Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên 2023 mới nhất

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng dành cho các đảng viên không may bị mất thẻ Đảng của mình. Nếu như bạn chưa biết cách viết tường trình mất thẻ Đảng thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết cách viết tường trình mất thẻ Đảng viên chuẩn nhất nhé.

1. Mẫu tường trình mất thẻ Đảng viên là gì?

Mẫu bản tường trình mất thẻ Đảng viên là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên lập ra khi bị mất thẻ Đảng viên, dùng để trình bày lý do mất thẻ và xin được cấp lại thẻ Đảng viên của mình.

2. Mẫu tường trình mất thẻ Đảng viên 2023

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ…………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…………………., ngày …. tháng…. năm 20…

BẢN TƯỜNG TRÌNH
VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

- Đảng ủy xã………….

- Cấp ủy chi bộ……….

- Cấp ủy đảng cấp trên

Tôi tên là: …………………………………...............

Ngày sinh: …....... tháng …........ năm ……………

Nơi sinh:………………………………….................

Nơi thường trú: ……………………………….……

Ngày vào đảng: …………. Ngày chính thức: ……

Được kết nạp Đảng tại: ……………………………

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn …………….. thuộc Đảng bộ xã…………….

Tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và tường trình về việc làm mất thẻ Đảng như sau: Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên và luôn ý thức việc giữ gìn, bảo quản thẻ đảng một cách cẩn thận, nhưng vào ngày …. tháng … năm ……… trên đường đi từ………….. về ………… tôi bị mất túi xách và nhiều giấy tờ quan trọng, trong đó có thẻ Đảng viên. Bản thân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm về sai sót của mình trước tổ chức Đảng. Kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp xem xét cho tôi được cấp lại thẻ Đảng viên mới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BẢN TƯỜNG TRÌNH

Xác nhận của Đảng ủy xã...............Xác nhận của cấp ủy Chi bộ..............

3. Bản tường trình về việc mất thẻ Đảng viên

Dưới đây là một mẫu Bản tường trình báo mất thẻ Đảng viên có ví dụ và lý do cụ thể. Mời các bạn tham khảo rồi thay đổi cho phù hợp với tình hình của bản thân mình nhé.

ĐẢNG BỘ XÃ XYZ

CHI BỘ ab

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

XYZ, ngày .... tháng ... năm 2023

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc mất thẻ Đảng viên

Kính gửi: - Đảng ủy xã XYZ

- Cấp ủy chi bộ ab

- Cấp ủy đảng cấp trên;

Tôi tên là: Nguyễn Văn L

Ngày sinh: 15 tháng 2 năm 1995

Nơi sinh: Thành phố AB

Nơi thường trú: Số ab đường Hồ Tùng Mẫu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Ngày vào Đảng: 20 tháng 09 năm 2021

Ngày chính thức: 25 tháng 10 năm 2021

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ab thuộc đảng bộ xã XYZ

Tôi nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tường trình về việc làm mất thẻ Đảng như sau:

Tôi đã được cấp thẻ Đảng viên sau khi tôi trở thành Đảng viên chính thức và tôi cũng có ý thức trong việc giữ gìn, bảo quản thẻ Đảng một cách cẩn thận. Nhưng vào ngày 16 tháng 10 năm 2023 trên đường đi từ nhà đến chi bộ để sinh hoạt thì tôi bị mất tập hồ sơ do rơi mất trên đường và trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng và có thẻ Đảng viên.

Bản thân tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân về sai sót của bản thân mình trước tổ chức Đảng. Kính đề nghị cấp ủy Đảng các cấp xem xét cho tôi được cấp lại thẻ Đảng viên mới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM BẢN TƯỜNG TRÌNH

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Đảng ủy xã...............Xác nhận của cấp ủy Chi bộ..............

4. Cách viết tường trình mất thẻ Đảng

Bạn không may bị mất thẻ Đảng, cần làm đơn với Đảng ủy cấp trên để có thể được cấp lại thẻ Đảng thì cần chú ý những mục sau:

  • Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc mất thẻ Đảng
  • Những người có liên quan đến sự việc làm mất/hỏng thẻ Đảng
  • Trình tự, diễn biến sự việc ra sao
  • Nguyên nhân sự việc.
  • Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.
  • Nêu nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng để tiếp tục hoạt động.

Thể thức của Biên bản tường trình mất thẻ Đảng:

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải)

………, ngày ….. tháng ….. năm …….

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đậm hoặc in hoa):

Biên bản tường trình mất thẻ Đảng

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình:

Kính gửi: ………………………………………………………………

e) Nội dung tường trình: Tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc.

g) Kết thúc: Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); nêu yêu cầu, nguyện vọng được cấp lại thẻ Đảng viên kèm chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

5. Quy trình báo mất thẻ đảng viên

Thẻ đảng viên là một loại giấy chứng nhận rất quan trọng của người đảng viên và được phát khi đảng viên đã được công nhận đảng viên chính thức.

Có rất nhiều trường hợp đảng viên sau khi được cấp thẻ không bảo quản thẻ dẫn tới việc làm mất. Theo Điều 6 Quy định 29/QĐ-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng thì đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ, khi mất hoặc làm hỏng thẻ phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.

Thẻ đảng viên được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp trừ các trường hợp biểu quyết bằng việc bỏ phiếu kín.

Ngoài ra trong một số trường hợp thẻ đảng viên cũng được sử dụng để lên máy bay trong các chuyến bay nội địa theo quy định của Bộ giao thông vận tải.

Từ đó thấy được rằng thẻ đảng viên có vai trò rất quan trọng đối đảng viên bởi lẽ đây chính là thẻ được đảng viên sử dụng để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, biểu quyết trong đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ các cấp, cần phải trình thẻ đảng viên khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến Đảng bộ khác ở trong nước;…

6. Thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên

Từ những vai trò quan trọng ở trên, có thể thấy rằng nếu chẳng may làm mất thẻ đảng viên thì đảng viên cần phải trình báo với cấp ủy và viết bản tường trình mất thẻ đảng viên.

Chi bộ sẽ căn cứ vào lý do mất thẻ hay lý do thẻ bị hỏng trong bản tường trình, bản kiểm điểm của Đảng viên để xét và thu 02 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) để gửi cùng với danh sách đề nghị Đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở xét và gửi danh sách đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tập hợp lập danh sách báo cáo ban thường vụ cấp ủy xét, ra quyết định cấp lại thẻ Đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏng.

Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức của cấp ủy sẽ hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ Đảng viên cho Đảng viên bị mất và đổi lại thẻ cho Đảng viên có thẻ bị hỏng vào phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu Đảng. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp tỉnh thì kết xuất dữ liệu ra file và gửi lên Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; gửi ảnh của Đảng viên lên Ban Tổ chức tỉnh ủy và tương đương. Sau đó, ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên để duyệt và in thẻ Đảng viên, dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương hoàn thiện thẻ, giao cho chi bộ để trao thẻ cho Đảng viên.

Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Trên đây là Biên bản tường trình mất thẻ Đảng viên 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17.320
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo