Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 9

Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Đây là cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm, gồm 9 kỳ (mỗi tuần 1 kỳ), bắt đầu từ ngày 14-3 và kết thúc vào ngày 13-5-2022. Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng của Gia Lai cùng những giá trị, thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã đạt được trong 90 năm qua

Để tham gia thi các bạn truy cập vào đường link sau đây: https://thongtintuyengiaogialai.vn/poll_vote.asp

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

1. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 9

1. Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai được thành lập vào năm nào? Ai được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận dân tộc giải phóng tỉnh?

a. Năm 1960; Ông Krung Tôlôkơn (Siu Bôm) làm Chủ tịch.

b. Năm 1961; Ông Đinh Túp (Bă Sát) làm Chủ tịch.

c. Năm 1962; Ông Đoàn Lý (Xoa) làm Chủ tịch.

2. Ba trận thắng lớn tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Gia Lai là những chiến thắng nào, vào năm nào?

a. Chiến thắng Đăk Pơ, năm 1954; Chiến thắng Pleime, năm 1965; Chiến thắng Mậu Thân, năm 1968.

b. Chiến thắng Pleime, năm 1965; Chiến thắng Mậu Thân, năm 1968; Chiến thắng Đường 7- Sông Bờ, năm 1975.

c. Chiến thắng Đăk Pơ, năm 1954; Chiến thắng Pleime, năm 1965; Chiến thắng Đường 7 - Sông Bờ, năm 1975.

3. Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII, ngày 12/8/1991, tỉnh Gia Lai - Kon Tum chia tách thành hai tỉnh: Gia Lai và Kon Tum. Hãy cho biết, sau lần chia tách này, tỉnh Gia Lai có mấy huyện, thị xã?

a. Có 09 huyện, 01 thị xã.

b. Có 10 huyện, 01 thị xã.

c. Có 11 huyện, 02 thị xã.

4. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Gia Lai - Kon Tum vào năm nào?

a. Năm 1985.

b. Năm 1986.

c. Năm 1987.

5. Hãy cho biết, biểu tượng (logo) tỉnh Gia Lai do Hội Mỹ thuật Việt Nam và tác giả Nguyễn Hồng Hà hoàn chỉnh, thể hiện các nội dung chủ yếu nào sau đây?

a. Bao gồm hình ảnh núi Hàm Rồng (Chư H’Drông); chữ Gia Lai được viết tắt và cách điệu thành ngọn lửa đoàn kết bất diệt; màu nâu sẫm tượng trưng cho đất Bazan.

b. Bao gồm hình ảnh núi Hàm Rồng (Chư H’Drông); chữ Gia Lai được viết tắt và cách điệu thành ngọn lửa đoàn kết bất diệt; đường gấp khúc màu trắng diễn tả sông suối Gia Lai.

c. Bao gồm hình ảnh núi Hàm Rồng (Chư H’Drông); chữ Gia Lai được viết tắt và cách điệu thành ngọn lửa đoàn kết bất diệt; đường gấp khúc màu trắng diễn tả sông suối Gia Lai; màu nâu sẫm tượng trưng cho đất Bazan.

6. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của tỉnh Gia Lai đứng thứ mấy toàn quốc và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên? tăng bao nhiêu bậc so với năm 2019?

a. Đứng thứ 27 toàn quốc và đứng thứ nhất ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 11 bậc so với năm 2019.

b. Đứng thứ 28 toàn quốc và đứng thứ 02 ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 10 bậc so với năm 2019.

c. Đứng thứ 29 toàn quốc và đứng thứ 03 ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 09 bậc so với năm 2019.

7. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu cơ quan báo chí địa phương; bao nhiêu cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại tỉnh?

a. 02 cơ quan báo chí địa phương; 23 cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú.

b. 03 cơ quan báo chí địa phương; 24 cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú.

c. 04 cơ quan báo chí địa phương; 25 cơ quan báo chí trung ương, ngành, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú.

8. Tính đến đầu năm 2022, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu loại hình được UNESCO công nhận trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO?

a. Có 01 loại hình: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

b. Có 02 loại hình: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng.

c. Có 03 loại hình: Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên; Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng; Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo.

9. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt bao nhiêu triệu đồng? Tăng mấy lần so với năm 2015?

a. Đạt 56,31 triệu đồng; Tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015.

b. Đạt 52,54 triệu đồng; Tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015.

c. Đạt 50,54 triệu đồng; Tăng gần 1,2 lần so với năm 2015.

2. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 8

1. Hãy cho biết câu: “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn bản nào? Vào thời gian nào?

a. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng; tháng 10/1945.

b. Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây Cu; tháng 4/1946.

c. Thư gửi Đại hội Công đoàn toàn quốc; tháng 2/1950.

2. Tháng 9 năm 1969, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày nào? Ai là người đã để tang Bác Hồ theo tập quán của dân tộc mình (100 ngày không cắt tóc, không cạo râu)?

a. Ngày 07/9/1969; Anh hùng Kpui Thu.

b. Ngày 08/9/1969; Anh hùng Kpă Klơng.

c. Ngày 09/9/1969; Anh hùng Núp

3. Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai (Căn cứ địa cách mạng Khu 10) được khởi công xây dựng vào thời gian nào, ở đâu?

a. Ngày 17/3/2016; tại xã Sơn Lang, huyện Kbang.

b. Ngày 17/3/2017; tại xã Krong, huyện Kbang.

c. Ngày 17/3/2018; tại xã Nam, huyện Kbang.

4. Năm 2008, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai được Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào ngày, tháng nào? Theo Quyết định nào của Chủ tịch Nước?

a. Ngày 04/02/2008; Quyết định số 147/2008/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước.

b. Ngày 17/3/2008; Quyết định số 148/2008/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước.

c. Ngày 02/9/2008; Quyết định số 149/2008/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước.

5. Tính đến cuối năm 2021, tỉnh Gia Lai đã có bao nhiêu người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; Nghệ nhân Ưu tú?

a. 01 Nghệ sĩ Nhân dân, 09 Nghệ sỹ ưu tú; 25 Nghệ nhân Ưu tú.

b. 02 Nghệ sĩ Nhân dân, 08 Nghệ sỹ Ưu tú; 23 Nghệ nhân Ưu tú.

c. 03 Nghệ sĩ Nhân dân, 10 Nghệ sỹ Ưu tú; 27 Nghệ nhân Ưu tú.

6. Hãy cho biết đến cuối năm 2020, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia?

a. Có 03 di sản gồm: Lễ hội đâm trâu của người Jrai, Bahnar; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Hơmon (Sử thi) của người Bahnar.

b. Có 03 di sản gồm: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Hơmon (Sử thi) của người Bahnar và Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui.

c. Có 04 di sản gồm: Lễ hội đâm trâu của người Jrai, Bahnar; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Hơmon (Sử thi) của người Bahnar và Lễ cúng bến nước của người Jrai, Bahnar.

7. Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt bao nhiêu triệu USD? Tăng mấy lần so với cùng kỳ năm 2020?

a. Đạt 915 triệu USD; tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2020.

b. Đạt 935 triệu USD; tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 2020.

c. Đạt 955 triệu USD; tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ năm 2020.

8. Tính đến cuối tháng 02/2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có bao nhiêu dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện đã vận hành với tổng công suất bao nhiêu MW?

a. 11 dự án điện gió với tổng công suất 851,2 MW; 02 dự án điện mặt trời với tổng công suất 61 MW; 49 dự án thủy điện với tổng công suất 2.251,69 MW.

b. 12 dự án điện gió với tổng công suất 855,2 MW; 03 dự án điện mặt trời với tổng công suất 71 MW; 55 dự án thủy điện với tổng công suất 2.351,69 MW.

c. 13 dự án điện gió với tổng công suất 881,2 MW; 04 dự án điện mặt trời với tổng công suất 81 MW; 59 dự án thủy điện với tổng công suất 2.451,69 MW.

9. Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu trường đạt chuẩn quốc gia? Địa phương nào có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh?

a. Có 410/763 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 53,74%; Huyện Đak Pơ có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với 17/22 trường, đạt 77,27% %.

b. Có 412/763 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 53,99%; Thị xã An Khê có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với 24/28 trường, đạt 85,71%.

c. Có 414/763 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 54,26%; Huyện Kbang có tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất tỉnh với 38/44 trường, đạt 86,36%.

3. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 7

Kỳ 7: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 25/4/ 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 29/4 /2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Năm 1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại thị xã Pleiku vinh dự đón nhận Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến. Hãy cho biết Đại hội diễn ra vào ngày nào và ai là người mang thư của Bác Hồ đến Đại hội?

a. Ngày 18/4/1946; Đồng chí Nay Phin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Cheo Reo.

b. Ngày 19/4/1946; Đồng chí Tố Hữu, Phái viên Trung ương và đồng chí Bùi San, đại diện Xứ ủy Trung Kỳ.

c. Ngày 20/4/1946; Đồng chí Bùi San, Phái viên Xứ ủy Trung Kỳ.

2. Hãy cho biết ai là người trí thức dân tộc Jrai đã cùng các giáo sĩ phương Tây xây dựng hoàn chỉnh bộ chữ viết Jrai đầu tiên? Thời gian hoàn thiện năm nào?

a. Nhà giáo Nay Der; năm 1922.

b. Nhà giáo Siu Pơi; năm 1923

c. Nhà giáo Nay H’Will, năm 1924.

3. Sau Hiệp định Giơnevơ, chính quyền cách mạng chia tỉnh Gia Lai thành mấy khu (đơn vị tương đương với huyện, thị xã)? Thị xã Pleiku là khu mấy?

a. 07 khu; Thị xã Pleiku là khu 7.

b. 08 khu; Thị xã Pleiku là khu 8.

c. 09 khu; Thị xã Pleiku là khu 9.

4. Hãy cho biết cuộc truy kích thần tốc đánh địch rút chạy trên Đường số 7 của quân dân ta trong năm 1975 kết thúc thắng lợi vào ngày nào?

a. Ngày 20/3/1975.

b. Ngày 21/3/1975.

c. Ngày 24/3/1975.

5. Hãy cho biết Bến đò A Sanh được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày tháng năm nào? Địa chỉ di tích hiện nay ở đâu?

a. Ngày 14/8/2018 (theo Quyết định số 547/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai); tại Làng Krái 1, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

b. Ngày 13/7/2019 (theo Quyết định số 548/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai); tại Làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

c. Ngày 12/6/2020 (theo Quyết định số 548/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai); tại Làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

6. Tính đến ngày 30/11/2021, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu Mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng?

a. Có 185 Mẹ (phong tặng 85 Mẹ; truy tặng 100 Mẹ).

b. Có 202 mẹ (phong tặng 87 Mẹ; truy tặng 115 Mẹ).

c. Có 222 mẹ (phong tặng 87 Mẹ; truy tặng 135 Mẹ).

7. Năm 2021, Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai được Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và sinh quyển UNESCO (ICC-MAB) họp tại Nigeria bỏ phiếu công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (Biosphere Reserves) vào ngày, tháng nào?

a. Ngày 13/7/2021.

b. Ngày 14/8/2021.

c. Ngày 15/9/2021.

8. Đến đầu năm 2022, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu Khu công nghiệp và Khu kinh tế? Hãy kể tên các khu công nghiệp, khu kinh tế đó?

a. Có 02 khu; Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

b. Có 03 khu; Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp Nam Pleiku, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

c. Có 04 khu; Khu công nghiệp Trà Đa; Khu công nghiệp Tây Pleiku, Khu công nghiệp Nam Pleiku, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

9. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký bao nhiêu tỷ đồng?

a. Có 7.373 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 100.430 tỷ đồng.

b. Có 7.573 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 110.430 tỷ đồng.

c. Có 7.773 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 120.430 tỷ đồng.

4. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 6

1. Trong buổi nói chuyện với cán bộ quân dân chính đảng tỉnh Gia Lai vào đầu tháng 01/1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã yêu cầu địa phương chú ý vấn đề gì?

a. Xây dựng căn cứ địa cách mạng.

b. Tổ chức dự trữ lương thực.

c. Sản xuất vũ khí phục vụ kháng chiến

2. Cao nguyên Pleiku có bao nhiêu dấu tích miệng núi lửa cổ? Hiện có mấy dấu tích miệng núi lửa cổ đang được khai thác du lịch hiệu quả?

a. Hơn 20 miệng núi lửa cổ; có 03 dấu tích: Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Hàm Rồng.

b. Hơn 30 miệng núi lửa cổ; có 02 dấu tích: Biển Hồ, Chư Đăng Ya.

c. Hơn 40 miệng núi lửa cổ; có 04 dấu tích: Biển Hồ, Chư Đăng Ya, Hàm Rồng, thung lũng làng Ốp.

3. Tính đến tháng 12/2018, có bao nhiêu người dân tộc Bahnar, Jrai của tỉnh Gia Lai được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân? Ai là người được phong tặng đầu tiên?

a. 12 người; Anh hùng Wừu.

b. 13 người; Anh hùng Y Đôn.

c. 14 người; Anh hùng Núp.

4. Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm tha thiết của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum đối với Bác Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã ra Nghị quyết xây dựng Nhà trưng bày hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo tàng Hồ Chí Minh Gia Lai - Kon Tum). Hãy cho biết đó là Nghị quyết nào?

a. Nghị quyết số 48, ngày 04/02/1981.

b. Nghị quyết số 58, ngày 05/02/1981.

c. Nghị quyết số 68, ngày 06/02/1981.

5. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu công trình thủy lợi kiên cố, với tổng năng lực thiết kế tưới cho bao nhiêu ha cây trồng?

a. Có 352 công trình; thiết kế tưới cho 67.411 ha cây trồng.

b. Có 362 công trình; thiết kế tưới cho 68.411 ha cây trồng.

c. Có 372 công trình; thiết kế tưới cho 69.411 ha cây trồng.

6. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu Hợp tác xã và bao nhiêu Liên hiệp Hợp tác xã?

a. Có 337 Hợp tác xã và 02 Liên hiệp Hợp tác xã.

b. Có 347 Hợp tác xã và 03 Liên hiệp Hợp tác xã.

c. Có 357 Hợp tác xã và 04 Liên hiệp Hợp tác xã.

7. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư? Với tổng vốn đăng ký bao nhiêu tỷ đồng?

a. Có 221 dự án; tổng vốn đăng ký 62.500 tỷ đồng.

b. Có 231 dự án; tổng vốn đăng ký 66.500 tỷ đồng.

c. Có 241 dự án; tổng vốn đăng ký 68.500 tỷ đồng.

8. Tỉnh Gia Lai hiện có bao nhiêu di tích lịch sử - văn hóa - thắng cảnh đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh?

a. Có 16 di tích cấp quốc gia; 10 di tích cấp tỉnh.

b. Có 15 di tích cấp quốc gia; 16 di tích cấp tỉnh.

c. Có 14 di tích cấp quốc gia; 19 di tích cấp tỉnh.

9. Hãy cho biết chủ đề thi đua năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì? Với bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm?

a. “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế cùng với việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh”; với 08 nhiệm vụ trọng tâm.

b. “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh”; với 09 nhiệm vụ trọng tâm.

c. “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”; với 10 nhiệm vụ trọng tâm.

5. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 5

Kỳ 5: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 11/4/ 2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/4 /2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Sau Cách mạng Tháng Tám, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ ủy Trung Kỳ đã cử đồng chí nào làm phái viên Xứ ủy và Mặt trận Việt Minh Trung Bộ lên Gia Lai để chỉ đạo phong trào, phát triển cán bộ, đảng viên?

a. Đồng chí Phan Thêm.

b. Đồng chí Trần Ren.

c. Đồng chí Phạm Thuần.

2. Trước năm 1926, đã hình thành những đồn điền chè, cà phê đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hãy cho biết tên những đồn điền đó?

a. Biển Hồ, Bàu Cạn, Ia Pết.

b. Đak Đoa, Ia Châm, Imat.

c. Biển Hồ; Đak Đoa, Ia Puch (Bàu Cạn).

3. Theo Nghị định số 7/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum hợp nhất thành một tỉnh, hãy cho biết ngày ban hành Nghị định trên và tên gọi của tỉnh sau khi hợp nhất là gì?

a. Ngày 14/3/1950; Tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

b. Ngày 15/4/1950; Tỉnh Gia - Kon.

c. Ngày 16/5/1950; Tỉnh Gia - Kon.

4. Hãy cho biết ngày mở màn và kết thúc Chiến dịch Pleime lịch sử diễn ra trong năm 1965? Bia Di tích lịch sử chiến thắng Pleime hiện nay đặt ở đâu?

a. Mở màn ngày 19/9/1965, kết thúc ngày 26/10/1965; Bia Di tích đặt tại xã Ia Me, huyện Chư Prông.

b. Mở màn ngày 19/10/1965, kết thúc ngày 26/11/1965; Bia Di tích đặt tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

c. Mở màn ngày 19/11/1965, kết thúc ngày 26/12/1965; Bia Di tích đặt tại xã Ia O, huyện Chư Prông.

5. Lễ khởi công xây dựng và khánh thành Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku vào ngày tháng năm nào?

a. Khởi công xây dựng ngày 03/10/2010; khánh thành vào ngày 09/12/2011.

b. Khởi công xây dựng ngày 03/10/2010; khánh thành vào ngày 09/12/2012.

c. Khởi công xây dựng ngày 03/10/2011; khánh thành vào ngày 09/12/2013.

6. Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh Gia Lai có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện? bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã và bao nhiêu thôn, làng, tổ dân phố?

a. 16 đơn vị hành chính cấp huyện (13 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố); 118 xã, phường, thị trấn và 1.567 thôn, làng, tổ dân phố.

b. 17 đơn vị hành chính cấp huyện (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố); 220 xã, phường, thị trấn và 1.576 thôn, làng, tổ dân phố.

c. 17 đơn vị hành chính cấp huyện (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố); 222 xã, phường, thị trấn và 2.161 thôn, làng, tổ dân phố.

7. Theo kế hoạch tổng thể của Ủy ban liên hợp phân giới - cắm mốc Việt Nam - Campuchia, đoạn biên giới tỉnh Gia Lai được xác định bao nhiêu vị trí mốc chính, tương ứng với bao nhiêu cột mốc?

a. 16 vị trí mốc chính, tương ứng với 20 cột mốc.

b. 17 vị trí mốc chính, tương ứng với 22 cột mốc.

c. 18 vị trí mốc chính, tương ứng với 24 cột mốc.

8. Theo công bố của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của tỉnh Gia Lai đứng thứ mấy toàn quốc và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên? tăng bao nhiêu bậc so với năm 2019?

a. Đứng thứ 43 toàn quốc và đứng thứ nhất ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 14 bậc so với năm 2019.

b. Đứng thứ 44 toàn quốc và đứng thứ 02 ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 13 bậc so với năm 2019.

c. Đứng thứ 45 toàn quốc và đứng thứ 03 ở khu vực Tây Nguyên; Tăng 12 bậc so với năm 2019.

9. Tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt bao nhiêu tỷ đồng? Tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ năm 2020?

a. Đạt 7.681,8 tỷ đồng; tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020.

b. Đạt 7.781,8 tỷ đồng; tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm 2020.

c. Đạt 7.881,8 tỷ đồng; tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm 2020.

6. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 4

1. Sau khi hợp nhất vào tháng 11/1975, tỉnh Gia Lai - Kon Tum có bao nhiêu huyện, thị xã? Đồng chí nào được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy sau khi hợp nhất tỉnh?

a. 07 huyện, 02 thị xã; đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. 08 huyện, 02 thị xã; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. 09 huyện, 02 thị xã; đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

2. Địa phương nào của tỉnh Gia Lai giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945? Vào thời gian nào?

a. Huyện Cheo Reo; ngày 18/8/1945.

b. Huyện An Khê; ngày 20/8/1945.

c. Thị xã Pleiku; ngày 19/8/1945.

3. Hãy cho biết người Bahnar và Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những hệ thống lễ hội cơ bản nào?

a. Lễ hội trong vòng đời người; lễ hội liên quan đến cộng đồng (lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước/ giọt nước…)

b. Lễ hội trong một chu kỳ canh tác nương rẫy và lễ hội trong vòng đời người.

c. Lễ hội trong vòng đời người; Lễ hội trong một chu kỳ canh tác nương rẫy; lễ hội liên quan đến cộng đồng (lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước/ giọt nước…).

4. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 của tỉnh Gia Lai đứng thứ mấy toàn quốc và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 37 toàn quốc, đứng thứ 02 ở khu vực Tây Nguyên.

b. Đứng thứ 38 toàn quốc, đứng thứ 03 ở khu vực Tây Nguyên.

c. Đứng thứ 39 toàn quốc, đứng thứ 04 ở khu vực Tây Nguyên.

5. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có bao nhiêu sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; trong đó có bao nhiêu sản phẩm 4 sao, bao nhiêu sản phẩm 3 sao?

a. 206 sản phẩm OCOP; với 20 sản phẩm 4 sao, 186 sản phẩm 3 sao.

b. 216 sản phẩm OCOP; với 25 sản phẩm 4 sao, 191 sản phẩm 3 sao.

c. 226 sản phẩm OCOP; với 30 sản phẩm 4 sao, 196 sản phẩm 3 sao.

6. “…Không phải chúng ta chỉ giúp nhau xây dựng con đường, xây dựng bệnh viện, đưa đến hạt muối nghĩa tình của các đồng chí, mà đó còn thể hiện mối tình giai cấp sâu sắc của hai Đảng, hai dân tộc trước sau như một, thắng lợi đó không ai có thể phá vỡ được…”. Hãy cho biết nội dung phát biểu trên của ai? Vào dịp nào?

a. Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơn), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum tại Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Atôpơ 100 giường.

b. Phát biểu củađồng chí Pheoxâynhavông, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ tại lễ khánh thành thông Đường 18 do tỉnh Gia Lai - Kon Tum giúp tỉnh Atôpơ xây dựng.

c. Phát biểu của đồng chí Siđakeo LôngKhuột, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Atôpơ tại lễ khánh thành xây dựng Trường đào tạo cán bộ tại Bung Lung.

7. Tính đến cuối năm 2021, tỉnh Gia Lai đã có bao nhiêu người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú?

a. 01 Nhà giáo Nhân dân, 33 Nhà giáo Ưu tú, 15 Thầy thuốc Ưu tú.

b. 02 nhà giáo Nhân dân, 31 nhà giáo Ưu tú, 14 Thầy thuốc Ưu tú.

c. 03 nhà giáo nhân dân, 32 nhà giáo ưu tú, 16 Thầy thuốc Ưu tú.

8. Quảng trường Đại Đoàn Kết tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận bao nhiêu kỷ lục Guinness?

a. 03 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất và bức phù điêu bằng đá lớn nhất.

b. 04 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất; bức phù điêu bằng đá lớn nhất và cột đá ghép nhiều trụ đá nhất.

c. 05 kỷ lục: Tượng Bác Hồ bằng đồng lớn nhất; bộ cồng chiêng lớn nhất; bức phù điêu bằng đá lớn nhất; cột đá ghép nhiều trụ đá nhất và Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 được tạc trên tảng đá nặng nhất.

9. Nội dung Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của tỉnh Gia Lai là gì?

a. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

b. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

c. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

7. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 3

Kỳ 3: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 28/3/2022 và kết thúc vào 16h00 ngày 01/4/2022. (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tỉnh Pleiku có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện? Gồm những đơn vị hành chính nào?

a. Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Cheo Reo.

b. Có 04 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Chư Ty và huyện Cheo Reo

c. Có 05 đơn vị hành chính; gồm: Thị xã Pleiku, huyện An Khê, huyện Pleikli, huyện Chư Ty, huyện Cheo Reo.

2. Cao nguyên là dạng địa hình phổ biến và đa dạng của tỉnh Gia Lai. Hãy cho biết toàn tỉnh có mấy cao nguyên? Tên của cao nguyên đó?

a. 01 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng).

b. 02 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng) và Cao nguyên Pleiku.

c. 03 cao nguyên; Cao nguyên Kon Hà Nừng (Kon Hơnưng), Cao nguyên Pleiku và Cao nguyên Chư Đăng Ya.

3. Anh hùng Kpă Klơng, người Jrai có tài bắn xuyên táo diệt địch bằng súng trường. Hãy cho biết, ông tham gia du kích năm bao nhiêu tuổi và đại diện tiêu biểu cho phong trào nào của thanh niên Gia Lai?

a. 13 tuổi; phong trào “Tuổi trẻ chí lớn”.

b. 14 tuổi; phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt ”.

c. 15 tuổi; phong trào “Diệt ác, mở thế kìm kẹp cho dân”.

4. Địa điểm đón Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 là vị trí nào ở thành phố Pleiku hiện nay?

a. Khu vực khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku).

b. Khu vực khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (số 02, đường Trần Phú, thành phố Pleiku).

c. Khu vực khuôn viên Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

5. Quần thể Di tích Tây Sơn thượng đạo - Di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 93/2022/QĐ-TTg, ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ) gồm bao nhiêu điểm, cụm di tích phân bố trên địa bàn mấy huyện, thị xã?

a. Gồm 22 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 03 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang).

b. Gồm 23 điểm, 8 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 04 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro).

c. Gồm 24 điểm, 9 cụm di tích; phân bố trên địa bàn 05 huyện, thị xã (thị xã An Khê, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Mang Yang).

6. Hãy cho biết Công trình thủy lợi Ayun Hạ được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào? Diện tích tưới theo thiết kế là bao nhiêu ha?

a. Ngày 17/3/1990; phục vụ tưới cho 13.500ha.

b. Ngày 17/3/1991; phục vụ tưới cho 14.500ha.

c. Ngày 17/3/1992; phục vụ tưới cho 15.500ha.

7. Xếp hạng về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai năm 2020 đứng thứ bao nhiêu cả nước và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 19 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 18/63).

b. Đứng thứ 20 cả nước, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 17/63; Kinh tế số: 34/63; Xã hội số: 19/63).

c. Đứng thứ 21 cả nước, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên (trong đó xếp hạng: Chính quyền số: 18/63; Kinh tế số: 33/63; Xã hội số: 20/63).

8. Hãy cho biết, đến năm 2020, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai đã có mặt trên thị trường của bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

a. 30 quốc gia.

b. 40 quốc gia.

c. 50 quốc gia.

9. Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào thời gian nào? Theo Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ?

a. Năm 2017; theo Quyết định 1413/2018/QĐ-TTg, ngày 17/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Năm 2018; theo Quyết định 1415/2019/QĐ-TTg, ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Năm 2019; theo Quyết định 1418/2020/QĐ-TTg, ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 2

Kỳ 2: Bắt đầu vào lúc 9h00, ngày 21/3/2022 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 25/3/2022 (Ghi chú: mỗi người có thể tham gia thi từ 1 đến 5 lần/một kỳ)

1. Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai (còn gọi là Đảng bộ Tây Sơn) được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ban Chấp hành lâm thời có bao nhiêu đồng chí? Ai làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Tây Sơn?

a. Ngày 10/10/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân làm Bí thư.

b. Ngày 10/11/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư.

c. Ngày 10/12/1945; Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí; Đồng chí Phan Thêm làm Bí thư.

2. Hãy cho biết tài nguyên nước ở tỉnh Gia Lai được phân bố trên các hệ thống sông chính và phụ lưu của hệ thống sông nào?

a. Hệ thống sông Sê San và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.

b. Hệ thống sông Ba và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.

c. Hệ thống sông Ba, hệ thống sông Sê San và phụ lưu của hệ thống sông Srê Pôk.

3. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019), dân tộc Bahnar có bao nhiêu người đang sinh sống tại Gia Lai? Địa bàn cư trú của họ tập trung chủ yếu ở khu vực nào của tỉnh?

a. Có 189.367 người; các huyện phía Đông Bắc của tỉnh.

b. Có 192.367 người; các huyện phía Đông Nam của tỉnh.

c. Có 202.367 người; các huyện phía Tây của tỉnh.

4. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019), dân tộc Jrai có bao nhiêu người đang sinh sống tại Gia Lai? Địa bàn cư trú của họ tập trung chủ yếu ở khu vực nào của tỉnh?

a. Có 359.730 người; các huyện phía Tây của tỉnh.

b. Có 459.738 người; các huyện phía Tây và Tây Nam của tỉnh.

c. Có 478.258 người; các huyện phía Đông của tỉnh.

5. Trận đánh Đak Pơ từng được ví như Điện Biên Phủ ở Liên khu V diễn ra vào ngày tháng năm nào? Do đơn vị nào trực tiếp tham gia chiến đấu?

a. Ngày 23/6/1954; Trung đoàn 108.

b. Ngày 24/6/1954; Trung đoàn 96.

c. Ngày 25/6/1954; Trung đoàn 803.

6. Hãy cho biết, Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Ia Ly chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 10/5/1999.

b. Ngày 11/5/1999.

c. Ngày 12/5/2000.

7. Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai có tổng số bao nhiêu đoàn cồng chiêng tham gia trình diễn? Trong đó có bao nhiêu đoàn nước ngoài? Gồm những nước nào?

a. Có 62 đoàn; 04 đoàn nước ngoài,gồm:Lào, Campuchia, Myanmar và Philippines.

b. Có 63 đoàn; 05 đoàn nước ngoài, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines.

c. Có 64 đoàn; 06 đoàn nước ngoài, gồm: Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Trung Quốc và Philippines.

8. Tỉnh Gia Lai hiện có bao nhiêu xã biên giới và thuộc những huyện nào?

a. 06 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (02 xã), huyện Đức Cơ (02 xã), huyện Chư Prông (02 xã)

b. 07 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (02 xã), huyện Đức Cơ (03 xã), huyện Chư Prông (02 xã).

c. 08 xã biên giới; thuộc huyện Ia Grai (03 xã), huyện Đức Cơ (03 xã), huyện Chư Prông (02 xã).

9. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt bao nhiêu triệu USD? Tăng bao nhiêu % so với cùng kỳ năm 2020?

a. 600 triệu USD; tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2020.

b. 610 triệu USD; tăng 5,17% so với cùng kỳ năm 2020.

c. 620 triệu USD; tăng 6,17% so với cùng kỳ năm 2020.

9. Đáp án thi Tìm hiểu Gia Lai 90 năm hình thành và phát triển - Tuần 1

Câu 1. Ngày 24/5/1932, Nghị định Toàn quyền Đông Dương tách một phần đất phía Nam tỉnh Kon Tum (gồm đại lý Pleiku và đại lý Cheo Reo) để thành lập tỉnh nào?

a. Tỉnh Đăk Lăk.

b. Tỉnh Gia Lai

c. Tỉnh Pleiku.

Câu 2. Hãy cho biết địa danh Gia Lai chính thức có từ ngày tháng năm nào? Tại văn bản nào, của ai?

a. Ngày 12/12/1932; Vua Bảo Đại ra Chỉ dụ lập đạo Gia Lai.

b. Ngày 12/12/1932; Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập tỉnh Gia Lai.

c. Ngày 12/12/1933; Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định lập tỉnh Gia Lai.

Câu 3. Hội nghị đại biểu các lực lượng khởi nghĩa tại Dinh Quản đạo đã nhất trí thông qua danh sách Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Gia Lai vào thời gian nào? Do ai làm Chủ tịch?

a. Sáng 23/8/1945; ông Đỗ Huyên làm Chủ tịch.

b. Đêm 23/8/1945; ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ tịch.

c. Ngày 24/8/1945; ông Dương Thành Đạt làm Chủ tịch.

Câu 4. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ mấy của Việt Nam? Vào ngày tháng năm nào?

a. Thứ nhất; Ngày 25/11/2004.

b. Thứ hai (sau Nhã nhạc cung đình Huế); Ngày 25/11/2005.

c. Thứ ba (sau Nhã nhạc cung đình Huế và Dân ca quan họ Bắc Ninh); Ngày 25/11/2006.

Câu 5. Thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai vào ngày tháng năm nào? Theo Quyết định nào của Thủ tướng Chính phủ?

a. Ngày 22/01/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 17/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Ngày 17/3/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

c. Ngày 22/01/2020; theo Quyết định số 146/QĐ-TTg, ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Câu 6. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở (ngày 01/4/2019) tỉnh Gia Lai có bao nhiêu dân tộc cùng chung sống? 3 dân tộc có số dân đông sau dân tộc Kinh, Jrai, Bahnar là những dân tộc nào?

a. 43 dân tộc; Tày, Mường, Dao.

b. 44 dân tộc; Nùng, Tày, Mường.

c. 45 dân tộc; Mường, Thái, Dao.

Câu 7. Hãy cho biết, mặt hàng nông sản đầu tiên nào của tỉnh Gia Lai được xuất khẩu sang thị trường Châu Âu sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực?

a. Cà phê, Hạt tiêu.

b. Cà phê, Chanh dây.

c. Hạt điều, Hạt tiêu.

Câu 8. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh Gia Lai năm 2020 đứng thứ mấy cả nước và đứng thứ mấy ở khu vực Tây Nguyên?

a. Đứng thứ 21 cả nước, đứng đầu khu vực Tây Nguyên.

b. Đứng thứ 22 cả nước, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên.

c. Đứng thứ 23 cả nước, đứng thứ ba khu vực Tây Nguyên.

Câu 9. Có bao nhiêu tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai? Gồm những tuyến quốc lộ nào?

a. Có 4 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 14C, 19D.

b. Có 5 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 25, 14C, 19D.

c. Có 6 tuyến quốc lộ; gồm quốc lộ: 14, 19, 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 8.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo