Mẫu phiếu thăng chức năm 2024 doc miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất thăng chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đề xuất thăng chức. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người được thăng chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Phiếu thăng chức là gì?

Phiếu thăng chức là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép đề xuất những cá nhân công tác tốt, phẩm chất tốt trong quá trình làm việc có khả năng được thăng chức. Bên cạnh khen thưởng hoặc khen thưởng đột xuất thì thăng chức cũng là một hình thức công nhận khả năng làm việc, những thành tích của cá nhân nào đó trong quá trình làm việc, đồng thời gia tăng quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân đối với công việc.

Hiện nay, cả ở cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, mỗi khi có đối tượng được xét vào diện bổ nhiệm thăng chức đều cần phiếu thăng chức và các tài liệu liên quan làm căn cứ để xét duyệt công khai với mọi người trong tập thể xem cá nhân đó có phù hợp để được thăng chức hay không. Vì vậy, nội dung chính của phiếu thăng chức sẽ bao gồm:

+ Thông tin của người đương chức ở thời điểm hiện tại: họ tên, chức vụ, tuổi, trình độ, kinh nghiệm, thời gian cần thay thế.

+ Thông tin những người có khả năng thay thế chức vụ: họ tên, chức vụ hiện tại, tuổi, trình độ, kinh nghiệm làm việc.

+ Phần chấm đánh giá khả năng được thay thế cao, trung bình hoặc thấp.

2. Mẫu phiếu thăng chức năm 2024

Mẫu phiếu thăng chức

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:.................................................................................................................

Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là:

Trình độ:.................................................................................................................................

Kinh nghiệm:..........................................................................................................................

Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế

........................................................................

Cao

........................................................................

Trung bình

........................................................................

Thấp

Họ tên: ............................................

Chức vụ: ..........................................

Tuổi: ...............................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: .............................

Trình độ:..........................................

Kinh nghiệm:....................................

Họ tên: ..............................

Chức vụ hiện tại:..................

Tuổi: ..................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: .................

Trình độ:.............................

Kinh nghiệm:.......................

Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

..........................................

...................................................

..................................

.........................................

...................................................

..................................

..........................................

...................................................

..................................

................., ngày...tháng...năm...

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

3. Quy trình thăng chức tại doanh nghiệp

Về cơ bản, quy trình thăng chức phổ biến tại doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo các bước như sau:

- Bước 1: Lựa chọn những người phù hợp, đạt tiêu chuẩn thông qua thảo luận, bàn bạc của ban lãnh đạo, sự đánh giá của giám đốc nhân sự hoặc thông qua phỏng vấn cá nhân ứng viên. Tiêu chí để đánh giá các ứng viên thông thường sẽ liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ, khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức.

- Bước 2: Người lãnh đạo có thẩm quyền sẽ đánh giá ứng viên thông qua các tiêu chí. Nhân viên công ty cũng có thể tham gia bỏ phiếu kín.

- Bước 3: Chọn ứng viên phù hợp.

- Bước 4: Chuẩn bị các thủ tục thăng chức, người đứng đầu có thẩm quyền công bố công khai ứng viên phù hợp được lựa chọn.

Mời các bạn đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.925
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo