Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 được phát động trên phạm vi tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra trong 2 đợt.

Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai. Mời bạn đọc tham khảo và hoàn thành bài thi

Lưu ý: Đáp án do Hoatieu.vn biên tập, không phải đáp án chính thức của cuộc thi

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023 - Đợt 1

Câu 1: Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

A. Quyền có nơi ở hợp phápĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023

B. Quyền xây dựng nhà ở.

C. Quyền có nhà ở.

D. Quyền được bảo đảm chỗ ở.

Câu 2: Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về bình đẳng giới?

A. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt.

B. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

C. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023

Câu 3: Hiến pháp năm 2013 quy định hôn nhân phải theo nguyên tắc nào?

A. Tự nguyện, tiến bộ.

B. Một vợ, một chồng.

C. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

D. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023

Câu 4: Người từ độ tuổi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

A. Từ 16 tuổi trở lên.

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.

Câu 5: Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nào?

A. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự.

B. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự.

C. Tội tham ô tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 của Bộ luật Hình sự.; tội nhận hối lộ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 của Bộ luật Hình sự.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai 2023

Câu 6: Khẳng định nào sau đây không chính xác về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân?

A. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự

B. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau

C. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó trưởng thành và chấm dứt khi người đó chết.

D. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Câu 7: Quyền dân sự được xác lập từ căn cứ nào sau đây?

A. Hợp đồng

B. Hành vi pháp lý đơn phương

C. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Để được thừa kế di sản, người thừa kế là cá nhân phải thỏa mãn điều kiện gì?

A. Còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

B. Còn sống vào thời điểm lập di chúc dù sau thời điểm đó bị chết.

C. Đã thành thai vào thời điểm lập di chúc dù sau thời điểm đó không được sinh ra hoặc chết ngay sau khi sinh ra.

D. Chỉ cần là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu của người để lại di sản, không kể còn sống hay đã chết hay bất cứ điều kiện nào.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây là một trong các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực?

A. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên

B. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện

C. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực

D. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng tiếng Việt

Câu 10: Quan hệ lao động được xác lập qua hình thức nào?

A. Đối thoại

B. Thương lượng

C. Thỏa thuận

D. Tất cả các hình thức trên

Câu 11: Đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động năm 2019?

A. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

B. Người sử dụng lao động.

C. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 12: Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng?

A. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập.

B. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

C. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

D. Tất cả các nghĩa vụ nêu trên.

Câu 13: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

B. Bắt buộc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

C. Chỉ hòa giải ở cơ sở trong giải quyết yêu cầu ly hôn khi Tòa án chỉ định

D. Có thể lựa chọn hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải ở Tòa án khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

Câu 14: Nghĩa vụ nào sau đây không phải là nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng?

A. Thay đổi tên, họ, dân tộc theo vợ hoặc chồng.

B. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng.

C. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng.

D. Tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp.

Câu 15: Nam, nữ kết hôn phải tuân theo điều kiện nào về độ tuổi?

A. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên

B. Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

C. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên

D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 16: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của người sử dụng đất?

A. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

B. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền hợp pháp về đất đai của mình.

C. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

D. Được sở hữu vật được tìm thấy trong lòng đất.

Câu 17: Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho người học là ...”?

A. người dân tộc thiểu số

B. người dân tộc thiểu số ở miền núi và hải đảo

C. người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

D. người dân tộc thiểu số, người học thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Câu 18: Những ai có thể được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng?

A. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin; có nguyện vọng vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

B. Công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin; có nguyện vọng vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng

C. Công dân Việt Nam đủ sức khỏe, trình độ và có nguyện vọng vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng

D. Đáp án A và C

Câu 19: Nhận định nào sau đây không chính xác?

A. Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc

B. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

C. Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 đến 05 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

D. Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2023

- Đối tượng là mọi công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Cuộc thi được tổ chức thi trong 2 đợt, mỗi đợt thi chốt kết quả một lần. Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lần/đợt (hệ thống sẽ chọn bài dự thi có kết quả cao nhất để xét giải).

+ Đợt 1: Cuộc thi diễn ra trong vòng 10 ngày (từ 0 giờ ngày 2/10/2023 đến 24 giờ ngày 11/10/2023).

+ Đợt 2: Diễn ra trong vòng 10 ngày (từ 0 giờ ngày 12/10/2023 đến 24 giờ ngày 21/10/2023)

- Nội dung thi:

+ Đợt 1: Các quy định trong Hiến pháp; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Y tế; Luật Giáo dục; Luật Quốc phòng; Luật An ninh quốc gia; Luật Giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống ma túy…

+ Đợt 2: Các chính sách, pháp luật của tỉnh Lào Cai có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đang có hiệu lực thi hành).

- Người tham gia đăng ký dự thi qua 2 cách:

+Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitructuyenlaocai.com

+ Cách 2: Sử dụng camera (trên IOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) quét mã QR code bên dưới để truy cập vào cuộc thi.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Lào Cai

- Mục đích tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2024:

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai về chính sách của Đảng, Nhà nước về vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các bộ luật liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân như Luật hôn nhân và gia đình, Luật an ninh mạng; Luật lao động; thừa kế tài sản, Luật đất đai...

+ Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân chủ động tìm hiểu pháp luật, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kêu gọi toàn dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi nên tăng cường tìm hiểu luật pháp, tránh vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết hoặc hiểu sai quy định của pháp luật.

+ Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở xa, thôn, bản; các già làng, truưởng thôn, trưởng bản phải có trách nhiệm tìm hiểu pháp luật, hiểu luật và giải thích cặn kẽ cho người dân, giúp hòa giải các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Bộ câu hỏi thi Đợt 1 Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai

Dưới đây là đáp án bộ câu hỏi thi đợt 1 Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai do Hoatieu sản xuất, không phải đáp án chính thức của cuộc thi

Câu 1: Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về bình đẳng giới?

A. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt.

B. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.

C. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 2: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do nào sau đây?

A. Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

B. Sự kiện bất khả kháng

C. Tình thế cấp thiết

D. Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Câu 3: Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?

A. Đủ 16 tuổi trở lên

B. Đủ 18 tuổi trở lên

C. Đủ 14 tuổi trở lên

D.Đủ 20 tuổi trở lên

Câu 4: Về thời hiệu thi hành bản án hình sự, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật Hình sự quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

B. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm.

C. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Bộ luật Hình sự quy định thế nào là hình phạt?

A. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự

B. Hình phạt do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó

C. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Toà án quyết định áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật.

D. Cả A và B

Câu 6: Người nào có thể bị tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

A. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

B. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

D. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi

Câu 7: Trường hợp nào người giám hộ được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường?

A. Người được giám hộ là người chưa thành niên.

B. Người được giám hộ là người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người được giám hộ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 8: Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?

A. Người được giám hộ chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

B. Người được giám hộ chết

C. Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên chưa có điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9: Người nào có thể bị tuyên bố là người mất năng lực hành vi dân sự?

A. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

B. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

D. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi

Câu 10: Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là bao nhiêu?

A. Đủ 14 tuổi

B. Đủ 15 tuổi

C. Đủ 16 tuổi

D. Đủ 18 tuổi

Câu 11: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động?

A. Phân biệt đối xử trong lao động.

B. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động.

C. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

D. Tất cả các hành vi trên

Câu 12: Tài sản nào sau đây không phải là tài sản chung của vợ, chồng?

A. Tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân

B. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân

C. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân

D. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân

Câu 13: Trường hợp người nam không theo tôn giáo, người nữ theo tôn giáo thì có được kết hôn với nhau hay không?

A. Được kết hôn.

B. Không được kết hôn.

C. Được kết hôn nếu tôn giáo đó cho phép.

D. Được kết hôn nếu người nữ từ bỏ tôn giáo của mình.

Câu 14: Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc ....... lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật”?

A. quyết định

B. bàn bạc

C. bàn bạc, quyết định

D. thống nhất

Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

B. Bắt buộc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

C. Chỉ hòa giải ở cơ sở trong giải quyết yêu cầu ly hôn khi Tòa án chỉ định

D. Có thể lựa chọn hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải ở Tòa án khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn

Câu 16: Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường?

A. Vận chuyển chất thải nguy hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

B. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

C. Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.

D. Tất cả các hành vi nêu trên.

Câu 17: Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Nhà nước ….. các bên tranh chấp đất đai tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở”?

A. đồng ý

B. thống nhất

C. khuyến khích

D. yêu cầu

Câu 18: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở khu vực nào?

A. Ở miền núi, hải đảo

B. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số

C. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.

D. Tất cả các phương án trên

Câu 19: Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền bầu cử?

A.Đủ 16 tuổi trở lên

B. Đủ 18 tuổi trở lên

C. Đủ 20 tuổi trở lên

D. Đủ 21 tuổi trở lên

Câu 20: Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

A. Đủ 16 tuổi trở lên

B. Đủ 18 tuổi trở lên

C. Đủ 20 tuổi trở lên

D. Đủ 21 tuổi trở lên

Câu 21: Tình tiết nào sau đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự?

A. Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên

B. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

C. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên

D. Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra

Câu 22: Quyền dân sự được xác lập từ căn cứ nào sau đây?

A. Hợp đồng

B. Hành vi pháp lý đơn phương

C. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23: Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?

A. Người được giám hộ chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

B. Người được giám hộ chết

C. Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên chưa có điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24: Trường hợp nào người giám hộ được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường?

A. Người được giám hộ là người chưa thành niên.

B. Người được giám hộ là người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người được giám hộ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng về người chưa thành niên?

A. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

B. Người chưa thành niên là người chưa đủ 16 tuổi.

C. Người chưa thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

D. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 15 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện

Câu 26: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ, chồng

B.Mọi tài sản có trước khi kết hôn đều là tài sản riêng của vợ, chồng

C.Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung

D.Trong mọi trường hợp, vợ, chồng có quyền tự định đoạt tài sản riêng của mình mà không cần phải có sự đồng ý của bên còn lại

Câu 27: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình?

A.Đối xử bất bình đẳng giữa con trai và con gái trong gia đình.

B.Không cho con gái đi học.

C.Công việc nội trợ trong gia đình là trách nhiệm của phụ nữ.

D.Bảo vệ và hỗ trợ người mẹ đang mang thai.

Câu 28: Hôn nhân giữa những người cùng giới tính có được pháp luật thừa nhận không?

A. Không được thừa nhận

B. Được thừa nhận.

C. Được thừa nhận nếu một trong hai bên đã chuyển đổi giới tính.

D. Được thừa nhận nếu họ đã tổ chức kết hôn trên thực tế.

Câu 29: Theo Luật Đất đai năm 2013, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất bao gồm nghĩa vụ nào sau đây?

A. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất.

B. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường.

C. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.

D. Tất cả các nghĩa vụ nêu trên.

Câu 30: Theo Luật Đất đai năm 2013, quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề không bao gồm quyền nào dưới đây?

A. Quyền về lối đi.

B. Cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác.

C. Cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

D. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Câu 31: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng?

A. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.

B. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

C. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 32: Theo Hiến pháp năm 2013, khẳng định nào sau đây là không chính xác?

A. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

B. Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai.

C. Một người có thể bị kết án hai lần vì một tội phạm.

D. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Câu 33: Nhận định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013?

A. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ.

B.Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo hộ.

C.Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

D.Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm thực hiện.

Câu 34: Tài sản nào dưới đây không thuộc sở hữu chung của cộng đồng?

A. Tài sản được tặng cho chung cho cộng đồng.

B. Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp không phù hợp với quy định của pháp luật.

C. Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng đồng.

D. Tài sản được hình thành theo tập quán.

Câu 35: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của người lao động?

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác.

B. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động

C. Chấp hành mọi chỉ đạo, yêu cầu của người sử dụng lao động.

D. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động

Câu 36: Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp nào sau đây?

A. Phá tán tài sản của con.

B. Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

C. Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 37: Điền vào chỗ trống các cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về ...... đối với thành viên khác trong gia đình”?

A. sức khỏe

B. sức khỏe, tinh thần

C. thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế

D. thể chất, tâm lý

Câu 38: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

B. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

C. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 39: Nội dung nào sau đây không phải là một trong các điều kiện để cá nhân làm người giám hộ?

A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

B. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ

C. Có thể là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác

D. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

Câu 40: Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

A. Bệnh viện tâm thần

B. Viện kiểm sát nhân dân

C. Tòa án nhân dân

D. Công an nhân dân

Câu 41: Người có hành vi vi phạm quy định của Bộ luật Lao động thì bị xử lý như thế nào?

A. Bị xử lý kỷ luật

B. Bị xử phạt vi phạm hành chính

C. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự

D. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Câu 42: Nếu không có thỏa thuận khác, vợ hoặc chồng sau ly hôn có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn bao lâu kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt?

A. 03 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứ

B. 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt

C. 12 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt

D. 24 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt

Câu 43: Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt ............ đều bình đẳng về cơ hội học tập”?

A. dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế

B. dân tộc, giới tính, đặc điểm cá nhân

C. dân tộc, tín ngưỡng, giới tính, tôn giáo

D. nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế

Câu 44: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, chất thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải từ chăn nuôi, chế biến và phụ phẩm nông nghiệp được xử lý như thế nào?

A. Được xử lý như các loại chất thải rắn sinh hoạt.

B. Phải được thu hồi, tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu sản xuất.

C. Được chôn lấp theo quy định.

D. Được xử lý như các loại chất thải công nghiệp.

Câu 45: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

A. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

B.Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức.

C. Không đồng ý Nhà nước thu hồi đất.

D. Không đồng ý với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Câu 46: Sở hữu chung của vợ chồng có thể thuộc hình thức sở hữu nào?

A.  Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia

B. Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia

C. Sở hữu chung hỗn hợp

D. Sở hữu chung hỗn hợp có thể phân chia

Câu 47: Theo quy định của pháp luật, người bị bạo lực gia đình có những quyền gì?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác.

B. Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

C. Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh.

D. Tất cả các quyền trên.

Câu 48: Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp nào sau đây?

A. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi

B. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

C. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi

D. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Câu 49: Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện; tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, ........., vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”?

A. vùng đồng bào dân tộc thiểu số

B. vùng đồng bào dân tộc miền núi

C. vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

D. vùng sâu, vùng xa

Mời các bạn đón xem các bài viết khác tại mục Tài Liệu - Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo