Đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước?

Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ của bạn, với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước và hành động thực tế của bạn để thể hiện lòng yêu nước? là câu hỏi phần tự luận của Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bài viết sau, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc một số gợi ý để hoàn thành phần tự luận cuộc thi Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhé.

Đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước

Đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước - Bài 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước..." khi nhắc đến lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Thật vậy, lòng yêu nước đấy đã được chứng minh hùng hồn qua quá trình dựng nước và giữ nước suốt 4000 năm lịch sử dân tộc, thấm nhuần trong máu thịt của dân tộc ta.

Lòng yêu nước hiểu đơn giản là tình cảm sâu sắc, gắn bó với đất nước, Tổ quốc và tinh thần trách nhiệm bảo vệ, xây dựng đất nước. Tình cảm ấy có lẽ còn cao hơn cả tình cảm gia đình, bởi tình yêu đất nước còn thể hiện tình yêu với đồng bào cùng máu thịt, thể hiện sự tự tôn, tự hào dân tộc, sự biết ơn đối với thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến xương máu cho nền độc lập, tự do nước nhà.

Lòng yêu nước cao đẹp ấy đã được chứng minh rõ nét suốt chiều dài lịch sử dân tộc hào hùng. Già trẻ gái trai, không phân biệt độ tuổi, giai cấp, vùng miền đều có những hành động riêng để thể hiện lòng yêu nước của mình. Trong hành trình ấy, xuất hiện biết bao anh hùng dân tộc, những chiến sĩ kiên cường "như gang như thép" luôn một lòng vì dân vì nước, vì sự tự do của đồng bào. Đó là hình ảnh đồng chí Nguyễn Đức Thuận, từng giữ chức Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, nổi tiếng với tác phẩm "Bất khuất", là tác phẩm văn học sử nổi tiếng, ngời sáng chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lời lên án đanh thép chế độ ngục tù Mỹ - ngụy và là bản anh hùng ca về khí tiết của người cộng sản; hình ảnh chị Võ Thị Sáu, từ người con gái đất đỏ hành anh hùng bất tử; hình ảnh anh Bế Văn Đàn người dân tộc Tày lấy thân mình làm giá súng... và hàng vạn người Việt Nam khác là dẫn chứng hùng hồn nhất của lòng yêu nước bền bỉ của dân tộc ta.

Ngày nay, lòng yêu nước vẫn luôn hiện hữu trong mỗi công dân, người lao động Việt Nam. Chúng ta học tập, làm việc, chiến đấu ở mỗi một cương vị nhiệm vụ khác nhau, nhằm hướng đến bảo vệ chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập, đưa vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Là một người lao động trong giai đoạn mới, tôi tự nhận thức rõ vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước. Giai cấp công nhân không chỉ là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà ngày nay, còn là nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Để thể hiện rõ vai trò của người lao động thời đại mới, tôi cho rằng, bản thân cần không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở thành một công dân có ích, một "chiến sĩ" can trường trên mặt trận kinh tế, phấn đấu đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao như mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; góp một phần công sức để đưa công cuộc đổi mới đất nước đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước - Bài 2

Trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tác giả đã viết:

"Em ơi em

Đất nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên đất nước muôn đời..."

Từ lời thơ mềm mại ấy, ta có thể thấy, hai tiếng "Đất nước" vang lên thật thiêng liêng, phát ra từ sâu thẳm tâm hồn, vừa cao cả lại vừa bình dị, gần gũi; thể hiện rõ "đất nước là máu thịt" của mỗi con người. Tình yêu nước luôn tồn tại trong sâu thẳm trái tim mỗi người dân Việt Nam, đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Lịch sử 4000 năm của đất nước đã chứng minh tình yêu nước luôn tồn tại, nó thể hiện qua hành động sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì sự bình yên của toàn dân, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời bình, tình yêu nước là sự phấn đấu vươn lên của mỗi người để xây dựng kinh tế - chính trị - an ninh đất nước vững mạnh. Trong thời chiến, nó biểu lộ qua sự dũng cảm hy sinh, chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập Tổ quốc.

Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc ta là một chủ nghĩa yêu nước, anh hùng tập thể, không phân biệt già trẻ, gái, trai, dân tộc, vùng miền. Trong thời đại hiện nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ hòa bình, ổn định, nhưng đâu đó vẫn tồn tại bất ổn từ các thế lực thù địch. Là một công dân, một người lao động, để thể hiện trách nhiệm với đất nước, tôi luôn tâm niệm phải luôn sống trách nhiệm, sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Thể hiện lòng yêu nước của bản thân thông qua những việc làm cụ thể, như:

- Luôn trau dồi phẩm chất chính trị vững vàng, tỉnh táo trước những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, không để chúng lợi dụng lòng yêu nước, tư tưởng tự do, dân chủ hòng lôi kéo, kích động quần chúng làm những việc vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bác Hồ từng khẳng định về truyền thông yêu nước của dân tộc “đó là một truyền thống quý báu của ta”. Nhưng truyền thống quý báu đó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước đúng mực, đúng lúc, đúng chỗ; không có bất cứ thái độ, cử chỉ, hành vi nào làm tổn thương đến hình ảnh đất nước, phương hại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, làm việc vì tập thể, chống lại chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chỉ biết làm lợi cho bản thân mình. Đặc biệt với cán bộ công đoàn, đoi khi phải chấp nhận sự phản ứng tiêu cực từ phía người sử dụng lao động và hy sinh quyền lợi của bản thân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

- Hăng say lao động, sản xuất, chú trọng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện năng lực cá nhân; từ đó nâng cao năng suất lao động, tạo ra của cải vật chất không chỉ cho bản thân, gia đình mà đó còn là nền tảng cơ bản kiến thiết xã hội, đưa nên kinh tế của đất nước phát triển bền vững, hạn chế sự phụ thuộc vào các nước khác.

- Có ý thức tiếp thu văn hóa trong thời kỳ hội nhập có chọn lọc, không để các giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp từ cha ông truyền lại mai một, bởi như Bác Hồ đã nói, văn hóa cũng là một mặt trận, ngòi bút là vũ khí sắc bén. Nếu chúng ta mất đi những giá trị truyền thống tốt đẹp, đặc trưng của dân tộc, chúng ta sẽ mất đi một phần niềm tự tôn, tự hào dân tộc, phụ thuộc vào các dân tộc khác.

- Tiếp thu nền văn hóa từ các nước trong thời kỳ hội nhập có chọn lọc, bản chất vẫn phải gìn giữ, bảo vệ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Kiên quyết chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tìm hiểu và có góc nhìn khách quan, toàn diện về các vấn đề xã hội, không để chúng lợi dụng hòng kích động, lôi kéo quần chúng, làm lu mờ bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trên đây chỉ là một vài việc mà mỗi người lao động đều phải có ý thức trui rèn để xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập. Để làm tốt những việc trên, thể hiện bản lĩnh chính trị của giao cấp công nhân, mỗi cá nhân người lao động đều phải có lòng yêu nước và tư tưởng sẵn sàng hành động vì đất nước. Tuy nhiên, để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong thời kỳ mới, bên cạnh việc tự thân cố gắng của mỗi người, tôi cho rằng, nhà nước cũng cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn các công cụ, biện pháp quản lý nhằm bảo đảm sự ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để tổ chức này hoạt động thuận lợi, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cạnh tranh bình đẳng để thể hiện được vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên của mình trên tinh thần tôn trọng các tổ chức khác của người lao động và tôn trọng lợi ích của người sử dụng lao động.

Trên đây là một số gợi ý của Hoa Tiêu về Đoạn văn ngắn nêu cảm tưởng, suy nghĩ với tư cách là một công dân, một người lao động về lòng yêu nước, Đáp án Thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam.

Mời bạn đọc đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Tài liệu - Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Đánh giá bài viết
1 21.464
0 Bình luận
Sắp xếp theo