Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên 2023

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giảng viênnăm 2023 đúng chuẩn, mới nhất trên toàn quốc.

Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên (hay còn gọi là mẫu đơn xin nghỉ dạy của giáo viên) là mẫu đơn được các giáo viên lập ra để gửi tới Ban giám hiệu nhà trường để xin phép nghỉ dạy một vài ngày để giải quyết những công việc cá nhân của mình. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của giáo viên làm đơn, thời gian xin nghỉ... Dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên mà Hoatieu.vn sưu tầm được. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và Download mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên tại đây.

1. Giáo viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày một năm?

Theo quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

 • Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
 • Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.
 • Đối chiếu sang quy định của Bộ luật Lao động, giáo viên được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:
  • Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
  • Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  • Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
 • Đồng thời, giáo viên cũng được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
 • Thời gian nghỉ hằng năm của Bộ luật Lao động quy định là 12 ngày làm việc đối với giáo viên có đủ 12 tháng làm việc tại một trường. Sau đó cứ làm 05 năm được tính thêm một ngày phép.
 • Ngoài những ngày nghỉ phép hưởng lương, thì giáo viên cũng có thể xin ban lãnh đạo, hiệu trưởng được nghỉ phép không hưởng lương.

2. Đơn xin nghỉ phép của giáo viên là gì?

Nghỉ phép là một trong những quyền lợi cơ bản mà giáo viên được hưởng trong một năm làm việc mà bất kỳ ở cơ quan (trường nào).

Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên (hay còn gọi là mẫu đơn xin nghỉ dạy của giáo viên) là mẫu đơn được các giáo viên lập ra để gửi tới Ban giám hiệu nhà trường nơi giáo viên đang công tác để được nghỉ phép khi cần giải quyết công việc cá nhân. Trong đơn nêu rõ họ tên, lý do, thời gian xin nghỉ của giáo viên.

3. Đơn xin nghỉ ốm của giáo viên

Đơn này cũng áp dụng được trong trường hợp bạn nghỉ dài vì chữa bệnh. Bạn có thể thay tiêu đề từ Đơn xin nghỉ ốm thành Đơn xin nghỉ chữa bệnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường …………

Tôi tên là: ………. Sinh ngày: …………………

CMND/CCCD số: …………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: ……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Đơn vị công tác: Chức vụ: Giáo viên

Tôi làm đơn này xin trình bày sự việc như sau:

Tôi đến bệnh viện ………………………… [Tên bệnh viện] để khám bệnh. Các bác sĩ tại bệnh viện …………………… đã chuẩn đoán tôi bị [Ghi rõ tình trạng] bệnh phải xin nghỉ ốm] và phải nằm viện để điều trị từ ngày …./…./….

Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Ban Giám hiệu trường cho tôi được nghỉ theo chế độ nghỉ ốm ……………………[Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] từ ngày …../…../….. đến ngày …../…../…..

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ cho Tổ trưởng bộ môn /Khối trưởng khối....

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ.

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường xem xét giải quyết cho tôi được nghỉ để điều trị bệnh. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Ý KIẾN BGH NHÀ TRƯỜNG

……………….., ngày …… tháng …… năm ……

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin nghỉ phép dài hạn của giáo viên

Trước khi nghỉ phép các giáo viên thường nhờ hoặc xin nhà trường phân công bố trí người dạy thay cho mình. Vì đây là một kỳ nghỉ dài nên nếu các bạn đã tìm và lên được kế hoạch đầy đủ cho người dạy thay, thì đừng ngần ngại cho vào đơn xin nghỉ phép để giấy nghỉ phép của bạn có vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp nhất.

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP

Kính gửi:- BGH trường .......................
- Tổ trưởng tổ chuyên môn

Tên tôi: ……………………………………………………….................

Chức vụ: ………………………………………………………..............

Giáo viên dạy môn: ……………………………………………............

Xin phép nghỉ dạy từ ngày: ……………………………………...........

Lý do: …………………………………………………………................

Hết thời gian nghỉ, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

Kính đề nghị Tổ trưởng bố trí theo lịch chuyên môn sau:

TKB những ngày nghỉ

Thứ…..ngày……tháng….năm 20

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Thứ…..ngày……tháng….năm 20

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Thứ…..ngày……tháng….năm 20

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Thứ…..ngày……tháng….năm 20

T1: Lớp……..Bài…………………………

T2: Lớp……..Bài…………………………

T3: Lớp……..Bài…………………………

T4: Lớp……..Bài…………………………

T5: Lớp……..Bài…………………………

Người dạy thay

Thứ …….

1……………………………………

2. …………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Thứ …….

1……………………………………

2. …………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Thứ …….

1……………………………………

2. …………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5…………………………………

Thứ …….

1……………………………………

2. …………………………………..

3……………………………………

4……………………………………

5…………………………………

Xin chân thành cảm ơn!

Đồng ý cho nghỉ.

Thời gian từ………đến……….

Ngày…...tháng…..năm 20...

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

NGƯỜI LÀM ĐƠN

5. Giấy xin nghỉ phép của giáo viên ngắn gọn

Với mẫu đơn xin nghỉ phép ngắn gọn này sẽ bao gồm những nội dung cơ bản để giáo viên có thể thay thế lý do phù hợp với nguyện vọng xin nghỉ phép của mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và đào tạo....................

– Ban giám hiệu trường.............................

Tôi tên là …………..................................................................

Chức vụ: ……………...............................................................

Đơn vị công tác ……………….................................................

Kính đề nghị .……………….....................................................

Giải quyết cho tôi được nghỉ .……………................................

Kể từ ngày……/……./…….. đến ngày……/……./………

Lý do: ……................................................................................

Nơi nghỉ phép: ……..................................................................

Tôi hứa sau khi hết thời gian nghỉ phép trên tôi sẽ có mặt tại đơn vị để công tác bình thường./

….,ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên năm 2023

Mẫu đơn xin nghỉ dưới đây là mẫu xin phép ý kiến của cả tổ trưởng và ý kiến của hiệu trưởng về việc xin nghỉ phép của giáo viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ....................................................................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Thuộc tổ: ..................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường .................................... cho tôi được nghỉ phép ..... ngày (từ ngày ..../..../.... đến ngày ..../.../....)

Lý do: .......................................................................................................................

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ................................................................

Là: ...........................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường .......................................

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: .........
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng
.......................................
Ngày...tháng...năm....

7. Đơn xin phép nghỉ dạy của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

................, ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ........…………………

Tôi tên:.................................................................... Sinh năm ...................

Là giáo viên giảng dạy trường.................………………. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

Vì lý do: ......................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.

Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Người viết đơn

8. Đơn xin nghỉ phép đám cưới của giáo viên

Thông thường theo quy định của pháp luật cho phép người lao động được phép nghỉ khi bản thân kết hôn và con cái của mình kết hôn mà vẫn được hưởng nguyên lương, còn những sự kiện kết hôn khác không quy định. Vì thế trường hợp giáo viên mong muốn nghỉ để dự đám cưới của người thân khác trong gia đình cần viết đơn xin nghỉ và bàn giao công việc trong khoảng thời gian nghỉ cho đồng nghiệp của mình. Dưới đây là mẫu cụ thể.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ……………

Tôi tên là …………..................................................................

Chức vụ: …………….............................................

Đơn vị công tác ………………............................................

Tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng Trường ……….. cho tôi được nghỉ phép …… ngày, từ ngày … đến ngày…………

Lý do: Gia đình tôi trong khoảng thời gian từ ngày ………. đến ngày …………… có tổ chức báo hỷ cho người em gái ruột của tôi. Là một người chị, tôi mong muốn được chung vui và chia sẻ niềm hạnh phúc trọng vẹn cùng em gái của mình.

Công việc giảng dạy trong thời gian đó tôi đã bàn giao cho ông/bà:………….

Tôi rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng trường……………. Tôi hứa sau khi hết thời gian nghỉ phép trên tôi sẽ có mặt tại đơn vị để công tác bình thường./

….,ngày…tháng…năm…

Người viết đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

9. Mẫu đơn xin nghỉ phép hè của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP HÈ

Tôi tên là: ..................................

Chức vụ: ....................................

Đơn vị công tác: ....................................................................

Kính đề nghị: Hiệu trưởng trường .......................................

Giải quyết cho tôi được nghỉ phép hè.

Kể từ ngày: 01/07/20... đến ngày 15/07/20...

Lý do: Tôi xin nghỉ phép hè để có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một năm học căng thẳng. Trong thời gian nghỉ, tôi dự định tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn và tham quan du lịch để tăng cường kiến thức và trải nghiệm cuộc sống. Việc nghỉ phép hè này sẽ giúp tôi sẵn sàng trở lại công việc với tinh thần đầy năng lượng và ý nghĩa hơn.

Tôi hứa lời khai trên là đúng sự thật và mặt tại đơn vị công tác đúng thời gian. Tôi xin chân thành cám ơn!

Xác nhận của Tổ trường tổ:…….

Ký và ghi rõ họ tên

Ngày…. tháng … năm ….

Người viết đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng

………………………

10. Hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ phép của giáo viên

(1) Viết họ và tên của người làm đơn xin nghỉ phép

(2) Tổ bộ môn giáo viên đang công tác. Chẳng hạn: tổ bộ môn Văn, tổ bộ môn Toán, tổ bộ môn Lịch sử…

(3) Trường nơi giáo viên đang công tác, giảng dạy

(4) Ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ nghỉ phép. Nếu ngày chỉ có 01 chữ số thì thêm số 0 ở đầu. Ví dụ: Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 05/02/2023.

(5) Đây là phần quan trọng nhất cần lưu ý trong Đơn xin nghỉ phép của giáo viên. Người làm đơn không nên viết chung chung như do tôi có việc riêng mà phải trình bày khá cụ thể lý do xin nghỉ để cấp trên có thể dựa vào đó cân nhắc việc có cho giáo viên nghỉ hay không.

Tuy nhiên, không được trình bày dông dài, sa vào kể lể, nếu không sẽ mất đi tính trang trọng của lá đơn.

Ví dụ: Lý do: Gia đình tôi tổ chức kết hôn cho em gái tôi; Gia đình tôi tổ chức đi du lịch gia đình hằng năm; Do tôi đi khám sức khỏe.

(6) Tên người đã nhận bàn giao dạy thay và các công việc khác khi giáo viên nghỉ phép

(7) Chức vụ, tổ bộ môn người dạy thay đang công tác. Thông thường là người cùng tổ bộ môn thì mới kiêm được việc dạy thay cho người đang xin nghỉ phép.

Ví dụ: Là giáo viên của tổ bộ môn Văn; Là giáo viên dạy Toán tại tổ bộ môn Toán…

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên 2023 mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức khi soạn thảo mẫu đơn xin nghỉ.

Thầy cô nhấn vào nút tải về trong bài viết để tải mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên và chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế. Trong quá trình tải file, nếu gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ trực tiếp cho đội ngũ cố vấn của HoaTieu.vn hoặc để lại ý kiến tại phần bình luận để được tư vấn, giải đáp kịp thời.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
19 158.912
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo