Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng kết về công tác tuyên giáo đồng thời nêu rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo. Mẫu nêu rõ những thành tựu đạt được trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Công tác tuyên giáo là công tác tư tưởng của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, khoa giáo. Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm ở các cơ quan, tổ chức, ban ngành để tổng kết lại việc thực hiện và những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo trong suốt một năm. Dưới đây là 3 mẫu Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo mới nhất để các bạn tham khảo nhằm hoàn thiện báo cáo cho đơn vị mình một cách có hiệu quả.

1. Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo số 1

HUYỆN UỶ ...........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....., ngày ....tháng ...năm ....

BÁO CÁO
tình hình công tác Tuyên giáo năm ....
và phương hướng, nhiệm vụ năm ...

_______

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM .............

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, TÂM TRẠNG XÃ HỘI

1- Những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo

Tình hình tư tưởng, tâm trạng trong nội bộ đảng và nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi với tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện nhà vẫn duy trì ở mức cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục có bước phát triển; cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đi vào chiều sâu; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm đúng mức; đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống và đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19.

Dư luận trong Đảng và ngoài quần chúng nhân dân rất đồng thuận và đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo. Trong các kỳ lễ, tết, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức nhiều đoàn đi thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ....năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng quang vinh, mừng xuân.... năm .............; kỷ niệm ...năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/.............).

2- Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, đầu năm nay, nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa, hoa màu, nuôi thủy sản của nông dân, trong những ngày cận tết Nguyên đán giá cả thị trường luôn có xu hướng biến động; nhất là giá hàng hóa tiêu dùng, hàng nông sản không ổn định, đặc biệt là trong dịp tết. Đến tháng 9 mưa bão kéo dài, làm sập nhà, tốc mái, ngập ún đường xá, ruộng vườn, nhà cửa, trường học làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất, nuôi trồng của người dân, và việc học tập của học sinh. Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết gia tăng gây tâm lý lo lắng trong nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ma túy, chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông; thanh thiếu niên tụ tập băn, nhóm nhậu nhẹt, gây rỗ, đánh nhau, giết người diễn ra phức tạp; tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nông dân, trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra; việc một số nhà nằm trong khu vực giải tỏa tại chợ Bách Hóa huyện tự phát làm mới, che chắn, nâng nền che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông chưa được cơ quan chức năng xử lý; lợi dụng các trang mạng xã hội, zalo, facbook,… các thế lực thù địch, phản động tán phát nhiều thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM .............

1- Kết quả đạt được trên các lĩnh vực

1.1- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội kịp thời giúp cấp uỷ chỉ đạo, định hướng tư tưởng trên địa bàn

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ...năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/.............); tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII và Kế hoạch 171-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng báo cáo sơ kết năm ....và đánh giá ...năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; báo cáo tổng kết ...năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 04/03/2005 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định 285-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”; báo cáo ...năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Thông báo kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW; Kế hoạch xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ .............  Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ .............

Tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn của Ban Thường vụ Huyện ủy về đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ .............; sơ kết công tác tuyên giáo, khoa giáo 06 tháng đầu năm và 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, tổ chức lễ hội; 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Tham mưu Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ .............. Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổ chức xong 10 cuộc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy có lúc thiếu kịp thời, nhất là việc tham mưu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu; công tác đề xuất cấp ủy về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc còn chậm, hiệu quả chưa cao; tham mưu cấp ủy thực hiện định hướng tư tưởng trên địa bàn còn chậm.

1.2- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, từ huyện đến cơ sở rất quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm ............. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm .............. Tổ chức sơ kết năm ...và đánh giá ...năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phối hợp Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/.............).

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm ....năm Ngày sinh của người.

Song, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân trong xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo chưa cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chi bộ có nơi ít dành thời gian để kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác; một số chi, đảng bộ thiếu quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Chưa có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả qua học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3- Công tác giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Huyện thường xuyên phối hợp các ban, ngành huyện và Trung tâm Chính trị huyện thực hiện tốt nội dung, chương trình đào tạo ở cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và các ban, ngành cấp huyện mở các lớp lý luận chính trị - hành chính, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng theo quy định.

Tổ chức sinh hoạt Lý luận chính trị với chủ đề “Hồ Chí Minh-Ánh sáng soi đường” chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/.............) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945-02/9/.............). Biểu dương 20 tập thể và cá nhân là điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có cá nhân điển hình được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (Huỳnh Hoàng Voi, giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông, là cá nhân được Huyện ủy biểu dương, điển hình tại hội nghị ngày 21-5-.............).

Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Ký ức ngày toàn thắng”, kỷ niệm ....năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/.............) và giải phóng huyện Vĩnh Thuận; mời 4 nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia trận đánh giải phóng huyện Vĩnh Thuận tọa đàm với cán bộ, đảng viên, Hội viên Cựu chiến binh và lực lượng Câu lạc bộ Lý luận chính trị huyện (hơn 50 đại biểu tham dự). Xây dựng hoàn thành Nhà bia lưu niệm nơi làm việc của Huyện ủy trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc. Xây dựng kế hoạch viết bài đăng trên bản tin Vĩnh Thuận Xuân Canh Tý năm ............., chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/.............), Mừng Xuân Canh Tý năm .............. Xuất bản 200 cuốn Vĩnh Thuận Xuân Canh Tý .............. Tái bản có bổ sung sách truyền thống huyện Vĩnh Thuận anh hùng, giai đoạn 1930-1975 (số lượng 500 cuốn). Phối hợp với Báo Truyền thống và phát triển để đăng bài về Vĩnh Thuận trên báo Truyền thống và phát triển nhân kỷ niệm ....năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/.............). Số 10 (Tháng 4/.............) cuốn Truyền thống và phát triển.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của huyện năm ............. luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm chính trị huyện tổ chức duy trì được các lớp học, tập huấn, đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

1.4- Công tác tuyên truyền; dư luận xã hội, báo chí và văn hóa văn nghệ

Tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai, quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên, nhất là triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng và Chuyên đề năm ............. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ....năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/..............

Xây dựng các Clip phóng sự tuyên truyền trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19: Phối hợp với Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận xây dựng phóng sự “Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Vĩnh Thuận ứng phó với dịch bệnh do virut Corona gây ra”, để tuyên truyền trong đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc khmer dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc khmer. Phối hợp với Hội Tương tế người Hoa xây dựng phóng sự “Hội Tương tế người Hoa huyện Vĩnh Thuận chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; đồng thời cung cấp một số khẩu hiệu để Hội Tương tế người Hoa tuyên truyền trong dịp Tết Thanh minh năm .............. Phối hợp với Trụ trì và Ban Quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc biên soạn tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra (500 tờ rơi) bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và dịch sang Tiếng Khmer để đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào phật tử, đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức thu âm thành nhiều đĩa tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và dịch sang Tiếng Khmer để phát thanh tuyên truyền tại các chùa và nơi có đông đồng bào dân tộc khmer sinh sống. Biên soạn và in 45 khẩu hiệu và panô tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm ............. của đồng bào dân tộc khmer theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ v ề thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để cấp cho thị trấn Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Phong và Phong Đông treo tuyên truyền. Vận động trong cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị huyện, cơ sở kinh doanh, mạnh thường quân đóng góp 211 suất quà, tiền, gạo, nước rửa tay khô, khẩu trang… Đã tổ chức đi thăm và tặng 211 suất quà cho bà con dân tộc Khmer là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm ............., mỗi suất quà trị trí 201.000 đồng, tổng trị giá là 42.411.000 đồng (phần quà gồm có: 10 kg gạo, mì gói, đường, nước tương, dầu ăn, nước rửa tay khô, khẩu trang…) và 03 tờ rơi tuyên truyền gồm: 01 tờ rời bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và dịch sang Tiếng Khmer; 01 tờ rơi Ban Tuyên giáo biên soạn theo nội dung của Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và 01 tờ rơi do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cung cấp. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn cài đặt Bluezone cho cán bộ, đảng viên (Bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Tổ chức lớp tập huấn viết tin, bài truyền truyền Đại hội Đảng các cấp và kỹ năng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng trước thềm đại hội Đảng các cấp: phối hợp với Báo Kiên Giang tổ chức về nguồn, tọa đàm cung cấp thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ ..............; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ .............-2025. Tổ chức họp mặt và tổ chức hội thi tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng và lịch sử hình thành Khu di tích Ranh Hạt-Nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, với chủ đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930-01/8/.............). Tổ chức tọa đàm “Công tác Tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay” và tổ chức họp mặt truyền thống; tổ chức các hoạt động và Hội thi “viết báo tường” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ ..............; tọa đàm “Sắc son niềm tin với Đảng” chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ ...............

Phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các công việc trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm ............., gồm: Triển lãm tư liệu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Triển lãm ảnh thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Họp báo thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ .............. Phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện các bài viết tuyên truyền về gương người tốt là đồng bào dân tộc có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển quê hương…

Thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyền truyền

Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn và Đề cương, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm ..............

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (Covid-19) gây ra bằng nhiều hình thức: chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng cường thời lượng phát sóng; ở các chùa Nam Tong Khmer trên địa bàn huyện tuyên truyền hỏi đáp bằng hai thứ tiếng Việt và Khmer về tác hại và công tác phòng, chống dịch bệnh. Vận động Hội tương tế người Hoa không tổ chức tập trung cúng tế tại miếu Hoa Liên của Hội và trao băng gol tại nghĩa trang người Hoa; không tập trung đông người viếng nghĩa trang, Tết thanh minh và các chùa nam tông Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thây.

Chỉ đạo tăng cường đưa tin, bài, hình ảnh, chia sẽ những hoạt động nổi bật của địa phương qua nhóm Facbook “Tin tức Vĩnh Thuận”, làm video Vĩnh Thuận ấm áp tình người trong mùa dịch; phát động thực hiện mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện hay” trên trang “Vĩnh Thuận đất và người”. Tặng gạo và nhu yếu phẩm, đồng thời tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho các hộ gia đình dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo tại các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Phong, Bình Minh, Thị trấn, Vĩnh Thuận nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyên ủy tiến hành 01 cuộc giám sát Chuyên đề ............. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn các chi, đảng ủy trực thuộc; ban tuyên giáo cơ sở và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động tuyên truyền ở cơ sở; chỉ đạo kịp thời việc củng cố, kiện toàn ban tuyên giáo cơ sở đủ sức hoạt động.

Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở địa phương, ngành theo Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Ban chủ trì, phối hợp với các Ban đảng của Huyện ủy định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Qua đó định hướng nội dung hoạt động cho các cơ quan này; đảm bảo hoạt động đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng ủy tiếp tục đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Kiên Giang theo quy định và phát hành 2 bản tin Thông tin nội bộ, Tổ nhân dân tự quản để kịp thời sinh hoạt.

Đài Truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện .

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế, nhất là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết chưa được sâu rộng trong quần chúng nhân dân; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên. Công tác chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng đôi lúc thiếu thường xuyên, chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo so với yêu cầu; vẫn còn một vài cấp ủy, chính quyền xem nhẹ, thiếu quan tâm trong chỉ đạo thực hiện. Công tác phát hành báo chí, bản tin thông tin nội bộ, tổ nhân nhân tự quản có lúc thiếu kịp thời, một vài xã giảm số lượng đặc mua báo dẫn đến việc nắm bắt thông tin ở một vài chi, Đảng bộ còn chậm so với yêu cầu.

1.5- Công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp với các ban, ngành trong khối khoa giáo tích cực, chủ động nắm tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác khoa giáo, để kịp thời tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm ............., các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo theo nghị quyết năm ............. của Huyện ủy, đảm bảo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Qua đó, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; dân số phát triển; thể dục, thể thao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc và giáo dục trẻ em; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường… đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động các ngành trong khối khoa giáo vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, quản lý nhà nước về văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo so với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

1.6- Công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Trên cơ sở nắm bắt, phân tích tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Huyện tham mưu xử lý nhiều vụ việc phức tạp có liên quan, kịp thời định hướng đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, internet. Tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị lớn của đất nước theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước gắn với việc học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc thực hiện Chuyên đề năm ............. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.7- Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ: Cập nhật hình ảnh, thông tin cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trên trang tuyengiaovinhthuan.vn.

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cơ sở cơ bản ổn định. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phần lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước được chuẩn hóa, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Tuy nhiên, cán bộ tuyên giáo cơ sở thường xuyên thay đổi nên trong thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Về ưu điểm

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát các nội dung, kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời cụ thể hoá các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và ngành; tham mưu giúp cấp uỷ triển khai kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân; giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo được lòng tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở.

