Mẫu BCTK: Báo cáo tổng kết công tác Đảng 2024 mới nhất

Báo cáo tổng kết công tác Đảng được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu tổng kết báo cáo cuối năm dùng để tổng kết công tác Đảng và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm sau. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng tại đây.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng là mẫu được các cơ quan, đơn vị lập ra để tổng kết lại công tác xây dựng Đảng từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp thiết thực trong năm tiếp theo. Dưới đây là các mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đảng mới nhất năm 2023 được sử dụng phổ biến nhất, các bạn tải về để chỉnh sửa phù hợp với đơn vị mình.

1. Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là gì?

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ là văn bản được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ sau một chu kỳ công tác với các nội dung thực hiện về: Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công tác xây dựng chi bộ, Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị...

2. Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM .......

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác chính trị tư tưởng

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Đã tổ chức các Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Nghị quyết nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh năm ....... của Thị ủy; quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm ....... về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản mới Trung ương.

Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, đã đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn và của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Trong đó đã thường xuyên lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chấp hành nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị ........, ngày ....... và Chỉ thị ....... ngày ........ của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan của các cấp về triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động kịp thời xử lý những tình huống phát sinh liên quan đến đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ ...........; những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc tiếp nhận và trao quà cho bà con nhân dân trên địa bàn phường do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và các đợt lũ trong năm. Phối hợp tốt để giải quyết những đơn thư phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân, Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch về lắng nghe để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tổ chức các buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân ngay tại các tổ dân phố, tại các buổi đối thoại đã có nhiều lượt ý kiến của người dân phản ánh kiến nghị liên quan đến một số lĩnh vực như nông nghiệp, đất đai, xây dựng, giao thông, an sinh xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… những kiến nghị, phản ánh của người dân đang được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền

2. Công tác tổ chức, cán bộ

Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường .......... lần thứ XIII, nhiệm kỳ ............ Đại hội diễn ra đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Công tác bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí, bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ ...........; phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tiến Giang giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, bầu 02 đồng chí Nguyễn Sào, Trần Lưu Đức giữ chức danh phó Bí thư Đảng ủy, bầu UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Sào giữ chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Sau Đại hội, đã kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ, chủ chốt đảm bảo theo quy hoạch, định hướng. Đến cuối năm ......., được Thị ủy quyết định chỉ định đồng chí Trung tá Lê Đăng Bồng tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, hiện nay BCH Đảng bộ đảm bảo số lượng và cơ cấu được Đại hội biểu quyết thông qua.

Về công tác tổ chức cán bộ, đã Quyết định thành lập mới Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Xuân và chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp ....... Đồng thời đã tiến hành kiện toàn các chi ủy chi bộ có biến động nhân sự sau khi thành lập 2 chi bộ Hợp tác xã. Đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố theo quy định. Theo đó, đã bố trí 9 đồng chí giữ 9 chức danh những người hoạt động không chuyên trách phường và bố trí đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường kiêm nhiệm chức danh Thủ quỹ; đồng thời đã cho thôi giữ chức danh Bí thư chi bộ đối với 02 đồng chí là cán bộ, công chức phường và chỉ định Bí thư chi bộ mới đảm bảo theo Nghị quyết số 06/......./NQ-HĐND, ngày 14/7/....... của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, trong năm đã lập danh sách đề nghị cử cán bộ tham gia lớp học Trung cấp lý luận Chính trị (hệ không tập trung) tại thị xã Hương Trà, năm 2021 với 5 đồng chí. Ngoài ra có 5 đồng chí là cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phường đang theo học các lớp đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học để đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Về công tác đảng viên, đã thực hiện nghiêm việc rà soát đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng, giới thiệu những quần chúng ưu tú trong các đoàn viên, hội viên để phát triển đảng; trong năm đã cử 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã phát triển được 03 đảng viên mới (đạt 50% chỉ tiêu giao); tiếp tục duy trì 100% tổ đội trưởng, tổ trưởng binh chủng; b trưởng, a trưởng DQCĐ phường là đảng viên; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 40,21% (tăng 2,6% so với năm 2019), đảng viên trong lực lượng bảo vệ dân phố đạt 31,58% (giảm 6,52% so với năm 2019).

Triển khai kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm ......., kết quả: Về chất lượng đảng viên, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến thời điểm đánh giá: 232 đồng chí; trong đó: đảng viên miễn đánh giá 19 đ/c; đảng viên thuộc diện đánh giá 213 đ/c, đảng viên tham gia đánh giá 208 đ/c chiếm tỷ lệ 97,65% trong tổng số đảng viên thuộc diện đánh giá, kết quả cụ thể như sau: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20 đ/c (chiếm tỷ lệ 9,62 % trong tổng số đảng viên tham gia đánh giá); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 161 đ/c (77,4%); Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 24 đ/c (11,54%), Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 03 đ/c (1,44%). Về chất lượng tập thể, tổng số chi bộ đến thời điểm đánh giá 17 chi bộ; trong đó chi bộ không thuộc diện đánh giá 02 chi bộ, chi bộ thuộc diện đánh giá 15 chi bộ, kết quả: Chi bộ HTXSNV 03 chi bộ (20%), Chi bộ HTTNV: 10 chi bộ (66,67%), chi bộ HTNV: 02 chi bộ (13,33%) (có phụ lục kèm theo).

Tập thể Đảng bộ được Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Về công tác kiểm tra giám sát, trong năm Đảng uỷ tổ chức thực hiện hoàn thành 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện hoàn thành 01 cuộc kiểm tra theo chương trình đề ra từ đầu năm. Đồng thời đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc hoàn thành công tác kiểm tra đảng viên trong năm với 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ, cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho các chi ủy, chi bộ thực hiện ngày càng tốt hơn về các nguyên tắc của Đảng.

Trong năm đã có 3 đảng viên bị Quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số Kế hoạch hóa gia đình.

4. Công tác vận động quần chúng

Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua dân vận khéo và đăng ký triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, từ đó đã phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai có hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả tham gia trực tiếp vào việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng mạnh các hoạt động về địa bàn dân cư. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy được quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Vị trí, vai trò của các tổ chức ngày càng được khẳng định rõ hơn trong hệ thống chính trị và xã hội. Trong năm ......., Mặt trận và các đoàn thể phường được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đã xây dựng và tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm .......; trong năm đã có 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tinh thần trách nhiệm đối với công việc, nhất là thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên.

Tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn có ý thức trong việc trau dồi và nêu gương về đạo đức lối sống, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

6. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đã kịp thời ban hành Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm ......., triển khai phát động cam kết thi đua trên tất cả các lĩnh vực KTXH, QPAN và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể phường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ đó có 8/11 chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ phát triển KTXH và 4/5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đã thực hiện
cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và sinh hoạt chi bộ trực thuộc; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy trách nhiệm của từng cá nhân trong cấp uỷ và gắn trách nhiệm được phân công để có những đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của cá nhân; đồng thời tập thể thường xuyên phát huy nguyên tắc phê bình góp ý, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và có thái độ khắc phục nghiêm túc, từ đó trong mỗi một cá nhân của người đứng đầu tổ chức luôn thực hiện đúng quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm và nghiêm túc chịu trách nhiệm trước tập thể về kết quả hoạt động của bộ phận, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

II. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

1. Những khuyết điểm, hạn chế

- Công tác chuẩn bị nhân sự chức danh chủ chốt của đại hội đảng bộ phường khóa XIII có vấn đề khi có đơn tố cáo gửi đến cấp trên làm xáo động tâm lý và dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tập thể và một số đồng chí lãnh đạo phường. Công tác bầu nhân sự tham gia BCH đảng bộ phường tại Đại hội chưa đúng định hướng.

- Chỉ tiêu kết nạp đảng trong năm ....... chưa đạt (thực hiện đạt 50% chỉ tiêu thị ủy giao); tỉ lệ đảng viên trong lực lượng Bảo vệ dân phố còn thấp.

- Thực hiện quy trình nhân sự chức danh Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường vẫn có để thiếu sót khi chưa có ý kiến thẩm định của ban tổ chức thị ủy; việc rà soát về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị trong tham gia cấp ủy của đồng chí chỉ huy trưởng BCH quân sự chưa đảm bảo theo quy định.

- Công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của đảng viên ở một số chi bộ còn thiếu quan tâm, dẫn đến trong năm đã xảy ra đảng viên vi phạm phải kỷ luật Đảng.

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế

- Các hội, đoàn thể chưa có các biện pháp tích cực để tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, từ đó chưa kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để chủ động biểu dương, khen thưởng, tập hợp những quần chúng ưu tú đưa vào nguồn phát triển đảng viên. Ngoài ra việc đánh giá xếp loại các chi hội đoàn thể hàng năm chưa thực chất, còn mang tính hình thức.

- Vai trò của chi bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các tổ dân phố còn thiếu tích cực, thực hiện thiếu đồng bộ.

- Chưa nắm chắc được tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên trước, trong Đại hội; vai trò của các Đảng ủy viên chưa được phát huy.

- Trong thực hiện một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ vẫn còn để xảy ra tình trạng chủ quan, thiếu bám sát các văn bản quy định.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM .....

I. Các chỉ tiêu

1. Trên 95% đảng viên được nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy.

2. Có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập thể Đảng bộ và có 90% tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Kết nạp đảng viên mới từ 5 - 7 đồng chí.

4. Duy trì 100% b trưởng, a trưởng dân quân, tổ trưởng binh chủng, tổ đội trưởng và trên 40% lực lượng dân quân là đảng viên; phấn đấu đảng viên trong lực lượng bảo vệ dân phố từ 40% trở lên.

5. Có 100% các tổ chức Mặt trận - Đoàn thể đạt chất lượng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; nắm chắt tình hình, chủ động thông tin, tăng cường đối thoại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương, đất nước, nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ ........... và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến với các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội để có định hướng thông tin chính xác, nhất là trong thời điểm chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ

Đẩy mạnh công tác củng cố kiện toàn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 2025-2030; trước mắt chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại biểu HĐND và nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN phường lần thứ XII; Đại hội Hội Chữ Thập đỏ phường lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội tổng kết nhiệm kỳ HTX Nông nghiệp Đông Xuân và công tác bầu cử tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định.

Phân công quản lý đảng viên và lãnh đạo tổ chức tốt việc sinh hoạt đảng viên nơi cư trú. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban bí thư; Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thường xuyên coi trọng chất lượng phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh công tác tạo nguồn cảm tình đảng, phấn đấu năm 2021 kết nạp từ 5-7 đảng viên mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm ăn xa. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 16/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU, ngày 22/3/2019 của Đảng ủy về nghiệp vụ công tác Đảng ở chi bộ (sửa đổi, bổ sung).

3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021 đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhất là đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; quan tâm làm tốt công tác giám sát việc thực hiện kết luận qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã tiến hành.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên hàng năm và công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm tình hình ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng. Tham mưu giúp Đảng uỷ giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo đúng thẩm quyền.

4. Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định 217, 218 Bộ Chính trị khóa XI. Tăng cường việc giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào ở địa phương, nhất là tích cực tham gia xây dựng phường văn minh đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nhạy cảm phát sinh, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền phối hợp với mặt trận và các đoàn thể giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố hoạt động các tổ dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Có các hình thức phù hợp để kịp thời biểu dương nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu từ các phong trào.

5. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, các chi bộ và các tổ chức, cơ quan trên địa bàn.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

6. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đảng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, của các chi bộ trực thuộc. Tập trung bàn và giải quyết những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch và bàn các giải pháp để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ........

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và của các chi bộ về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tăng cường về dự sinh hoạt của các chi bộ được phân công phụ trách để kịp thời kiểm tra, theo dõi và chấn chỉnh các hoạt động thiếu hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định và kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra ở địa bàn, đơn vị để có hướng giải quyết.

Coi trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng
Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng

3. Mẫu báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023

ĐẢNG UỶ XÃ.................

Chi bộ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........ngày........ tháng ........năm ..........

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM...........

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM........

I.TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM ..........

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể đảng viên.

Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, luôn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu hiện sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, thúc đẩy các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức: Đa số cán bộ giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề, gắn bó với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao; có sự giúp đỡ tận tình, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hoàn thành chương trình TH.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đội ngũ và đảng viên.

Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.

Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bằng cách gửi dự thảo chương trình, kế hoạch cho các cán bộ, đảng viên góp ý trước khi ban hành. Phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu, mỗi cán bộ đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến của mình, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong mỗi đảng viên và tập thể chi bộ.

Chi bộ thường xuyên triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn. Xây dựng chương trình, kế hoạch phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng; trong năm không có cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Chi bộ đã chủ động giới thiệu cán bộ đảng viên về giữ mối liên hệ, sinh hoạt nơi cư trú. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định nơi cư trú; tích cực tham gia sinh hoạt góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống nông thôn mới ở khu dân cư.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Trong năm đã làm hồ sơ đề xuất 5 quần chúng viết hồ sơ và được kết nạp vào đảng, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 1 đồng chí chuyển công tác mới.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng:

Lãnh đạo xây dựng nhà trường:

Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng, quy hoạch công tác nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, các tổ chức đoàn thể; công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ cho các nhiệm kì.

Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường BCH các đoàn thể trong việc chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy của cơ quan; thực hiện văn hóa công sở đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.

Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội:

Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình; chăm lo đời sống cho các đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công tác sự nghiệp giáo dục.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ quy định, định hướng về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ; chú trọng công tác tập hợp quần chúng, vai trò đoàn kết trong đơn vị; xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, đội viên; thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đoàn viên nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII).

-Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

- 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.- Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của các đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp tổ chức ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham gia . Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

6. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị:

Ưu diểm:

- 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của các đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm.,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham. Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

- Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện. Các vấn đề lãnh, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

- Công tác phát triển Đảng trong năm khá tích cực có kết quả tốt (đã tiến hành lập hồ sơ và xác minh lý lịch 05 quần chúng hoàn chỉnh được kết nạp

- Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa BGH với các đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

- Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- Quán triệt các Nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi bộ thực đúng theo hướng dẫn của đảng ủy về việc kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết TW 4 có đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ luôn trong sạch vững mạnh và từng đồng chí đảng viên có bản đăng ký kế hoạch khắc phục những tồn tại của bản thân.

Khuyết điểm:

Biện pháp để nâng chất lượng giáo dục chưa cao. Công tác phổ cập chưa bền vững.

Chất lượng đội giáo viên không đồng điều.

Nhiều gia đình chưa chú trọng quan tâm giáo dục con cái, còn để con em ham chơi.

Nguyên nhân:

Giáo viên chưa có biện pháp, giải pháp phù hợp, công tác phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục học sinh chưa đạt hiệu quả; phương pháp giảng dạy chưa sát với đối tượng học sinh, để các em có động lực học tập tốt. Học sinh đi theo cha mẹ làm xa.

Biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót:

Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và cán bộ Đảng viên; tham mưu tích cực với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Phát hiện nhân tài ở Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học đồng bộ.

Tham mưu xây dựng mô hình xã hội hóa giáo dục, phát triển các hình thức câu lạc bộ, vui chơi giải trí để huy động mọi nguồn lực, mọi tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ở địa phương.

Tiếp tục giúp đỡ phát triển hội khuyến học xã, tham mưu phát triển hội viên ở các chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học để động viên khích lệ toàn dân tham gia học tập, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho con em địa phương.

Thường xuyên tổ chức thực hiện chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy vùng miền để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên và đảng viên.

Chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy đảng địa phương, trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là công tác huy động học sinh ra lớp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM .......

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc theo tinh thần nghị quyết và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy; các chỉ thị văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên.

Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ bộ môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng các bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng ngiệp vụ sư phạm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế nhà trường và của địa phương.

2. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị :

Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ về học tập chủ nghĩa Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật viên chức.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB-VC, định hướng cho đảng viên và tập thể sư phạm sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên cơ sở năng lực công tác, uy tín đối với tập thể và hoàn cảnh riêng của từng đồng chí, trong đó chú trọng đến hiệu quả của công việc trên tinh thần vì lợi ích tập thể.

Chi bộ xác định là vai trò hạt nhân lãnh đạo trong các hoạt động của nhà trường cũng như đoàn thể; Tiếp tục “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” theo Chỉ thị 10 của TW. Chi bộ đóng vai trò trung tâm đoàn kết các tổ chức đoàn thể xung quanh chính quyền để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng giai đoạn.

Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.

Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới (2 Đảng viên trong năm 2019). Giới thiệu đoàn viên ưu tú nhận thức về đảng từ 1 đến 2 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, phát triển đội viên. Liên hệ với cấp ủy, ấp nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị các tổ chức quần chúng:

1. Lãnh đạo chính quyền nhà trường

Chi bộ tham gia các hoạt động trong nhà trường với tư cách lãnh đạo, chỉ đạo. Hỗ trợ các tổ chức hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phát huy những nhân tố tích cực và hạn chế những tiêu cực trong nhà trường.

Lãnh đạo chính quyền trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình thay sách giáo khoa, thực hiện tốt Thông tư 58 và các văn bản mới của ngành về đánh giá đối với người học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, ngăn ngừa và chống học sinh bỏ học, làm tốt công tác PCGD ở địa phương.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc thực hiện những quy định trong kiểm tra, đánh giá, thi cử. Minh bạch trong việc sử dụng mọi nguồn tài chính, thực hiện tốt, công khai, thực hiện ngăn chặn mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện các cuộc vận động của ngành, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân hiện, học sinh tích cực. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thúc đẩy cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

2. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chi bộ lắng nghe ý kiến của quần chúng thông qua tổ chức Công đoàn, luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Thông qua tổ chức Công đoàn, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chi bộ dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của mình.

Giáo dục đoàn viên, đội viên ý thức rèn luyện đạo đức hành vi nếp sống văn minh, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính tiên phong của tổ chức Đoàn để thực hiện thật tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt chú trọng giáo dục đoàn viên không ngừng học tập và tự rèn luyện để trở thành người đoàn viên ưu tú, đảm bảo tính chất đã được xác định ở Điều lệ Đoàn.

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy bộ môn và quản lý giáo dục học sinh.

Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

Thực hiện quản lý đội viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

- Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên, thực hiên cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, cải tiến đổi mới sinh hoạt Chi bộ đi vào chiều sâu có chất lượng, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình đảm bảo thực sự chi bộ là hạt nhân lãnh đạo về chính trị. Hàng năm Chi bộ phấn đấu đạt “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

6. Giải pháp tổ chức thực hiện:

a. Giải pháp:

1.Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.

.Mỗi đảng viên không ngừng học tập, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin kịp thời qua báo, đài ... để giữ vững quan điểm lập trường, làm tốt công tác dân vận và nâng cao vai trò lãnh đạo của mình. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.

2. Hằng năm, thông qua các tổ chức đoàn thể quần chúng, Chi bộ lấy ý kiến đóng góp của quần chúng để từ đó giúp cho chi bộ có hướng chỉ đạo phù hợp theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng với Điều lệ Đảng, thực hiện nói – viết và làm theo quan điểm đường lối của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

3. Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác được giao thực sự tự giác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết của cấp trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực đảm bảo sự trong sạch của chi bộ và thực sự là hạt nhân, là tổ chức lãnh đạo cao nhất trong nhà trường.

4. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường: giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh…

- Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

- Thực hiện quản lý đội viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; Thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong sạch vững mạnh.

7. Tổ chức thực hiện:

 1. Chi bộ triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng quy định, các điều cấm đối với đảng viên. Triển khai mạnh mẽ việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trường, quy tắc ứng xử trong đơn vị, quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong đó quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường phải được quan tâm chú trọng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệ, vi phạm quy chế của ngành của đơn vị, đảm bảo sự công bằng trong công tác, xây dựng kỉ cương nề nếp của đơn vị ngày càng tốt hơn.
 2. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác, thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.
 3. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn thể và Nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động, phát huy hết khả năng phục vụ vì sự phát triển giáo dục của đơn vị và địa phương.
 4. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành trung thực, đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.
 5. Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 2019 mỗi cán bộ, đảng viên đoàn kết, quyết tâm thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng, chỉ thị của ngành cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.

III. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG:

1. Đối với tập thể:

2. Đối với cá nhân: (Có kèm theo danh sách)

Nơi nhận :

- ĐU xã (b/c);

- Chi ủy, đảng viên;

- Các Đoàn thể;

- Lưu HS Chi bộ.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

4. Mẫu báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

Căn cứ kế hoạch của Đảng Uỷ xã ……… về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 20…. và tổng kết công tác xây dựng Đảng tổ chức đảng.

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của Chi bộ trong năm 20…... Chi bộ trường THCS…………… xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ năm 20……… và triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 20…. với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong năm 20….

I. Đặc điểm tình hình:

– Tổng số đảng viên đến cuối năm 20…. là….. đảng viên, trong đó:

+ Đảng viên chính thức là: …. đ/c.

+ Đảng viên Nam là: …. đ/c.

+ Đảng viên nữ : ….. đ/c

– Trình độ lý luận trung cấp chính trị: ….. đ/c.

1. Thuận lợi:

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng Uỷ xã …….. Tập thể đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ Đảng. Đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường đang được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được hoàn thiện đảm bảo các tiêu chí trường xanh sạch đẹp an toàn.

2. Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng nhưng vẫn thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn. Tay nghề của đội ngũ chưa đồng đều.

Một bộ phận phụ huynh học sinh, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

II. Những kết quả đạt được:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong năm qua cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng các cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục.

Đã chỉ đạo tốt cuộc vận động kỷ cương – tình thương – trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia các phong trào của địa phương về vệ sinh môi trường.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm 2017 toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đều an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trong năm không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm Pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Chi bộ đã gương mẫu thực hiện và lãnh đạo nhà trường :

Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định chuyên môn, bám sát các chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm để phấn đấu, đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với thực tế của nhà trường.

Thực hiện các chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động thi đua dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đại trà, tham gia các cuộc thi do nghành phát động.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển tổ chức các đoàn thể, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Đội, tổ chức tốt các cuộc thi do Hội đồng đội và Công đoàn cấp trên tổ chức. Vận động Đoàn viên, công đoàn viên tham gia các cuộc vận động ủng hộ do UBMTTQ phát động như : ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học sinh có khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động . Nhà trường đạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm 20…..

4. Công tác xây dựng Đảng

Chi bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… – 20…, kết nạp thêm ….đảng viên mới.

Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sinh hoạt đều đặn hàng tháng, đóng đảng phí đầy đủ. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt. Hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 20…. có …/… đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có …. đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đề nghị Đảng Ủy công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 20….

Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các công việc của nhà trường.

Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của Cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm 20…. không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không có đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

III. Khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân:

Khuyết điểm, tồn tại:

Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ ở một số đồng chí chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cấp trên đôi lúc chưa có đầy đủ đảng viên.

Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, có những lúc, có những thời điểm thời điểm tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số đảng viên, một số giáo viên, nhân viên chưa tốt.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường vẫn duy trì trong tốp đầu của huyện. Tuy nhiên một số mặt, một số hoạt động có dấu hiệu chững lại, chậm đổi mới ví dụ : Hoạt động văn thể mỹ, chất lượng HSG môn ….., ……, chất lượng đại trà môn ……một số khối, chất lượng đại trà môn……..…

Cơ sở vật chất tiếp tục xuống cấp mặc dù đã được sự quan tâm đầu tư xây dựng của cấp trên, của nhân dân nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu.

Nguyên nhân:

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số đảng viên chưa thấy được vị trí, vai trò của người đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian.

Quy mô trường lớp lớn hơn so với trước, cơ sở vật chất hầu hết xây dựng đã lâu, nguồn kinh phí dành cho cơ sở vật chất hạn chế nên không đáp ứng ngay tất cả các nhu cầu.

Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng phát triển phong trào giáo dục của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua. Đổi mới sinh hoạt Chi bộ theo hướng tích cực tạo sức hút đối với đảng viên trong Chi bộ. Coi trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi bộ và trong nhà trường.

Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, giáo viên, nhân viên đoàn kết đồng lòng nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội trong mọi hoạt động của nhà trường.

Giữ mối quan hệ mật thiết gắn bó với Cấp ủy cơ sở địa phương tạo sự ủng hộ mọi mặt của địa phương với nhà trường.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 20….

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và giáo viên, nhân viên đặc biệt phải quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp, để mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên thấm nhuần các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó thực hiện tốt và tuyên truyền giáo dục cho học sinh và mọi người cùng thực hiện, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua. Phát huy dân chủ trong trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực thực hiện các chuyên đề đặc biệt là các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký trong kế hoạch năm học 20… – 20…, tạo tiền đề cho các bước phát triển cao hơn trong năm học 20… – 20…. Quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc trong năm học 20… – 20...

3. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên, nhân viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn Đội thông qua các hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách cho học sinh.

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khoẻ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, tham gia tốt các giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên phát động các đợt thi đua: Như thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11; ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/ 12,… sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai, công bằng, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học sinh.

Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được :

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

– Liên đội vững mạnh xuất sắc

– Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

– 100 % gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá .

Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn có nền nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng.

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên nơi cư trú, phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 3 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

Các biện pháp thực hiện:

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.

Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt các nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo duy trì các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn.

Kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTPHCM phối hợp hoạt động có hiệu quả. Phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học sinh, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ, thể thao của nhà trường.

Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi bộ năm 20… và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của chi bộ năm 20….

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c)

- Các Đảng viên;

– Các Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

5. Mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đảng cuối năm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ................................

CHI BỘ.........................................................

Số: ............. - BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày ...... tháng 01 năm 20.....

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM ..........
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM ..........

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ,
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM ..........

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (có 2 phần: 1.1. Ưu điểm; 1.2. Khuyết điểm).

 • Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao;
 • Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (có 2 phần: 2.1. Ưu điểm; 2.2. Khuyết điểm).

 • Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở đơn vị.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (có 2 phần: 1.1. Ưu điểm; 1.2. Khuyết điểm).

 • Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 • Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm ...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Việc nắm tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.

2. Công tác tổ chức xây dựng đảng (có 2 phần: 2.1. Ưu điểm; 2.2. Khuyết điểm).

 • Công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
 • Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;
 • Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;
 • Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
 • Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên; nhất là ở những địa bàn trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát (có 2 phần: 3.1. Ưu điểm; 3.2. Khuyết điểm).

 • Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác;

4. Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội (có 2 phần: 4.1. Ưu điểm; 4.2. Khuyết điểm).

 • Công tác xây dựng và phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; việc xem xét, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm của chính quyền cơ sở;
 • Lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đoàn kết toàn đơn vị.

III. MỐI QUAN HỆ (có 2 phần: 1. Ưu điểm; 2. Khuyết điểm).

 • Mối quan hệ giữa chi bộ với lãnh đạo đơn vị, với lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.
 • Mối quan hệ giữa chi bộ với các tổ chức đảng cấp trên.

IV. THI ĐUA KHEN, THƯỞNG (đề xuất khen, thưởng)

1. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

1.1. Tập thể

1.2. Cá nhân

1. Đảng ủy Trường Đại học .........

1.1. Tập thể

1.2. Cá nhân

V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

1. Những ưu điểm chính và nguyên nhân

1.1. Những ưu điểm chính

1.2. Nguyên nhân ưu điểm

2. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khuyết điểm, hạn chế

2.2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế

3. Bài học kinh nghiệm

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM ..........

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU

1. Phương hướng chung

2. Mục tiêu cụ thể

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ chính trị

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.2. Công tác tổ chức xây dựng đảng

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

2.4. Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội

3. Mối quan hệ (các tổ chức Đảng các cấp, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội)

6. Cách viết báo cáo tổng kết công tác Đảng:

- Phần mở đầu:

 • Viết đầy đủ các thông tin về Đảng bộ, thông tin chi bộ
 • Viết tên Đảng Cộng sản Việt Nam ở góc trái hoặc chính giữa bản báo cáo.
 • Tiếp đó là ghi rõ thời gian và địa điểm lập báo cáo tổng kết công tác Đảng.
 • Tên biên bản là ghi in hoa ở giữa văn bản, cụ thể là

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM........

- Phần nội dung chính của biên bản:

+ Căn cứ lập báo cáo tổng kết công tác Đảng và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng.

+ Phần thứ nhất: kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. ( nêu rõ đặc điểm, tình hình; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; mối quan hệ; thi đua, khen thưởng; đánh giá tổng quát đối với các Đảng viên)

+ Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ( nêu rõ phương hướng và mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp)

- Phần cuối biên bản:

+ Thông tin nơi nhận.

+ Ký và ghi rõ họ tên của bí thư thay mặt chi bộ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Đảng và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo tổng kết công tác Đảng thường được lập ra vào dịp cuối năm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 51.330
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo