Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc 2024

Thay đổi giờ làm việc ảnh hưởng rất lớn đến thời gian sinh hoạt cá nhân của người lao động. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho số đông người lao động, pháp luật có những quy định về thông báo thay đổi giờ làm việc. Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết bên dưới.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về thay đổi giờ làm việc.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về thay đổi giờ làm việc

1. Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc

Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc là mẫu bản thông báo của phòng hành chính nhân sự về việc thay đổi thời gian làm việc từ lịch thời gian làm việc theo khung giờ mùa hè chuyển sang lịch làm việc theo khung giờ mùa đông. Mẫu thông báo nêu rõ lịch thời gian làm việc, thời gian ra thông báo và áp dụng thông báo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc tại đây.

1.1. Mẫu thông báo giờ làm việc của công ty

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc như sau:

CÔNG TY ......

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

Số: .../TB-....

...., ngày ...tháng ....năm .....

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC

Kính gửi:

- Giám Đốc (để Báo cáo).

- Toàn thể Cán bộ Nhân viên trong Công ty (cùng phối hợp thực hiện).

- Phòng Hành chính Nhân sự

- Thay đổi giờ làm việc mùa đông.

Căn cứ theo Nội quy lao động và để đảm bảo sức khỏe, công việc cho toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, Phòng HC-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa đông cụ thể như sau:

Lịch hiện tại: Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

Buổi chiều từ 13h30’ – 17h30’

Lịch mới: Buổi sáng từ 08h00’ – 12h00’

Buổi chiều từ 13h00’ – 17h00’

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng từ ngày Thứ Hai, .... tháng ....năm ......

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các Anh/Chị cán bộ nhân viên trong công ty.

Trân trọng cảm ơn!

.........., ngày.....tháng.....năm.....

Người lập

1.2. Thông báo thay đổi giờ làm việc tại bệnh viện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính gửi: - Quý Công ty và nhân dân đóng trên địa bàn

- Cán bộ - Nhân viên trong đơn vị

Để đảm bảo sức khỏe cho Cán bộ - Nhân và chất lượng công việc, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây thông báo điều chỉnh thời gian làm việc sang lịch làm việc mùa hè, cụ thể như sau:

- Thời gian làm việc hiện tại:

+ Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30 phút

+ Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30 phút

- Thời gian làm việc mới:

+ Buổi sáng từ 07h30 đến 11h30

+ Buổi chiều từ 12h30 đến 16h30

Lịch làm việc mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 18 tháng 03 năm 20...

Bệnh viện........................................ kính thông báo đến Quý Công ty và nhân dân đóng trên địa bàn và toàn thể Cán bộ - Nhân viên trong tại đơn vị.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

2. Thông báo thay đổi giờ làm việc là gì?

Thông báo giờ mở cửa là gì?

Thông báo thay đổi giờ làm việc là trách nhiệm của người sử dụng lao động thông tin, báo lại cho người lao động về thời gian làm việc. Trong đó bao gồm thông báo giờ mở cửa, thời gian bắt đầu làm việc, kết thúc và tổng thời gian lao động trong một ngày. Việc thay đổi giờ làm việc bắt đầu từ khi nào và đến bao giờ kết thúc.

Qua đó, người lao động sẽ chủ động trong công việc quản lý giờ giấc của bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao.

3. Thông báo giờ làm việc mùa đông. Thông báo giờ làm việc mùa hè

Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc để phù hợp với nhu cầu công việc.
Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc để phù hợp với nhu cầu công việc.

Giờ làm việc mùa đông và mùa hè thường khác nhau do sự thay đổi thời tiết. Nhà nước cho phép các cơ quan, tổ chức, Người sử dụng lao động thay đổi giờ làm việc để phù hợp với nhu cầu công việc.

  • Thông thường lịch làm việc mùa đông tại Việt Nam bắt đầu từ giữa tháng 10 (cụ thể là 15/10) hàng năm, và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau.
  • Lịch làm việc mùa hè thường bắt đầu từ đầu tháng tư đến giữa hoặc cuối tháng 10 hàng năm.
  • Giờ làm việc mùa hè có thể sớm hơn giờ làm việc mùa đông từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ.

Tùy từng cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thông báo giờ làm việc mùa đông, giờ làm việc mùa hè cụ thể đến người lao động. Mỗi cơ quan, tổ chức này lại có quy định khác nhau về giờ giấc, tuy nhiên đều phải tuân thủ theo quy định chung của nhà nước về luật lao động. Vậy quy định chung đó ra sao? Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại mục 4 dưới đây.

4. Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động

Quy định khi thay đổi giờ làm việc.

Căn cứ theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 thì NSDLĐ có quyền quy định thời gian làm việc này. Tuy nhiên, khi thay đổi thời gian làm việc như vậy thì có một số điểm sau cần lưu ý:

- Nếu thay đổi này là thay đổi ổn định (sẽ trong thời gian dài hoặc chưa xác định được thời điểm thay đổi lại): công ty có thể (cần phải) thay đổi nội quy công ty về thời gian làm việc. Nếu như việc thay đổi thời gian chỉ là trong thời gian ngắn (1-2 tuần lễ) thì công ty không cần thay đổi theo hướng này.

- Kiểm tra lại nội dung của HĐLĐ: theo quy định của Bộ Luật lao động 2012 thì thời gian làm việc là một trong những nội dung phải có trên hợp đồng, và khi thay đổi nội dung này thì phải có sự thống nhất của NSDLĐ và NLĐ. Như vậy, nếu như trên HĐLĐ của NLĐ ghi rõ, chi tiết về thời gian làm việc (ghi rõ là làm việc từ 7h đến 16h, thời gian nghỉ ngơi ...), trong trường hợp đơn vị muốn bố trí NLĐ thay đổi giờ làm việc, đơn vị phải thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng để thay đổi. Trong phụ lục ghi rõ sửa đổi thời gian làm việc, thời điểm áp dụng/có hiệu lực. (Không phải vì đại diện NLĐ đã đồng ý mà công ty có thể tự ý thay đổi nội dung HĐLĐ của từng NLĐ cụ thể)

  • Nếu như trên HĐLĐ chỉ ghi chung về thời gian làm việc (vd: tuần làm việc 48 giờ, thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7) thì việc thay đổi này không cần phải làm phụ lục hợp đồng.

- Về thời gian làm việc: Tối đa không quá 48 giờ trong 1 tuần và 10 giờ 1 ngày.

  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số ngành nghề đặc thù như sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước...., người lao động được làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm (khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động 2019).

- Về cách tính tiền lương làm thêm ban đêm: Điều 106 Luật lao động 2019 quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

- Khi điều chỉnh thời giờ làm việc của người lao động, doanh nghiệp cần lưu ý báo trước cho NLĐ trước 03 ngày làm việc. 

Như vậy dù người sử dụng lao động có thể thay đổi giờ làm việc nhưng việc thay đổi này phải đảm bảo các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động đã được hướng dẫn chi tiết trong các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể là luật lao động.

Bài viết đã cung cấp Mẫu thông báo thay đổi giờ làm việc và quy định khi thay đổi giờ làm việc mà người sử dụng lao động cần tuân thủ. Mời bạn đọc tham khảo bài viết liên quan tại chuyên mục Việc làm nhân sự mảng Biểu mẫu, Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 67.312
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo