Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 THPT năm 2024

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 năm 2024 là mẫu đơn nhằm giúp cho học sinh hiện đang học cấp trung học phổ thông xin chuyển đến một ngôi trường mới. Hoatieu.vn mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thể nắm rõ được mẫu đơn chuyển trường cấp 3 ngoại tỉnh và trong tỉnh, cũng như thủ tục để thực hiện được việc chuyển trường nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 là gì?

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3 là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển trường cấp 3. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin chuyển trường, lý do xin chuyển trường...

2. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong thành phố hoặc các trường khác trong tỉnh gồm các nội dung đơn giản như: thông tin học sinh xin chuyển, lý do xin chuyển và ý kiến xác nhận tiếp nhận của trường (đến).

Mời các bạn cùng sử dụng mẫu chuẩn bằng cách chỉnh sửa trực tiếp trên trang hoặc tải mẫu MIỄN PHÍ tại đây:

Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:


 • Sở Giáo dục và Đào tạo ..................................................
 • Hiệu trưởng trường (đi) ...................................................
 • Hiệu trưởng trường (đến) ................................................

Tôi tên là: ................................... phụ huynh của học sinh ..........................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ................................................ thuộc huyện ................................. tỉnh ..........................................

Nay xin chuyển đến học lớp ........... năm học: 20..... - 20..... tại trường ....................................... thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: .................................................................

.............................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

3. Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Với mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh, các bạn có thể chỉnh sửa lý do dựa trên mẫu sẵn mà Hoatieu.vn cung cấp sao cho hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Mời bạn tham khảo và TẢI MẪU miễn phí tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi) ………………….
 
 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến) …………………
 • Hiệu trưởng trường (đi) ………………………………
 • Hiệu trưởng trường (đến) ……………………………

Tôi tên là: ................................................phụ huynh của học sinh……………………………

Sinh ngày …../…../………. đang học lớp ………. năm học: 20…..-20…..

Tại trường …………….......................thuộc huyện …………….. tỉnh ……………

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………..
………………… thuộc huyện ……………………………… tỉnh …………………

Lý do: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

4. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học Phổ thông 2024

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học Phổ thông được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT.

Theo đó, quy định về thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông gồm các lưu ý như sau:

 • Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 21.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo