Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc 2024 mới nhất

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc tại đây.

1. Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc là gì?

Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng với mục đích xin cung cấp thêm thiết bị công cụ để hỗ trợ cho công việc, giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả hơn. Mẫu đề nghị xin cấp thêm thiết bị công cụ trong quá trình soạn thảo phải điền đầy đủ các nội dung thông tin có liên quan cần thiết trên phiếu để quá trình đề xuất đạt được hiệu quả tốt hơn.

Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng để làm phiếu xin hỗ trợ công cụ làm việc để tiến độ hiệu quả công việc được hoàn thành tốt hơn. Mẫu phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc được sử dụng khá phổ biến hiện nay tại các cơ quan hay doanh nghiệp giúp cho nhân viên có được sự thuận tiện trong quá trình đề xuất xin cung cấp thiết bị công cụ làm việc để đẩy nhanh tiến độ yêu cầu công việc chung.

Trong quá trình làm việc, ngoài phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc thì phiếu đề nghị sử dụng xe công cũng là biểu mẫu do các cá nhân lập ra để gửi lên các phòng ban phụ trách để đề nghị được sử dụng xe của đơn vị vì công việc chung, phiếu đề nghị sử dụng xe công cần nêu rõ thông tin về người đề nghị, lý do đề nghị, thời gian sử dụng để được xem xét và phê duyệt nếu phù hợp.

2. Giấy đề xuất mua sắm 2023

Dưới đây là một mẫu đơn đề xuất mua thiết bị của trường học khá chi tiết, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm 20..

ĐƠN ĐỀ XUẤT MUA THIẾT BỊ

– Căn cứ ......……

Kính gửi: Ban giám hiệu

Tôi tên là:...........................................................

Giới tính: ...........................................................

Sinh ngày: …… / ……. / ……............................

CMND/CCCD số:....... Cấp ngày:..... Do: …......

Chức vụ: ............................................................

Công tác tại:

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan nội dung sau:

1. Tình trạng hiện nay:

Tôi là giáo viên dạy tin của trường. Hiện tại, trường ta có tổng 20 máy tính bàn hư 05 máy, 03 máy màn hình bị nhiễu, các em đang phải chịu tình trạng 03 – 04 em/máy. Với số lượng máy hiện nay là không đủ phục vụ cho nhu cầu học tập của các em.

2. Thiết bị cần mua: Máy tính để bàn

3. Số lượng: 07 máy

Do đó, tôi kính đề nghị Trường học xem xét, giải quyết mua các thiết bị như trên để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh

Tôi cam đoan nội dung trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan/pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNGNGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đề xuất mua sắm tài sản của đơn vị

Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị được sử dụng rất phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp bởi việc mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng,.... là cần thiết phục vụ cho hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc trong tổ chức đó.

Đơn vị........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN CỦA ĐƠN VỊ

Kính gửi:..........

Phòng/Ban........................sau đây đề xuất việc mua sắm các tài sản sau đây:

STT

DANH MỤC TÀI SẢN

MÔ TẢ CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

4. Phiếu đề xuất mua hàng

Phiếu đề xuất mua hàng được lập ra để đề xuất tới bộ phận phụ trách mua sắm trang thiết bị cho công ty những danh mục hàng hóa mà bộ phận, phòng ban cần được bổ sung.

Đơn vị........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT MUA HÀNG

Kính gửi:..........

Người đề xuất:...............................................................

Chức danh:..............................

Bộ phận:..................................

Nội dung đề xuất:.....................

STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

5. Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư

Mẫu phiếu đề xuất mua vật tư dưới đây về nội dung cũng đầy đủ các nội dung cần thiết nhằm mục đích đề xuất hàng hóa, thiết bị cần mua sắm, tuy nhiên về hình thức mẫu phiếu đề xuất mua vật tư hơi khác mẫu phiếu đề xuất mua hàng hay phiếu đề xuất mua thiết bị về tên gọi. Bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với các thủ tục hành chính của đơn vị.

Đơn vị........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA

Họ tên:..................................................

Đơn vị: .................................................

Lý do nhập vật tư, hàng hóa:........................................................

STT

TÊN VẬT TƯ, HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

6. Phiếu đề xuất mua sắm thiết bị

Dưới đây là mẫu đề xuất mua thiết bị văn phòng, một mẫu giấy đề xuất mua sắm có lẽ đã rất quen thuộc với nhiều nhân viên hành chính, kế toán của các đơn vị như công ty, nhà trường. Việc mua sắm trang thiết bị văn phòng là điều không thể thiếu được ở mỗi văn phòng, một mẫu đề xuất mua thiết bị văn phòng không chỉ là mẫu đơn xin phép với người có thẩm quyền mà còn là một mẫu chứng từ lưu giữ để kiểm kê sau này.

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc 2021

SỞ GD&ĐT.............

TRƯỜNG .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐỀ XUẤT TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường.................

Người đề nghị:................................

Tổ chuyên môn/Bộ phận:............................

Mục đích sử dụng:............................

Nội dung đề xuất trang thiết bị văn phòng:

STT

Tên trang thiết bị văn phòng

Số lượng

Ghi chú

NGƯỜI ĐỀ XUẤTKẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG

7. Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:................................
Địa chỉ:..........................................
Điện thoại:.....................................

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Ngày:… /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Nội dung đề xuất: ………………………………

* Nhân viên đề xuất: ………………………………

* Thuộc bộ phận: …………………………………

* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

2

3

4

5

6

*Diễn giải: ………………………………………

*Thời gian cần thực hiện: ……………………

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

8. Quy trình mua tài sản, trang thiết bị

8.1. Nhu cầu mua của các doanh nghiệp, tổ chức

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức có nguồn vốn lớn và làm kinh doanh hùng mạnh trên thị trường trước tiên đều đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất bao gồm các trang thiết bị, máy móc, vật dụng làm việc cho các phòng ban, trụ sở,… thuộc về doanh nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp, tổ chức đều sở hữu khối tài sản, trang thiết bị vô cùng lớn, tính riêng một trụ sở đã chứa đến hàng triệu các máy móc, các trang thiết bị chứ chưa nói tới các chi nhánh khác với mục đích phục vụ cho công việc và các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vật dụng nào cũng có hạn sử dụng và thời gian hoạt động nhất định nên luôn cần tới sự bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để có thể tiết kiệm ngân sách khi đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng.

Chính vì vậy, có thể thấy nhu cầu mua tài sản, trang thiết bị của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay là vô cùng lớn và diễn ra thường xuyên. Các cá nhân trực tiếp quản lý và phụ trách về vấn đề này cần phải làm phiếu đề nghị sửa chữa và mua bán, sau đó gửi trực tiếp tới người đứng đầu bộ phận xác nhận, kiểm tra, tiếp theo chuyển lên ban giám đốc hoặc ban lãnh đạo để xét duyệt và xin chữ ký.

8.2. Báo giá

Báo giá là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản, trang thiết bị sau khi đã được ban giám đốc/ban lãnh đạo ký phiếu đề nghị.

Dựa trên căn cứ và cơ sở là phiếu đề nghị mua bán và sửa chữa, cá nhân chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm hiểu và đánh giá các nhà cung ứng thích hợp trên thị trường theo các yếu tố sau đây:

  • Chất lượng vật tư, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị
  • Thương hiệu, độ phổ biến nơi cung ứng vật dụng
  • Các phản hồi của khách hàng khác về nơi cung ứng
  • Các dịch vụ trước và sau khi ký hợp đồng
  • Tính pháp lý của nơi cúng ứng có hợp pháp hay không

Sau đó, cá nhân này sẽ lựa chọn nơi cung ứng đáp ứng các yêu cầu trên, liên hệ trực tiếp và xin báo giá với họ.

8.3. Lắp đặt

Sau khi đã lựa chọn cũng như báo giá với đối tác cung ứng, người đại diện hoặc cá nhân phụ trách sẽ gặp gỡ và ký kết hợp đồng với bên đối tác cung ứng trang thiết bị, vật tư, hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó, bên cung ứng trang thiết bị sẽ cử đội ngũ nhân viên tới thực hiện lắp đặt theo yêu cầu của bên đề nghị để đảm bảo hợp đồng đang diễn ra chính xác và theo đúng quy trình.

Trong quá trình thực hiện lắp đặt, bộ phận hành chính của doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không xảy ra các trường hợp đi trái lại với hợp đồng.

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt, đại diện bên doanh nghiệp và nhà cung ứng sẽ thỏa thuận tiếp và đi tới thống nhất, ký kết trên biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản.

8.4. Bảo trì và sửa chữa

Trong quá trình bảo hành và hợp đồng còn hiệu lực, bên đối tác hợp tác sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị, tài sản cho bên doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng.

Cụ thể, bên đối tác sẽ cử các nhân viên bảo trì tới sửa chữa cũng như bảo dưỡng cho các máy móc, thiết bị,… thuộc nhà cung ứng trên hợp đồng

9. Cách viết giấy đề xuất mua trang thiết bị

Bạn đọc cần lưu ý khi làm giấy đề xuất mua hàng hóa, thiết bị, công cụ, những mục cần có trong giấy đề xuất bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ phải chính xác theo đúng thể thức

- Ghi rõ nội dung thông tin đề xuất cần cung cấp rõ ràng, ngắn gọn

- Yêu cầu đề xuất: Thể hiện rõ nội dung đề nghị, cần cá nhân/tổ chức/cơ quan thực hiện việc gì.

- Thông tin của người làm đơn đề xuất chính xác:

+ Cá nhân: Thể hiện rõ họ và tên của cá nhân, ngày/tháng/năm sinh, Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước/hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch; nơi thường trú, nơi ở hiện tại; thông tin liên hệ khi cần.

+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số thuế của tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo đúng giấy phép hoạt động và điều lệ.

Trên đây là Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc 2024 mới nhất và các thông tin liên quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
29 181.483
0 Bình luận
Sắp xếp theo