Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 2024

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị tại đây.

1. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cơ quan, xí nghiệp, trường học… để đánh giá, kiểm tra tình trạng các thiết bị có hư hỏng hay không, từ đó có kế hoạch sửa chữa hoặc mua sắm mới phục vụ cho đơn vị mình. Dưới đây là 2 Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị được soạn thảo rất đầy đủ và khoa học giúp các bạn có thể sử dụng để kiểm kê, đánh giá tài sản ở đơn vị mình một cách nhanh chóng nhất.

2. Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

PHÒNG GD-ĐT............

TRƯỜNG.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
(Tự kiểm tra công tác quản lí và khai thác
sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học......)

I. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Vào lúc ...ngày ...tháng ...năm ....
 • Địa điểm: Trường .................

II. Thành phần:

 1. Ông ....................
 2. Ông ........................
 3. Ông ...................

Cùng tất cả các thành viên trong Tổ tự kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng

phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ..................

III. Nội dung kiểm tra:

 • Tổ trưởng thông qua quyết định thành lập Tổ kiểm tra căn cứ vào công văn số 126/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Phòng giáo dục đào tạo Hồng Dân về kế hoạch kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ..................
 • Nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác kiểm tra phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ..................
 • Phân công các thành viên trong Tổ kiểm tra cụ thể:

IV. Tổ kiểm tra hồ sơ gồm có:

1. Tổ kiểm tra sắp xếp thiết bị đồ dung các phòng thực hành:

 • Phòng Hóa gồm: (Xuyên – Hiền)
 • Phòng Lý gồm: (Lùng – Chơn)
 • Phòng Sinh gồm: (Toản – Quy)
 • Kho thiết bị gồm: (Thắng – Miều)

2. Kết quả kiểm tra:

a. Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng học bộ môn.

Ưu điểm:

- Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Sổ theo dõi danh mục đồ dung, sổ theo dõi về ký mượn đồ dung, kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học và nội quy phòng bộ môn đều được BGH nhà trường phê duyệt.

- Các loại sổ sách có kiểm kê thiết bị đầu năm và có thanh lý những đồ dùng hư hỏng.

- Sổ theo dõi đồ dung và sổ ký mượn đều thực hiện ký mượn và trả đầy đủ.

- Hàng năm có kiểm kê và phân loại đề xuất mua sắm bổ sung.

- Các loại hồ sơ trên hàng tháng đều được BGH kiểm tra và ký duyệt.

Hạn chế:

- Hồ sơ kiểm kê và thanh lý của một số thiết bị hư hỏng năm học 2008 còn làm chung các phòng bộ môn chưa tách riêng theo từng phòng thiếu biên bản thanh lý những đồ dùng không còn sử dụng được.

b. Sắp xếp phân loại đồ dùng dạy học.

Ưu điểm:

- Tất cả các phòng bộ môn đều có nội quy cho giáo viên và học sinh.

- Các phòng bộ môn đều được sắp xếp ngăn nấp gọn gàn và dễ sử dụng.

- Đã phân loại được những đồ dùng còn sử dụng được và không sử dụng được riêng lẽ.

- Các hoá chất, vật liệu tiêu hao được thống kê đề xuất mua sắm bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

- Việc bảo quản phòng học bộ môn được tiến hành thường xuyên.

- Các thiết bị dạy học hư hỏng nhẹ đã được khắc phục.

- Hàng ngày được vệ sinh và quét dọn sạch sẽ.

Hạn chế:

- Phòng kho thiết bị còn dùng chung gặp khó khăn cho người phụ trách.

- Chưa thống kê được số lượt người sử dụng.

- Phòng thực hành Vật lí hiện không sử dụng được (từ khi bàn giao).

- Một số đồ dùng, dụng cụ thực hành thường bị hư hỏng sau mỗi buổi học như các ống nghiệm bằng thủy tinh.

Biên bản được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự và thống nhất các nội dung biên bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h phút cùng ngày.

3. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 2

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Trường.........
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNG
Thời gian: …………………………………………….…………………………………………
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………
Cùng tiến hành kiểm tra tài sản, trang thiết bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:
1. Tình trạng tài sản, thiết bị:
TTTài sản, trang thiết bị kiểm tra (ghi rõ tên, loại, năm và nơi SX, các ký hiệu model)Tình trạng hư hỏngÝ kiến đề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)
2. Phần dự kiến ngân sách (đối với tài sản, TTB cần sửa chữa, thay thế)
TTNội dung, diễn giảiSố lượngĐơn giáThành tiền

..........Ngày ……..tháng……..năm…………

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị số 3

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĂN PHÒNG
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA (1) TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Tên trang thiết bị (2): ................................................................................................

Tại (3) .................................................... Nhà: ........................................................

Họ và tên người sử dụng: .......................................... Đơn vị: .................................

Kết quả kiểm tra (4): ................................................................................................

...............................................................................................................................

Hướng khắc phục (5): ..............................................................................................

...............................................................................................................................

Biên bản này lập thành 02 bản và lưu tại phòng quản trị.

.................., ngày...tháng....năm....
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Biên bản này được lập với các trường hợp sau:

- Việc sửa chữa đòi hỏi thay thế linh kiện, phụ tùng có giá trị trên 01 triệu đồng.

- Phải thuê đơn vị ngoài cơ quan để sửa chữa trang thiết bị.

- Việc sửa chữa trang thiết bị có độ phức tạp cao và cần nhiều thời gian.

(2): Ghi tên trang thiết bị được kiểm tra

(3): Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt thiết bị được kiểm tra.

(4): Người kiểm tra ghi cụ thể kết quả kiểm tra (hỏng cái gì, mức độ hư hỏng....)

(5): Người kiểm tra ghi đề xuất hướng khắc phục

- Sau khi biên bản lập xong văn phòng bộ ghi ý kiến về việc khắc phục (đồng ý/không đồng ý cho mua linh kiện, phụ tùng để thay thế; đồng ý/không đồng ý thuê bên ngoài sửa chữa)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 105.877
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo