Mẫu phiếu thăng chức

Mẫu phiếu đề xuất thăng chức

Mẫu phiếu đề xuất thăng chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đề xuất thăng chức. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người được thăng chức... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đề xuất thăng chức như sau:

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:.................................................................................................................

Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là:

Trình độ:.................................................................................................................................

Kinh nghiệm:..........................................................................................................................

Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế

........................................................................

Cao

........................................................................

Trung bình

........................................................................

Thấp

Họ tên: ............................................

Chức vụ: ..........................................

Tuổi: ...............................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: .............................

Trình độ:..........................................

Kinh nghiệm:....................................

Họ tên: ..............................

Chức vụ hiện tại:..................

Tuổi: ..................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: .................

Trình độ:.............................

Kinh nghiệm:.......................

Những những có thể thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

..........................................

...................................................

..................................

.........................................

...................................................

..................................

..........................................

...................................................

..................................

................., ngày...tháng...năm...

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mẫu phiếu đề xuất thăng chức

Mẫu phiếu đề xuất thăng chức

Đánh giá bài viết
1 1.560
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo