Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên 2022 mới nhất

Khi chuẩn bị nghỉ sinh con các cô giáo cần phải làm đơn xin nghỉ chế độ thai sản và gửi lên cấp trên. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên mà chúng tôi sưu tầm được.

Theo quy định của Luật lao động hiện hành, người lao động khi mang thai, sinh con có quyền được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Giáo viên cũng là một đối tượng thuộc trường hợp này, các bạn lưu mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên để đảm bảo quyền lợi cho mình nhé.

1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ...

2. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản của giáo viên

Căn cứ tại Điều 30 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng áp dụng chế độ thai sản bao gồm cán bộ, công chức, viên chức.

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

- Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai

+ Lao động nữ sinh con

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản

+ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

- Người lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 1

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ........

- Ban Giám hiệu trường THPT .........

- Tổ trưởng tổ ............

Tên tôi là: ......................A

Sinh ngày: ..../....../......

Chức vụ: Giáo viên.

Tổ: ........

Đơn vị công tác: Trường THPT ........, huyện......, tỉnh........

Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau:

Hiện nay tôi đang mang thai gần đến ngày sinh nhưng do điều kiện sức khỏe của bản thân không thể tiếp tục thực hiện được công việc. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh ......... và Ban Giám hiệu trường THPT ..........cho tôi được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ......./....../...... đến ngày ......../......../........

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi sẽ bàn giao công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ngành và của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày ….. tháng …. năm…...

Ý kiến của Ban giám hiệuNgười làm đơn

4. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………

- Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: …………………………… Sinh ngày: …/…/…

Nghề nghiệp: …………………………………

Nơi công tác: ………………………………………………

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con (bé) theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện ………………, ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của hiệu trưởng

…………., ngày….tháng….năm…..

Người viết đơn

5. Thời gian nộp đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Đối với trường hợp nộp đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên thì căn cứ tùy vào sức khỏe của mẹ và con để xin nghỉ. Thông thường là trong vòng 02 tháng trước khi sinh (giáo viên nữ được nghỉ trước sinh không quá 02 tháng; nếu sinh đôi thì tính từ người con thứ hai trở đi, cứ mỗi con thì giáo viên được nghỉ thêm một tháng), nếu sức khỏe yếu và giáo viên nữ cần nghỉ sớm thì có thể nộp đơn xin nghỉ thai sản sớm. Nếu sức khỏe của cả mẹ và con đều tốt thì có thể xin nghỉ muộn hơn.

Trên đây là Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên 2022 mới nhất và các thông tin liên quan. Nghỉ thai sản là một quyền lợi chính đáng được hưởng của các giáo viên nữ, các bạn chú ý nộp đơn để đảm bảo sức khỏe cho mình và con nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 27.552
0 Bình luận
Sắp xếp theo