Đáp án cuộc thi Tự hào Việt Nam 2022

Cuộc thi Tự hào Việt Nam 2021 với tên gọi chính thức Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam” lần thứ 4, năm học 2021-2022 dành cho học sinh THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã chính thức được phát động từ ngày 13/12/2021 trên website tuhaovietnam.doanthanhnien.vn. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và đáp án Tự hào Việt Nam mới nhất Hoatieu xin được chia sẻ đến các bạn độc giả.

Cuộc thi Tự hào Việt Nam 2021 xoay quanh các kiến thức về lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Cùng với đó là tìm hiểu thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021); quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030…

Vòng thi tuần diễn ra từ ngày 13-12-2021 đến 27-2-2022. Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến tổ chức ngày 12-3-2022. Chung kết toàn quốc và trao giải dự kiến tổ chức ngày 26-3-2022.

Đáp án Tự hào Việt Nam 2021 - Tuần 2

Đang cập nhật....

Đáp án Tự hào Việt Nam 2021 - Tuần 1

CÂU HỎI SỐ 1

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Đông Hán?

 1. Khởi nghĩa Hai Bà TrưngĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Khởi nghĩa Lý Bí
 3. Khởi nghĩa Bà Triệu
 4. Khởi nghĩa Phùng Hưng

CÂU HỎI SỐ 2

Với chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào Tết Kỷ Dậu (1789), nghĩa quân Tây Sơn đã tiêu diệt 29 vạn quân xâm lược nào?

 1. Nam Hán
 2. Mãn ThanhĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Minh
 4. Nguyên Mông

CÂU HỎI SỐ 3

Thắng lợi của chiến dịch nào trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) chứng tỏ ta đã giành thể chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ?

 1. Biên giới 1950.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Việt Bắc 1947
 3. Trần Hưng Đạo
 4. Hòa Bình

CÂU HỎI SỐ 4

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giá công tác ngăn chặn, đây lùi sự xuống cấp nghiêm trọng về một số mặt văn hóa, đạo đức, lối sống còn khuyết điểm nào?

 1. Chưa có giải pháp nền tảng.
 2. Chưa có giải pháp căn cơ.
 3. Chưa có giải pháp tức thời.
 4. Chưa có giải pháp hữu hiệu.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021

CÂU HỎI SỐ 5

Dưới thời Trần (1226-1400), kinh đô nước ta ở đâu?

 1. Thăng LongĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Tức Mặc
 3. Cổ Loa
 4. Đại La

CÂU HỎI SỐ 6

Nguyên nhân thất bại chủ yếu của phong trào Cần Vương là?

 1. Thiếu đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Lựa chọn địa bàn hoạt động không hợp lý
 3. Nỗ ra vào thời điểm không thích hợp
 4. Không được sự ủng hộ của nhân dân.

CÂU HỎI SỐ 7

Bách Việt là khái niệm để chỉ khối cộng đồng cư dân nào?

 1. Các tộc Việt sinh sống ở Nam Trung Hoa
 2. Các tộc Việt sinh sống ở Bắc Bộ Việt Nam
 3. Các tộc Việt sinh sống khắp từ phía Nam Trung Hoa đến Bắc Đông Dương
 4. Các tộc Việt sinh sống ở phía Bắc Đông Nam Á lục địaĐáp án Tự hào Việt Nam 2021

CÂU HỎI SỐ 8

Sau khi đánh bại chính quyền đô hộ nhà Đường ở An Nam, giành lại độc lập dân tộc, Phùng Hưng xưng hiệu là gì?

 1. Tiền Ngô Vương
 2. Tiết độ sứ
 3. Mai Hắc ĐếĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Bố Cái Đại Vương

CÂU HỎI SỐ 9

Năm 1442, Lê Thái Tông đột ngột qua đời, Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc Đó là vụ án nào trong lịch sử Việt Nam?

 1. Loạn Lê Nghi Dân
 2. Lệ Chi ViênĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Kiêu binh nổi loạn
 4. Hồ Dâm Đàm

CÂU HỎI SỐ 10

Phong trào đấu tranh đòi ân xá cho nhà yêu nước lớn đầu thế kỷ XX diễn ra vào tháng 6/1925?

 1. Phong trào đòi thả Nguyễn Ái Quốc
 2. Phong trào đòi thả Phan Bội ChâuĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Phong trào đòi thả Nguyễn An Ninh
 4. Phong trào đòi thả Phan Châu Trinh

CÂU HỎI SỐ 11

Cuộc khởi nghĩa do Nguyễn Trung Trực (1861-1868) lãnh đạo đã lập được chiến công nào?

 1. Giết được chỉ huy Pháp Hen-ri Ri-Vi-e (Henri Rivière) trong trận cầu Giấy
 2. Giết được chỉ huy Pháp Gác-ni-ê (F.Garnier) trong trận Cầu Giấy
 3. Đốt cháy tàu Ét-pê-răng (Espérance) trên sông Nhật TảoĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Chiến thắng Vụ Quang, chống lại đợt tiến công của Pháp

CÂU HỎI SỐ 12

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần cải thiện điều kiện gì liên quan đến văn hóa?

 1. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của quân nhân.
 2. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân biên giới, hải đảo.
 3. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
 4. Điều kiện hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

CÂU HỎI SỐ 13

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1428) kết thúc thắng lợi bằng một hội thề, đó là hội thế nào?

 1. Hội thề đền Đồng Cổ
 2. Hội thề Đông QuanĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Hội thề sông Hát
 4. Hội thề Lũng Nhai

CÂU HỎI SỐ 14

Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương đấu tranh nghị trường trong những năm 1936-1939?

 1. Để tập trung mũi nhọn vào chính quyền phong kiến
 2. Để mở rộng lực lượng của Mặt trận Dân chủ
 3. Vì thời kỳ này các viện dân biểu mới được thành lập
 4. Để lôi kéo binh lính, quan lại trong quân đội Pháp và triều đình

CÂU HỎI SỐ 15

Sau thất bại của vua An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu, nước ta bắt đầu thời kỳ lịch sử nào?

 1. 20 năm thuộc Minh
 2. Thời kỳ độc lập
 3. Hơn 1000 năm chống Bắc thuộcĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Thời kỳ dựng nước đầu tiên

CÂU HỎI SỐ 16

Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

 1. Năm 1930
 2. Năm 1954
 3. Năm 1945Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Năm 1946

CÂU HỎI SỐ 17

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các miền có hạn chế gì?

 1. Có sự chênh lệch.
 2. Có sự khác nhau.
 3. Có sự khác nhau lớn.
 4. Có sự chênh lệch lớn.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021

CÂU HỎI SỐ 18

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa vừa qua có mối quan hệ nhu thế nào với phát triển văn hóa?

 1. Là những khó khăn lớn.
 2. Là những vật cản lớn.
 3. Là những rào cản lớn.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Là những rào cản không nhỏ.

CÂU HỎI SỐ 19

Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, để di tản khỏi Kinh thành Thăng Long, nhà Trần đã dùng kế sách gì?

 1. Nhu viễn
 2. Thanh dã (vườn không nhà trống)Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Tiên phát chế nhân
 4. “Nhập Tống”

CÂU HỎI SỐ 20

Điểm nào KHÔNG phải là sách lược của Đảng ta với quân Tưởng và tay sai miền Bắc sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

 1. Ký với Tưởng một bản Hiệp ước nhân nhượngĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Cho Việt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc hội và Chính phủ không qua bầu cử
 3. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân đội Tưởng
 4. Chấp nhận tiêu tiền quan kim, quốc tế

CÂU HỎI SỐ 21

Phong trào Cần Vương phát triển qua mấy giai đoạn?

 1. Ba giai đoạn
 2. Hai giai đoạnĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Bốn giai đoạn
 4. Một giai đoạn

CÂU HỎI SỐ 22

Triều Đinh được thành lập sau sự kiện lịch sử nào?

 1. Kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợi
 2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
 3. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nướcĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi (931)

CÂU HỎI SỐ 23

Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa là ngày nào?

 1. 13 - 01 - 1941
 2. 23 - 11 - 1940Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. 27-9-1940
 4. 01 - 10 - 1941

CÂU HỎI SỐ 24

“Đừng đốt” – bộ phim từng được nhận giải thưởng Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 và chiến thắng 6 hạng mục của giải Cánh diều vàng năm 2010 - được xây dựng dựa trên quyển nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ nào?

 1. Đặng Thuỳ TrâmĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 2. Nguyễn Văn Thạc
 3. Nguyễn Ki Sơn
 4. Vũ Xuân.

CÂU HỎI SỐ 25

Trận chiến được coi là “chung kết toàn thắng” trong công cuộc đấu tranh khôi phục nền độc lập dân tộc?

 1. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa
 2. Trận Bạch ĐằngĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Trận Chi Lăng - Xương Giang
 4. Trận Chương Dương – Hàm Từ

CÂU HỎI SỐ 26

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặt mục tiêu trong bao nhiêu năm tới sẽ khắc phục về cơ bản sự thiết hụt đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa?

 1. 5 – 7 năm tới
 2. 3 – 5 năm tới.
 3. 2 - 3 năm tới.
 4. 5 – 10 năm tới.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021

CÂU HỎI SỐ 27

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "Vô sản hoá". vào thời gian nào?

 1. Năm 1929
 2. Năm 1930
 3. Năm 1928Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Năm 1925

CÂU HỎI SỐ 28

Theo bài phát biểu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khi nói đến văn hóa là nói đến điều gì?

 1. Những gì cao cả nhất.
 2. Những gì phổ biến nhất.
 3. Những gì tinh túy nhất.Đáp án Tự hào Việt Nam 2021
 4. Những gì dị biệt nhất.

CÂU HỎI SỐ 29

Ngựa sắt, áo giáp sắt, mũ sắt, roi sắt... khiến ta liên tưởng đến truyền thuyết nào?

 1. Truyền thuyết nỏ thần
 2. Truyền thuyết Thánh GióngĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Truyền thuyết rùa vàng
 4. Truyền thuyết Sơn Tĩnh - Thủy Tinh

CÂU HỎI SỐ 30

Sự kiện nào kết thúc giai đoạn đầu của phong trào Cần vương?

 1. Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện
 2. Vua Hàm Nghi bị bắtĐáp án Tự hào Việt Nam 2021
 3. Thực dân Pháp đưa Đồng Khánh lên ngôi
 4. Vua Hàm Nghi ban chiếu cần vương lần thứ hai

Câu hỏi cuộc thi Tự hào Việt Nam 2020

1. Câu hỏi Tự hào Việt Nam tuần 8 từ 24/02/2020 đến 1/03/2020

Vòng 1

Câu hỏi tự hào việt nam vòng 8Vòng 2

Câu hỏi tự hào việt nam vòng 8Vòng 3

Câu hỏi tự hào việt nam vòng 8Vòng 4

Câu hỏi tự hào việt nam vòng 8

2. Câu hỏi Tự hào Việt Nam tuần 7 từ 17/02/2020 đến 23/02/2020

Vòng 1

Câu hỏi tự hào Việt Nam tuần 7Vòng 2

Câu hỏi tự hào Việt Nam tuần 7Vòng 3

Câu hỏi tự hào Việt Nam tuần 7Vòng 4

Câu hỏi tự hào Việt Nam tuần 7

3. Câu hỏi Tự hào Việt Nam tuần 6 từ 10/02/2020 đến 16/02/2020

Vòng 1

Đáp ánh tự hào việt nam tuần 6Vòng 2

Câu hỏi tự hào việt nam tuần 6Vòng 3

Câu hỏi tự hào việt nam vòng 6Vòng 4

Câu hỏi tự hào việt nam tuần 6

4. Câu hỏi Tự hào Việt Nam tuần 5 từ 2/2/2020 đến 9/02/2020

Vòng 1

Tự hào việt nam tuần 5Vòng 2

Tự hào việt nam tuần 5 vòng 2Vòng 3

Tự hào việt nam tuần 5 vòng 3Vòng 4

Tự hào việt nam tuần 5 vòng 4

5. Câu hỏi Tự hào Việt Nam tuần 4 từ 2/12/201 đến 8/12/2019

Câu hỏi Tự hào Việt Nam vòng 1

Tự hào Việt Nam vòng 1Câu hỏi Tự hào Việt Nam vòng 2

Tự hào Việt Nam vòng 2Câu hỏi Tự hào Việt Nam vòng 3

Sắp xếp các thông tin ở cột B sao cho khớp với thông tin ở cột A.

Câu hỏi tự hào Việt Nam vòng 3Câu hỏi Tự hào Việt Nam vòng 4

Tự hào Việt nam vòng 4

Đáp án cuộc thi Tự hào Việt Nam 2020

1. Đáp án Tự hào Việt Nam tuần 8

Vòng 1

1.A2.D3.B4.A5.B6.A7.D8.C9.C10.C

Vòng 2

1.C2.A3.C4.B5.A6.A7.A

Vòng 3

Vũ Đình HòeBộ trưởng bộ giáo dục đầu tiên trong chính phủ đầu tiên của nước VNDCCH từ tháng 8/1945 đến tháng 3/1946
Dương Tụ QuânNgười sáng lập kiêm quản lý tạp chí Tri Tân
Dương Đình NghệBị Kiều Công Tiễn giết hại để giành lấy quyền tiết độ sứ
Trần Khánh DưDanh tướng nổi tiếng với chiến thắng Vân Đồn 1288
Nguyễn HiềnTrạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam
Bùi Quang ChiêuNgười sáng lập ra đảng lập hiến
Nguyễn Duy TrinhNguyễn Duy Trinh
Võ Nguyên GiápVị tướng vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh bại NaVa, Rơ ve, Dờ lát Đờ tát xi nhi....
Trần Quang KhảiThượng tướng thái sư thời Trần, con trai Trần Cảnh
Chu Văn AnDâng thất trảm xớ, xin chém đầu 7 tên gian thần

Vòng 4

1.C2.D3.C4.B5.A6.C7.C8.B9.A10.A

2. Đáp án Tự hào Việt Nam tuần 7

Vòng 1

2.D3.A4.C6.A7.D8.A9.B10.A

Vòng 2

1.A2.D3.D4.B5.B6.D

Đáp án câu hỏi hình ảnh: B Bát Tràng

Vòng 3

Nguyễn Thức CanhĐược Phan Bội Châu cử đến làng Kim Liên vận động Nguyễn Tất Thành sang Nhật
Thánh ThiênNữ tướng vùng Yên Dũng Bắc Giang
Trần Văn ơnTham gia lãnh đạo cuộc biểu tình của hàng ngàn học sinh sinh viên ở Sài Gòn vào ngày 9/1/1950
Lê Ngọc TrinhĐược ban cho 8 chữ Quần thoa hào kiệt dùng lược tuyệt trần
Ngô Quyền, Lê HoànDùng kế sách cọc nhọn trên sông Bạch Dằng để đánh quân Nam Hán năm 938 và quân Tống năm 981
Đinh Phất KimCông chúa của vua đinh tiên hoàng được gả cho sứ quân Ngô Nhật Khánh
Nguyễn Mạnh TườngLuật sư bào chữa cho ông cố vấn tối cao Vĩnh Thụy tại tòa án quân sự
Lê ChânNữ tướng vùng An Biên Hải Phòng
Đinh LiênÔng là con trai cả của vua Đinh Tiên Hoàng
Lê Hồng SơnThành viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Vòng 4

1.B2.B3.C4.B5.B6.C7.B8.B9.B10.A

3. Đáp án Tự hào Việt Nam tuần 6

Vòng 1

12.A3.D4.B5.A6.A7.A8.D9.D10.A

Vòng 2

1.D2.C3.B4.C5.A6.D

Đáp án câu hỏi hình ảnh là C. Rạch Gầm Xoài Mút

Vòng 3

Nguyễn Mạnh TườngHội nghị hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương 1952 và Đại hội hòa bình thế giới 1953.
Lê Thị HoaNữ tướng vùng Nga Sơn Thanh Hóa
Lê Thị Phất NgânLà con gái của vua Lê Đại Hành và hoàng hậu Dương Vân Nga, sau là vợ của vua Lý Thái Tổ.
Lê Ngọc trinhĐược phong làm Ngọc Phượng công chúa, giữ chức đại tướng quân
Lê Trung TôngTên húy là Lê Long Việt
Lê Đình ThámLà nhà tri thức, bác sĩ, cư sĩ phật giáo, giữ chức chủ tịch ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, ủy viên hội đồng Hòa bình thế giới.
Hồ Tùng MậuPhụ giảng trong các lớp học tại Quảng Châu của hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Hoằng TháoThái tử của vua Nam Hán chỉ huy một đạo binh thuyền lớn kéo sang xâm lược nước ta theo phía cửa sông Bạch Đằng
Đàm Ngọc NgaTiền đạo tả tướng, khởi nghĩa ở Thanh Thủy Thanh Sơn Phú Thọ
Lý ThụyBí danh của Bác Hồ khi rời Lien Xô trở về Quảng Châu

Vòng 4

1.A2.B3.C4.B5.C6.A7.D8.A9.C10.A

4. Đáp án Tự hào Việt Nam tuần 5

Vòng 1

1.A2.C3.A4.A5.B6.D7.B8.D9.B10.D

Vòng 2

1.C2.C3.D4.B5.D6.B

Đáp án câu hỏi hình ảnh: B. Ước Lễ

Vòng 3

Phan Châu TrinhCuộc vận động Duy Tân
Phan Bội ChâuPhong trào Đông Du
Phan Chu TrinhKhai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh
Phan Bội ChâuViệt nam Quang Phục hội
Trần Đại NghĩaÔng phật làm súng
Ngô QuyềnChiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
Lê Văn HưuSoạn Đại Việt sử ký
Phan Bội ChâuThành lập Duy Tân hội
Phan Bội ChâuDựng gan óc lên đánh tan sắt lửa, Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ
Quang DũngTây Tiến

Vòng 4

1.B2.A3.B4.C5.C6.D7.D8.D9.D10.D

5. Đáp án Tự hào Việt Nam tuần 4

Đáp án Tự hào Việt Nam vòng 1

1.D2.B3.B4.C5.B6.B7.A8.A9.C10.C

Đáp án Tự hào Việt Nam vòng 2

1. D Lý Tự Trọng
2. C. Nguyễn Tri Phương
3. D Nhà Hồ
4. D.713
5. D Đền NGọc Sơn
6. C Nguyễn Thái Học và đồng đội

Đáp án Tự hào Việt Nam vòng 3

Hùng Vương - Nhà Nước Văn Lang

Nguyễn Thị Suốt - Là nữ anh hùng lái đò chở bộ đội thương binh, đạn dược qua sông Nhật Lệ trong những năm 1946-1956.

Nguyễn Thị Thứ - Được lấy làm nguyên mẫu xây dựng tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Hoàng - Khai phá đàng trong

Nguyễn Huệ - Rạch Gầm Xoài Mút

Lý Thường Kiệt - Hịch tướng sĩ

Lê Thị Xuyến - Chủ tịch đầu tiên của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 1946-1956

Phạm Xuân Ẩn - Điệp viên hoàn hảo

Âu Cơ - Truyền thuyết bọc trăm trứng

Lê Hoàn - Thập đạo tướng quân

Đáp án Tự hào Việt Nam vòng 4

Câu 2. B Lễ hội tịch Điền Dọi Sơn

Câu 4: B Châu Đốc và Long Xuyên

Câu 5: B Là nơi ở và làm việc của các lãnh đạo đảng cấp cao

Câu 6. A Tô Lịch

Câu 7. D Lệ Thủy

Câu 8. D Đoàn Thị Nghiệp

Câu 9. A Đảo Cát Bà

Câu 10. A Hoàng Phủ Ngọc Tường

Đánh giá bài viết
22 30.524
0 Bình luận
Sắp xếp theo