Mẫu giấy giới thiệu kết hôn dành cho người công giáo đi kết hôn nơi khác

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn là mẫu giấy được lập ra để giới thiệu kết hôn cho người công giáo đi kết hôn nơi khác. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin người được giới thiệu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu kết hôn như sau:

GIÁO PHẬN ................

Giáo hạt: ………………

Giáo xứ: ………………

GIẤY GIỚI THIỆU KẾT HÔN

(Người Công giáo đi kết hôn nơi khác)

Kính gửi: Cha Quản xứ Giáo xứ:

Giáo phận: .....................................

Có anh/chị: .....................................................................................................

Sinh ngày...tháng...năm...

Tại: .................................................................................................................

Con ông: ........................................................................................................

Và bà: ............................................................................................................

Đã chịu phép Rửa tội ngày...tháng...năm...

Người Rửa tội: ..............................................................................................

Tại Giáo xứ: ................................................. Giáo phận: .............................

Thêm sức tại Giáo xứ: ............................................... Giáo phận: ...............

Địa chỉ: .........................................................................................................

Thuộc Giáo xứ: ........................................ Giáo phận: ................................

Muốn Kết Hôn

với anh/chị: ..................................................................................................

Sinh ngày...tháng...năm...

Con ông: ......................................................................................................

Và bà: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................

Thuộc Giáo xứ của Cha.

Theo sự tìm hiểu ban đầu của con, anh/chị ………………..vẫn còn thong dong để kết hôn.

Xin giới thiệu đến Cha, để Cha tiến hành thủ tục điều tra Hôn Nhân.

Xin chân thành cảm ơn Cha!

............, ngày...tháng...năm...

Linh mục phụ trách

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Đánh giá bài viết
2 2.651
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo