Mẫu tờ trình xin kinh phí 20/10 năm 2024 mới nhất (5 mẫu)

Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-10 là mẫu bản tờ trình được lập ra để xin kinh phí cho ngày 20-10. Mẫu nêu rõ nội dung của tờ trình, thông tin về số kinh phí xin... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về trong bài viết sau đây của Hoatieu.vn

Tờ trình xin kinh phí 20/10 là thủ tục quan trọng khi bạn muốn xin kinh phí từ ban quản lý, lãnh đạo cấp trên để họ duyệt và lấy được kinh phí phù hợp tổ chức chương trình ngày 20/10. Nội dung trong tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 cần được trình bày rõ ràng, chi tiết và cụ thể, quan trọng nhất là nói được lý do chính đáng để đạt được mục đích cuối cùng.

1. Nội dung chính của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

Tờ trình xin kinh phí tổ chức kỷ niệm ngày 20/10 là văn bản do đại diện phòng, ban trong công ty, đơn vị, doanh nghiệp lập nên hoặc đại diện phòng hành chính của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập nên nhằm xin người đứng đầu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp phê duyệt nguồn kinh phí để tổ chức lễ kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam. Do đó, trong tờ trình xin kinh phí 20/10 cần phải đảm bảo những nội dung và được trình bày theo thể thức văn bản hành chính như sau:

 • Tiêu ngữ, quốc hiệu, tên cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 • Kính gửi: cá nhân/tổ chức có thẩm quyền quyết định cấp kinh phí.
 • Nêu rõ lý do, mục đích xin kinh phí
 • Dự kiến chương trình tổ chức ở đâu, vào thời gian nào
 • Thống kê cụ thể các mục cần chi tiêu. Ví dụ: chi phí tổ chức tiệc đặt tại nhà hàng, quà (tiền mặt) tặng lao động nữ trong đơn vị, chi phí thuê lắp sân khấu, MC, loa đài... Sau đó cộng tổng chi phí dự trù theo kế hoạch là bao nhiêu.

Như vậy, trong đơn xin kinh phí tổ chức kỷ niệm ngày 20/10 cần thể hiện rõ nhu cầu, mong muốn được cấp kinh phí để tổ chức sự kiện. Các nội dung chi phí liệt kê phải chính xác, trung thực, thể hiện rõ nhu cầu cấp thiết cần được duyệt kinh phí cho mục đích chi tiêu cụ thể.

2. Mẫu tờ trình xin kinh phí 20/10 năm 2024

Tờ trình xin kinh phí 20 10
Tờ trình xin kinh phí 20 10

CÔNG TY…………..

Số:……../……………………

V/v: Xin kinh phí 20/10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ 20/10

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………………………………….

Hưởng ứng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - một ngày lễ quan trọng và mang ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ. Bộ phận………………………..quyết định tổ chức chương trình cho các chị em ở văn phòng khối………………… nhằm tôn vinh những người phụ nữ.

Vậy bộ phận khối……………………………………lập tờ trình xin kinh phí tổ chức ngày 20/10 cụ thể như sau:

STTKHOẢN CHISỐ LƯỢNGĐƠN VỊTHÀNH TIỀN
1Mua hoaBó…..
2Ăn trưa…………Suất

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:………………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo Công ty xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

3. Bản tờ trình xin kinh phí 20 - 10 trong trường học

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ..................

Tôi tên là: ..............

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng ....... năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1931 – 20/10/.......). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm ......... năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

........., ngày .....tháng ....năm ....

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

4. Bản tờ trình xin kinh phí 20 - 10 trong công ty

Đối với mẫu tờ trình xin kinh phí 20/10 trên đây các bạn có thể thay đổi một số nội dung khác sao cho phù hợp với yêu cầu của từng trường, cơ quan.

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …/…..

V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:.......................................................Chức vụ:................................................

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20........... của .................... ngày 01 tháng 10 năm 20......

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA

ĐVT

S.LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Hội diễn văn nghệ

1

Hỗ trợ công tác chỉ đạo

Người

2

2

Hổ trợ làm sân khấu

Người

3

3

Phông sự kiện

Tấm

1

4

Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch

Người

2

5

Hỗ trợ dẫn chương trình

Người

2

6

Thuê loa đài, đàn ogan

Buổi

1

Giải thưởng

7

Giải nhất

Giải

1

8

Giải nhì

Giải

2

9

Giải Ba

Giải

3

10

Giải KK

Giải

5

11

Hổ trợ giám khảo

Người

2

Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ........................... xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

5. Đơn xin cấp kinh phí tổ chức 20/10 chi tiết 2024 (2 mẫu)

Mẫu 1:

CÔNG TY................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..................  ............, ngày... tháng... năm.....

TỜ TRÌNH 

XIN CẤP KINH PHÍ TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

(20/10/20...)

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty...................................

Với mục đích nhằm tôn vinh vai trò, khẳng định sự đóng góp của chị em phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty, hướng tới nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trách nhiệm giữa người lao động trong Công ty;

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2024;

Nhân dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Công ty xin có tờ trình đề xuất với Ban giám đốc xem xét, duyệt cấp kinh phí tổ chức các chương trình giao lưu, văn hóa văn nghệ, tặng quà cho các chị em trong công ty.

Chương trình dự kiến được tổ chức vào lúc................ giờ ngày .../.../... tại Hội trường công ty với sự tham gia có khoảng........... người, trong đó có........... chị em phụ nữ là cán bộ, nhân viên công ty. Nội dung chương trình bao gồm:

 • Lãnh đạo công ty phát biểu chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, nêu lý do tổ chức chương trình.
 • Chương trình văn nghệ do lao động nữ trong công ty biểu diễn.
 • Tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn trong công ty.
 • Toàn thể cán bộ, nhân viên công ty ăn liên hoan tại Nhà hàng......................

Ngân sách dự kiến cho chương trình gồm:

 • Chi phí thuê dựng sân khấu, âm thanh ánh sáng:................ VNĐ.
 • Chi phí trang trí (hoa, băng rôn, khẩu hiệu):.........................VNĐ
 • Chi phí quà tặng cho cán bộ, nhân viên nữ:.........................VNĐ
 • Chi phí thuê nhà hàng liên hoan:...........................VNĐ
 • Tổng mức chi:............................VNĐ

Trên đây là chi tiết chi phí dự chi cho hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công đoàn Công ty tổ chức. Mức chi tiêu dựa trên nhu cầu và khả năng thực tế của công ty.

Công đoàn Công ty kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức chương trình giúp chị em có một ngày lễ đặc biệt vui vẻ, ý nghĩa.

Công đoàn Công ty xin cam kết sử dụng kinh phí một cách hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và sẽ có văn bản báo cáo Ban giám đốc sau khi chương trình được tổ chức thành công.

Công đoàn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty

T/M CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY...................................

(Ký tên)

Mẫu 2:

CÔNG TY.................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 .............., ngày... tháng... năm.....

TỜ TRÌNH

(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty...................................

Thực hiện Chương trình công tác Công đoàn Công ty............................ năm 2024;

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

Công đoàn Công ty.................... đề nghị Ban Giám đốc Công ty..................... cho phép tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho cán bộ, nhân viên nữ trong công ty. Chi tiết như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:

Tổ chức các chương trình văn nghệ, tặng quà cho chị em trong công ty nhằm tôn vinh vai trò, những đóng góp của chị em trong công việc, phát triển công ty; góp phần tạo bầu không khí phấn khởi, hăng hái thi đua giữa người lao động; thể hiện sự quam tâm của ban lãnh đạo Công ty......................... với chị em phụ nữ.

2. Thời gian, địa điểm:

Dự kiến diễn ra vào lúc ............... giờ ngày .../.../..... tại.........................................

.................................................................................................................................

3. Nội dung: Chương trình gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Văn nghệ (thời lượng 60 phút), trong đó có tiết mục do cán bộ, nhân viên công ty biểu diễn.

- Phần 2: Tặng quà (thời lượng 30 phút)

4. Kinh phí:

 • Chi phí thuê dựng sân khấu, banner:.........................VNĐ
 • Chi phí thuê trang phục:.............................VNĐ
 • Chi phí mua quà (mỹ phẩm, hoa, quần áo cho............. chị em trong công ty):..........................VNĐ

=> Tổng chi phí:...............................VNĐ

Kính mong Ban giám đốc xem xét cho phép Công đoàn Công ty................................ tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho người lao động nữ trong công ty nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2024

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY..................................

(Ký tên)

Trên đây là các mẫu tờ trình xin kinh phí cho ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. Trong ngày quan trọng này, việc tổ chức các hoạt động dành cho phái nữ là một điều mang ý nghĩa rất lớn. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 14.206
0 Bình luận
Sắp xếp theo