Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình 2024

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo... Trong phần nội dung chính, cần đề cập tới nguyện vọng muốn được Ban Giám hiệu xác nhận đã hoàn thành khóa học kèm lý do xin xác nhận. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo tại đây.

HoaTieu xin gửi tới các mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình mới nhất hiện nay. Các bạn có thể lựa chọn mẫu phù hợp với trường hợp của bản thân. Ngoài ra, các bạn hoàn toàn có thể TẢI VỀ MIỄN PHÍ file Word, PDF được đính kèm trong bài viết.

1. Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình số 1

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ
HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.........................

Tôi tên:.................................................... Mã số sinh viên:..............................

Ngày sinh:........................................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................

Là sinh viên lớp:..................................................... khóa.................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường.....................................

Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xin được xác nhận tôi đã học xong chương trình đào tạo chuyên ngành..........................., khóa........................ thuộc Khoa........................ Trường............................ quản lý đào tạo.

Lý do:..............................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

............, ngày..... tháng.... năm........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

............, ngày..... tháng.... năm........

Người làm đơn
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ
HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học ...........

Tôi tên: ............................................... Mã số SV: ...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................

Lớp: ......................................................... Khoa: .............................................

Điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Đã học xong chương trình đào tạo: ..................................................................

- Tổng số tín chỉ tích lũy toàn khoá: ..................................................................

- Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa: ......................................................

Trong khi chờ hoàn tất các thủ tục để được xét tốt nghiệp, kính đề nghị Hiệu trưởng xác nhận tôi đã học xong chương trình đào tạo với tổng số tín chỉ tích luỹ và điểm trung bình toàn khoá nêu trên.

Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng.

............., ngày......tháng.......năm.........
Ý kiến của giảng viên cố vấn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............., ngày......tháng.......năm.........
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

3. Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong tại trường THCS

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xác nhận đã học tại trường THCS với lí có sẵn được Hoatieu.vn gợi ý, các bạn có thể chỉnh sửa lí do phù hợp với mong muốn làm đơn của bản thân mình và tải về MIỄN PHÍ theo đường liên kết trong bài viết để tiện sử dụng nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kính gửi: BGH trường………………………

Tên em là:................................ Sinh ngày: ............/............/..............

Học sinh lớp:……………….. Trường: …………………………………………

Để thuận lợi trong việc nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 trong kỳ thi tuyển sinh năm học 20.... - 20..... theo thời gian quy định tại phương án tuyển sinh của trường THPT............................. Nay em làm đơn này xin nhà trường xác nhận các thông tin sau:

1. Đã hoàn thành chương trình học bậc THCS và đủ điều kiện tốt nghiệp.

2. Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại: Giỏi/Khá/TB

Kính mong BGH nhà trường tạo điều kiện để em được tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20.... - 20..... theo đúng thời gian.

Em xin chân thành cảm ơn!

............., ngày......tháng.......năm.........

XÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình học THPT

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình học Trung học phổ thông được sử dụng với mong muốn xin sự xác nhận từ phía Nhà trường về việc đã hoàn thành chương trình học cấp 3. Nội dung mẫu đơn chuẩn mời bạn cùng tham khảo tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ và tên: .............................................................

Sinh ngày: ............/............/..............

Nơi sinh:  .............................................................

Đã hoàn thành chương trình lớp 12/12 cấp THPT, năm học: 20...... - 20.......

Xếp loại hạnh kiểm cuối năm học : ............................. Xếp loại học lực cuối năm học:  .............................................................

Tại:Trường THPT  ........................................., tỉnh ...................................................

 ............., ngày......tháng.......năm.........

 

HIỆU TRƯỞNG

5. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình học Đại học

Mời bạn cùng tham khảo mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình học Đại học tại đây. Các bạn có thể chỉnh sửa mẫu trực tiếp trên trang hoặc tải về mẫu file chuẩn PDF/Word để tiện sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kính gửi:- Ban Giám Hiệu trường Đại học...................................

- Lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo trường Đại học.......................

- Lãnh đạo ban......................

Tôi tên:……………………………………………

Ngày sinh:………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………….

Chuyên ngành:……………………………........... Niên khóa:………………….

Hệ đào tạo:………………………………………

Điểm trung bình chung toàn khóa:…………….. Xếp loại:……………………..

Kính mong BGH, lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo xác nhận cho tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa tốt nghiệp để tôi bổ sung đơn vào hồ sơ cá nhân. Xin chân thành cảm ơn!

............., ngày..... tháng...... năm......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. QLĐT

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 39.279
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo