Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ 2024 mới nhất

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi sinh viên đang theo học. Trong đơn, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, tên lớp, khoa và hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng muốn thôi học và rút lại hồ sơ sinh viên gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường kèm theo lý do xin thôi học.

1. Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ là gì?

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ là mẫu văn bản mà học sinh sử dụng để bày tỏ, đề đạt với nhà trường được phép rút hồ sơ gốc bao gồm các giấy tờ quan trọng như học bạ,... thực hiện thủ tục thôi học.

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ như tên gọi, được sử dụng khi học sinh muốn dừng công việc học tập tại trường đang theo học và có thể chủ động theo học tại ngôi trường khác.

Mẫu đơn đề nghị thôi học và xin rút hồ sơ không có mẫu chuẩn mà có thể thay đổi, thêm một số nội dung theo yêu cầu, quy định của từng trường tiểu học/THCS/THPT/Đại học. Tuy nhiên các nội dung chính bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ, thông tin học sinh, trình bày lý do xin được rút hồ sơ và thôi học, cam kết, ký và ghi rõ họ tên thì phải đảm bảo có đủ. Nội dung chi tiết các mẫu Mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh là văn bản thể hiện nội dung với lý do và mục đích học sinh muốn rút hồ sơ được Hoatieu tổng hợp dưới đây mời các bạn tham khảo.

2. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ GDTX, trường THPT 2024

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ học tập áp dụng được cả với trường giáo dục thường xuyên và trường THPT. Mẫu gồm thông tin cá nhân của học sinh muốn xin thôi học và trình bày lý do xin nghỉ học. Mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:- Giám đốc trung tâm GDTX ..../Hiệu trưởng trường THPT ........
- Ban Giám hiệu trường THPT ...................

Em là: ........................ Sinh ngày: ..........................

Mã số học sinh: ................

Hộ khẩu thường trú: .......................................

Hiện em đang là học sinh lớp ............. trường/Trung tâm GDTX .................... do giáo viên ................... chủ nhiệm.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu cho phép em được thôi học và rút hồ sơ học sinh kể từ Học kỳ .... năm học ...............

Lý do thôi học và rút hồ sơ: .......................

....................................................................

Xin nhà trường tạo điều kiện giúp em được hoàn thành thủ tục nhanh chóng.

Em xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của Ban Giám Hiệu ............, ngày ... tháng... năm ....
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

Đã nhận đủ lại bộ hồ sơ học sinh bao gồm:

1. Học bạ

2. Giấy khai sinh

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời/bản chính)

4. .............................

5. ..............................

6. .............................

Người nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin thôi học và rút hồ sơ đại học

Đơn xin thôi học và rút hồ sơ là mẫu thực tế của một trường đại học do Hoatieu sưu tầm được, đơn xin thôi học ở đại học sẽ rườm rà hơn khi phải xin chữ ký của khá nhiều người. Tuy nhiên mỗi trường đại học sẽ có quy định khác nhau, các bạn có thể hỏi các nhân viên phụ trách để biết yêu cầu cụ thể.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:Ban Giám hiệu Trường Đại học ...........
Khoa bộ môn………………………
UBND (phường)……………………

Tên em là:.....................Sinh ngày:......../......./........

SV lớp:........Mã sinh viên:...........Hệ:......................

Ngành học:..........................Niên khoá: 20........ - 20……

Hộ khẩu thường trú:.................................................

Số điện thoại:..................................Email:................

Lý do xin thôi học và rút hồ sơ:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Vậy em làm đơn này kính đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường)……………………. Và Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác SV xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Em xin chân thành cảm ơn !

………….., ngày........tháng năm 20……
Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH

SINH VIÊN

CỐ VẤN HỌC TẬP

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

4. Mẫu đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ sinh viên

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC
và rút hồ sơ sinh viên

Kính gửi:

- Ban giám hiệu Trường Đại học .............

- Phòng Công tác học sinh sinh viên

- Phòng ban chức năng.

Tôi tên là:...........................Mã số sinh viên:.......................

Ngày sinh:...............................

Hộ khẩu thường trú:......................................

.................................................

Hiện đang học lớp:............................... Khóa: ...............................

Hệ Đào tạo:............................... Ngành:...............................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng cho phép tôi được thôi học và rút hồ sơ sinh viên tại Trường Đại học CNTT&TT kể từ Học kỳ .... năm học ...............................

Lý do thôi học:...............................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Rất mong được sự chấp thuận của quý thầy cô.

........., ngày.......tháng.......năm..............

Ý kiến của phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phươngXác nhận giáo viên chủ nhiệm

5. Đơn xin thôi học và phiếu hẹn lấy quyết định thôi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi

- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC....................

- PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:.............................................................. Ngày sinh:..........................................

Hiện là sinh viên lớp:.......................................... Mã số sinh viên:.................................

Ngành học:........................................................ Khoa:.................................................

Hệ đào tạo:..................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban giám hiệu và Quý phòng xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi học và rút hồ sơ Sinh viên đang lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo.

Lý do:............................................................

......................................................................

Hồ sơ liên quan đính kèm (nếu có):

- ....................................................................

- .....................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn.

.........., ngày.....tháng.....năm.............
Ý KIẾN CỦA PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KÍNH ĐƠN

........................................................................................................................

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên............................................................... Ngày sinh:....................................

Hiện là sinh viên lớp:.......................................... Mã số sinh viên:....................................

Ngành học:......................................................... Khoa:.....................................................

Hệ đào tạo:........................................................................................................................

Ngày hẹn:...................................BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN............................................

6. Mẫu đơn đề nghị thôi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường ...........................

- Phòng Đào tạo;

- Ban Chủ nhiệm khoa .........................

Tên em là: ............................... Giới tính: .....

Ngày sinh: ........./......... /......ĐT liên hệ : .........

Ngày nhập học: ................./............./.................

Số tiền đã đóng :

- Học phí : ..........................(Bằng chữ: .............................)

- Lệ phí : ............................(Bằng chữ: ...............................)

(Có các biên lai kèm theo)

Hiện đang học : Khóa ............... Lớp................ Ngành ..........Khóa...............

Hệ đào tạo .............................tại Trường............

Hộ khẩu thường trú: ...........................................

............................................................................

Nay em làm đơn này kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa....................................... cho phép em được thôi học và rút hồ sơ.

Em xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn./.

................, ngày.......tháng......năm........
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHÒNG ĐÀO TẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu này áp dụng cho sinh viên mới nhập học.

7. Thủ tục xin thôi học và rút hồ sơ

B1: Sinh viên làm đơn xin thôi học theo mẫu, có ý kiến gia đình, xin xác nhận của CVHT, chính quyền địa phương trong đơn.

B2: Sinh viên nộp đơn xin thôi học tại bộ phận hành chính. Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

B3: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên (CMT/CCCD) đến Phòng Công tác sinh viên nhận hồ sơ vào ngày trường quy định trong tuần.

Trên đây là các mẫu Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
30 99.961
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo