Phụ cấp dạy lớp ghép cho giáo viên

Giáo viên dạy lớp ghép thì được hưởng chế độ gì? Chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy lớp ghép được tính như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung sau đây của HoaTieu.vn để biết thêm chi tiết.

1. Lớp ghép là gì

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

2. Điều kiện được hưởng phụ cấp dạy lớp ghép của giáo viên

Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Mức phụ cấp dạy lớp ghép

a) Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy;

b) Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

4. Cách tính phụ cấp dạy lớp ghép

a) Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

b) Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 700
0 Bình luận
Sắp xếp theo