Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ra sao? Cách ghi mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế nào. Trong bài viết sau, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Giấy đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì và cách viết?

1.1. Giấy đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dùng làm gì?

Theo Khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020:

"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp".

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ rất quan trọng lưu lại các thông tin đăng ký của doanh nghiệp và là điều kiện để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, rách nát hoặc bị tiêu hủy do sơ suất, doanh nghiệp cần viết Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

1.2. Cách ghi Giấy đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu có sẵn được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT mới nhất năm 2024.

Thể thức trình bày như văn bản hành chính, yêu cầu người viết cần điền thông tin chính xác nhằm tránh sai sót khi làm lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mất thời gian chờ đợi khi phải bổ sung lại hồ sơ.

Nội dung trên Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Tiêu đề giấy đề nghị: Bạn đọc lưu ý, trong mẫu có sẵn ghi tiêu đề như sau: "Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh" => Bạn đọc cần xác minh mục đích công ty của mình cần thay đổi thông tin gì để chọn tiêu đề phù hợp. Ở đây chúng ta đang cần xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên tiêu đề sẽ ghi ngắn gọn là "GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp".
 • Kính gửi Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, là chủ thể nhận hồ sơ đề nghị xin cấp lại Giấy đăng ký doanh nghiệp.
 • Người làm hồ sơ điền chính xác thông tin của doanh nghiệp mình gồm: tên, mã số doanh nghiệp/mã số thuế hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Lý do đề nghị cấp lại: do bị mất, rách nát, cháy do sơ suất, thiên tai...
 • Doanh nghiệp cam kết tính chính xác về thông tin vừa cung cấp, người làm đơn cũng phải cam kết bản thân là người có thẩm quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung cụ thể của Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Phụ lục II-18

Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày.... tháng....năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố .....

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...............................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):................................................. Ngày cấp .../.../..... Nơi cấp:........................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện):..........................................................................

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.........................................

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:......................................

Lý do đề nghị cấp lại:

…………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………..........................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)1

1 Trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này

3. Nộp đơn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.
...

=> Như vậy, bạn đọc có thể nộp Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu thông tin doanh nghiệp cung cấp chính xác.

4. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Có 3 cách nộp đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Cách 1: Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng
 • Cách 3: Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

4.1. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh

- Những giấy tờ cần thiết bạn đọc cần chuẩn bị để làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của cá nhân nộp hồ sơ.

- Trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (bản chính)
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

4.2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

4.3. Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online

Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp online

Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Kê khai thông tin trên giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tải văn bản giấy tờ liên quan và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2024. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu và tải về các mẫu đơn để sử dụng nhé.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo