể chuyện.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU LỚN:

1. Giáo viên:

- Thi đua dạy tốt học tốt.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường phân công.

- 100% giáo viên đăng ký đạt lao động tiên tiến. 30% giáo viên trong tổ đăng ký chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 100% đảm bảo thực hiện đúng chương trình giảng dạy

- Phấn đấu 100% giáo viên thực hiện giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp, chương trình giáo dục tổng thể 2018.

- 100% giáo viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn, đầy đủ sổ sách quy định.

Thực hiện nghiêm túc về thời gian, có tác phong sư phạm mẫu mực cho học sinh noi theo.

- 100% giáo viên phấn đấu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- 100% giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- 100% giáo viên thi viết chữ đẹp cấp trường.

- 100% giáo viên tham gia tốt các phong trào khác.

- 100% giáo viên tham gia ký cam kết không đánh, xúc phạm học sinh, không dạy thêm.

- 100% giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, đã phân công, tổ chức đánh giá BDTX năm học 2022 -2023 theo từng Mô đun đã đăng ký.

2. Học sinh:

- 100% học sinh thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra.

- Lên lớp thẳng: 99,% trở lên, còn 1% học sinh lên lớp sau khi rèn luyện trong hè.

- Hạn chế học sinh lưu ban, duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

- Về kiến thức: 99% HS hoàn thành chương trình lớp học.

- Về Năng lực, phẩm chất: 100% học sinh đạt.

- Học sinh viết chữ đẹp vòng trường: 10 học sinh

- Học sinh viết chữ đẹp vòng huyện: 5 học sinh

- Học sinh tham gia thi kể chuyện cấp trường trường : 7 học sinh.

- Học sinh tham gia đủ các phong trào khác của ngành khi có phối hợp tổ chức.

C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

09/2022

* Thực hiện chương trình tuần 1 đến tuần 4

- Ổn định nề nếp. Báo cáo sĩ số HS

- Hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định của nhà trường. Nội quy lớp học.

- Lập PPCT và lịch báo giảng

- Kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS.

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Xây dựng các kế hoạch chuyên môn của tổ và của cá nhân.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV và HS

- GV

- GV

- KT

- GV

- GV và HS

- BGH+KT+GV

- GV trong tổ

- GV trong tổ

10/2022

* Thực hiện chương trình tuần 5 đến tuần 8

- Duy trì nề nếp, công tác chủ nhiệm lớp.

- GVCN có kế hoạch phụ đạo HS yếu.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV

- KT

- BGH+KT+GV

- GV và HS

11/2022

* Thực hiện chương trình tuần 9 đến tuần 12

- GV tích cực phụ đạo HS yếu.

- HS thi chữ đẹp vòng trường (nếu có).

- Tham gia phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Dạy chuyên đề, thống nhất phương pháp mới.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV, HS

- GV, HS

- BGH+KT+GV

- GV

- GV, HS

12/2022

* Thực hiện chương trình tuần 13 đến tuần 16

- Thi dạy giỏi cấp trường.

- Rèn chữ đẹp cho học sinh

- GV nộp đề kiểm tra, cuối kỳ I

- Giáo viên kèm, phụ đạo HS yếu.

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- BGH, GV

- GV, HS

- GV

- GV

- BGH+KT+GV

- KT

- GV, HS

01/2023

* Thực hiện chương trình tuần 17 đến tuần 20

- Rèn chữ đẹp cho HS

- Phụ đạo HS yếu, ôn tập chuẩn bị KT cuối kỳ 1

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV, HS

- GV, HS

- BGH+KT+GV

- GV, HS

02/2023

* Thực hiện chương trình tuần 21 đến tuần 24

- Lập danh sách phụ đạo HS yếu sau kiểm tra cuối kỳ 1

- GVCN sơ kết vở sạch chữ đẹp của lớp

- Xét thi đua học kỳ I.

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Kiểm tra hồ sơ GV.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV

GV, HS

- BGH+KT+GV

- KT

- GV, HS

03/2023

* Thực hiện chương trình tuần 25 đến tuần 28

- Tiếp tục rèn chữ đẹp và rèn giải toán trên mạng internet cho HS.

- Thường xuyên kèm học sinh yếu

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV, HS

- GV, HS

- GV

- BGH+KT+GV

- GV, HS

04/2023

* Thực hiện chương trình tuần 29 đến tuần 32

- Rèn chữ đẹp cho HS dự thi (nếu có)

- Tích cực phụ đạo HS yếu

- BGH Kiểm tra GV theo QĐ 14

- Dự giờ thăm lớp, góp ý để hoàn thiện phương pháp dạy học theo chương trình tổng thể 2018 và SGK mới.

- Kiểm ttra hồ sơ GV

- Thực hiện tốt những kế hoạch phát sinh trong tháng mà nhà trường đề ra.

- GV, HS

- GV, HS

- GV, HS

- GV, HS

- BGH+KT+GV

- KT

- GV, HS

05/2023

* Thực hiện chương trình tuần 33 đến tuần 35

- Tiếp tục kèm cặp HS yếu

- Kiểm tra hồ sơ học BDTX

- Nộp đề KT cuối kỳ II

- GV tích cực phụ đạo HS yếu

- GV ôn tập cho HS thi cuối kỳ II

- Thi cuối kì II, tổng hợp báo cáo.

- Tổng kết năm học.

- GV, HS

- GV, HS

- KT

- GV

- GV

- GV

- GV

- GV, HS

Trên đây là kế hoạch xây dựng hoạt động chuyên môn năm học 2022 – 2023 của tổ khối Một trường TH …….

BGH DUYỆT KHỐI TRƯỞNG

Lưu ý:

Tại phần B. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

I. Nhiệm vụ chung:

Nếu là trường tiểu học ghi:

  • Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu là trường THCS, THPH ghi:

  • Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học sinh THCS/THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là mẫu kế hoạch xây dựng hoạt động chuyên môn cho năm học 2022 – 2023. Hy vọng giúp các thầy cô thuận tiện trọng quá trình lên kế hoạch chuyên môn và tự xây dựng một bản kế hoạch khối đúng chuẩn nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
16 18.001
0 Bình luận
Sắp xếp theo