2- Về khuyết điểm, hạn chế

Song, bên cạnh những kết quả đạt được thực tế cũng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém đó là: Việc nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thiếu kịp thời; tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng, vướng mắc nổi lên của nhân dân còn chậm. Công tác thông tin tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản biện xã hội chưa đi vào chiều sâu; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tuy có phát huy nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt so với yêu cầu; việc tổ chức sinh hoạt, sử dụng bản tin ở tổ nhân dân tự quản hiệu quả chưa cao, thiếu thường xuyên; công tác phối kết hợp các ngành có liên quan trong khối thiếu chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở thường xuyên thay đổi, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM .............

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm ............., tình hình trong nước, trong tỉnh và huyện tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, thuận lợi là rất cơ bản, tạo điều kiện cho công tác tuyên giáo được thực hiện khá tốt, kinh tế trong nước giữ được đà tăng trưởng, nhiều chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện được triển khai, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhằm chấn chỉnh tình hình, khắc phục khó khăn, yếu kém; kiềm chế lạm phát, ổn định và đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội; tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phòng chống tham nhũng… củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, công tác tuyên giáo trong thời gian tới rất nặng nề, trong khi tình hình, điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức:

- Tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, nợ công, lao động, việc làm, tác động xấu đến tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, của huyện; Nhất là tình hình tranh chấp biển Đông, xâm phạm chủ quyền quốc gia, khủng bố liên tục xảy ra trên thế giới. Chỉ số tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, hàng hoá thiết yếu tăng cao; tiền lương, tiền công của người lao động chưa đáp ứng được so với yêu cầu, tiếp tục gây khó khăn cho cuộc sống, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động có thu nhập thấp; thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Môi trường truyền thông chịu ảnh hưởng của mạng xã hội ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng, các thế lực thù địch lợi dụng để tán phát thông tin xấu, độc, xuyên tạc nhằm kích động, đẩy nóng vấn đề, tập hợp lực lượng chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất ổn định chính trị xã hội.

- Tình hình thực tế, những vấn đề lý luận, có những quan điểm mới đòi hỏi phải nắm bắt kịp thời. Vì thế trong thời gian tới cần quan tâm hơn công tác đào tạo nâng cao trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác tuyên truyền.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ vẫn chưa chuyển biến tốt, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp, các vụ khiếu kiện kéo dài của nhân dân còn xảy ra trên địa bàn; những tác động tiêu cực của xã hội cùng với các âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch...sẽ ảnh hưởng và làm giảm sút niềm tin của nhân dân, do đó công tác tuyên giáo trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM .............

Khắc phục những hạn chế năm ............., phát huy những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo ............. cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tham mưu Huyện ủy tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chuyên đề năm ............. thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tập trung chấn chỉnh ý thức, thái độ học tập nghị quyết trong cán bộ, đảng viên.

2- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ .............-2025, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

3- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

4- Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, trong nội bộ Đảng và mọi tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời phản bát những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động xử lý tốt các tình huống xấu có thể xảy ra về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

5- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường chỉ đạo sâu sát hơn hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận Chính trị, định hướng nội dung hoạt động hàng tháng, năm sao cho đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn. Lựa chọn được những thành viên tiêu biểu có đam mê về lý luận chính trị, có bản lĩnh để tổ chức kết nạp vào Câu lạc bộ.

6- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các ngành có liên quan xây dựng, theo dõi và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm ............. theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trên địa bàn.

7- Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt kỹ năng công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X); chủ động tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn để định hướng, cung cấp thông tin chính thống cho lực lượng báo cáo viên; giữ vững nề nếp hội nghị báo cáo viên định kỳ; sử dụng có hiệu quả bản thông tin nội bộ, bản tin sinh hoạt tổ nhân dân tự quản hàng tháng ở cơ sở.

8- Tập trung in tài liệu giáo dục lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy ở các điểm trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn và lịch sử truyền thống các xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

9- In và phát hành văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ .............-2025).

10- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ ............. - 2025.

11- Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW và thông báo kết luận số 377-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 674-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và báo Kiên Giang trên địa bàn.

12- Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm ............., giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy kịp thời chỉ đạo thẩm định, thẩm tra các đề án của các ngành có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

13- Duy trì hội nghị giao ban công tác khoa giáo, an ninh tư tưởng; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, hướng mạnh về cơ sở.

14- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cấp uỷ sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực đã đến thời gian sơ, tổng kết. Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm ............. cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục; phối hợp tổ chức tốt hội nghị giao ban định kỳ hàng hàng tháng, quý, 06 tháng, năm ở các xã, thị trấn năm ..............

15- Tiếp tục Biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin kịp thời các chủ trương chính sách; các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trên cổng thông tin điện tử của huyện nhằm giúp cho cán bộ chỉ đạo toàn diện ấp, khu phố khai thác để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác tuyên giáo năm ............. và phương hướng nhiệm vụ năm ............. của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh uỷ (BC);

- TT Huyện uỷ (BC);

- Các chi, đảng ủy trực thuộc;

- BTG các xã, thị trấn;

- Lưu.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo số 2

BÁO CÁO

tình hình công tác Tuyên giáo năm .......

và phương hướng, nhiệm vụ năm ..........

_______

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, TÂM TRẠNG XÃ HỘI

1- Những thuận lợi cơ bản tác động tích cực đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo

Tình hình tư tưởng trong nội bộ đảng và nhân dân cơ bản ổn định, phấn khởi với tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện nhà vẫn duy trì ở mức cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ và môi trường tiếp tục có bước phát triển; cải cách thủ tục hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo đi vào chiều sâu; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm đúng mức; đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Dư luận rất đồng tình và đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo cho gia đình chính sách, các hộ nghèo, tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ... năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần; kỷ niệm .... năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/.......).

2- Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo

Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh phát sinh; giá cả thị trường luôn biến động; nhất là giá hàng hóa tiêu dùng, hàng nông sản không ổn định, hàng giả, hàng kém chất lượng mua bán tràn lan trên thị trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; nhân dân không an tâm trong sản xuất. Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự, cờ bạc, đá gà, số đề, trộm cắp; tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nông dân, trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, tình hình tranh chấp biển đảo, làm ảnh hưởng đến tư tưởng, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

1- Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội kịp thời giúp cấp uỷ định hướng chỉ đạo .

Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy có lúc thiếu kịp thời, nhất là việc tham mưu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt theo yêu cầu; công tác đề xuất cấp ủy về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc còn chậm, hiệu quả chưa cao.

2- Công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai, quán triệt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên, nhất là triển khai triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề năm ....... “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp ở cấp huyện; đồng thời hướng dẫn Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ mình .

Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn và Đề cương, tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại năm ....... .

Cùng với việc tuyên truyền, Ban Tuyên giáo thực hiện kế hoạch kiểm tra của cấp ủy năm .......: tiến hành một cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 10-02-2014 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 19-02-2014 của Huyện ủy “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thành lập Đoàn thực hiện 01 cuộc kiểm tra kết quả viết bài thu hoạch việc thực các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); 01 cuộc kiểm tra kết quả viết bài thu hoạch việc thực các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các mô hình học Bác.

Song, công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế, nhất là tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết chưa được sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên.

3- Công tác thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các xã, thị trấn

Công tác thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn được lãnh đạo Ban quan tâm thực hiện. Trong năm, lãnh đạo Ban tham gia thẩm định các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh; Nghị quyết chuyên đề của cấp uỷ.

4- Công tác phối hợp

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp và các ngành trong khối khoa giáo thực hiện khá tốt. Nhất là tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các đạo luật mới ban hành, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban nhân dân huyện năm ....... trên địa bàn .

Tuy nhiên, công tác phối hợp các ngành, các ban Đảng của Huyện ủy, với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, thị trấn đôi lúc thiếu nhịp nhàng, hiệu quả mang lại chưa cao.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do cấp ủy giao

5.1- Hoạt động báo cáo viên, dư luận viên

Xác định tổ chức mạng lưới và nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo đều tổ chức hội nghị giao ban luân phiên các xã, thị trấn nhằm thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời sự; nắm bắt tình hình dư luận xã hội qua đó cung cấp nhiều thông tin bổ ích để định hướng dư luận, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều thông tin, tư liệu tuyên truyền được phổ biến rộng rãi trong lực lượng báo cáo viên và tuyên truyền viên của huyện, nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân .

Đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy đảng quan tâm củng cố, kiện toàn. Chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; kịp thời chuyển tải những thông tin chính thống, phong phú trên nhiều lĩnh vực, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính định hướng chính trị.

5.2- Định hướng hoạt động cơ quan văn hóa và thông tin đại chúng

Ban chủ trì, phối hợp với các Ban đảng của Huyện ủy định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Qua đó định hướng nội dung hoạt động cho các cơ quan này; đảm bảo hoạt động đúng định hướng, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng đôi lúc thiếu thường xuyên, chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa đảm bảo so với yêu cầu; vẫn còn cấp ủy, chính quyền xem nhẹ, thiếu quan tâm trong chỉ đạo thực hiện.

5.3- Công tác giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiện tốt nội dung, chương trình đào tạo ở cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và các ban, ngành cấp huyện mở các lớp lý luận chính trị - hành chính, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng theo quy định.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của huyện năm ....... luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức duy trì được các lớp học, đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

5.4- Công tác báo chí

Tham mưu giúp Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng ủy tiếp tục đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, báo Kiên Giang theo quy định và phát hành 2 bản tin Thông tin nội bộ, Tổ nhân dân tự quản để kịp thời sinh hoạt.

Đài Truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện .

Tuy nhiên, công tác phát hành báo chí, bản tin thông tin nội bộ, tổ nhân nhân tự quản có lúc thiếu kịp thời, dẫn đến việc nắm bắt thông tin ở một vài chi, Đảng bộ còn chậm so với yêu cầu.

5.5- Công tác lịch sử truyền thống

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa IX về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Kế hoạch số 61-KH/BTG, ngày 4-8-2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ các huyện, thị, thành phố và các xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ban Tuyên giáo đã có nhiều cố gắng thực hiện sưu tầm tư liệu biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện và các xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 1975-2015. Đến nay đã hoàn thành công tác sưu tầm tư liệu lịch sử, đề cương Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn tài liệu giáo dục lịch sử địa phương đưa vào giảng dạy ở các điểm trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn và lịch sử truyền thống các xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lịch sử Đảng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc sưu tầm tư liệu, các văn bản, văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng bộ từ năm 1975 đến nay.

5.6- Công tác khoa giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động phối hợp với các ban, ngành trong khối khoa giáo tích cực, chủ động nắm tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trương ương về công tác khoa giáo, để kịp thời tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm ......., các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo theo nghị quyết năm ....... của Huyện ủy, đảm bảo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Qua đó, đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; dân số, kế hoạch hóa gia đình; thể dục, thể thao; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường… đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động các ngành trong khối khoa giáo vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, quản lý nhà nước về văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm chưa đảm bảo so với yêu cầu, kế hoạch đề ra.

5.7- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, từ huyện đến cơ sở rất quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm ....... “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Song, vẫn còn một số đơn vị, cá nhân trong xây dựng kế hoạch và đăng ký làm theo chưa cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chi bộ có nơi ít dành thời gian để kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác; một số chi, đảng bộ thiếu quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Chưa có nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả qua học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1- Về ưu điểm

Đạt được kết quả trên, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát các nội dung, kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Kịp thời cụ thể hoá các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và ngành; tham mưu giúp cấp uỷ triển khai kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình tư tưởng, tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cán bộ và nhân dân; tạo được lòng tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở.

2- Về khuyết điểm, hạn chế

Song, bên cạnh những kết quả đạt được thực tế cũng còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém đó là: Việc nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội thiếu kịp thời; tham gia giải quyết những vấn đề về tư tưởng, vướng mắc nổi lên của nhân dân còn chậm. Công tác thông tin tuyên truyền các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản biện xã hội chưa đi vào chiều sâu; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tuy có phát huy nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt so với yêu cầu; việc tổ chức sinh hoạt, sử dụng bản tin ở tổ nhân dân tự quản hiệu quả chưa cao, thiếu thường xuyên; công tác phối kết hợp các ngành có liên quan trong khối thiếu chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở thường xuyên thay đổi, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo số 3

ĐẢNG ỦY XÃ ................

BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..................

............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tuyên giáo năm .........,

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm .........

Kính gửi: Ban tuyên giáo huyện ủy ...........

Thực hiện hướng dẫn số ..................... ngày .... tháng ...... năm ....... của ban tuyên giáo huyện ủy .................... về tổng kết công tác tuyên giáo năm .........; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm .......... Ban tuyên giáo xã .................... báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

1. Đánh giá tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm .........

a. Những thuận lợi cơ bản

Năm ......... là năm có nhiều sự kiện quan trọng tác động đến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là năm bản lề mà toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa .......... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ .................

Các tầng lớp nhân dân đều rất vui mừng trước kết quả đạt được của đất nước và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

1. Những thuận lợi cơ bản tác động đến tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo năm ..........

Là năm Đảng bộ và nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong từng gia đình và trong khu dân cư. Từ đó tạo thành một sức mạnh tổng hợp huy động được vật lực, sức lực, trí lực để xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nên đã làm thay đỏi diện mạo nông thôn mới có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của địa phương.

Về giá cả nhìn chung các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất , đời sống sinh hoạt của nhân dân tương đối ổn định.

Bên cạnh đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của huyện ủy và ban tuyên giáo huyện ủy; thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên trong ban, các báo cáo viên, cung cấp thông tin hàng tháng cho các báo cáo viên cơ sở; cung cấp các loại tài liệu hướng dẫn, các chỉ thị, Nghị quyết bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ đó đã thông tin kịp thời cho ban tuyên giáo hoàn thành nhiệm vụ.

b. Những khó khăn chính tác động đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và công tác tuyên giáo năm .........

Diễn biến về thời tiết phức tạp khó lường , mưa nhiều và lũ lụt lớn đã ảnh hưởng tới phát triển sản xuất đặc biệt là trồng trọt và chăn nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản quá thấp và không ổn định, có nhiều mặt hàng người nông dân sản xuất bị ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích dinh dưỡng cho cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động việc làm tại chỗ; thu nhập từ ngành nông nghiệp chưa mang lại nhiều hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn trên 5 %;

Hiện xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí còn lại còn phải huy động nhiều nguồn vốn xây dựng…một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vận động nhân dân thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn như vận động nhân dân mua BHYT, BHXH...

2. Đánh giá khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với công tác tuyên giáo năm ..........

Đảng ủy xã ..................... luôn chú trọng đến các hoạt động thường xuyên của ban tuyên giáo; coi công tác tuyên truyền của tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính định hướng.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm ..........

3.1 Công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo

Ban tuyên giáo đã tham mưu kịp thời cho ban thường vụ , BCH Đảng ủy, chuẩn bị dự thảo các chủ trương, kế hoạch trên các lĩnh vực về công tác tuyên giáo, để kịp thời lãnh chỉ đạo, vận dộng thực hiện hoàn thành các chủ trương chính sách của cấp trên và Nghị quyết của cấp ủy địa phương. Kết quả cụ thể:

- Số văn bản về công tác công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước: 5

- Số văn bản về vận động nông thôn mới: 6

- Số văn bản về phát triển kinh tế: 5

- Số văn bản về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư: 2

- Số văn bản về lĩnh vực môi trường và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa: 2

Diễn biến về tư tưởng và tâm trạng xã hội tại địa phương trong năm qua diễn ra theo chiều hướng tốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, không có những biểu hiện không lành mạnh, tiêu cực trái chiều đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng dân cư.

3.2 Về nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất

- Ban tuyên giáo xác định việc tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết là khâu quan trọng nên trong suốt quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt những khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời những tư tưởng trái chiều, những bất hợp lý trong thực hiện Nghị quyết để lãnh đạo địa phương, có giải pháp lãnh chỉ đạo tạo sự đồng thuận góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

- Ban tuyên giáo đã chủ động nắm bắt vè đối tượng tuyên truyền thời gian, thời điểm tuyên truyền.

3.3 Công tác tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Qua công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức cho các Đảng viên, cán bộ về công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức. Sắp xếp cho các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Xác nhận nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn phối hợp kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên, của địa phương; là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, trách nhiệm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Số lượng tài liệu cần thiết để tuyên truyền vận động (Cung cấp đầy đủ cho các đối tượng)

- Kế hoạch tuyên truyền vận động, thực hiện của các ban ngành đoàn thể tại địa phương; tập trung vào công tác quán triệt tuyên truyền miệng, trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn.

- Các khâu bảo đảm cho công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo đúng trình tự thủ tục và các yêu cầu khác.

3.4 Công tác thẩm định các đề án, văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của địa phương về công tác tuyên giáo.

- Đảm bảo về mặt thể thức văn bản

- Đảm bảo về thẩm quyền ban hành

- Nội dung văn bản đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, sát thực tiễn có tính khả thi cao

- Lưu và phát hành các văn bản đảm bảo quy định chung

Các văn bản quan trọng mà ban tuyên giáo thẩm định trong năm ......... gồm:

- Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của MTTQ, các tổ chức đoàn thê.

- Kế hoạch hoạt động trong năm của các tổ chức đoàn thể và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về sản xuất vụ đông của Đảng ủy.

- Duy trì thường xuyên công tác duyệt kiểm tra các tin, bài, các thông báo trong thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

3.5 Công tác phối hợp

Các thành viên Ban tuyên giáo được phân công ở các cơ sở ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương còn có trách nhiệm phát hiện những biểu hiện không bình thường tại cộng đồng dân cư, phản ánh kịp thời cho cấp ủy có hướng tập trung lãnh chỉ đạo để tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, đến từng người, từng gia đình, từng khu dân cư.

3.6 Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

- Ban tuyên giáo luôn chỉ đạo các thành viên trong ban thường xuyên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, để học tập nâng cao nhận thức hiểu biết, cập nhật thêm thông tin cần thiết trên các lĩnh vực cho các thành viên trong ban.

- Các tài liệu báo chí, tạp chí thông tin nội bộ được đầu tư trang bị cho các thành viên đầy đủ để các thành viên nghiên cứu tiếp nhận thông tin, nâng cao trình độ

- Thông qua hội nghị, thông qua việc làm cụ thể của từng thành viên, các thành viên thường xuyên trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.7 Hoạt động của ban tuyên giáo xã

- Phối hợp với văn hóa xã hội tổ chức tốt các hoạt động Văn hóa văn nghệ, vui xuân đón tết Đinh Dậu ..........

- Tuyên truyền các ngày lễ kỉ niệm trọng đại của đất nước. Xây dựng thành công tuyến đường treo cờ kiểu mẫu.

- Định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý.

- Thẩm định lại các văn bản của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của địa phương có liên quan đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách củ Đảng , pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Đặc biệt là các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Luôn chú trọng đến việc bổ sung và hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời chú trọng nhiều đến hiệu quả từ phương thức tuyên truyền miệng.

- Hàng tháng ban tuyên giáo xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động và đều tiến hành sơ kết quý và tổng kết năm.

- Phối hợp với Đảng ủy xã trong việc triển khai và học tập các Nghị quyết trong năm đến từng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

3.9 Kết quả thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo tỉnh .................: Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - dề xuất kịp thời

- Phát động đến từng các đồng chí trong ban tuyên giáo trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động của ngành tuyên giáo Tỉnh ...................: Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn, phát hiện sâu sắc - đề xuất kịp thời. Coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ban tuyên giáo.

4. Những hạn chế, yếu kém

- Công tác tuyên truyền chưa đem lại hiệu quả cao, còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng ở các thôn.

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo đều là những người kiêm nhiệm do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

- Không có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt đọng của ban tuyên giáo.

Do đó đã ảnh ưởng nhiều đến chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo xã.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm .........

1. Dự báo tình hình

- Thuận lợi:

Tình hình kinh tế có nhiều bước phát triển mới, tăng trưởng kinh tế tăng trưởng cao do thành quả của công cuộc đổi mới, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự hội nhập kinh tế thế giới...

Tình hình chính trị có bước ổn định. Trước kết quả đạt được về các mặt của đất nước, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Khó khăn:

- Tình trạng tham nhũng còn nhiều dẫn đến mất lòng tin ở một số bộ phận nhân dân.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm ..........

- Định hướng sát thực các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, báo trí, tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm trọng đại của đất nước.

- Tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết Mậu Tuất.

- Thực hiện theo hướng dẫn của ban tuyên giáo huyện ủy.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập quán triệt chỉ thị Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ban tuyên giáo với HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể.

* Giải pháp:

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức triển khai tuyê truyền kịp thời mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra đặc biệt là công tác xây dựng và ban hành văn bản trên lĩnh vực tuyên giáo, làm tốt công tác phối hợp hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt diễn biến tại cơ sở, báo cáo kịp thời cấp ủy Đảng ,chính quyền phối hợp lãnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở tạo sự đồng thuận về tư tưởng nhận thức và hành động trong nhân dân.

- Tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy mà trực tiếp là ban tuyên giáo Đảng ủy để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả.

- Khắc phục sửa chữa nghiêm túc những thiếu xót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên giáo năm ......... để thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm ..........

3. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị thêm kinh phí hoạt động cho ban tuyên giáo xã.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP-ĐU

T.M BAN TUYÊN GIÁO

TRƯỞNG BAN
(Bí thư)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.260
0 Bình luận
Sắp xếp theo