Mẫu giấy đi đường mới nhất, giấy thông hành doanh nghiệp dịch Covid

Mẫu giấy đi đường dịch Covid, giấy thông hành mùa dịch Covid, hay còn gọi là giấy đi đường doanh nghiệp, mẫu giấy thông hành qua chốt kiểm dịch mà chúng tôi soạn thảo ra được sử dụng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng nên việc xác nhận đi lại do yêu cầu công việc là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo

Các mẫu đi đường mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây gồm: Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng, Mẫu giấy đi đường TP Hồ Chí Minh, Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội, Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc........ dành cho các bạn sử dụng trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

1. Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng trong thời gian giãn cách

Các bạn xem chi tiết tại bài viết: Giấy đi đường QR Code Đà Nẵng

Mẫu giấy đi đường QRCode được áp dụng từ 8 giờ ngày 5-9-2021 đến khi có thông báo mới. Mỗi giấy đi đường QRCode được cấp có giá trị không quá 07 ngày.

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng trong thời gian giãn cách

2. Mẫu giấy đi đường TP Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách

Các bạn xem chi tiết tại bài viết: Mẫu giấy đi đường TP Hồ Chí Minh

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM vào chiều 5/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, thời hạn của giấy đi đường sau ngày 6/9 sẽ phụ thuộc quy định kéo dài thời gian giãn cách xã hội của UBND TP.HCM.

Theo đó, thành phố quy định giãn cách đến ngày nào thì công an thành phố sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đến ngày đó, đồng thời đơn vị này cũng không đổi giấy đi đường mới cho những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp trước đó để tránh thủ tục phiền hà cho người dân.

Cũng theo ông Hà, thời gian tới, để giảm tối đa những tác động tiêu cực từ dịch bệnh đến đời sống của người dân, Thành phố đang tính phương án phù hợp để từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội tại những địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, Công an TP.HCM đã tính đến các giải pháp bên cạnh các tiêu chí của thành phố đặt ra như tiêm ngừa, xét nghiệm đảm bảo không lây lan, tuân thủ 5K và việc lưu thông có điều kiện để đến khi thành phố đặt ra các tiêu chí an toàn thì áp dụng kịp thời. Tuy nhiên, phương án trên sẽ được thực hiện và kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng liên quan, trong đó có Công an Thành phố.

Do đó, để bảo vệ an toàn cho các vùng xanh, từng bước thu hẹp vùng đỏ trên bản đồ Covid-19 khi mở cửa trở lại, Công an Thành phố đang phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức cập nhật các dữ liệu về tiêm ngừa vaccine, bệnh nhân F0 và xuất viện, các trường hợp được cấp giấy đi đường, dữ liệu về an sinh xã hội vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Việc cập nhật, nhằm mục đích khi thành phố đặt ra các điều kiện an toàn với đối tượng nào, diện nào được lưu thông thì Công an TP.HCM sẽ quản lý được, thông qua mã QR.

Mẫu giấy đi đường ở thành phố Hồ Chí Minh

3. Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

Mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội
Giấy đi đường Hà Nội mẫu mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ....

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng ... năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:.................................... ; Giới tính:..........................

2. Sinh ngày.... tháng. năm............. ;

3. Số CCCD/CMND:........................ ; Ngày cấp:..................... ; Nơi cấp:...........

4. Số điện thoại:...................... ;

5. Địa chỉ thường trú:..........................................;

6. Nơi làm việc:............................................ ;

7. Địa chỉ cơ quan:................................................;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:..................................;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

4. Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc số 1

CÔNG TY ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-....

V/v xác nhận nơi làm việc

..........., ngày .....tháng ....năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

- Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19.......

  • Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Căn cứ .....................................................

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của ........................................., qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………….) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên:

………………………………………………………….

Ngày sinh:

………………………………………………………….

CMND/CCCD số:

…………. do ………….………….………….…………

Địa chỉ thường trú:

………………………………………………………….

Số điện thoại:

………..……….; Email: ………..………….………….

Hợp đồng lao động số:

…………. ký ngày …………………………………….

Thời hạn của hợp đồng:

……………………………………………………….….

Nội dung công việc chính:

……………………………………………………….….

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

5. Giấy thông hành Covid19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

................, ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY XÁC NHẬN 
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (in hoa): ..............................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ...............................................................................................................

Số CMND/CCCD: ..................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: .........................

Số ĐT liên hệ: ........................................

Hiện đang làm việc tại: ......................................... Công ty.............................................

Chức danh/chức vụ: .......................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .............................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ..........................................................................................................

Công ty ................ xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên .......................... nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ............................................. Phòng ban: ....................................................

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại.....................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TYNGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu giấy thông hành qua chốt kiểm dịch

CÔNG TY.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty.......................– Là một Công ty ................chuyên cung cấp...........................

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên .....................nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ......................Phòng ban:...........................

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại....................................

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

7. Giấy xác nhận đi làm, giấy xác nhận đi đường mùa dịch

Tên doanh nghiệp

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN 
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:- Các cơ quan quản lý nhà nước.

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

- Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số ... ngày ... tháng ... năm 20... của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

8. Xin "Giấy thông hành" Covid-19 ở đâu?

"Giấy thông hành" chỉ là tên được người dân dùng để gọi các loại giấy tờ giúp người dân có thể đi qua được các chốt kiểm soát dịch.

Hiện tại có thể kể đến như Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 hay Giấy xác nhận cấp cho NĐL đi làm việc tại các đơn vị được phép mở cửa hoạt động khi giãn cách. Tùy địa phương, tùy mức độ giãn cách, quãng đường di chuyển mà yêu cầu xuất trình giấy tờ khác nhau.

  • Đối với Giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, hiện tại người dân có thể đến các đơn vị được cấp phép xét nghiệm khẳng định Covid-19 để xét nghiệm và nhận kết quả:
  • Đối với Giấy xác nhận dành cho NLĐ đi làm việc thì đơn vị sử dụng lao động chủ động cấp cho NLĐ của mình.

9. "Giấy thông hành" Covid-19 sử dụng như thế nào?

Người dân thuộc các trường hợp được ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách, cần mang theo CMND/CCCD và tùy yêu cầu của địa phương mà cần thêm "giấy thông hành" liên quan.

Ví dụ, tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang giãn cách theo Chỉ thị 16.

  • Đối với người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa khi từ TP.HCM đi các tỉnh/thành phố khác hoặc từ tỉnh/thành phố khác đến TP.HCM thì phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực, trừ trường hợp phương tiện vận chuyển người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết (Theo Công điện 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021).
  • Đối với người dân thuộc diện được phép ra khỏi nhà, ví dụ đến nơi làm việc tại những nơi được mở cửa hoạt động như nhân viên ngân hàng, kho bạc.... thì để qua chốt thì xuất trình giấy xác nhận đến làm việc của đơn vị để chứng minh.

Trên đây là Mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành mùa dịch Covid-19 mới nhất do Chính phủ ban hành để sử dụng khi đi lại trong thời gian dịch bệnh Covid đang bùng phát và gây ra những hậu quả nặng nề. Mẫu dùng để trình ra khi đi qua các chốt kiểm dịch, để các cơ quan có chức năng kiểm tra.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
16 61.570
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo