Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học 2023

Mẫu biên bản ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học khi nghỉ hè. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm bàn giao, nội dung bàn giao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất thường được lập tại các nhà trường vào dịp cuối năm để bàn giao lại CSVC trước khi về nghỉ hè. Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn. Mời các bạn tham khảo 4 mẫu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất mới nhất dưới đây nhé.

1. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất là gì?

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là mẫu được lập ra vào dịp nghỉ hè, mẫu có nội dung quan trọng bởi nó liên quan tới tài sản lợi ích của tập thể nhà trường, quá trình bàn giao phải minh bạch rõ ràng. Nội dung của mẫu biên bản bàn giao cần được trình bày rõ ràng về nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với tài sản đó.

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học thường được lập và khoảng 1 tuần ngay sau khi kết thúc năm học, học sinh được nghỉ hè, khi đó giáo viên chủ nhiệm sẽ thực hiện việc vệ sinh lớp học và thống kê biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học để nhân viên nắm bắt. Cơ sở vật chất phải được thống kê với số liệu cụ thể.

Biên bản bàn giao này còn nhằm để nhà trường thống kê và chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất trong hè để chuẩn bị vào năm học mới. Cơ sở vật chất trường học cần phải tu sửa thường xuyên để phục vụ học tập của các em.

2. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học số 1

Thông thường những biên bản giao cơ vật chất sẽ bao gồm những thông tin như ngày giờ bàn giao, lớp bàn giao, giáo viên thực hiện, cơ sở vật chất bàn giao và đại diện ký tên. Mẫu biên bản bàn giao dưới đây được Hoatieu.vn sưu tầm, tổng hợp gửi đến bạn đọc.

PHÒNG GD&ĐT........
TRƯỜNG THCS......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .... tháng ... năm......

BIÊN BẢN BÀN GIAO CSVC LỚP HỌC

Hôm nay, vào lúc: giờ…….phút, ngày …….tháng………..năm.........

Chúng tôi gồm: …………………………….. Trưởng ban LĐ ……………………………...

GVCN lớp:………………………………………

Lớp phó lao động lớp:…….

Tiến hành giao nhận tài sản như sau:

CSVC trong phòng gồm:

1. Bàn ghế học sinh: …….... bàn mới:………… bàn cũ:………… Hư:………….. bộ

2. bàn ghế giáo viên:……………………………………..Hư……………………………..

3. Bảng đen:…………………………………………….Hư………………………

4. Bóng điện:……………………công tắc:…………......Hư…………………

5. Cửa kính: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. CSVC khác: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 3 bản mỗi lớp giữ 1 bản, phụ trách CSVC 1 bản và lưu nhà trường 1 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc………..giờ cùng ngày.

BẢO VỆĐẠI DIỆN HSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

3. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học số 2

PHÒNG GD VÀ ĐT.............

TRƯỜNG..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học .........

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào hồi ....... giờ........ phút, ngày ........ tháng ...... năm...............

- Địa điểm: Tại lớp ........., Chi xóm:..............................Trường....................

II. THÀNH PHẦN

1. Bên bàn giao

- Ông: .............................................. – Phụ trách lao động Trường ......................

2. Bên nhận bàn giao

- Ông (bà): .............................................................- Giáo viên chủ nhiệm lớp: .........

- Học sinh ..............................................................- Lớp trưởng

III. NỘI DUNG BÀN GIAO

Hai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học.......... với các nội dung cụ thể sau:

STT

Tên loại

SL

ĐVT

Tình trạng

(Còn sử dụng tốt hay hư hỏng)

Ghi chú

1

Bảng lớp

Chiếc

2

Bàn ghế học sinh

Bộ

3

Bàn ghế giáo viên

Bộ

4

Tủ sách

Chiếc

5

Ảnh Bác

Chiếc

6

Khẩu hiệu

Chiếc

7

Biển lớp

Chiếc

8

Khóa lớp

Chiếc

9

Quạt trần

Chiếc

10

Ổ điện

Chiếc

11

Công tắc

Chiếc

12

Tường lớp

m2

13

Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ)

Bộ

14

Cửa ra vào

Bộ

Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích các cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.

Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.

Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:

- Người bàn giao giữ 01 bản;

- Người nhận bàn giao giữ 01 bản;

- Lưu tại Trường ....................

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ........... giờ ......... phút ....... cùng ngày.

NGƯỜI BÀN GIAO

Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học số 3

PHÒNG GD&ĐT ................

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số……/BB - ..............

..........., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT LỚP HỌC

THÁNG ... NĂM ...

Hôm nay vào hồi……........ ngày ... tháng ... năm ...

Địa điểm: Tại lớp học.........- Trường ............................

Bên A. Bên giao cơ sở vật chất.

1.Ông (bà) ............................................................. Chức vụ: GVCN lớp.....................

Bên B: Bên nhận bàn giao cơ sở vật chất.

1. Ông .................................................... Chức vụ: ...................................................

2. Ông .................................................... Chức vụ: ..................................................

I. Danh mục cơ sở vật chất bàn giao:

TT

Tên Thiết bị

SL

Tình trạng

Ghi chú

1

Bảng lớp

2

Bàn + Ghế GV

3

Bàn + ghế HS

4

Bảng điện

5

Quạt trần

6

Quạt tường

7

Bóng điện

8

Cánh cửa chính

9

Cánh cửa sổ

10

Đồng hồ lớp

11

Biển trang trí lớp

12

Giá mũ nón

13

Tường lớp học

14

Nền Lớp học

II. Một số yêu cầu:

1. Bên nhận bàn giao kiểm tra tình trạng trang thiết bị trước khi nhận.

2. Bên nhận bàn giao phải đảm bảo cơ sở vật chất nguyên trạng như khi nhận, nếu hỏng hóc, mất mát bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Các lớp nhận lại cơ sở vật chất lớp học vào sáng ngày ................................, kiểm tra lại CSVC lớp mình có gì khác thường cần báo cáo ngay với ban cơ sở vật chất.

Biên bản lập xong vào hồi …… cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Kí bàn giao cho bảo vệ ngày... tháng ... năm ...

GVCN lớp ……………….

Bảo vệ trường:.......................

T.ban CSVC………................

Xác nhận của BGH

5. Hình ảnh biên bản ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học

Mẫu biên bản ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất lớp học

Trên đây là Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học mới nhất năm 2023 dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 38.417
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo