8 Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty 2024 mới và cách tải

Mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty hay làm việc tại công ty là mẫu giấy mà cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp xác nhận cho người lao động rằng họ đang làm việc hoặc công tác ở cơ quan mình. Thường được sử dụng trong các tình huống khác nhau như làm visa, xin vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học.....

Các bạn có thể sử dụng, chỉnh sửa mẫu trực tiếp trong bài viết mà Hoatieu đã cung cấp hoặc mời bạn tải về mẫu giấy file doc, pdf mới nhất được căn chỉnh theo chuẩn form để dễ dàng tham khảo phục vụ cho nhu cầu công việc cá nhân.

Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty 2024 mới nhất

1. Mẫu giấy xác nhận làm việc là gì?

Mẫu giấy xác nhận làm việc hay còn gọi là Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc là giấy được lập ra để xác nhận về việc đang làm việc tại công ty, tổ chức doanh nghiệp. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của người xin xác nhận, lý do xin xác nhận...

Mẫu giấy này được dùng với nhiều mục đích khác nhau như: làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đặc biệt, không ít lao động khi tìm kiếm công việc mới, nhà tuyển dụng yêu cầu phải có giấy xác nhận để làm bằng chứng chứng minh cho kinh nghiệm của ứng viên. Lúc này, giấy xác nhận làm việc là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc.

Giấy xác nhận làm việc có 2 đặc điểm cơ bản sau đây:

+ Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về lý lịch, nơi cư trú hay tiền lương, thu nhập.

+ Về tính bảo mật: Xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, chính vì vậy, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Không giống như việc xác nhận thu nhập bởi nó còn liên quan đến việc bảo mật thông tin, sự cạnh tranh trong thị trường lao động.

2. Giấy xác nhận đang công tác tại công ty

2.1. Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp

Mẫu giấy xác nhận nhân viên công ty đang làm việc là mẫu giấy công ty có thể có mẫu sẵn hoặc người lao động tự chuẩn bị. Về cơ bản nội dung giấy xác nhận nhân viên có đang làm việc tại công ty, cơ quan, doanh nghiệp như sau:

Giấy xác nhận nhân viên đang làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng .… năm.....

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC CÔNG TY.....................

Địa chỉ:…………….............................................

Số điện thoại:…………........................................

Xác nhận:

Anh/chị:…….........................................................

Ngày sinh:………..................................................

Số CCCD/CMND:……………Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..

Số điện thoại:……………......................................

Địa chỉ:………………..............................................

Là cán bộ/nhân viên đang làm việc tại Công ty……

Vị trí công tác:…………...........................................

Chức danh:………………........................................

Ngày vào làm việc:……………...............................

Ngày kết thúc làm việc (nếu có):…………..............

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

2.2. Đơn xin xác nhận công tác 2024

Đơn xin xác nhận công tác được dùng trong khá nhiều trường hợp như: làm visa, xin vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… Đây là các tình huống mà sẽ cần đến tình hình làm việc của chúng ta để bổ sung cho các thủ tục sau này. Giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đơn xin xác nhận công tác 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty....................

Họ và tên:........................................................

Địa chỉ:.............................................................

Số CMND/CCCD:.............................................

Ngày cấp:…/…/....... Nơi cấp:............................

Hiện đang công tác tại

Công ty:............................................................

Địa chỉ:...............................................................

Điện thoại:............................... Fax:.................

Vị trí công tác:...................................................

Phòng/Ban:........................................................

Loại Hợp đồng lao động: ( ) Thời hạn 1 năm; ( ) Thời hạn 2 năm; ( ) Thời hạn 3 năm;

( ) Không xác định thời hạn; ( ) khác (ghi rõ):.............

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:................................

Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

................, ngày … tháng … năm 2024

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.3. Mẫu giấy xác nhận công tác tại công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:……………...………...………………………………………………

Địa chỉ:………………………….…………………………………………....

Số CCCD/CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty: …………………………………...………………………………….

Địa chỉ: …………………..…………………………………………………...

Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………...………

Vị trí công tác: …………………………………………………...…………..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………...……

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ……………………...……………………...…………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (nếu có):

…………………………………………………………………………………....

Lý do xin xác nhận công tác:

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
Xác nhận các thông tin về vị trí công việc, thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.4. Mẫu giấy xác nhận đang làm việc tại công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty.....................

Tôi tên là:.........................................................

Sinh ngày:........................................................

Số điện thoại:....................................................

Thường trú:........................................................

CCCD/CMND số:..............................................

Cấp ngày:..........................................................

Nơi cấp:..............................................................

Hiện đang công tác tại:.......................................

Thời gian nhận việc ngày:..................................

Chức vụ:.............................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc công ty................................ xác nhận cho tôi hiện đang làm việc tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của..........................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

............., ngày....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

.........................................................

.........................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.5. Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường

2.5.1. Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường học

Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường học thường được giáo viên hoặc cán bộ làm việc tại trường học sử dụng, áp dụng cho tất cả cán bộ công tác tại trường học từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học.... Mời bạn đọc sử dụng và tải về mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG HỌC

Kính gửi: Ban Giám Hiệu nhà trường............

Tôi tên là:..................................

Sinh ngày:.................................

Địa chỉ:.............................................

Số CCCD/CMND:....................Ngày cấp:....................Nơi cấp:...................

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác tại trường học như sau:

Cơ quan: Trường.............................

Địa chỉ:..............................................

Điện thoại:...................... Fax:...................

Vị trí công tác: Giáo viên phụ trách môn.................

Phòng/Ban:...................

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):……………….

Thời gian công tác từ.................đến nay

Lý do xin xác nhận công tác: Tôi xin giấy xác nhận công tác để thực hiện thủ tục vay vốn của ngân hàng........................... tại..................

Kính trình Ban Giám hiệu nhà trường xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

............, ngày.......tháng.....năm....

Xác nhận của nhà trường

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.5.2. Mẫu giấy xác nhận công tác của Hiệu trưởng

Mẫu giấy xác nhận công tác tại trường của Hiệu trưởng phải có đầy đủ các thông tin như: Họ tên của giáo viên, lý do làm đơn, xác nhận của Hiệu trưởng,… Mời bạn đọc tham khảo mẫu giấy xác nhận công tác tại trường dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: Hiệu trưởng trường...............................

Tôi tên là:........................................................................

Giáo viên:.......................................................................

Nay tôi làm đơn gửi đến Hiệu trưởng trường.......................................... xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại trường.

Lí do:.................................................................................................................

..........................................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

..............., ngày....... tháng....... năm.......

Xác nhận của Hiệu trưởng

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Kính đơn

(Ký, họ tên, đóng dấu)

2.6. Giấy xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước

Giấy xác nhận công tác tại cơ quan nhà nước dùng để xác nhận việc người lao động tham gia làm việc cũng như thời gian làm việc tại các Cơ quan nhà nước hiện nay. Nội dung mẫu đầy đủ mời bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................., ngày.......tháng.....năm 20.......

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………..

Tên tôi là:...................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: …….. ngày cấp: ………. nơi cấp:........................

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại:..................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Thời gian làm việc: từ ngày ……../……../…… đến ngày .…../……./…….

Vị trí đảm nhiệm:........................................................................................................

Công việc chính được giao:........................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Lý do xin xác nhận: ………………………………………………………………

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, ghi họ tên, xác nhận)

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.7. Mẫu đơn xác nhận đang làm việc tại công ty

Khả năng tài chính là một trong những điều kiện quan trọng để có thể làm cơ sở tranh chấp về quyền nuôi con khi ly hôn. Dưới đây là một mẫu ví dụ giấy xác nhận đang làm việc tại công ty để chứng minh về tình trạng công việc hiện tại để chứng minh tài chính để giành quyền nuôi con khi ly hôn. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ABC

Họ và tên: Lê Thị H

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số xx, tổ xy, phường Thành Công, quận Ba Đình, tỉnh thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Số xx, tổ xy, phường Thành Công, quận Ba Đình, tỉnh thành phố Hà Nội

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số(5): 0123xxxxxxxx Ngày cấp: 10/3/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số điện thoại: 02xxxxxxxx

Hiện tại tôi đang công tác tại:

Công ty: Công ty cổ phần ABC

Địa chỉ: Số ab Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0123xxxxxx Fax (nếu có):

Vị trí công tác: Phòng nhân sự

Chức danh/chức vụ: Nhân viên

Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (ghi rõ thời hạn - thời hạn chỉ tối đa 3 năm)/Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Ngày vào làm việc: 01/08/2020

Ngày kết thúc làm việc(nếu có):

Vị trí công việc hiện tại đang đảm nhận theo quá trình làm việc của người lao động tại công ty (nếu có):

Lý do xin xác nhận công tác: Nhằm mục đích chứng minh về tình trạng công việc hiện tại để chứng minh tài chính để giành quyền nuôi con khi ly hôn

Tôi xin cam đoan những nội dung tôi đã nêu trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ABC xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.8. Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ

Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ hay giấy xác nhận thời gian công tác thường dùng trong trường hợp công ty mới hay đơn vị làm việc mới của bạn yêu cầu bạn chứng minh bạn đã từng làm việc ở đó. Mời các bạn tham khảo.

TÊN ĐƠN VỊ

........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…tháng…năm.......

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi:........................

Tôi tên là:.............................

Sinh ngày:...........................

Địa chỉ:...............................................................

Số CCCD/CMND:...........Cấp ngày:............ Nơi cấp:.......

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã công tác tại: Công ty…............

Địa chỉ:…............

Điện thoại:….................

Thời gian công tác: từ ngày … /… /… đến ngày … /… /…

Loại hợp đồng lao động:.......................

Vị trí đảm nhiệm:...................................

Lý do xin xác nhận công tác:….............

Nhận xét trong quá trình công tác:........

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

............., ngày....tháng....năm.....

Xác nhận của công ty

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận làm việc tại công ty cũ thông thường được sử dụng trong tuyển dụng lao động, nhà tuyển dụng yêu cầu người lao động phải có giấy xác nhận đã từng công tác tại cơ quan, công ty nào. Giấy xác nhận này là căn cứ để xác nhận công việc và thời gian làm việc của cá nhân đó, cũng như những kinh nghiệm thực tiễn khi công tác tại công ty cũ. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào giám đốc công ty cũ cùng đồng ý xác nhận làm việc cho mình nên việc xin giấy xác nhận tùy từng công ty sẽ có sự khó khăn nhất định.

3. Cách viết Giấy xác nhận công tác

Để Giấy xác nhận công tác tại công ty, cơ quan nhà nước, trường học,..... có giá trị pháp lý thì cần đảm bảo các tiêu chí về nội dung và hình thức theo quy định pháp luật. Nội dung cách viết cụ thể của giấy xác nhận công tác đã được Hoatieu đã tổng hợp lại dưới đây:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Nội dung:

2.1. Kính gửi: Người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nào thì xem xét gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2.2. Ghi cụ thể thông tin cá nhân: Bao gồm họ tên người làm đơn, ngày sinh, nơi đăng ký thường trú/tạm trú, CCCD/CMND,.......

2.3. Ghi cụ thể thông tin tổ chức: Có thể là doanh nghiệp, cơ quan,...., tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập. Địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, Số điện thoại,......

2.4. Vị trí công tác, làm việc, chức danh của người làm đơn,....

2.5. Lý do làm đơn: Tùy vào mục đích của người xin xác nhận, một vài lý do có thể kể đến như: Làm visa, xin vay vốn, xin nghỉ phép, du học, chứng minh tài chính,.....

2.6. Cam đoan của bản thân.

3. Xác nhận và ký tên:

3.1. Xác nhận: Xác nhận của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước,.... nơi đang làm việc.

3.2. Ký tên: Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn.

4. Mẫu xác nhận làm việc tại công ty sử dụng trong trường hợp nào?

Có rất nhiều trường hợp các cá nhân cần xin giấy xác nhận làm việc tại công ty để nhằm phục vụ cho một số mục đích như là:

- Sử dụng để chứng minh tài chính khi cần phải vay vốn ngân hàng hay làm thẻ visa để đi du lịch, du học,… Giấy xác nhận làm việc tại công ty sẽ giúp chứng minh được người lao động đang có việc làm và có đủ tiềm lực về kinh tế để trả nợ cho ngân hàng hay chi trả cho các nhu cầu thiết yếu khi đi du lịch, du học tại nước ngoài. Tất nhiên, bên cạnh việc xin giấy xác nhận làm việc tại công ty, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngân hàng còn cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ liên quan khác như là xác nhận về lương, xác nhận thu nhập,…

- Đối với một số trường hợp người lao động tìm kiếm được cho mình một cơ hội khác tốt hơn, vị trí việc làm xứng đáng, phù hợp hơn tại các công ty khác và nhà tuyển dụng yêu cầu về kinh nghiệm thì các ứng viên sẽ cần có giấy xác nhận làm việc tại công ty. Đây là sẽ bằng chứng cũng như là tấm vé quan trọng giúp các bạn nắm chắc cơ hội việc làm. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, người lao động cần có sự chuẩn bị từ trước và xin giấy xác nhận từ sớm, tránh trường hợp xin nghỉ rồi quay lại thì có thể sẽ không thể xin được xác nhận từ công ty cũ.

- Ngoài ra, giấy xác nhận làm việc tại công ty cũng được xem là văn bản quan trọng sử dụng để trình lên đại diện các công ty, doanh nghiệp để xem xét về quá trình cống hiến của người lao động, chấp nhận để cho người lao động chuyển công tác đến chi nhánh, cơ sở khác hay hưởng những chính sách ưu tiên theo đúng năng lực và thời gian họ làm việc tại công ty.

5. Giấy xác nhận đã làm việc công ty cũ có cần đóng dấu mộc?

Tùy vào nhu cầu, mục đích của mỗi người mà cần sử dụng giấy xác nhận đã từng làm việc tại công ty cũ, thông thường mọi người khi thay đổi công việc, xin việc ở công ty khác mà trong hồ sơ yêu cầu giấy xác nhận đã làm việc tại công ty cũ.

Giấy xác nhận đã từng làm việc ở công ty cũ để chứng minh thời gian công tác và kinh nghiệm của một cá nhân trong quá trình làm việc. Do vậy, đây cũng là một giấy tờ quan trọng cần đóng dấu mộc xác nhận của Công ty cũ mới có giá trị trong tờ khai. Bởi vì không có chữ kí đóng dấu của giám đốc tức không có sự xác nhận của Công ty đối với tờ khai về quá trình làm việc, kinh nghiệm mà bạn có tại Công ty cũ.

Trên đây là Mẫu giấy xác nhận đang công tác tại công ty mới nhất năm 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết do Hoatieu.vn cung cấp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
32 240.097
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo