Mẫu đơn cớ mất giấy tờ, tài liệu, tài sản mới năm 2022

Mẫu đơn cớ mất được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất. Mời bạn đọc tải mẫu đơn cớ mất theo mẫu Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây để tham khảo.

Đơn cớ mất hay còn gọi là đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu, tài sản được sử dụng trong trường hợp cá nhân trình báo với cơ quan công an về việc mất giấy tờ, tài liệu để con quan công an xác nhận cho cá nhân về việc mấy giấy tờ, tài liệu này và tiến hành các thủ tục để xin cấp lại các giấy tờ, tài liệu đó. Dưới đây là các mẫu đơn cớ mất mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách trình báo với cơ quan công an chi tiết. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu đơn cớ mất là gì?

Mẫu đơn cớ mất được sử dụng khi bạn bị mất đồ đạc, tài sản, giấy tờ tùy thân, bạn cần làm đơn cớ mất để trình lên công an phường hoặc địa phương nơi bạn sống nhằm hy vọng tìm lại hoặc làm lại giấy tờ. Dưới đây là mẫu đơn cớ mất chuẩn nhất dành cho những ai muốn làm đơn xin cấp lại giấy tờ mới.

2. Mẫu đơn cớ mất dùng trong trường hợp nào?

Những khi chúng ta làm mất giấy tờ quan trọng do làm rơi, thất lạc hay bị trộm cướp hoặc các tài sản có giá trị lớn thì việc đầu tiên cần làm chính là sử dụng mẫu đơn cớ mất để trình báo lên cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm lại các tài sản, đồ đạc, giấy tờ không may bị mất cũng như xác nhận đúng là đã mất các giấy tờ trên để các bạn tiến hành làm thủ tục làm lại giấy tờ.

Trong bài viết này, Hoatieu.vn sẽ giới thiệu các bạn mẫu đơn trình báo mất giấy tờ xe máy, tài sản, tài liệu, đồ đạc, mẫu đơn cơ mất tài sản với công an, hướng dẫn cách viết mẫu đơn cớ mất,... chi tiết và cụ thể nhất.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu - Mẫu MHC

3. Làm gì khi mất giấy tờ?

Ngay sau khi bị mất các loại giấy tờ, tài liệu hay tài sản quan trọng thì việc cần làm đầu tiên là cần soạn ngay đơn trình báo và liên hệ với cơ quan công an nơi làm mất giấy tờ, tài liệu và tài sản.

Mục đích của việc trình báo là để cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ và xác nhận sự việc trên cho bạn. Nên tiến hành chính báo ngay khi sự việc xảy ra, không nên để quá lâu.

Sau khi được cơ quan công an xác nhận về việc mất giấy tờ, tài liệu bạn cần liên hệ ngay với những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu bị mất để xin được cấp lại để tránh việc không có giấy tờ.

4. Mẫu đơn có mất số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
Quận (huyện:..........

Phường (xã):...........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi:.....................................................................................................................

Trích yếu:....................................................................................................................

Tôi tên:.......................................................................................................................

Sinh ngày ........ tháng  ....... năm .................

Tại:.............................................................................................................................

Nghề nghiệp:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/CCCD:................................. Ngày cấp:............................... Tại:........

Thường trú tại số:................................ đường:.............................................................

Phường (xã, TT):........................................................ Quận (huyện):............................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ..........

Tôi có mất:.................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tại:..............................................................................................................................

Lý do:..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

........, ngày .... tháng .... năm ...
Người chứng thứ nhất

Người viết đơn

Người chứng thứ haiXÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

5. Mẫu đơn cớ mất số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CỚ MẤT

(V/v: Mất giấy tờ)

Kính gửi: …(1)

Tôi tên là: ................................… Sinh ngày: …/…/…

CMND/CCCD số: … cấp ngày … tại …

Địa chỉ thường trú: …......................

Điện thoại: …................................

Tôi làm đơn này trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Vào ngày…tháng…năm… tôi có làm mất: …(2)

Tại:…............................

Lý do mất:…............................

Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại…(2) , tôi làm đơn này đề nghị …(1) xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung nêu trên.

Tôi xin cam đoan …(2) nêu trên không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền nào khác thu giữ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan

Công an phường/xã/thị trấn

…, ngày…tháng…năm …

Người làm đơn

Ghi chú:

(1) Nêu rõ tên cơ quan công an nơi bị mất giấy tờ, tài liệu để họ tiến hành xác minh và xác nhận cho khách hàng. Ví dụ: Công an phường ABC, quận XYZ

(2) Nêu đầy đủ tất các các giấy tờ, tài liệu mà khách hàng đã làm mất. Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 123456789; cấp ngày 12/03/2019, nơi cấp: Công an tỉnh XYZ.

6. Mẫu đơn cớ mất chứng minh nhân dân/căn cước công dân

Chứng minh nhân dân hay căn cước công dân là tên một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm căn cước, lai lịch của người được cấp. Mẫu đơn cớ mất chứng minh nhân dân/căn cước công dân là mẫu được lập ra gửi lên cơ quan có thẩm quyền khi bạn không may bị mất giấy tờ tùy thân của mình.

Dưới đây là mẫu đơn báo mất CMND/CCCD mới nhất, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

……………., ngày ……. tháng …….. năm ……..

ĐƠN TRÌNH BÁO

(V/v: Mất Chứng minh nhân dân/CCCD)

Kính gửi: Công an xã/phường …………..

Tôi là: ……………………………………………. sinh ngày: …………………………

CMND/CCCD số: …………………………… cấp ngày ……………… tại ………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Ngày …../……./……, trên đường đi làm tôi đã làm rơi mất ví trong đó có tiền và các giấy tờ tùy thân của tôi gồm Bằng lái xe, Chứng minh nhân dân/CCCD có số ……………. cấp ngày …………….. nêu trên. Đến nay, dù đã cố gắng nhưng tôi không thể tìm lại được chiếc ví cùng các giấy tờ nhân thân của mình nên tôi đã làm thủ tục xin cấp lại các giấy tờ nêu trên tại Cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm lại các giấy tờ, tôi đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ ….. và cần có Giấy tờ chứng minh nhân thân/CCCD của bản thân (với mỗi trường hợp cần sử dụng khác nhau thì cá nhân có thể nêu mục đích sử dụng theo hoàn cảnh cụ thể khác nhau). Do đó, tôi làm đơn này, xin xác nhận về việc bị mất chứng minh nhân dân và xác nhận các thông tin nhân thân nêu trên là đúng sự thật.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Công an xã/phường …….Người làm đơn

7. Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu

Mẫu đơn trình báo mất giấy tờ, tài liệu được sử dụng trong trường hợp cá nhân trình báo với cơ quan công an về việc mất giấy tờ, tài liệu để con quan công an xác nhận cho cá nhân về việc mấy giấy tờ, tài liệu này và tiến hành các thủ tục để xin cấp lại các giấy tờ, tài liệu đó.

Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn trình báo về việc mất giấy tờ dưới đây nhé:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

(V/v: Mất giấy tờ)

Kính gửi: …(1)

Tôi tên là: .........................................................................

Sinh ngày: ........../......../.................

CMND/CCCD số: .......................... cấp ngày .................... tại .....................

Địa chỉ thường trú: ................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................

Tôi làm đơn này trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Vào ngày…tháng…năm… tôi có làm mất: ..........................…(2)

Tại:.......................................................................................................

Lý do mất:............................................................................................

Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại…..(2)................, tôi làm đơn này đề nghị …(1)................ xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung nêu trên.

Tôi xin cam đoan …(2) ..............nêu trên không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền nào khác thu giữ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của cơ quan
Công an phường/xã/thị trấn

…, ngày…tháng…năm …

Người làm đơn

Ghi chú:

(1) Nêu rõ tên cơ quan công an nơi bị mất giấy tờ, tài liệu để họ tiến hành xác minh và xác nhận cho khách hàng. Ví dụ: Công an phường ABC, quận XYZ

(2) Nêu đầy đủ tất các các giấy tờ, tài liệu mà khách hàng đã làm mất. Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 123456789; cấp ngày 12/03/2019, nơi cấp: Công an tỉnh XYZ.

8. Hướng dẫn cách trình báo với cơ quan công an

Ngay sau khi bị mất các giấy tờ, tài liệu hay tài sản quan trọng thì các bạn cần soạn ngay đơn trình báo và đơn cớ mất liên hệ với cơ quan công an nơi làm mất giấy tờ, tài liệu, tài sản để họ tiến hành xác minh, làm rõ và xác nhận sự việc trên cho mình.

Tham khảo: Cách viết bản tường trình sự việc

Tốt nhất các bạn nên thực hiện việc trình báo ngay sau khi sự việc xảy ra không nên để quá lâu; Ngay sau khi đã được cơ quan công an xác nhận về việc mất giấy tờ, tài liệu các bạn cần liên hệ nay với những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ, tài liệu bị mất để xin được cấp lại để tránh việc không có giấy tờ, tài liệu làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các bạn.

Khi thực hiện thủ tục xin cấp lại các giấy tờ, tài liệu nếu các bạn còn bản photo các giấy tờ tài liệu trên thì nên mang theo để dễ dàng thực hiện hơn.

9. Hướng dẫn cách ghi/viết đơn cớ mất

Hướng dẫn cách ghi đơn cớ mất

- Kính gửi: tên công an phường (xã) địa phương nơi bạn xin xác nhận.

- Trích yếu: ghi nội mục đích chính của việc làm đơn. Ví dụ: mất giấy chứng minh nhân dân.

- Tôi tên: họ và tên người làm đơn.

- Sinh ngày…tháng… năm:……… Tại:……………………..: ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh.

- Nghề nghiệp: công việc hiện tại người viết đơn đang làm

- CCCD/CMND:………………… Ngày cấp:…………………… Tại:………………: ghi đầy tên số CMND, ngày cấp và nơi cấp (nếu không nhớ có thể xem lại trên giấy CMND để điền cho chính xác).

- Thường trú tại số:….. đường:…… Phường(xã):…………………… Quận (huyện):…………….: địa chỉ thường trú theo hộ khẩu của người làm đơn.

- Kính trình quý cơ quan rằng, ngày… tháng… năm….: ghi ngày tháng năm bạn bị mất giấy tờ.

- Tôi có mất: ghi đầy đủ tên giấy tờ mà bạn mất.

- Tại: nơi bạn đánh rơi giấy tờ.

- Lý do: nguyên nhân dẫn đến việc mất giấy tờ.

- Nếu có người làm chứng việc mất giấy tờ của bạn, đưa cho người đó kí và ghi rõ họ tên.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

10. Những nội dung cơ bản của đơn cớ mất giấy tờ xe

Là một trong các loại văn bản hành chính thông dụng, việc soạn thảo giấy cớ mất giấy tờ xe cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định và được cung cấp bởi chủ sở hữu xe. Theo đó, các thông tin cơ bản bao gồm:

- Cơ quan chủ quản tiếp nhận hồ sơ: Thông thường là Ủy ban nhân dân huyện, ghi rõ tên quận, phường cụ thể của cơ quan đó và cơ quan công an giải quyết

- Thông tin liên lạc của người nộp đơn, cụ thể gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc.

- Nội dung trình báo: Phải trình bảo đầy đủ, chặt chẽ về sự việc của mình kèm theo lý do cụ thể, ngày tháng địa điểm mất xe

- Thông tin ngày làm đơn, người viết đơn và chữ ký xác nhận của người làm chứng.

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu đơn cơ mất dùng cho các trường hợp chẳng may bạn bị mất tài sản, giấy tờ, để gửi cho công an hoặc đơn vị phụ trách.

Tham khảo thêm: Mẫu đơn đề nghị và cách viết mẫu đơn đề nghị đúng quy định của pháp luật

Mời các bạn tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính khác trong mục Biểu mẫu của Hoatieu.vn như là:

Đánh giá bài viết
84 396.276
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo