Kịch bản chương trình Đại hội công đoàn cơ sở 2023 mới cập nhật

Kịch bản dẫn chương trình Đại hội công đoàn cơ sở được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải gồm lời dẫn đại hội công đoàn, đưa ra những bước cần làm trong ngày đại hội công đoàn, biểu quyết, nghi thức thực hiện đại hội. Mời các bạn tham khảo.

1. Kịch bản đại hội công đoàn cơ sở là gì?

Kịch bản đại hội công đoàn cơ sở là mẫu kế hoạch liệt kê những sự việc sẽ diễn ra trong buổi đại hội công đoàn cơ sở một cách chi tiết, cụ thể nhất.

Việc lập kịch bản đại hội công đoàn cơ sở trước sẽ khiến buổi đại hội có thể diễn ra một cách trọn vẹn, thành công trong phạm vi thời gian phù hợp và bớt lúng túng tay chân,

2. Nội dung của kịch bản đại hội công đoàn cơ sở

Tùy theo tổ chức đại hội công đoàn ở từng cơ sở mà nội dung kịch bản đại hội cơ sở có thể sẽ khác nhau, tuy nhiên vẫn nên đảm bảo những nội dung chính sau đây:

 • Chào cờ
 • Giới thiệu các đại biểu tham dự
 • Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội.
 • Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
 • Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu) hoặc Báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (đại hội toàn thể).
 • Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 20... - 20....
 • Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.
 • Thảo luận đóng góp ý kiến

3. Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở chi tiết nhất

Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở chi tiết nhất
Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở chi tiết nhất

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ……………

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Chào cờ.

Đ/c ................

Đã đến giờ tiến hành đại hội, mời quý vị Đại biểu cùng toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

Tất cả chú ý : Nghiêm ! Chào cờ, Chào ! (mở nhạc Quốc ca).

Thôi ! Mời quý vị Đại biểu cùng toàn thể Đoàn viên ngồi xuống.

(Khi tất cả đều ngồi ổn định, người điều khiển chương trình tiếp tục)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo !

Kính thưa Đại hội !

Chấp hành sự chỉ đạo và được sự đồng ý của Ban Thường Vụ LĐLĐ Quận Thủ Đức, cấp ủy đơn vị (nếu có), sự nhất trí của Ban Giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) ………………………… ……………… ……………………………….đã khẩn trương và nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của Đại hội theo yêu cầu chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức.

Hôm nay, CĐ tiến hành Đại hội toàn thể đoàn viên công đoàn (Đại hội đại biểu) lần thứ……, nhiệm kỳ 20... - 20.... Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là Tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời rút ra nguyên nhân tồn tại, những việc chưa làm được của Ban Chấp hành CĐ trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó, Đại hội sẽ quyết định đưa ra Nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 20... - 20....

Đó là lý do của Đại hội hôm nay.

(Chờ vỗ tay xong, người điều khiển chương trình tiếp tục)

Kính thưa các Đại hội!

Đến dự Đại hội CĐ ……….……………………………………………lần thứ …. nhiệm kỳ 20... - 20..., thay mặt Ban Tổ Chức Đại hội xin trân trọng giới thiệu:

*Về lãnh đạo LĐLĐ Quận Thủ Đức có:

1. Đ/c ……………………………………Chức vụ ………………………………………

2. Đ/c ……………………………………Chức vụ ………………………………………

*Về lãnh đạo của đơn vị có:

1. Ông ( bà )………………………………Chức vu ……………………………………

2. Ông ( bà )………………………………Chức vu ……………………………………

Đặc biệt, đến dự đại hội hôm nay còn có…….. đoàn viên công đoàn của CĐ ………… ……………………………………………(hoặc.…….đại biểu được đề cử từ hội nghị tổ CĐ)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, một lần nữa đề nghị các đ/c nhiệt liệt chào mừng các Đ/c lãnh đạo của LĐLĐ Quận Thủ Đức và lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, đến dự với Đại hội của chúng ta hôm nay.

(Chờ vỗ tay xong, người điều khiển chương trình tiếp tục)

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đ/c ................

Đ/c ................

Đ/c ................

a. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Kính thưa các Đ/c lãnh đạo và toàn thể Đại hội!

Để điều hành các nội dung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội chúng ta bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kính thưa Đại hội.

Căn cứ vào số lượng đại biểu (Số đoàn viên) được triệu tập, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị số lượng của Đoàn Chủ tịch là 03 Đ/c, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với số lượng của Đoàn Chủ tịch là 03 Đ/c thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

Căn cứ vào số lượng của Đoàn Chủ tịch do Đại hội vừa mới biểu quyết thông qua, Ban Tổ chức Đại hội xin giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 Đ/c có tên sau:

1. Đ/c Nguyễn Thị A

2. Đ/c Trần Văn B

3. Đ/c Nguyễn Thị C

Tôi vừa thông qua danh sách dự kiến 03 đ/c vào Đoàn Chủ tịch, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 Đ/c do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

(Ngưng một chút rồi tiếp tục)

b. Bầu Đoàn Thư ký:

Kính thưa Đại hội !

Nhằm giúp Đoàn Chủ tịch làm việc theo đúng chương trình, cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến Đại hội, ghi chép đầy đủ các diễn biến trong Đại hội và giúp Đoàn Chủ tịch dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội bầu Đoàn Thư ký.

Trước hết, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đề nghị số lượng Đoàn Thư ký có 02 Đ/c, xin Đại hội cho ý kiến

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với số lượng của Đoàn Thư ký là 02 Đ/c thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

Căn cứ vào số lượng Đoàn Thư ký do Đại hội vừa mới biểu quyết thông qua, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin giới thiệu Đoàn Thư ký gồm 02 Đ/c có tên như sau:

1. Đ/c Lê Thị N

2. Đ/c Võ Văn P

Trên đây là dự kiến danh sách Đoàn Thư ký, xin Đại hội cho ý kiến

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đại biểu nào đồng ý với danh sách của Đoàn Thư ký là 02 Đ/c do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

(Ngưng một chút rồi tiếp tục)

c. Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: (Nếu là Đại hội toàn thể đoàn viên thì không thực hiện phần này).

Kính thưa Đại hội !

Nhằm giúp cho Đại hội nắm được số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu và theo dõi tư cách của đại biểu trong suốt quá trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội chúng ta bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Căn cứ vào số lượng đoàn viên được triệu tập dự Đại hội, Ban Tổ chức đề nghị số lượng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có 03 Đ/c, xin Đại hội cho ý kiến

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với số lượng của Ban thẩm tra tư cách đại biểu là 03 Đ/c thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

Căn cứ vào số lượng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu do Đại hội vừa mới biểu quyết thông qua, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 03 Đ/c có tên như sau:

1. Đ/c Trần Văn D

2. Đ/c Nguyễn Thị M

3. Đ/c Võ Thị X

Trên đây là dự kiến danh sách Ban Thẩm tra tư cách đoàn viên, xin Đại hội cho ý kiến

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy ý kiến biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với danh sách của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu là 03 Đ/c do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

Kính thưa đại hội!

Như vậy Đại hội đã tiến hành bầu xong: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Thay mặt Ban Tổ chức đại hội, xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.

B. PHẦN NỘI DUNG. (Do Đoàn Chủ tịch điều hành)

4. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị C

Kính thưa Đại hội !

Mở đầu chương trình, kính mời Đ/c Nguyễn Thị A thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội CĐ …………………………………………… lần thứ …… nhiệm kỳ 20... - 20...

4.1 Chương trình đại hội:

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua chương trình Đại hội CĐ ……………… ………………………………………………lần thứ ……, nhiệm kỳ 20... - 20... gồm có các nội dung như sau:

l . Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

4. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

5. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu) hoặc Báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (đại hội toàn thể).

6. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 20... - 20....

7. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

8. Thảo luận đóng góp ý kiến:

– Báo cáo và phương hướng của CĐCS;

– Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 20... -20... (nếu có)

– Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 20... -20... (nếu có)

– Đóng góp dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

9. Phát biểu của lãnh đạo LĐLĐ quận, lãnh đạo Đảng (nơi có tổ chức Đảng) và của lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp.

10. Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến.

11. Tổ chức bầu cử.

a. Bầu Ban Chấp hành CĐ:

– Thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, đại hội thảo luận cơ cấu, số lượng và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành;

– Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành, biểu quyết.

– Bầu Ban kiểm phiếu.

– Tổ chức bầu cử, công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.

b. Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn quận lần thứ V (nếu có)

– Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động quận phân bổ;

– Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn quận lần thứ V, biểu quyết.

– Bầu Ban kiểm phiếu.

– Tổ chức bầu cử, công bố kết quả bầu cử, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn quận lần thứ V ra mắt Đại hội.

– Tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ qua không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới (nếu có).

12. Thông qua nghị quyết đại hội.

13. Bế mạc (chào cờ).

Trên đây là dự kiến toàn bộ nội dung chương trình Đại hội … CĐ ……………………… ……………………………………, nhiệm kỳ 20... - 20... do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đồng chí nào đồng ý với nội dung chương trình Đại hội …..CĐ ………………………… ………………………………, nhiệm kỳ 20... - 20... do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

4.2. Quy chế làm việc của đại hội:

Tiếp theo chương trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua quy chế làm việc Đại hội …. CĐ …………………………………………………, nhiệm kỳ 20... - 20... gồm có các nội dung chính như sau:

– Thời gian và địa điểm đại hội:

+ Đại hội …. CĐ ………………………………………, nhiệm kỳ 20... - 20... diễn ra trong buổi …………. ngày ……tháng……năm 2017

+ Thời gian từ…. giờ…..phút đến ….. giờ…..phút.

+ Địa điểm: .……………………………………………………………………………..

– Sinh hoạt của đại biểu:

+ Các đại biểu đảm bảo có mặt và ngồi đúng vị trí suốt thời gian Đại hội theo quy định. Đại biểu vắng mặt có lý do chính đáng, cần báo trước với Ban Tổ chức Đại hội.

+ Trang phục đẹp, nghiêm túc khi dự Đại hội. Đề nghị đại biểu nữ trang phục áo dài, đại biểu nam có cravat (khuyến khích các CĐ đủ điều kiện).

+ Đại biểu mang theo thẻ đoàn viên để biểu quyết.

+ Không nói chuyện, làm việc riêng trong Đại hội.

+ Tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung , văn kiện Đại hội công đoàn các cấp và hoạt động của Đại hội

+ Đại biểu hết sức hạn chế đi lại trong thời gian Đại hội.

Trong thời gian Đại hội, đề nghị các đại biểu thực hiện tốt quy chế này nhằm góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Xin cám ơn Đại hội đã chú ý lắng nghe.

5. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu) hoặc Báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (đại hội toàn thể).

Đ/c Nguyễn Thị A · Đối với Đại hội đại biểu : (do Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo)

Kính thưa Đại hội !

Căn cứ vào nội dung chương trình do Đại hội đề ra, Đoàn Chủ tịch kính mời Đ/c Trần Văn D, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra về tư cách đại biểu dự Đại hội.

Đ/c Trần Văn D

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra về tư cách đại biểu dự Đại hội ……. CĐ …………………..………………………………….…, nhiệm kỳ 20... - 20.... (có báo cáo kèm theo)

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vừa được nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đại biểu nào đồng ý với báo cáo về thẩm tra tư cách đại biểu do Đ/c Trần Văn D, Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%

· Lưu ý: Đối với Đại hội toàn thể đoàn viên: (do Đoàn Chủ tịch báo cáo)

Kính thưa Đại hội !

Căn cứ vào nội dung chương trình do Đại hội đề ra, tiếp theo chương trình xin kính mời Đ/c Nguyễn Thị C thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo về số lượng và tư cách đoàn viên dự Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị C Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin báo cáo về số lượng và tư cách đoàn viên dự Đại hội. (đọc báo cáo kèm theo)

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vừa được nghe Nguyễn Thị C báo cáo về số lượng và tư cách đoàn viên dự Đại hội, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với báo cáo về số lượng và tư cách đoàn viên do Đ/c Nguyễn Thị C, thay mặt Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cảm ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

6. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 20... - 20...:

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Kính thưa Đại hội !

Nhằm giúp cho Đại hội chúng ta có cơ sở để nhận định, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, trước hết, kính mời Đ/c Trần Văn B trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 20... - 20....

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 20... - 20.... (đọc báo cáo kèm theo)

Kính thưa Đại hội tôi vừa thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn và phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 20... - 20....

Xin cám ơn đại hội đã chú ý lắng nghe.

7. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.

Kính thưa Đại hội !

Tiếp theo chương trình, nhằm giúp cho Đại hội chúng ta đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành CĐ trong nhiệm kỳ vừa qua, kính mời Đ/c Nguyễn Thị A thông qua bản kiểm điểm của Ban Chấp Hành CĐ nhiệm kỳ qua.

Xin trân trọng kính mời.

Đ/c Nguyễn Thị A: Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua bản kiểm điểm của Ban Chấp Hành CĐ nhiệm kỳ qua. (đọc báo cáo kèm theo)

Kính thưa Đại hội tôi vừa thông qua bản kiểm điểm của Ban Chấp Hành CĐ nhiệm kỳ qua.

Xin cám ơn đại hội đã chú ý lắng nghe.

8. Đại hội thảo luận:

Đ/c Nguyễn Thị C

8.1. Báo cáo, phương hướng của CĐ.

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vừa được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin phép được thông qua phần đóng góp văn kiện đại hội CĐCS.

8.2. Dự thảo văn kiện của Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 20... -20... (nếu có)

Thông qua dự thảo và điều hành phần đóng góp ý kiến

8.3. Dự thảo văn kiện của Đại hội XI Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 20... -20... (nếu có)

Thông qua dự thảo và điều hành phần đóng góp ý kiến

8.4 Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

– Kính thưa Đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin phép được thông qua bản tổng hợp ý kiến của đoàn viên (hoặc các tổ công đoàn) về dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (thông qua xong).

– Tôi vừa thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII, trong đại hội hôm nay, đề nghị đoàn viên có ý kiến đóng góp thêm (điều hành phần đóng góp ý kiến thêm)

9. Phát biểu của lãnh đạo LĐLĐ quận, lãnh đạo Đảng (nơi có tổ chức Đảng) và của lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp.

9.1. Phát biểu của lãnh đạo LĐLĐ quận.

Kính thưa Đại hội !

Tiếp theo chương trình xin kính mời Đ/c ……………………………………… Chức vụ: …………………………………………… Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Xin cám ơn phát biểu của đồng chí………………………………………

9.2. Phát biểu của lãnh đạo đơn vị (Cấp ủy Đảng (nếu có), Giám đốc).

Tiếp theo chương trình xin kính mời Ông (bà) ………………………………………… Chức vụ : ……………………………………………………… lên phát biểu ý kiến.

Xin cám ơn phát biểu của Ông (bà)………………………………………

10. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Thị A Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ quận Thủ Đức và lãnh đạo đơn vị và đưa vào Nghị quyết Đại hội để xây dựng chương trình hành động trong nhiệm kỳ 20... - 20....

11. Tổ chức bầu cử.

11.1. Bầu Ban Chấp hành CĐ:

a. Thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, đại hội thảo luận cơ cấu, số lượng, biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành.

Kính thưa Đại hội !

Tiếp theo chương trình thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20...

Căn cứ vào số lượng đoàn viên CĐ ………………………….…………… ………… hiện nay là ……../…….lao động. Đoàn Chủ tịch đề nghị số lượng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... là …… ủy viên.

Trên đây là dự kiến của Đoàn Chủ tịch về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết về số lượng.

Đ/c nào đồng ý với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... là …….ủy viên do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cám ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

b. Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vừa biểu quyết thông qua số lượng Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... là …. ủy viên. Trước khi Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách đại biểu tham gia ứng cử bầu vào Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., xin Đại hội cho ý kiến.

Có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử vào Ban Chấp hành không?

Như vậy, Đại hội không có đại biểu nào xin ứng cử hoặc đề cứ thêm.

Sau đay tôi xin thông qua danh sách dự kiến bầu vào Ban Chấp hành CĐ…………… …………………………………………… nhiệm kỳ 20... - 20... như sau:

1.Đ/c …………………………………………………………………………

2.Đ/c …………………………………………………………………………

3.Đ/c …………………………………………………………………………

4.Đ/c …………………………………………………………………………

5.Đ/c ………………………………………………………………………….

6.Đ/c ………………………………………………………………………….

7.Đ/c ………………………………………………………………………….

Trên đây là danh sách đề cử bầu vào Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đồng chí nào đồng ý với danh sách bầu Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... gồm …… đ/c có tên trên do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng cách đưa thẻ đoàn viên.

Xin cám ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên ?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

c. Bầu Ban kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội !

Để công tác bầu cử Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... đảm bảo đúng nguyên tắc, thể lệ và cách thức theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu.

Căn cứ vào số lượng đại biểu được triệu tập dự Đại hội, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., Đoàn Chủ tịch dự kiến Ban kiểm phiếu có …… Đ/c và gồm các Đ/c có tên như sau: (lưu ý những đ/c trong danh sách dự kiến bầu Ban Chấp hành CĐ thì không được tham gia trong Ban bầu cử)

1. Đ/c Lê Văn G Trưởng ban

2. Đ/c Trần Thị H Ủy viên

3. Đ/c Nguyễn Văn E Ủy viên

Trên đây là dự kiến của Đoàn Chủ tịch về số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20..., xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết về số lượng.

Đ/c nào đồng ý với số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cám ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên ?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

d. Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Kính thưa Đại hội !

Sau đây, kính mời Đ/c Lê Văn G – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c Lê Văn G: Kính thưa Đại hội !

Chúng tôi vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu bầu Ban chấp hành CĐ ……………………………………………… nhiệm kỳ 20... - 20....

Thay mặt Ban kiểm phiếu, xin thống nhất nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử như sau:

 • Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
 • Trong phiếu bầu, không tín nhiệm người nào thì chúng ta gạch cả họ và tên của người đó.
 • Không được viết thêm hoặc đánh dấu trong phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ là những phiếu:

+ Do Ban kiểm phiếu phát ra và có đóng dấu của Ban chấp hành CĐ trên góc bên trái.

+ Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Phiếu không hợp lệ là những phiếu:

+ Không do Ban kiểm phiếu phát ra hoặc không có dấu của Ban chấp hành CĐ trên góc bên trái.

+ Phiếu bầu gạch hết tên trong danh sách ở bầu in sẵn.

+ Phiếu bầu thừa số lượng đã được đại hội biểu quyết thông qua.

+ Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua.

+ Phiếu bầu có đánh dấu riêng, hoặc gạch từ 02 màu mực trở lên.

+ Phiếu bầu bị rách hoặc nhàu nát.

Trên đây là nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử; có Đ/c nào chưa nắm rõ thì cho ý kiến để Ban kiểm phiếu trình bày thêm.

Trước khi các đại biểu tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu xin đề nghị đoàn viên chúng ta sẽ lựa chọn và bầu Ban chấp hành CĐ đủ ……Đ/c.

Sau đây kính mời các Đ/c trong Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu.

e. Công bố kết quả bầu cử :

Kính thưa Đại hội !

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau: ( đọc biên bản kiểm phiếu)

Đại diện Ban Chấp hành vừa mới trúng cử

f. Ban Chấp Hành CĐ ……………………………………………………………… nhiệm kỳ 20... - 20... ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Gợi ý chính : Được sự tín nhiệm của các Đ/c chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng đoàn kết cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao để đưa phong trào CĐ trong thời gian tới đạt CĐ vững mạnh đồng thời cùng nhau thi đua đẩy mạnh hoạt động sản xuất (kinh doanh) góp phần đưa đơn vị hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất (kinh doanh) của đơn vị để cho mỗi đoàn viên, công nhân của đơn vị được ổn định công ăn việc làm đời sống được ấm no, hạnh phúc.

11.2. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 20... -20... (nếu có)

a. Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động quận phân bổ.

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông báo phân bổ số lượng đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20... (thông qua thông báo phân bổ đại biểu tham dự đại hội của LĐLĐ Quận)

b. Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20....

Kính thưa Đại hội !

Sau đây tôi xin thông qua danh sách dự kiến đoàn đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20... như sau:

1.Đ/c …………………………………………………………………………

2.Đ/c …………………………………………………………………………

3.Đ/c …………………………………………………………………………

4.Đ/c …………………………………………………………………………

5.Đ/c ………………………………………………………………………….

Trên đây là danh sách sách dự kiến đoàn đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20... có Đ/c nào tự ứng cử hoặc đề cử thêm thì cho ý kiến.

Không có, xin cám ơn các Đ/c .

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với danh sách dự kiến bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20... gồm …… đ/c có tên trên do Đoàn Chủ tịch vừa mới trình bày thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cám ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí 100%.

c. Bầu Ban kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội !

Xin ý kiến Đại hội tiếp tục sử dụng Ban kiểm phiếu vừa tổ chức bầu Ban Chấp hành CĐ, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

d. Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Kính thưa Đại hội !

Sau đây, kính mời Đ/c Lê Văn G – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c Lê Văn G: Kính thưa Đại hội !

Chúng tôi vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận, nhiệm kỳ 20... -20....

Thay mặt Ban kiểm phiếu, xin ý kiến không thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử vì cũng giống như bầu Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20....

Trước khi các đồng chí tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu xin đề nghị đoàn viên chúng ta sẽ lựa chọn và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận nhiệm kỳ 20... -20... đủ ……Đ/c.

Sau đây kính mời các Đ/c trong Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu.

e. Công bố kết quả bầu cử :

Kính thưa Đại hội !

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc thay mặc Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau: ( đọc biên bản kiểm phiếu)

Đại diện Đoàn đại biểu vừa mới trúng cử

f. Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận lần V ra mắt trước Đại hội.

Kính thưa Đại hội !

Gợi ý chính : Được sự tín nhiệm của Đại hội đã bầu tập thể chúng tôi đại diện cho …… đoàn viên công đoàn của đơn vị dự Đại hội V Công đoàn Quận, chúng tôi xin hứa sẽ tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến thảo luận cho văn kiện đại hội Công đoàn Quận và vận dụng những nội dung, nghị quyết của Đại hội vào hoạt động Công đoàn tại đơn vị đạt hiệu quả cao nhất. Xin Cám ơn.

g. Tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ qua không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới (nếu có).

Kính thưa Đại hội !

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ đã nhận được sự đóng góp rất nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các đ/c ủy viên BCH, (nay do…. yêu cầu công tác, vì quá tuổi …..không cơ cấu được), có một số đ/c không thể tham gia vào Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... chúng tôi chân thành cảm ơn và ghi nhận những công lao đóng góp của các đ/c. Nhân Đại hội hôm nay Ban Chấp hành CĐ kính gửi đến các đồng chí một phần quà lưu niệm. Chúc các đ/c luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục quan tâm, gắn bó với hoạt động công đoàn của đơn vị trong thời gian tới.

1. Đ/c ……………………………………

2. Đ/c ……………………………………

3. Đ/c …………………………………….

Trân trọng kính mời đ/c ……………………………………………. LĐLĐ quận lên tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí cán bộ Công đoàn.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thị C Kính thưa Đại hội !

Tiếp theo chương trình, kính mời Đ/c Lê Thị N thay mặt Đoàn thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Lê Thị N

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt đoàn thư ký tôi xin thông qua Nghị quyết Đại hội …. CĐ…………………… ………………………… nhiệm kỳ 20... - 20....( đọc Nghị quyết kèm theo)

Kính thưa Đại hội !

Đại hội chúng ta vừa được nghe Đ/c Lê Thị N thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, xin Đại hội cho ý kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, thì xin lấy biểu quyết.

Đ/c nào đồng ý với nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên.

Xin cám ơn.

Có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì cho biểu quyết bằng thẻ đoàn viên ?

Không có, như vậy Đại hội chúng ta nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội 100%.

Kính thưa Đại hội:

Đoàn chủ tịch thống nhất chỉ định đ/c…………………………………… là triệu tập viên phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành CĐ để bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành CĐ nhiệm kỳ 20... - 20... .

Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch đến đây là kết thúc đề nghị Ban Tổ chức Đại hội tiếp tục chương trình. Xin cám ơn Đại hội.

13. Bế mạc (chào cờ).

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin chân thành cảm ơn các đ/c lãnh đạo, đoàn viên công đoàn của đơn vị đã dành thời gian đến tham dự Đại hội đầy đủ, Đại hội đến đây là kết thúc.

Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ bế mạc.

Nghiêm! Chào cờ, Chào! (mở nhạc Quốc ca)

Thôi. Kính mời các đại biểu nghỉ.

2. Kịch bản chương trình Đại hội công đoàn cơ sở 2023

1. Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng:

- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội xin cảm ơn đội văn nghệ đã đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc chúc mừng Đại hội - Xin cảm ơn.

Xin kính mời Đ/c ………… Chủ tịch CĐCS lên tặng hoa cho đội văn nghệ.

2. Chào cờ

- Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trân trọng kính mời qúy vị đại biểu và toàn thể đại biểu Đại hội đứng lên làm lễ chào cờ.

(Mở băng nhạc quốc ca).

(Xong) - Kính mời qúy đại biểu ngồi.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Kính thưa các đ/c lãnh đạo!

- Kính thưa các đ/c đại biểu!

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), Kế hoạch số …… ngày …../…/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị, hôm nay Ban chấp hành CĐCS long trọng tổ chức Đại hội đại biểu (toàn thể) Công đoàn cơ sở lần thứ….., nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đó là lý do của Đại hội hôm nay!

3. Đến dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay:

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, tôi xin trân trọng kính giới thiệu:

* Cấp ủy:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

* Công đoàn Viên chức tỉnh:

- Đ/c:………………………………………………………..

- Đ/c:………………………………………………………..

(Vỗ tay).

- Xin trân trọng kính giới thiệu 50 đại biểu chính thức đại diện cho …….đoàn viên công đoàn (nếu là đại hội đại biểu) là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn về dự Đại hội.(Vỗ tay).

- Xin giới thiệu các anh chị phóng viên Báo, Đài của tỉnh, Báo Lao Động, Tạp chí Công đoàn Bình Định đã về dự và đưa tin Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đ/c lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đại biểu của Đại hội! (Vỗ tay).

4. Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội:

Tiếp theo chương trình, thay mặt Ban Tổ chức tôi xin báo cáo và xin ý kiến Đại hội về bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách Đại biểu

4a. Về bầu Đoàn Chủ tịch:

* Dự kiến số lượng thành viên Đoàn chủ tịch: 03 đồng chí.

- Xin ý kiến đại hội số lượng thành viên ĐCT (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là 03 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có.

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn chủ tịch là ……. đ/c. Xin cảm ơn.

* Sau đây tôi xin thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch:

 1. Đ/c:……………………………
 2. Đ/c: ……………………………
 3. Đ/c: ……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết giơ tay - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn chủ tịch. Xin cảm ơn.

4b: Bầu đoàn thư ký:

Dự kiến số lượng thành viên Đoàn thư ký là: 02 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội số lượng thành viên ĐTK (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không có ý kiến xin biểu quyết thông qua.

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) -Xin cảm ơn

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Đoàn thư ký là 02 đ/c. Xin cảm ơn

* Danh sách Đoàn thư ký dự kiến như sau:

 1. Đ/c: ……………………………
 2. Đ/c:……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến đoàn Thư ký tôi vừa thông qua (chờ 1 chút) . Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết:

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ tay)- Xin cảm ơn

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Đoàn Thư ký. Xin cảm ơn.

4c. Bầu ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội:

* Số lượng: Dự kiến là …..đ/c, xin ý kiến Đại hội số lượng thành viên (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin cho biểu quyết:

- Đại biểu nào thống nhất với số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu là 05 đ/c cho biểu quyết (giơ tay) - Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% số lượng thành viên Ban thẩm tra tư cách đại biểu là ….. đ/c - Xin cảm ơn

* Danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu như sau:

 1. Đ/c: ……………………………
 2. Đ/c: ……………………………
 3. Đ/c: ……………………………

- Xin ý kiến đại hội về danh sách dự kiến Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu tôi vừa thông qua (chờ 1 chút). Nếu Đại hội không ý kiến gì thì xin biểu quyết.

- Đại biểu nào thống nhất với danh sách tôi vừa thông qua cho biểu quyết (giơ tay) Xin cảm ơn.

- Đại biểu nào không thống nhất - không có

Như vậy, Đại hội thống nhất 100% danh sách thành viên Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu - Xin cảm ơn.

Tiếp theo chương trình: Xin kính mời các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội; mời các đồng chí Đoàn Thư ký lên vị trí làm việc.

3. Kịch bản Đại hội Công đoàn cơ sở ngắn gọn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ ..........
(Ngày .../ ... /.......)

I - NGHI THỨC:

1 - Chào cờ

Kính mời toàn thể quý vị đại biểu đứng lên chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm … Chào cờ … chào (Phát nhạc Quốc ca).

Mời các đồng chí ổn định chổ ngồi.

2 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI,

Thực hiện Kế hoạch số ...., ngày .... tháng .... năm ........, của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện .................., về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn huyện ............ nhiệm kỳ ..................

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội lần thứ ...... Công đoàn cơ sở trường .............., nhiệm kỳ .................... Đến nay, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo Kế hoạch.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và Chi ủy trường ............... Hôm nay, ngày …/ …./.... Đại hội Công đoàn cơ sở trường ..................., lần thứ ...., nhiệm kỳ............................. tiến hành khai mạc.

Đại hội vui mừng, và trân trọng đón tiếp các vị khách quý đến dự và chỉ đạo Đại hội.

* Về Lãnh đạo LĐLĐ huyện ....................:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………………………………………………

* Về phía lãnh đạo nhà trường:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………………………………………………

Đ/c:…………………………………………………………………………………

* Về phía Công đoàn cơ sở:

Xin được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………, Chủ tịch Công đoàn, Phó chủ tịch, cùng các đ/c UVBCH, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường ..........................., khóa VI, nhiệm kỳ.........................

* Về đại biểu dự đại hội:

Theo Thông báo triệu tập của BCH Công đoàn cơ sở trường ......................, số lượng đại biểu được mời dự Đại hội lần thứ ......... là …… đoàn viên công đoàn, có …. nữ, đến giờ này đại biểu chính thức đã có mặt …. đại biểu ( …. nữ), chiếm tỷ lệ ….%. vắng ............. đại biểu, lý do: .........................................., tỷ lệ................%.

* Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào đón tất cả đại biểu về dự Đại hội hôm nay.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Để lãnh đạo và điều hành chương trình, nội dung của Đại hội và tổng hợp, ghi chép lại quá trình diễn biến của Đại hội, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tôi xin đề cử Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội gồm các đồng chí:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Đ/c .............................................................., Chủ tịch CĐCS trường ...................................

2. Đ/c .............................................................., Phó chủ tịch CĐCS trường ...........................

3. Đ/c .............................................................., Trưởng ban nữ công CĐCS trường ..........................

Thư ký Đại hội:

Đ/c .............................................................., Văn phòng

Đ/c.............................................................., Giáo viên

Xin mời đại biểu cho ý kiến về nhân sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Xin mời ý kiến của đại biểu?.. nếu đại biểu không có ý kiến, xin cho ý kiến biểu quyết.

- Đại biểu thống nhất với danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội mà ban tổ chức vừa đề cử … xin cho ý kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên ). Mời để thẻ xuống. Xin cảm ơn đại biểu.

- Đại biểu có ý kiến khác?.......... Không có……… Như vậy Đại hội đã thống nhất 100%. Xin cho một tràng vỗ tay.

Sau đây xin mời đoàn chủ tịch, thư ký lên vị trí làm việc

Xin trao quyền điều hành lại cho Đoàn chủ tịch đại hội,

Xin chúc Đại hội hành công tốt đẹp.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo số lượng và tư cách đại biểu lần 1:

Đồng chí:.............................................................. Báo cáo số lượng và tư cách đại biểu.

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong giới thiệu

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c .............................................................. chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội, xin trân trọng kính mời đồng chí.

2. Diển văn khai mạc

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong giới thiệu

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c .............................................................. thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, xin trân trọng kính mời đồng chí.

3. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội

- Người thực hiện: .............................................................. (chuẩn bị bằng văn bản)

Kính thưa: Quí lãnh đạo, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản…………………………………………. Tôi vừa thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

Xin mời đại biểu cho ý kiến về chương trình đại hội...... Nếu đại biểu không có ý kiến, xin cho ý kiến biểu quyết:

- Đại biểu thống nhất với chương trình, quy chế của đại hội vừa thông qua, xin cho ý kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin mời để thẻ xuống, cám ơn!

- Đại biểu có ý kiến khác?.......Không có…Như vậy đại biểu đã thống nhất 100%, (Vỗ tay).

Tiếp theo nội dung chương trình, xin trân trọng giới thiệu Đ/c........ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ................................ và phương hướng nhiệm kỳ tới, xin trân trọng kính mời đồng chí.

Trên đây là các mẫu Kịch bản chương trình Đại hội công đoàn cơ sở 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 52.968
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo