Các câu hỏi về Đội và Đoàn 2024 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Đội là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh cũng như mọi người nắm rõ hơn về tổ chức Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong. Sau đây là những câu hỏi trắc nghiệm kiến thức Đoàn và các câu hỏi tìm hiểu về Đội có đáp án, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Kiến thức cơ bản về Đội và Đoàn

1.1. Những hiểu biết cơ bản về tổ chức về Đội thiếu niên tiền phong

Cờ Đội:

 • Nền đỏ
 • Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài
 • Ở chính giữa có hình huy hiệu Đội
 • Đường kính Huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ

Huy hiệu Đội:

 • Huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh hình tròn.
 • ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng.
 • ở dưới có băng chữ "Sẵn sàng"

Khăn quàng đỏ

 • Khăn quàng đỏ bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân.
 • Chiều cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy
 • Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.25 m, cạnh đáy: 1m. Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu: Chiều cao: 0.3 m, cạnh đáy: 1,2 m.

Khẩu hiệu đội

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại – sẵn sàng”

Các kỹ năng của đội viên: gồm 7 kỹ năng

1. Hát đúng quốc ca, đội ca.

2. Thắt , tháo khăn quàng.

3. Động tác chào kiểu đội.

4. Giương cờ, cầm cờ, vác cờ , kéo cờ.

5. Hô, đáp khẩu hiệu đội.

6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động.

7. Biết 3 bài trống đội.

5 đội viên đầu tiên gồm:

Nông Văn Dền - Kim Đồng ( Đội trưởng )

Lý Văn Tịnh – Thanh Minh

Nông Văn Thàn – Cao Sơ

Lý Thị Nì - Thuỷ Tiên

Lý Thị Xậu – Thanh Thuỷ

1.2. Những hiểu biết cơ bản về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Huy hiệu Đoàn:

Ý nghĩa: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cờ Đoàn:

 • Nền đỏ
 • Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần 3(2/3) chiều dài.
 • Ở chính giữa có huy hiệu Đoàn.
 • Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều dài cờ.

Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca):

“Thanh niên làm theo lời Bác”

Nhạc và lời của Hoàng Hòa.

Ngày thành lập Đoàn:

26-03-1931.

Mục đích lý tưởng của đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về Đoàn đội

Dưới đây là 493 câu hỏi cả lý thuyết cả trắc nghiệm về kiến thức Đoàn đội, đáp án đúng đã được Hoatieu bôi chữ in đậm. Mời các bạn tham khảo.

1/ Trong đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 thiếu nhi được về dự, trong đó có một em cụt 2 tay vẫn phấn đấu học giỏi. Người đó là ai?

Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)

2/ Đoàn ta được mang tên Bác Hồ vào năm nào?

Năm 1970

3/ Họ và tên song thân của Bác Hồ?

Thân phụ: Nguyễn Sinh Sắc
Thân mẫu: Hoàng Thị Loan

4/ “Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này
Hãy cho biết 4 câu trên liên quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta?

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

5/ Nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sinh thời Bác Hồ có dạy:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta có rất nhiều câu nói về tinh thần này. Bạn hãy nêu 1 trong những câu ca dao, tục ngữ đó?

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

6/ Người đội viên thiếu niên anh hùng của núi rừng Pơ-lây-me đã đánh tan 8 xe quân sự của giặc, tìm diệt 88 tên địch. Khi trở thành chiến sĩ giải phóng, anh được tuyên dương là Anh hùng các lực lượng vũ trang giải phóng Miền Nam. Anh là ai?

Kơpakơlong

7/ Đoàn ta được chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào tháng năm nào?

Tháng 12/1976

8/ “…Độc lập tự do là của quý báu, quý giá vô ngần, ta đã khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ…” được Bác Hồ nói ở đâu?

Tuyên ngôn độc lập

9/ Tên viên tướng Tàu bị Hai Bà Trưng đánh bại phải bỏ cả ấn tín chạy về Tàu?

Tô Định

10/ Hãy tìm 1 câu tục ngữ, ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau:
Yêu ai, yêu cả đường đi
Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng

Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo

11/ Tại đại hội chiến sĩ thi đua của tỉnh, em được ủy ban mặt trận tỉnh tặng 3 danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt xe cơ giới, dũng sĩ quyết thắng cấp ưu tú. Đại hội nhất trí bầu em là chiến sĩ thi đua số một của lực lượng võ trang nhân dân giải phóng Thủ dầu một. Người đó là ai?

Hồ Văn Mên.

12/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ.

13/ Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ trở về nước vào thời gian nào?

Ngày 08/02/1941

14/ Nhà sàn là hình thức cư trú rất lâu đời của dân tộc ta. Hình ảnh của những ngôi nhà sàn từ 2700 năm trước đã được người thời xưa lưu giữ phổ biến ở đâu?

Trống đồng là nơi người thời xưa lưu giữ hình ảnh những nhà sàn cổ. Trên những chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều có hình ảnh những chiếc nhà sàn mái cong, chân cột cao.

15/ Cho biết tác giả của 2 bài Hành khúc Đội?

Phạm Tuyên và Phong Nhã.

16/ Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng CNXH ở Miền Bắc, thiếu nhi cả nước đã tích cực tham gia phong trào “kế hoạch nhỏ” xây dựng nhà máy nhựa TNTP ở Hải Phòng. Đây là sáng kiến của ai?

Sáng kiến của thiếu nhi Hải Phòng và thị xã Sơn Tây.

17/ Từ khi thành lập đến nay, Đoàn ta đã mấy lần đổi tên?

7 lần

18/ “…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…” được Bác Hồ viết ở tài liệu nào?

Trong Di chúc của Bác Hồ.

19/ Dưới thời phong kiến mọi việc nước đều do hoàng gia và giới qúi tộc bàn bạc, người dân không được hỏi ý kiến hoặc tham gia việc nước. Vậy mà ở Việt Nam đã có cuộc họp mời người dân đến quyết định việc nước. Hãy cho biết đó là cuộc họp nào?

Họp bô lão tại Diên Hồng (đầu năm 1285) để hỏi ý kiến kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ hai.

20/ Một cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra ở nửa sau thế kỷ 18 đã đi vào ca dao nước ta. Bạn hãy điền vào chổ trống của câu ca dao sau để biết rõ hơn đó là cuộc khởi nghĩa nào?
Chiều chiều én liệng Truông Mây
Cảm thương … bị vây trong thành

Chàng Lía
Cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Truông Mây Bình Định.

21/ Tại “Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI” được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, có một đại biểu tí hon được đặc cách tham gia Đại hội với thành tích xuất sắc “Vô địch cờ vua thế giới U10”. Em là ai?

Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

22/ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định có bao nhiêu đoàn viên thì được thành lập Chi đoàn?

Có 3 đoàn viên.

23/ “…Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha…”
Tác giả là ai?

Tố Hữu.

24/ Hội Duy Tân do ai thành lập?

Hội Duy Tân do Phan Bội Châu thành lập vào năm 1904

25/ Các câu ca dao sau đây còn thiếu hai từ chỉ 1 địa danh. Bạn hãy điền vào cho đúng nghĩa?
Lên ba đáng tuổi anh tài
Roi ngà, ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp Yên
…. nhẹ gót thần tiên lên trời

Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)

26/ Hãy sắp xếp thứ tự chính xác tên gọi của Đội qua các thời kỳ?

 1. Đội thiếu nhi cứu quốc
 2. Đội nhi đồng cứu quốc
 3. Đội thiếu nhi tháng 8
 4. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Đội nhi đồng cứu quốc -> Đội Thiếu nhi cứu quốc -> Đội thiếu nhi tháng 8 ->  (Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam) -> Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Tên cuối cùng của đội dùng đến ngày nay là: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

27/ Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ có rất nhiều tên. Bạn hãy sắp xếp đúng trình tự thời gian các tên gọi sau đây của Bác?

 1. Nguyễn Sinh Cung (1890)
 2. Nguyễn Tất Thành (1901)
 3. Nguyễn Ái Quốc (1919)
 4. Nguyễn Văn Ba (1911)
 5. Hồ Chí Minh (1942)

Trình tự đúng: Nguyễn Sinh Cung (1890) -> Nguyễn Tất Thành (1901) - Nguyễn Văn Ba (1911) - Nguyễn Ái Quốc (1919) - Hồ Chí Minh (1942)

28/ Ngày 26/3 được quyết định chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn. Vì đó là:

 1. Ngày Ban chấp hành Đoàn ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động.
 2. Một ngày trong thời gian cuối cùng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II – ngày bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động, tổ chức thanh niên.
 3. Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lập nhóm thanh niên bí mật nồng cốt đầu tiên.
 4. Ngày thành lập tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

29/ “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của:

 1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 2. Bộ chính trị với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 3. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II
 4. Bác Hồ khi đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

30/ Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 60 là:

 1. Dẻo tay cày, hay tay súng
 2. Ba sẵn sàng, năm xung phong
 3. Vai trăm cân, chân vạn dặm.
 4. Cả 3 đều đúng.

31/ Trong kháng chiến chống Mỹ, để đảm bảo được giao thông giữa 2 miền Nam-Bắc, đường mòn Hồ Chí Minh đã được xây dựng trong hoàn cảnh hết sức ác liệt và gian khổ. Lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và công binh đã đảm nhận công việc khó khăn này trong khoảng thời gian là:

 1. Một năm - từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1966
 2. Hai năm - từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1967
 3. Ba năm - từ tháng 11/1965 đến tháng 11/1968
 4. Hơn một năm - từ 11/1965 đến 01/3/1967.

32/ Cuộc xuống đường huy động sinh viên – học sinh có quy mô lớn nhất trong phong trào đấu tranh đô thị của đồng bào miền Nam thời chống Mỹ là:

 1. Cuộc xuống đường đòi hủy bỏ hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn Khánh (22/8/1964)
 2. Cuộc biểu tình sau lễ truy điệu học sinh Trần Văn Ơn của học sinh trường Pétrus Ký và Gia Long (10/01/1950)
 3. Cuộc biểu tình ngồi trụ sở Hạ viện Sài Gòn chống bầu cử gian lận của Thiệu (02/6/1967)
 4. Cuộc tuần hành “Bàn thờ xuống đường” (06/1966)

33/ Năm 2000 đã được Bộ Chính trị và chính quyền quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì?

 1. Thanh niên xung kích
 2. Thanh niên lập thân kiến quốc
 3. Thanh niên tình nguyện
 4. Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

34/ Sáng 26/02/2005, tại trung tâm thương mại Rạch Giá tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức lễ ra quân “Tháng Thanh niên 2005”. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên đã chia thành ba cánh quân thực hiện các nội dung của Tháng thanh niên, đó là:

 1. Vệ sinh môi trường
 2. Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông
 3. Hiến máu nhân đạo
 4. Cả a, b, c đều đúng.

35/ Trong kháng chiến chống Mỹ, có một thanh niên xung phong là người đầu tiên tìm ra cách phá bom nổ chậm. Anh được bầu chọn là chiến sĩ thi đua xuất sắc, dự đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV (01/1967). Người đó là ai?

 1. Lê Viết Lân
 2. Hồ văn Mên
 3. Cao Thắng
 4. Cù Chính Lan

36/ Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có hai ca khúc sáng tác vào hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Tên tựa mỗi ca khúc đều có hai từ - từ thứ nhất trái nghĩa, từ thứ hai đồng nghĩa. Em hãy cho biết đó là hai ca khúc nào và hãy cho biết một trong hai bài hát đã được chọn là bài ca chính thức của tổ chức thanh niên nào, đó là bài gì?

Lên Đàng và Xuống đường
Lên Đàng là bài ca chính thức (Hội ca) của Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam.

37/ Bác Hồ đã viết điều này trong tài liệu nào?
“…Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn…”

Di chúc

38/ Hãy cho biết tên của anh hùng Sài Gòn qua câu nói “tôi rất tiếc không dủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược”.

Lê Hồng Tư

39/ Đây là tên của một ngã ba đã đi vào lịch sử gắn liền với sự hy sinh cao qúy của 10 cô gái thanh niên xung phong?

Đồng Lộc

40/ Năm 2004, hưởng ứng cuộc vận động quyên góp “Vì tuổi trẻ Lai Châu” do Trung ương Đoàn phát động nhằm góp phần xây dựng công trình gì cho thanh thiếu nhi ở Điện Biên Phủ?

Văn hóa – Thể thao

41/ Tên người sáng lập ra tờ báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ra ngày 21/6/1925?

Hồ Chí Minh

42/ Hãy cho biết tên bài thơ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên

Khuyên thanh niên

43/ Đây là tên của một dãy núi nối liền hai miền Nam – Bắc và cũng là tên của tuyến đường do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ.

Trường Sơn

44/ Tên của anh hùng nào trong kháng chiến chống Mỹ với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù” ?

Lê Mã Lương

45/ Tên của một học bổng mang tên anh hùng Bí thư thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định năm 1965. Học bổng này được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao hàng năm cho những cán bộ Đoàn trong sinh viên – học sinh học giỏi, công tác tốt, biết vượt khó.

Hồ Hảo Hớn

46/ Phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã được phát động tại đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

Thứ tám

47/ Hãy cho biết Đoàn thanh niên phát động phong trào bốn không về vấn đề ma túy là nội dung gì?

Không trồng
Không hút
Không buôn bán
Không tàng trữ

48/ Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt nam lần thứ IV đã khẳng định “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt nam Xã hội Chủ nghĩa nằm trong tay … và …”. Câu nói trên còn thiếu một số từ. Hãy điền vào cho đủ và đúng.

Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

49/ Tháng 3/2003 là “Tháng thanh niên” đầu tiên được tuổi trẻ Việt nam triển khai thực hiện đồng loạt trong toàn quốc. Nội dung của Tháng thanh niên được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII nêu tên là?

 1. Tháng cao điểm tuổi trẻ cả nước thi đua học tập, lao động…
 2. Tháng cao điểm … vì cuộc sống cộng đồng
 3. Tháng cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm và … xã hội
 4. Tháng cao điểm xã hội cùng hành động chăm lo cho … và công tác thanh niên.

50/ Hãy cho biết khẩu hiệu hành động của phong trào thanh niên cả nước đến năm 2007 được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII thông qua là gì?

Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

51/ Hãy cho biết câu nói sau đây là của ai?
“…Thanh niên lay trời, trời phải rung, thanh niên lay đất, đất phải chuyển…”

Phan Bội Châu

52/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ

53/ Hãy cho biết: Phong trào tình nguyện của thanh niên miền Bắc trong những năm 1964-1973 có tên gọi là gì?

Ba sẵn sàng

- Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang

- Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất cứ tình huống nào

- Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.

54/ Hãy cho biết: Tụ điểm vui chơi giải trí (trò chơi) đầu tiên dành cho các em thiếu nhi ở các xã vùng sâu được tỉnh Đoàn thanh niên Kiên Giang xây dựng (trong đó có sự vận động đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Kiên Giang được đặt ở xã nào, huyện nào của Kiên Giang?

Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất.

55/ Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai?

 1. Hoàng Phương
 2. Trần Bạch Đằng
 3. Nguyễn Lam
 4. Nguyễn Văn Cừ

56/ “Một năm khởi đầu từ mùa xuân
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong:

 1. Thư gửi cho Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945)
 2. Thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai trường năm học mới (02/9/1945)
 3. Thư gửicho thiếu niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết đầu tiên của nước Việt nam độc lập (20/6/1946)
 4. Thư gửi cho các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô (27/01/1947)

57/ Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn đã vạch rõ: “Khi nói đến lịch sử Đoàn, chúng ta nên đi ngược lên năm 1925”. Như vậy sự kiện mở đầu quá trình hình thành và phát triển các tổ chức thanh niên cách mạng theo xu hướng cộng sản chủ nghĩa là:

 1. Nguyễn Ái Quốc xây dựng được một nhóm thanh niên bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có 2 đoàn viên dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản (02/1925)
 2. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (6/1925)
 3. Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng cho Việt nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội sau khi tổ chức này thành lập.
 4. Việt nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”.

58/ “Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức:

 1. Việt Nam Quang phục Hội
 2. Thanh niên Cao vọng Đảng
 3. Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
 4. Tâm tâm xã.

59/ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Đó là câu nói nổi tiếng của người đoàn viên thanh niên cộng sản:

 1. Lý Tự Trọng
 2. Nguyễn Văn Trỗi
 3. Nguyễn Thái Bình
 4. Võ Thị Sáu

60/ Nhằm tập hợp những thanh niên Việt nam có xu hướng mácxít, tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập một tổ chức có tên gọi:

 1. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
 2. Hội những người Việt nam yêu nước
 3. Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
 4. Hội liên hiệp thuộc địa

61/ “Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”. Đây là một đoạn trong bài viết của Hồ Chủ tịch. Bác muốn nói về ai?

 1. Lênin
 2. Ănghen
 3. Các Mác
 4. Mác và Ănghen

62/ Tuần báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Hồ Chủ tịch sáng lập đã ra số đầu tiên vào ngày?

 1. 03/02/1930
 2. 09/01/1930
 3. 01/6/1925
 4. 21/6/1925

63/ “Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng”. Nhận định này được khẳng định qua:

 1. Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động
 2. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930
 3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931
 4. a và b đúng.

64/ Tác giả và thời gian ra đời của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS HCM là:

 1. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975
 2. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976
 3. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1950
 4. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951

65/ Năm 1955, để động viên sức mạnh của tuổi trẻ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã:

 1. Phát động phong trào “Ngày thứ bảy lao động kiến thiết Tổ quốc”
 2. Mở cuộc vận động thực hiện khẩu hiệu “Hãy trở thành Paven của Việt nam
 3. Mở cuộc vận động “Làm việc đúng giờ, trau dồi nghề nghiệp
 4. Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội

66/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn thanh niên cứu quốc Việt nam được tổ chức:

 1. Ngày 24/12 – 30/12/1946 tại Đại Từ-Thái Nguyên
 2. Ngày 20/8 – 23/8/1947 tại Việt Bắc
 3. Ngày 07/02 – 15/02/1950 tại xã Cao Vân (Đại Từ-Thái Nguyên)
 4. Ngày 07/02 – 15/02/1951 tại Cao Bằng – Lạng Sơn

67/ Nhằm đáp ứng sự đòi hỏi của phong trào công nhân đang lên cao và yêu cầu rèn luyện hội viên, năm 1928 Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đã chủ trương:

 1. Xóa bỏ giai cấp
 2. Bình đẳng nam nữ
 3. Vô sản hóa
 4. Cả 3 đều đúng

68/ Bia tưởng niệm “Thanh niên xung phong” của tuổi trẻ Kiên Giang trên tuyến đường 1C hiện nay thuộc xã nào? Huyện nào của tỉnh Kiên Giang?

 1. Xã Mỹ Đức – Hà Tiên
 2. Xã Phú Mỹ - Kiên Lương
 3. Xã Nam Thái Sơn – Hòn Đất
 4. Xã Vĩnh Điều – Kiên Lương

69/ “Khăn quàng đỏ tươi em đeo em mến yêu. Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến nhanh”. Đó là lời của bài hát nào? Tác giả là ai?

 1. Bay cao tiếng hát ước mơ – Nguyễn Nam
 2. Tiến lên Đoàn viên – Phạm Tuyên
 3. Khăn quàng đỏ - Phạm Tuyên
 4. Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân

70/ Hãy cho biết tên người anh hùng đã nói câu: “Mày cứ giết tao đi. Cha tao là cộng sản. Anh tao là cộng sản. Tao là cộng sản và đàn em tao cũng sẽ là cộng sản. Mày không giết hết được đâu”.
Đáp : Cao Xuân Quế

71/ Ngày 26/3 được chọn là ngày thành lập Đoàn TNCS HCM từ đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

Đáp: Thứ ba

72/ Đây là tên của một người nữ sinh trường Phước Kiến được nhân dân Sài Gòn – Gia Định truyền nhau bài hát: “… Hãy đứng lên! Tinh thần của chị kêu gọi mãi chúng tôi!

Đáp: Trần Bội Cơ

73/ Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau:
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm

Đáp: Tô Vĩnh Diện

74/ Hãy cho biết tên của một người anh hùng đã nói câu nói: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng…

Đáp: Lý Tự Trọng

75/ “Anh hùng đánh xe tăng, anh hùng đường số 6” là tên gọi trân trọng của nhân dân ta dành cho anh hùng quân đội Cù Chính Lan trong chiến dịch nào?
Đáp: Hòa Bình

76/ Tên tỉnh, nơi nhạc sĩ Hoàng Hòa sáng tác bài hát “Thanh niên làm theo Bác

Đáp: Thái Bình

77/ Câu nói sau của người anh hùng nào: “Đồng chí không được cho ai biết tôi bị thương. Đồng chí hãy giúp tôi truyền lệnh chiến đấu”.

Đáp: Nguyễn Viết Xuân

78/ Đây là tên tỉnh đã sinh ra các anh hùng như: Nguyễn Thị Định, Lê Anh Xuân, Trần Văn Ơn…?

Đáp: Bến Tre

79/ Tên của người anh hùng tuổi trẻ qua hai câu đối sau:

Ai chết vinh buồn chăng?
Ai sống nhục thẹn chăng?”

Nội dung hai câu đối được học sinh trường quốc học Huế đặt bên cạnh bàn thờ để cổ vũ tinh thần yêu nước của thanh niên trong buổi lễ truy điệu anh?

Đáp: Trần Văn Ơn

80/ Ngày 20/3/1951 trong dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội thanh niên xung phong 312 tại Nà Cù – Bắc Cạn. Bác có mấy câu thơ tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy đọc nguyên văn các câu thơ đó?

Đáp: “Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên

81/ Năm 1967, đoàn đại biểu dũng sĩ miền Nam được ra miền Bắc thăm Bác Hồ. Đại biểu nhỏ tuổi nhất của Đoàn là ai?
Đáp: Hồ Văn Mên

82/ Hội nghị lần thứ 23, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá III (12/1976) đã chọn một khẩu hiệu hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu gì?

Đáp: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”

83/ Cuộc họp mặt “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc” đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đoàn?

Đáp: Lần thứ 48 (26/3/1979)

84/ Tên gọi của phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2002-2007 mà đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã quyết định là: “Thi đua, tình nguyện…và…”. Câu nói trên còn thiếu một số từ, hãy điền vào cho đúng.

Đáp: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

85/ Hãy cho biết: “Chiến dịch thanh niên-học sinh-sinh viên tình nguyện hè do tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?

Đáp: Vào năm 2002 (thời gian từ ngày 21/7 đến 11/8/2002). Có 4 đơn vị tham gia: Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang, và Trung học Y tế Kiên Giang.

86/ “Hỡi Đông Dương đáng thương, Người sẽ chết mất nếu lớp thanh niên sớm già của Người không được hồi sinh

Đây là đoạn kết của bức thư tâm huyết mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi cho thanh niên vào năm nào?

Đáp: Thư gửi Thanh niên Việt nam năm 1925

87/ Trãi qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn đã có những tên gọi khác nhau. Hãy kể ra các tên gọi ấy.

Đáp: - 26/3/1931 : Đoàn TNCS Đông Dương

 • Từ 1937 – 1939 : Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
 • Từ 9/1939 – 1941 : Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương
 • Từ 5/1941 – 1956 : Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt nam
 • Từ 11/1956 – 1970 : Đoàn Thanh niên Lao động Việt nam
 • Từ 3/1970 – 1976 : Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
 • Từ 12/1976 đến nay : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

88/ Ngày 25/8/1963 trên 5000 sinh viên – học sinh Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, trong cuộc đấu tranh này một nữ sinh đã anh dũng hy sinh tại bùng binh trước chợ Bến Thành. Hãy cho biết người phụ nữ ấy là ai?

Đáp: Quách Thị Trang

89/ Hãy cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn?

Đáp: Hoàng Bình Quân

90/ Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập tổ chức nào sau đây?

 1. Năm 1920, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
 2. Năm 1930, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương
 3. Năm 1941, thành lập Mặt trận Việt Minh
 4. Tham gia thành lập cả 3 tổ chức trên

91/ Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hiệp quốc đã ghi nhận và suy tôn Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt nam, nhà văn hoá lớn” vào dịp nào sau đây?

 1. Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi
 2. Năm 1969, khi Người đã qua đời
 3. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người

92/ Quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chí Minh được biểu hiện qua những điểm chủ yếu nào sau đây?

 1. Văn học phải phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng
 2. Văn chương trong thời kỳ cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ
 3. Tác phẩm văn chương phải có tính chân thực.
 4. Cả ba điểm trên

93/ Trong bài thơ Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Hồ Chí Minh có hai câu:

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong

Ý của hai câu thơ trên thể hiện quan niệm nào sau đây?

a. Văn chương nghệ thuật là một mặt trận
b. Nhà thơ, nhà văn là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá
c. Văn chương phải có tính chiến đấu
d. Cả 3 quan niệm trên

94/ Hồ Chí Minh quan niệm văn chương phải có tính chân thực. Theo anh (chị), cách phản ánh hiện thực nào sau đây là có tính chân thực?

 1. Phải có chất mơ mộng, lạc quan thật nhiều
 2. Cái xấu phải che giấu đi
 3. Phản ánh đúng bản chất hiện thực, thấy được xu hướng vận động tích cực của cuộc sống

95/ Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết bằng ngôn từ nào sau đây?

 1. Tiếng Pháp
 2. Tiếng Hán
 3. Tiếng Việt
 4. Cả 3 thứ tiếng trên

96/ Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh được viết ra chủ yếu với mục đích nào sau đây?

 1. Đấu tranh chính trị trực diện kẻ thù
 2. Thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua từng chặng đường lịch sử
 3. Cả 2 mục đích trên đều đúng
 4. Cả 2 đều sai

97/ Sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh bao gồm những bộ phận lớn nào sau đây?

 1. Văn chính luận
 2. Thơ ca
 3. Truyện kí
 4. Cả 3 bộ phận trên

98/ Từ những năm 20 của thế kỷ XX, với bút danh Nguyễn Ái Quốc, Người đã viết các bài văn chính luận đăng trên tờ báo nào sau đây ở nước Pháp?

 1. Người cùng khổ
 2. Nhân đạo
 3. Đời sống thợ thuyền
 4. Cả 3 tờ báo trên

99/ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thường dựa trên một sự kiện, một câu chuyện có thật từ đó vận dụng hư cấu tạo nên những câu chuyện ngắn nhằm thực hiện dụng ý nghệ thuật của mình. Theo anh(chị) truyện ngắn nào sau đây của Người biểu hiện điều trên?

 1. Lời than vãn của bà Trưng Trắc
 2. Vi hành
 3. Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu
 4. Cả 3 tác phẩm trên
 5. Điểm b,c

100/ Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thể hiện tính chiến đấu sắc bén hướng về hai đối tượng thực dân và phong kiến?

 1. Bản án chế độ thực dân Pháp
 2. Vi hành
 3. Tuyên ngôn Độc lập
 4. Nhật kí trong tù

101/ Hồ Chí Minh có tác phẩm nhật ký bằng thơ nào?

 1. Nhật ký chiến tranh
 2. Nhật ký trong tù
 3. Nhật ký chìm tàu

102/ Đánh giá nào về thơ Hồ Chí Minh sau đây là đúng?

 1. Thơ Hồ Chí Minh viết bằng chữ Hán
 2. Đối tượng hướng tới của thơ Hồ Chí Minh là quần chúng cách mạng
 3. Thơ Hồ Chí Minh được làm theo kiểu thơ Đường luật
 4. Về thơ, phong cách HCM rất đa dạng, vận dụng linh hoạt thể loại và ngôn ngữ hợp với đối tượng hướng tới

103/ Hồ Chí Minh có khoảng 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong tập thơ nào sau đây?

 1. Nhật ký trong tù
 2. Thơ HCM
 3. Thơ chữ Hán HCM
 4. Cả 3 tập thơ trên
 5. Dữ kiện b,c

104/ Phẩm chất nào sau đây làm nổi bật chân dung tinh thần của HCM trong Nhật ký trong tù?

 1. Tinh thần kiên cường bất khuất
 2. Tâm hồn yêu thương mênh mông
 3. Phong thái ung dung, chủ động
 4. Lạc quan
 5. Tất cả các phẩm chất trên

105/ Nhật ký trong tù của HCM được viết theo bút pháp nào sau đây?

 1. Bút pháp tả thực
 2. Bút pháp trữ tình
 3. Bút pháp châm biếm, tự hào
 4. Tất cả các bút pháp trên
 5. Dữ kiện a, b

106/ Giá trị nội dung tiêu biểu nhất của tập Nhật ký trong tù là:

 1. Chống thực dân
 2. Chống phong kiến
 3. Thể hiện bức chân dung tự họa về người chiến sĩ Cộng sản HCM.
 4. Kêu gọi, động viên đấu tranh cách mạng

107/ Đánh giá nào sau đây về giá trị của tập Nhật ký trong tù là đúng?

 1. Nhật ký trong tù là tập thơ chứa chan tình cảm nhân đạo
 2. Nhiều bài thơ trong Nhật ký trong tù có sự kết hợp hài hoà giữa màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại
 3. Ta tìm thấy ở Nhật ký trong tù một tâm hồn vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng
 4. Cả 3 đánh giá trên

108/ Trong những nét chung sau đây có ở ba bài thơ Chiều tối, Ngắm trăng, Giải đi sớm. Nét nào là tiêu biểu nhất?

 1. Tình yêu thiên nhiên
 2. Đều hướng về ánh sáng
 3. Sự kết hợp hài hòa vẻ đẹp của tinh thần chiến sĩ và tâm hồn thi sĩ

109/ “Thép” trong Nhật ký trong tù thể hiện tập trung nhất ở điểm nào sau đây?

 1. Phê phán nhà tù Tưởng Giới Thạch
 2. Gián tiếp phê phán sự bất công của xã hội Trung Quốc thời Tưởng
 3. Tinh thần chiến sĩ, kiên cường, bất khuất; ung dung, chủ động trong mọi hoàn cảnh, lạc quan tin tưởng

110/ “Tình” của HCM trong Nhật ký trong tù được biểu hiện ở những điểm nào sau đây?

 1. Yêu quê hương đất nước
 2. Yêu con người
 3. Yêu thiên nhiên
 4. Cả 3 biểu hiện trên

111/ Phần lớn các bài thơ trong Nhật ký trong tù cũng như hầu hết thơ nghệ thuật của HCM được sáng tác theo thể loại:

 1. Thơ tự do
 2. Thơ Đường luật, tứ tuyệt
 3. Thơ lục bát
 4. Thơ Đường luật thất ngôn bát cú

112/ Bài thơ Chiều tối của HCM được sáng tác trong hoàn cảnh nào sau đây?

 1. Ở trong một nhà lao
 2. Trên đường chuyển lao
 3. Khi đã ra khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch

113/ Ở bài thơ Chiều tối tác giả đã dùng hình ảnh nào của ngoại cảnh để nói thời gian chiều tối?

 1. Chim bay về rừng
 2. Chòm mây cô đơn trôi chầm chậm
 3. Màu hồng của lò than
 4. Cả 3 hình ảnh trên
 5. Hình ảnh a, c

114/ Hình ảnh “mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM hiểu một cách chính xác nhất so với nguyên bản là:

 1. Chòm mây trôi…
 2. Chòm mây trôi chầm chậm…
 3. Chòm mây lẻ loi, đơn độc trôi chầm chậm…

115/ Hình ảnh “chim, mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM có giá trị?

 1. Tả cảnh chiều tối
 2. Gửi gắm tâm trạng của nhân vật trữ tình
 3. Vừa tả cảnh vừa gửi gắm tâm trạng

116/ Hoạt động nào sau đây trong bài thơ Chiều tối của HCM có tác dụng làm cho cảnh từ tĩnh chuyển sang động?

 1. Chim bay
 2. Mây trôi
 3. Thiếu nữ xay ngô
 4. Tất cả các hoạt động trên

117/ Nét đẹp nào ở HCM được thể hiện nổi bật nhất trong bài Chiều tối?

 1. Tinh thần kiên cường bất khuất
 2. Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống bình dị của con người
 3. Phong thái ung dung
 4. Cười cợt với gian khổ.

118/ Bài Giải đi sớm được HCM sáng tác trên đường Người bị giải đi từ nhà lao Long An sang nhà lao -----------

 1. Tỉnh Tây
 2. Thiên Bảo
 3. Đồng Chính
 4. Lai Tân

119/ Tư thế của người tù khi đối diện với hoàn cảnh chuyển lao khắc nghiệt (Giải đi sớm) là:

 1. Ngại ngần
 2. Chấp nhận, thụ động
 3. Sẵn sàng đón nhận thử thách bằng một tư thế kiên cường, không nao núng.

120/ Truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

 1. Được viết bằng tiếng Việt
 2. Được viết trong thời kỳ chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc
 3. Được viết bằng tiếng Pháp khi Nguyễn Ái Quốc còn hoạt động ở Pháp
 4. Tất cả đều sai

121/ Mục đích viết truyện Vi hành của Nguyễn Ái Quốc là:

 1. Vạch trần thủ đoạn chính trị xảo trá của thực dân Pháp
 2. Phê phán sự lố lăng, kệch cỡm của vua Khải Định
 3. Bày tỏ nỗi nhớ đất nước
 4. Cả 3 mục đích trên
 5. Điểm a,b

122/ “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh

Mong các cháu cố gắng, thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình

Để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hòa bình

Các cháu hãy xứng đáng, cháu Bác Hồ Chí Minh

Bác đã viết thư khen các cháu nhi đồng nhân dịp nào?

 1. Bác đến thăm Đội nhi đồng cứu quốc
 2. Nhân kỷ niệm Quốc Khánh năm 1947
 3. Trung thu năm 1952
 4. Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội

123/ Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản. Từ đấy, công tác Trần Quốc Toản ra đời và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn trong cả nước cho đến nay. Hãy cho biết Bác viết thư hướng dẫn thiếu nhi cả nước làm công tác Trần Quốc Toản vào tháng năm nào?

 1. Tháng 02 năm 1942
 2. Tháng 5 năm 1945
 3. Tháng 5 năm 1946
 4. Tháng 02 năm 1948

124/ Tháng 3/ 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị Cán bộ Đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là:

 1. Đội thiếu nhi tháng 8
 2. Đội nhi đồng cứu quốc
 3. Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
 4. Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt

125/ Nhân lễ hội kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội Huân chương phần thưởng cao qúy nhất vì “Đã có nhiều công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Hãy cho biết tên gọi của Huân chương mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội?

 1. Huân chương Hồ Chí Minh
 2. Huân chương vì sự nghiệp dân tộc
 3. Huân chương Sao Vàng
 4. Huân chương lao động

126/ Bác Hồ biểu dương phong trào “nghìn việc tốt”. Các cháu nhi đồng ta rất ngoan , rất tốt, nhiều cháu đã cứu bạn trong cơn nguy hiểm, nhiều cháu thật thà đem trả của rơi, thương yêu giúp đỡ nhau và thi đua làm nghìn việc tốt vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 27/3/1964
 2. Ngày 27/3/1965
 3. Ngày 15/5/1931
 4. Ngày 15/5/1945

127/ Câu nói: “Nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột
Vạch trời cao mà tuốt gươm ra
Là của nhà chí sĩ yêu nước nào?

 1. Hồ Chí Minh
 2. Phan Bội Châu
 3. Huỳnh Thúc Kháng
 4. Huỳnh Hoa Thám

128/ Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã xuất hiện tổ chức Đội, tham gia đấu tranh lập chính quyền Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu của các tổ chức này là làm giao thông liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp. Hãy cho biết tổ chức Đội lúc bấy giờ có tên là gì?

 1. Đội nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế
 2. Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
 3. Đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ
 4. Đội Đồng Tử Quân

129/ Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là:

 1. Đội viên đeo khăn quàng đỏ
 2. Quy định tuổi đội viên
 3. Ban hành Điều lệ Đội
 4. Cả a, b, c đều đúng.

130/ Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị cho Đội nhi đồng được mang tên Bác Hồ vĩ đại vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 15/5/1970
 2. Ngày 30/01/1969
 3. Ngày 30/01/1970
 4. Ngày 15/5/1969

131/ Lựa chọn đội viên Đội TNTP HCM làm phụ trách Sao theo các tiêu chuẩn?

 1. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực trung bình, mạnh dạn ham học hỏi.
 2. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể. Học lực khá, mạnh dạn ham học hỏi.
 3. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực trung bình, hiểu tâm lý nhi đồng.
 4. Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi, có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, hoạt động tập thể, học lực khá, hiểu tâm lý nhi đồng.

132/ Nội dung tiêu chuẩn “Noi gương người tốt làm việc tốt, là người bạn tốt” là:

 1. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ…biết lao động giúp đỡ gia đình những chuyện phù hợp.
 2. Biết giúp đỡ bạn bè, nhất là các bạn đau yếu, tàn tật, đặc biệt khó khăn. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu.
 3. Biết lao động giúp đỡ gia đình, hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, biết tiết kiệm cho gia đình…
 4. Biết được một gương người tốt trong truyện ngụ ngôn, gương anh hùng liệt sĩ … Hàng ngày làm việc tốt tránh việc xấu, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

133/ Tên chủ điểm tháng 4+5 của quy trình hoạt động Sao nhi đồng lớp 3 là:

 1. Nhi đồng là những đội viên tương lai
 2. Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM
 3. Ngàn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu
 4. Trở thành Đội viên Đội TNTP, cháu ngoan Bác Hồ.

134/ Chương trình “Rèn luyện Đội viên” được phân theo từng hạng, từng lứa tuổi và cấp lớp do ai soạn thảo?

 1. Hội đồng Đội Trung ương
 2. BCH Trung ương Đoàn
 3. Hội đồng đội tỉnh
 4. BCH tỉnh Đoàn.

135/ Khăn quàng phụ trách có kích thước?

 1. Chiều cao 0,25 – cạnh đáy 1m
 2. Chiều cao 0,30 – cạnh đáy 1,20m
 3. Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,10m
 4. Chiều cao 0,35 – cạnh đáy 1,20m

136/ Điều 16 chương VI của Điều lệ Đội nói về vấn đề gì?

 1. Những tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng
 2. Qũy của Chi Đội và Liên Đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội.
 3. Việc sửa đổi điều lệ Đội do BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM quyết định.
 4. Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước Liên, Chi Đội.

137/ Các hình thức nghi lễ của Đội TNTP HCM gồm:

 1. Lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ kết nạp đội viên.
 2. Lễ diễu hành, lễ công nhận cấp Đội, lễ trưởng thành Đội
 3. Đại hội Đội, Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ.
 4. Cả a,b,c đều đúng.

138/ Đội viên Đội TNTP HCM có mấy quyền, mấy nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc nào?

 1. Một quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản
 2. Hai quyền; ba nhiệm vụ, và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tập trung dân chủ.
 3. Ba quyền; ba nhiệm vụ; và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.
 4. Hai quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ.

139/ Nghị quyết 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang nói về vấn đề gì?

 1. Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội mạnh giai đoạn 2001-2005
 2. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2001-2005
 3. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005
 4. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi ở địa bàn dân cư giai đoạn 2001-2005

140/ Tất cả các em học sinh, đội viên tốt lớp 4-5, phân công các em phụ trách Sao nhi đồng theo hướng:

 1. Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2
 2. Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách Sao lớp 4 giúp Sao nhi đồng lớp 2
 3. Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2 và 3
 4. Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 3, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 1 và 2

141/ Ý nghĩa của Huy hiệu Đội:

 1. Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng là thế hệ tương lai của dân tộc Việt nam anh hùng, chữ “sẵn sàng” là lời hứa của Đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…
 2. Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc. Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc VN anh hùng bất khuất, chữ “sẵn sàng” là lời hứa của đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…
 3. Nền đỏ sao vàng là cờ tổ quốc, măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên là thế hệ tương lai của dân tộc VN anh hùng, chữ “sẵn sàng” là khẩu hiệu hành động của đội viên Đội TNTP HCM. Đeo huy hiệu đội nhắc nhở đội viên học tập và rèn luyện để sẵn sàng kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc…
 4. Cả a,b,c đều sai.

142/ Trong giải pháp về xây dựng tổ chức Đội TNTP HCM (NQ 85 của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Kiên Giang) có nêu 1 trách nhiệm của các đồng chí Tổng phụ trách đối với thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Hãy cho biết trách nhiệm đó là gì?

 1. Mỗi một tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
 2. Hướng dẫn các em đội viên sinh hoạt trong nhà trường làm lực lượng nòng cốt về tham gia sinh hoạt, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
 3. Gương mẫu phụ trách công tác thiếu nhi và mỗi tháng có một việc làm thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
 4. Mỗi tháng có một việc thiết thực để giúp đỡ các em thiếu nhi ở địa bàn dân cư, xây dựng các mô hình hoạt động của thiếu nhi ở địa bàn dân cư

143/ Thiếu niên VN từ 9 đến 14 tuổi có những điều kiện nào sau đây mới được vào Đội?

 1. Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được quá nửa đội viên trong chi Đội đồng ý.
 2. Tự nguyện xin vào đội. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
 3. Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
 4. Tự nguyện xin vào Đội. Đước quá nửa đội viên trong chi đội đồng ý.

144/ Người được tặng danh hiệu “Anh hùng quân đội”. Trong đơn xin gia nhập đội anh có viết “Em đã giết chết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới, xin cấp trên cho em được làm giải phóng”. Anh là ai?

 1. Hồ Văn Mên
 2. Nguyễn Bá Ngọc
 3. Kơ-pa-kơ-lơng
 4. Lê Văn Tám

145/ Biết một số bài hát, trò chơi của nhi đồng, biết thắt khăn quàng đỏ. Những nội dung trên là tiêu chuẩn gì trong chương trình dự bị Đội TNTP Hồ Chí Minh?

 1. Tiêu chuẩn “Nghi thức Đội”
 2. Tiêu chuẩn “Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM”
 3. Tiêu chuẩn “Trở thành Đội viên Đội TNTP HCM”
 4. Tiêu chuẩn “Nhi đồng là những Đội viên tương lai”

146/ Tiêu chuẩn của danh hiệu Sao cháu ngoan Bác Hồ:

 1. Toàn Sao có tinh thần đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức
 2. Toàn Sao có tinh thần đoàn kết, sinh hoạt Sao theo đúng qui định, các bạn trong Sao đều là học sinh giỏi, có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
 3. Sinh hoạt Sao theo đúng qui định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên, có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ
 4. Câu a và c đúng

147/ Tại hội nghị lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến 26/3/1931, BCH Trung ương Đảng dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác vận động thanh niên và quyết định:

 1. Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng, vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi
 2. Tổ chức Cộng sản thanh niên Đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết
 3. Tổ chức cộng sản thanh niên Đoàn là lực lượng dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng vì vậy cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi
 4. Tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết

148/ Anh là người học trò xuất sắc được Bác cử về nước hoạt động ở thành phố Sài Gòn. Anh đã dũng cảm bắn chết tên mật thám cáo già Lơ-gơ-răng ngay trên đường phố Sài Gòn, ngăn chặn địch để bảo vệ cán bộ của Đảng nên đã sa vào tay giặc. Anh là ai?

 1. Phan Bội Châu
 2. Hồ Chủ Tịch
 3. Huỳnh Thúc Kháng
 4. Hoàng Văn Nô

149/ Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, gãy tay; Biết hô hấp nhân tạo; Biết 6 cây thuốc Nam, tác dụng chữa bệnh của từng cây; Tham gia trồng cây thuốc Nam ở gia đình và ở trường. Những nội dung trên là tiêu chuẩn:

 1. Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 13, 14 tuổi lớp 8, 9
 2. Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 14, 15 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 9
 3. Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 8 tuổi học lớp 3
 4. Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 9 tuổi học lớp 4

150/ “… Từ trước ngày cách mạng mùa thu. Trong đội em đã có Kim Đồng. Đi liên lạc giúp cách mạng…”. Lời bài hát trên là của bài hát nào, do ai sáng tác?

 1. Bài “Năm cánh sao vui”. Nhạc và lời Phong Nhã
 2. Bài “Sao vui của em”. Nhạc và lời Lê Minh Cường
 3. Bài “Em rất yêu đội nhi đồng”. Nhạc và lời Phong Nhã
 4. Bài “Em rất yêu Đội nhi đồng”. Nhạc và lời Trần Khiết Tường
Các câu hỏi về Đội và Đoàn
Các câu hỏi về Đội và Đoàn

151/ Ngày 20/4/1931, do có sự phản bội, anh và nhiều cơ sở của ta bị lộ, bị bao vây, anh cùng nhiều đồng chí khác đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi bị bắt. Anh bị địch kết án tử hình lúc chưa đầy 20 tuổi. Các đồng chí thường gọi anh là Mẫn con (Phạm Hữu Mẫn). Hãy cho biết tên thật của anh?
Đáp: Anh tên Nguyễn Hoàng Tôn, sinh ra ở làng Trích Sài, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên tham gia cách mạng từ năm 1929; là một người cộng sản tuy nhỏ tuổi nhưng rất có bản lĩnh. Bất chấp vòng vây của bọn mật thám và họng súng của kẻ thù, trước công chúng anh công khai hô hào đánh bổ bọn Tây cướp nước cùng bọn vua quan bán nước, đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do độc lập cho quê hương.

152/ Ngày 20/3/1947 Bác đã dùng bút danh gì khi ký trong tác phẩm “Đời sống mới?”

Đáp: Tân Sinh

153/ Khi ở Pháp, Bác Hồ đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Tại sao Bác không lấy họ khác mà lại lấy họ Nguyễn?

Đáp: Bác Hồ lấy họ Nguyễn vì 2 lý do:
Do họ Nguyễn là họ lớn nhất, người Việt đa số có họ Nguyễn
Bác Hồ họ Nguyễn.

154/ Nhà Bác học lớn, khi mất đi tên của ông được đặt làm tên một giải thưởng lớn dành cho những cá nhân và tổ chức có nhiều cống hiến quan trọng vì mục đích Hòa Bình – Hãy cho biết tên nhà Bác học đó?

Đáp: Alfred Nobel

155/ Nhà ga xe lửa đầu tiên ở Hà nội có tên là gì?

Đáp: Ga Hàng Cỏ, còn có tên là Ga Trung tâm. Nhà ga được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1899, thuộc huyện Thọ Xương. Có thời gian dân ven thành cắt cỏ mang tới đây bán cho lính trong thành các đồn quân tới mua về cho ngựa ăn, vì vậy có tên là phố Hàng Cỏ và theo đó ga mới xây cũng được gọi là ga Hàng Cỏ.

156/ Trong một bài thơ Bác Hồ viết:

Sáng ra bờ suối, tối vào hàng
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang

Hãy cho biết tên bài thơ trên và tên của “suối”, “hang”, “sử Đảng”, được nhắc đến trong bài thơ.

Đáp: Bài thơ có tên là “Tức cảnh Pắc Pó”. Trong bài thơ Bác nói suối Lênin, hang Pắc bó và quyển “Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô” do Bác dịch vắn tắt làm tài liệu huấn luyện lý luận và thực hành cho cán bộ cách mạng.

157/ Tại ngôi nhà này Bác Hồ đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử. Hãy cho biết địa chỉ của ngôi nhà đó.

Đáp: Bác Hồ soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội.

158/ Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, tại Pắc bó, Cao Bằng, Bác Hồ thay mặt quốc tế cộng sản triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Đông Dương, tại hội nghị này theo sáng kiến của Bác đã thành lập một Mặt trận dân tộc thống nhất và cho ra đời một tờ báo. Cho biết tên của Mặt trận thống nhất này và tên của tờ báo?

Đáp: Mặt trận dân tộc thống nhất tên là Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (Gọi tắt là Việt Minh) và tờ báo tên là Việt Nam Độc Lập.

159/ Ngày 02/9/1945, Bác Hồ thay mặt chính phủ lâm thời và nhân dân cả nước đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử tại cuộc míttinh của hơn 50 vạn nhân dân tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà nội. Đang đọc bất ngờ Bác hỏi câu gì mà cả biển người ở quảng trường đồng thanh “Có”. Nghe Bác hỏi mọi người rưng rưng một niềm xúc động?

Đáp: Bác hỏi “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

160/ Nhớ ai, nhớ mãi, nhớ hoài

Nhớ người tráng sĩ gươm mài dưới trăng

Hai câu ca dao trên đây chỉ một người tráng sĩ, một vị tướng của Phạm Đình Phùng. Ông là ông tổ của ngành quân giới Việt nam. Hãy cho biết ông là ai?

Đáp: Cao Thắng

161/ Bài hát sau đây nói về một hội nghị của vua tôi nhà Trần bàn về việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất. Hãy cho biết đó là hội nghị gì? Và tại hội nghị này có xảy ra vấn đề gì liên quan đến người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản không? Hãy giải thích?

Đáp: Đây là Hội nghị Diên Hồng – Trần Quốc Toản không tham gia hội nghị này bởi vua Trần Nhân Tông chỉ mời các phu lão trong nước về điện Diên Hồng để bàn về phương kế đánh giặc.

162/ Con sông đục nhất thế giới?

Đáp: Là con sông Hoàng Hà ở Trung Quốc (Nó mang phù sa nhiều đến nổi ta có thể lấy ra mà xây một bức tường đồ sộ cao 40m và rộng 6m vòng quanh thế giới)

163/ Thế Vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại đâu?

Đáp: Athen – Hy Lạp (Quê hương và chiếc nôi của phong trào Olympic) năm 1896.

164/ Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội Huân chương Hồ Chí Minh từ khi nào?

Đáp: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, ngày 15/5/1981.

165/ Chất lượng đoàn viên căn cứ vào đâu để đánh giá?

Đáp: Căn cứ vào chương trình rèn luyện đoàn viên.

166/ Trung thu trăng sánh như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Sẵn đây Bác viết mấy dòng
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

Đoạn thơ trên được Bác Hồ viết vào năm nào?

Đáp: Năm 1951

167/ “Đô kỳ đóng cửa Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”
Hãy cho biết 2 câu trên liên quan đến triều đình nào ở nước ta?

Đáp: Hai Bà Trưng ( 40 – 43)

168/ Câu ca dao sau nói về 1 anh hùng của dân tộc ta. Bạn hãy điền vào chỗ trống để biết rõ đó là ai?

Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi ………tướng cỡi voi đánh cồng.

Đáp: Bà Triệu ( Lãnh tụ nghĩa quân chống nhà Ngô năm 248).

169/ Tên gọi của đội TNTP HCM khi mới thành lập?

Đáp: “Đội Nhi đồng cứu quốc”

170/ Trong Tỉnh Kiên Giang huyện nào không có thị trấn?

Đáp: Huyện Kiên Hải.

171/ Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng được ra đời vào dịp nào?

Đáp: 15/5/1961 ( Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội).

172/ Lê Hồng Phong hy sinh tại đâu?

Đáp: Côn Đảo.

Năm 1940 thực dân pháp đày Lê Hồng Phong ra Côn Đảo với án tù 5 năm. Chúng tìm cách giết hại anh là nhân vật quan trọng của Đảng, chúng tra tấn anh cực kỳ dã man. Ít lâu sau, anh mắc bệnh, sức yếu dần, bọn thực dân bỏ mặc không cứu chữa, anh trút hơi thở cuối cùng trong ngục tối Côn Đảo ngày 6/9/1942.

173/ Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam mới có được huy chương thế vận hội (Olympic). Em hãy cho biết cụ thể thành tích này, do vận động viên nào lập được? Ở bộ môn nào?

Đáp: Trần Hiếu Ngân – Huy Chương Bạc bộ môn Taekwondo (hạng cân 57kg) tại Olympic Sydeney 2000.

174/ Hãy cho biết Bác Hồ sinh ra và mất tại đâu?

Đáp: Sinh ra ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên Nam Đàn - Nghệ An, Mất tại Hà Nội.

175/ Phong trào “ba sẵn sàng” được Trung ương Đoàn phát động khi nào? ở đâu?

Đáp: Năm 1965 - Miền Bắc.

176/ Cho biết kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam là ngày nào?

Đáp: 21/6 hàng năm.

177/ “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Câu nói khẳng khái đó của ai?

Đáp: Trần Bình Trọng.

Trần Bình Trọng sinh năm (1259 – 1285), dòng dõi Lê Đại Hành, là danh tướng dưới triều vua Trần Nhân Tông. Khi quân nguyên mông đánh nước ta, kinh đô thăng long thất thủ. Ông trấn giữ Thiên Trường. Thế địch quá mạnh, ông bị bắt. Biết ông già vị tướng tài giỏi chúng dụ hàng, ông trả lời khảng khái: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơ làm vương đất Bắc”. Sau khi chết được truy tặng tước Bảo Nghĩa Vương.

178/ Tên gọi: “những chú lính chì dũng cảm” là của đội tuyển bóng đá nào?

Đáp: Đan Mạch

179/ Anh Nguyễn Văn Kiến, 14 tuổi đã anh dũng hy sinh trong trận đấu chống trả lại kẻ thù để bảo vệ hang quân y. Anh được truy tặng danh hiệu “ Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Em hãy cho biết anh Kiến quê ở đâu?

Đáp: Xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

180/ Nguyễn Văn A, 15 tuổi muốn mượn xe máy trên 50cm3 của cha để đi đến trường học. Cha A không cho, tại sao?

Đáp: Vì theo quy định của pháp luật người dưới 16 tuổi không được điều khiển các loại xe cơ giới.

181/ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa.
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy, nặng phù sa.
Ai là tác giả của đoạn thơ trên?

Đáp: Tố Hữu.

182/ Dinh Tỉnh trưởng nguỵ tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc nào? Hiện nay tòa nhà này được sử dụng cho cơ quan nào?

Đáp: Dinh tỉnh trưởng ngụy tỉnh Kiên Giang bị quân ta đánh chiếm vào lúc 19h30 ngày 30/4/1975. Hiện nay tòa nhà này chính là Nhà thiếu nhi Kiên Giang.

183/ Bạn hãy cho biết kết thúc giải bóng đá U10 năm 2001 do NTN KG tổ chức - đội nào vô địch - Thủ môn xuất sắc thuộc đội tuyển nào?

Đáp: - Đội An Minh vô địch.
- Thủ môn xuất sắc thuộc về đội Giồng Riềng.

184/ Em hãy cho biết lời hứa của đội viên TNTP Hồ Chí Minh có những nội dung gì?

Đáp: - Thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy.
- Tuân theo điều lệ Đội.
- Giữ gìn danh dự Đội.

185/ Đảng cộng sản Việt Nam thành lập tại đâu?
Đáp: Tại cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc).

186/ Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu tiễn Bác
Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre.
Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai?
Đáp: Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên.

187/ Tên gọi của Thăng Long trước khi vua Lê Thái Tổ dời đô.
Đáp: Đại La.

188/ Hãy sắp xếp thứ tự theo lịch sử các ngày kỷ niệm sau:
a. Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930).
b. Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931).
c. Ngày thành lập quân đội NDVN (22/12/1941).
d. Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945).
c. Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).

Đáp: Không thay đổi.

189/ Bạn hãy tìm một từ không cùng nhóm?
a. Cố Đô Huế.
b. Vịnh Hạ Long.
c. Thánh địa Mỹ Sơn.
d. Phố cổ Hội An.

Đáp: b (chưa phải là di sản văn hóa thế giới).

190/ Trong bài hát “ Kiên Giang quê em” của nhạc sỹ Trương Quang Lục có 4 từ được trích trong 2 câu thơ rất quen thuộc đối với nhân dân Kiên Giang.
Bạn hãy cho biết đó là 4 từ gì? Được trích trong 2 câu thơ nào, của ai? Ý nghĩa của 2 câu thơ đó?

Đáp: “ Kiếm bạc …quỷ thần”
Trích: Hỏa Hồng nhật tảo quanh thiên địa,
Kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần.
Của nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi chiến công của Anh Hùng Nguyễn Trung Trực.

191/ Trong chương mở đầu của điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh có nêu khái niệm Đội TNTP Hồ Chí Minh. Em hãy cho biết nội dung của khái niệm đó?

Đáp: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.

192/ Nhà tù Phú Quốc thời Mỹ ngụy còn có tên khác là gì?

Đáp: Nhà Lao cây dừa.

193/ Bộ phim nào kể lại chiến công liệt sĩ Phan Thị Ràng? Ai là đạo diễn?

Đáp: Đạo diễn Hồng Sến đã thực hiện cuốn phim nhựa màu dài 2 tập tên Hòn Đất dựa theo tác phẩm của nhà văn Anh Đức kể lại chiến công của liệt sĩ Phan Thị Ràng.

194/ Khẩu hiệu hành động của toàn Đảng toàn dân, toàn quân và tuổi trẻ chúng ta đối với Bác Hồ là gì?

Đáp: Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

195/ Hãy cho biết tên người Việt Nam đầu tiên là đại sư thiện chí của UNESCO?

Đáp: Đó là cầu thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức, tiền đạo hay nhất của Việt Nam và của đội bóng Công an thành phố HCM.

196/ Năm 1961 phong trào “nghìn việc tốt” của đội xuất hiện ở Tam Sơn Hà Bắc và phát triển khắp nơi trở thành 1 phong trào lớn của Đội cho đến nay. Hãy nêu ngắn gọn nội dung của phong trào đó?

Đáp: “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”

197/ Trên đường mòn HCM, có một ngã ba đã đi vào lịch sử, gắn liền với sự hy sinh cao quý của 10 cô gái Thanh niên xung phong. Đó là ngã ba gì?

Đáp: Ngã ba đồng lộc.

198/ Đảo lớn nhất Việt Nam là đảo gì? thuộc tỉnh nào?

Đáp: Đảo Phú Quốc, thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

199/ Những con Đại bàng sông “Dhein” là tên gọi của đội bóng đá nào?

Đáp: Đội tuyển Đức.

200/ Cờ Đội TNTP TPHCM được quy định như thế nào?

Đáp: Nền đỏ, hình chữ nhật chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có hình huy hiệu Đội với đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng cờ.

201/ Năm 1976, Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất đã bầu ai làm chủ tịch nước?

Đáp: Tôn Đức Thắng.

202/ Một nhân vật nổi tiếng ở Nam bộ, được mọi người biết đến thông qua các mẫu chuyện

tiếu lâm, có thể nói ông là nhân vật tiêu biểu trong làng cá tháng tư. Ông là ai?
Đáp: Bác Ba Phi.

203/ Cao trào cách mạng lớn do Đảng lãnh đạo đầu tiên là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Hãy cho biết cao trào Xô viết - nghệ tĩnh diễn ra vào những năm nào?

Đáp: 1930 – 1931.

204/ Em hãy cho biết bài hát có đoạn sau đây nói về ai?
“… Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh. Hôm nay đây quanh đống lửa hồng lửa bập bùng như gọi tên anh”.

Đáp: Lê Văn Tám.

205/ Cùng với Lê Văn Tám ở miền Nam, anh đã trở thành liệt sĩ thiếu niên của Đội ta. Anh người dân tộc mèo. Mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai?

Đáp: Vừ A Dính.

206/ Đại hội Đoàn toàn quốc lần VI, về phần điều lệ, Đại hội nhất trí thông qua bài hát chính thức của Đoàn. Đó là bài hát nào? Tác giả là ai?

Đáp: “ Thanh niên làm theo lời Bác” nhạc và lời của Hoàng Hà.

207/ Trong cộng đồng dân tộc Việt Nam có bao nhiêu thành phần dân tộc?

Đáp: 54 thành phần dân tộc.

208/ “ Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh
Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thư Trung Thu” của Bác Hồ viết cho các cháu, vào năm nào?

Đáp: 25/9/1952.

209/ Nhạc sỹ Phong Nhã có 1 bài hát nói lên tình cảm “ Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác”. Đó là bài hát gì?.
Đáp: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
210/ Đội TNTP lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?
Đáp: Đội Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên.

211/ “Độc ác thay ! Trúc Lam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay! Nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? của ai?

Đáp: Bình ngô đại cáo - Nguyễn Trãi.

212/ Hãy nêu 2 chiến dịch lớn mà thắng lợi đã kết thúc 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân ta?.

Đáp: Chiến dịch Điện Biên Phủ - Chiến dịch Hồ Chí Minh.

213/ Bạn cho biết ngày kỷ niệm truyền thống của Hội LHTN VN?
Đáp: 15/10 hàng năm.

214/ “ Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lắp biển,
Quyết chí ắt làm nên”
Trong bài hát nào, tác giả là ai?

Đáp: Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca) – Hoàng Hòa.

215/ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng gì?
Huân chương sao vàng.

216/ Trẻ em có quyền có họ tên và có quốc tịch từ khi nào?

… từ khi mới ra đời (trong vòng 30 ngày khi trẻ được sinh ra, cha mẹ hợc người thân phải đi làm giấy khai sinh cho trẻ).

217/ Hãy điền vào chỗ trống câu ca dao sau cho chọn nghĩa:
Có chàng Công tráng họ Đinh
Dựng lũy…...chống đánh giặc tây
Có mưu dũng lược ai tày
Chẳng quên đêm ngày vì nước lo toan.

Ba Đình (Lũy Ba Đình, 1 căn cứ chống Pháp của nghĩa quân cần vương dưới sự chỉ huy của Đinh Công Tráng).

218/ Bác Hồ rời Tổ Quốc ra đi tìm đường cứu nước khi nào?

5/6/1911.

219/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng CSVN được khai mạc khi nào?

19/4/2001.

220/ Thể theo nguyện vọng của thiếu nhi cả nước, BCH Trung ương Đảng ra NQ trao cho Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu. Bạn hãy cho biết Đội được mang tên Bác từ ngày, tháng, năm nào?

30/1/1970.

221/ Tên tổ chức tiền thân của Đảng CSVN?

Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội.

222/ Câu “ Ngày nay các cháu là nhi đồng – ngày sau, các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới, các cháu đoàn kết thì thế giới hòa bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh”, được Bác Hồ nói ở đâu? Năm nào?

Thư trung thu, năm 1951.

223/ Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Thường vụ thị ủy Rạch Giá đã họp mở rộng để quyết định phương án tổng công kích, tổng khởi nghĩa, thành lập Ban Chỉ huy thống nhất mặt trận Thị xã. Đồng chí Chi ủy trưởng là ai?

a) Phan Bình Găng (Ba Tiến).

b) Võ Đông Trạch.
c) Nguyễn Văn Cầu (Hai Cầu).

d) Lê Quang.

224/ Thị xã Rạch Giá được giải phóng vào thời điểm nào dưới đây:

a) 22 giờ ngày 30/4/1975.
b) 23 giờ 30 ngày 30/4/1975.
c) 7 giờ 30 ngày 01/5/1975.
d) 8 giờ 00 ngày 1/5/1975.

225/ Hãy sắp xếp thứ tự về thời gian các trận đánh trước khi diễn ra Chiến dịch Hồ Chí Minh:

a) Quảng trị, Thừa Thiên - Huế, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng.
b) Buôn ma Thuột, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.
c) Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị.
d) Thừa Thiên - Huế, Buôn Ma Thuột, Quảng Trị.

226/ Bộ Chính trị Trung ương Đảng đồng chí Chiến dịch giải phóng Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày:

a) Ngày 10 tháng 4 năm 1975.
b) Ngày 14 tháng 4 năm 1975.
c) Ngày 17 tháng 4 năm 1975.
d) Ngày 20 tháng 4 năm 1975.

227/ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện là ai trong 4 tên dưới đây:

a) Nguyễn Văn Thiệu.

b) Nguyễn Cao Kỳ.
c) Dương Văn Minh.

d) Trần Văn Hương.

228/ Tư tưởng chỉ đạo của Chiến dịch Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định là gì?
a) Thần tốc, táo bạo, kiên trì, chắc thắng.
b) Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
c) Thần tốc, kiên quyết, bất ngờ, chắc thắng.
d) Kiên quyết, thần tốc, tiến công, chắc thắng.

229/ Giờ phút lịch sử, cờ Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm nào dưới đây:

a) 11 giờ 30 ngày 30/4/1975.
b) 11giờ 40 ngày 30/4/1975.
c) 12 giờ ngày 30/4/1975.
d) 13 giờ 10 ngày 30/4/1975.

230/ Xe tăng nào húc đổ cổng chính Dinh Độc lập:

a) Xe tăng số hiệu 390.

b) Xe tăng số hiệu 843.

c) Xe tăng số hiệu 830.

d) Xe tăng số hiệu 813.

231/ Ai là người cắm lá cờ đỏ sao vàng lên nóc Dinh Độc lập vào thời điểm 30/4/1975?

a) Trung úy Bùi Quang Thuận.
b) Trung úy Vũ Đăng Toàn.
c) Trung tá Mai Năng.
d) Đại tá Đặng Vũ Hiệp.

232/ Khẩu hiệu lao động “ngày làm 8 giờ” được công nhân của một thành phố đấu tranh phát động và đã được toàn thể người lao động trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ, cuộc đấu tranh bị đàn áp đẩm máu cuối cùng đã dẫn đến thắng lợi cho người lao động trước bọn địa chủ vào năm 1887. Ngày 1 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày Quốc tế Lao động. Đó là công nhân của thành phố nào dưới đây:

a) Si – ca - gô (nước Mỹ).

b) Pa – ri (nước Pháp).

c) Bắc Kinh (Trung Quốc).

d) Luân Đôn (nước Anh).

233/ Kiên Giang tự hào có 2 nữ anh hùng lực lượng vũ trang được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà Mẹ Vịêt Nam Anh hùng”. Đó là Mẹ nào?

a) Mẹ Đỗ Thị Phúc (Mẹ Gấm) và Mẹ Bùi Thị Thêm.
b) Mẹ Nguyễn Thị Gành và Mẹ Huỳnh Thị Tân.
c) Mẹ Phan Thị Ngư và Mẹ Đỗ Thị Thừa.
d) Mẹ Nguyễn Thị Điểm Và Mẹ Huỳnh Thị Rành.

234/ Hiện nay Kiên Giang có bao nhiêu huyện, thị, thành?

a) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố.
b) 11 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố.
c) 12 huyện, 1 thị xã.
d) 10 huyện, 3 thị xã.

235/ Đường biên giới trên bộ Việt Nam – CamPuChia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang dài bao nhiêu km?

a) 65 km.

b) 57 km.

c) 58,6 km.

d) 60 km.

236/ Huyện nào được phong tặng danh hiệu Anh Hùng các LLVT đầu tiên của tỉnh.

a) Huyện Gò Quao và Huyện An Biên.
b) Thị xã Rạch Giá và Huyện Châu Thành.
c) Huyện Gò Quao và Huyện Phú Quốc.
d) Huyện Phú Quốc và Huyện Vĩnh Thuận.

237/ Tên một tác phẩm trùng tên với nhà văn Anh Đức sáng tác viết về chị Tư Phùng, người nữ anh hùng Kiên Giang đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Hòn Đất.

238/ Là một trạng từ chỉ tầm cỡ và giá trị to lớn, đáng khâm phục, nó được ví cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Vĩ đại.

239/ Đây là danh từ chỉ một đơn vị quân đội, như lữ đoàn, sư đoàn, thuộc một số binh đội thuộc các binh chủng trong cùng một quân chủng.

Binh đoàn.

240/ Đây là danh từ dùng để chỉ địa điểm hay là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa các bên với nhau.

Chiến trường.

241/ Đây là tên một Trung úy phi công 9 người của cách mạng) được tổ chức cắm vào hàng ngũ địch đã lái máy bay F5 thay vì ném bom quân giải phóng anh đã quay trở lại ném bom vào Dinh Độc Lập vào sáng ngày 8/4/1975, nơi bộ máy đầu sỏ Ngụy quyền làm việc, anh là ai?

Nguyễn Thành Trung.

242/ Tên con sông chạy dài theo Quốc lộ 80 nơi con đường huyết mạch 1C vận chuyển quân, vũ khí, do thanh niên xung phong thời kỳ chống mỹ đảm trách.

Cái Sắn.

243/ Tên một phong trào của ĐVTN miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ không ngừng được mở rộng và được đông đảo ĐVTN hưởng ứng tham gia, đó là phong trào gì?

Ba Sẵn sàng.

244/ Thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông”, nơi đây ghi dấu ấn lịch sử của dân tộc trong chiến thắng 30/4/1975. Đó là thành phố nào?

Sài Gòn.

245/ Tên thị xã (nay là thành phố) được giải phóng từ này 10 đến 11 tháng 4 năm 1975 trong chiến dịch Tây Nguyên, đây là trận đánh có ý nghĩa then chốt quyết định của chiến dịch, mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Buôn Ma Thuột.

246/ Dân tộc ta là dân tộc nhỏ mà đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, bè bạn thế giới kinh ngạc và thán phục, họ gọi dân tộc Việt Nam là dân tộc ……… Bạn hãy điền vào đây từ có nghĩa nhất.

Anh Hùng.

247/ Tên một huyện Anh hùng vùng Bán đảo Cà Mau thuộc tỉnh Kiên Giang, trong kháng chiến chống Mỹ đã ghi dấu thành tích chiến đấu oai hùng của quân và dân, chỉ trong thời gian từ tháng 12/1969 đến tháng 4/1972 mà một xã trong huyện đó, du kích bắn rơi 21 máy bay Mỹ, đó là huyện nào?

An Biên.

248/ Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra trong mùa này. Đó là mùa nào?

Mùa Xuân.

249/ Là tên gọi của phong trào ĐVTN miền Nam được Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng quyết định phát động vào tháng 7 năm 1973, kế thừa phong trào “ Năm xung phong”, cùng lúc với phong trào “ Ba sắn sàng” ở miền Bắc?

Ba Xung phong.

250/ Một tổ chức cơ sở được thành lập để làm nhiệm vụ tiếp quản các địa phương vừa giải phóng năm 1975. Tên gọi của tổ chức ấy là gì?

Ban Quân quản.

251/ Tên một sự kiện mà đế quốc Mỹ dựng nên để lấy cớ đỗ quân ào ạt xâm lược nước ta?

Vịnh Bắc Bộ.

Câu 252: Thứ tự các triều nhà Nguyễn?

 1. Gia Long
 2. Minh Mạng
 3. Tự Đức
 4. Thiệu Trị
 5. Bảo Đại

Đáp: c đổi d

Câu 253: Hãy sắp xếp thứ tự một số phong trào lớn của Đoàn đã góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc?

 1. Phong trào “Lao động kiến thiết tổ quốc” (1956)
 2. Phong trào “Ba sẵn sàng” (1964)
 3. Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” (1978)
 4. Phong trào “Năm xung phong” (1965)
 5. Phong trào “Ba mũi tên công chống tiêu cực, toàn dân tham gia xây dựng Đảng” (1981)

Đáp: c đổi d

Câu 254: Một con ếch ở dưới đáy giếng sâu 10m. Ban ngày ếch nhảy lên được 3m, ban đêm tụt xuống 2m. Hỏi bao nhiêu ngày đêm thì ếch lên đến miệng giếng?
Đáp: Đến ngày thứ 8 ếch đã lên đến miệng giếng

Câu 255: Hãy cho biết ai là người sáng tạo mẫu huy hiệu Đoàn và ai là người duyệt mẫu huy hiệu đó?

Đáp: Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận (1915 tại chiến khu Việt Bắc). Bác Hồ duyệt mẫu huy hiệu đó.

Câu 256: Hãy cho biết tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ mấy đã ra nghị quyết đổi tên Đoàn thành Đoàn TNCS HCM.

Đáp: Hội nghị BCH Trung ương đoàn thứ 23 (mở rộng) (Ngày 21/12/1976)

Câu 257: Hãy cho biết tên và tác giả của bài Hội ca?

Đáp: Bài Lên đàng – Lưu Hữu Phước

Câu 258: Ý nghĩa biểu trưng của Hội LHTN Việt nam?

Đáp: Biểu trưng của Hội với đường nét đơn giản, hiện đại, màu sắc hài hòa, thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng tới tương lai: Vì Tổ quốc VN XHCN giàu mạnh và văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, hòa bình của thanh niên Việt nam.

Câu 259: Sự kiện ra đời của Đảng Cộng sản VN như thế nào?

Đáp: Ngày 03/02/1930, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng Cộng sản tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã nhất trí thành lập Đảng thống nhất tên là Đảng CSVN và thông qua một số nội dung quan trọng của Đảng.

Câu 260: Đoàn và Hội Sinh viên có mối quan hệ như thế nào?

Đáp: Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội đều xác định: Đoàn Thanh niên cộng sản làm nồng cốt trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tôn chỉ-mục đích của Hội.

Câu 261: Trong chiến dịch biên giới, Bác Hồ đã đến thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm cần Nà phạc ở Bắc Cạn (nay thuộc tỉnh Bắc Thái). Bên đống lửa bập bùng trong rừng sâu, Bác đã dặn toàn thể cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 4 câu thơ. Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ đó?

Đáp: Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên

Câu 262: Đại hội huyện Đoàn triệu tập 180 đại biểu, đến giờ khai mạc chỉ có 115 đồng chí có mặt. Trong trường hợp này có tiến hành khai mạc được không?

Đáp: Mục 1 điều 9, chương II Điều lệ Đoàn quy định: Đại hội chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất 2/3 số đơn vị trực thuộc tham dự. Vì vậy trong trường hợp này đại hội huyện đoàn chưa thể khai mạc được vì 115 đồng chí có mặt chưa đảm bảo đúng tỉ lệ tối thiểu 2/3 so với 180 đại biểu được triệu tập. Trong trường hợp nếu có 120 đại biểu ( thỏa mãn một điều kiện) đến dự nhưng chưa đại diện cho tối thiểu 2/3 cơ sở có đại biểu triệu tập thì đại hội cũng không thể tiến hành được. BCH Đoàn đương nhiệm sẽ có quyết định triệu tập lại đại hội vào thời điểm thích hợp.

Câu 263: Đoàn TNCS HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ai đã sáng lập và tên gọi đầu tiên của tổ chức là gì?

Đáp: Đoàn TNCS HCM do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tên gọi đầu tiên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Câu 264: Đảng là đội tiên phong của giai cấp nào? Và là đại biểu trung thành cho lợi ích của ai?

Đáp: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam.

Câu 265: Một tỉnh ở Trung Quốc nơi này ngày 29/8/1942 Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam rồi giải đi quanh quẩn qua gần 30 nhà lao?

Đáp: Quảng Tây

Câu 266: Tên một tập thơ của Bác Hồ, gồm 133 bài viết bằng chữ Hán, có giá trị nội dung tư tưởng lớn lao và giá trị nghệ thuật độc đáo, đặc sắc ?

Đáp: Tập thơ “Nhật ký trong tù”

Câu 267: Người là danh tướng Tây Sơn
Trung quân ái quốc dạ chẳng sờn
Cùng chống lập nên nhiều công lớn
Lưu danh liệt nữ, bạn có tướng là ai?

Đáp: Bùi Thị Xuân

Câu 268: Nước ta có 3 người được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Đó là ai?

Đáp: Nguyễn Du ; Nguyễn Trãi ; Bác Hồ

Câu 269: Trong lịch sử Việt nam, vị hoàng đế nào đã đặt tên nước ta là Đại Việt?

Đáp: Lý Thánh Tông hoàng đế

Câu 270: Vị nguyên thủ quốc gia từ Châu Âu đến thăm Việt nam vào đầu năm (28/02/2001) là ai?

Đáp: Tổng thống Nga Vladimir Putin

Câu 271: Vì sao lấy ngày 22/12 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập “Quân Đội nhân dân Việt nam”?

Đáp: Vì ngày 22/12/1944 Bác ký lệnh thành lập “Đội VN tuyên truyền giải phóng quân”, là tiền thân của Quân đội Nhân dân VN ngày nay.

Câu 272: Năm 1861 cụ Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân khởi nghĩa lập nên chiến công “đốt cháy tàu chiến mang tên Hy vọng của Pháp”. Hãy cho biết chiến công này diễn ra ở đâu?

Đáp: Sông Nhật Tảo – Bến Lức – Long An

Câu 273: Ngày 08/9/1945 Chủ tịch chính phủ lâm thời nước VN Dân chủ cộng hòa đã ra sắc lệnh số 14 về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Theo sắc lệnh này, tất cả công dân VN , cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên (trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường) có quyền gì?

 1. Có quyền tuyển cử
 2. Có quyền ứng cử
 3. Có quyền tuyển cử và ứng cử
 4. Có quyền tham gia tổ chức cuộc bầu cử

Câu 274: Ngày 06/01/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra ở các địa phương nào?

 1. Hà Nội
 2. Huế
 3. Sài Gòn – Chợ Lớn
 4. Trên cả nước

Câu 275: Trần Văn Ơn là học sinh của trường nào?

 1. Pétrus Ký
 2. Gia Long
 3. Trần Quốc Toản
 4. Nguyễn Văn Khúc

Câu 276: Lúc hy sinh, anh Trần Văn Ơn bao nhiêu tuổi?

 1. 17 tuổi
 2. 18 tuổi
 3. 19 tuổi
 4. 20 tuổi

Câu 277: Hơn 300.000 người dân Sài Gòn-Chợ Lớn đã xuống đường đưa tiễn anh Trần Văn Ơn về nơi an nghĩ cuối cùng. Đó là vào ngày:

 1. 12/01/1950
 2. 16/01/1950
 3. 10/01/1950
 4. 11/01/1950

Câu 278: Ngày 23/01/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN được ký tắt giữa:

 1. Đại diện chính phủ VN Dân chủ cộng hòa và Hoa Kỳ
 2. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Hoa Kỳ
 3. Đại diện chính phủ VN dân chủ cộng hòa và VN cộng hòa.
 4. Đại diện chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN và Việt nam Cộng hòa

Câu 279: Hãy cho biết lá cờ của nghĩa quân Tây Sơn có màu gì?

 1. Màu xanh
 2. Màu đỏ
 3. Màu vàng
 4. Nhiều màu

Câu 280: Đông Dương Cộng sản Đảng do đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ tuyên bố thành lập tại đâu?

 1. 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội
 2. 5D phố Hàm Long, Hà Nội
 3. Hương Cảng, Trung Quốc
 4. Ma Cao, Hồng Công

Câu 281: Sau khi Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, ở Nam Kỳ, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ của VN Thanh niên CM Đồng chí Hội đã quyết định thành lập tổ chức nào?

 1. Đông Dương Cộng sản liên đoàn
 2. Tân Việt Đảng
 3. An nam Cộng sản Đảng
 4. Tất cả các câu đều sai

Câu 282: Tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là tổ chức Đảng nào?

 1. Tân Việt Đảng
 2. An nam Cộng sản Đảng
 3. Đông Dương Cộng sản Đảng
 4. Tất cả các câu đều sai

Câu 283: Hiện nay có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương trong nước ta?
Đáp: Có 5 thành phố: Hà nội; Hải phòng; Đà nẵng; Cần thơ, và Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 284: Trên trời có ông sao Thần
Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm
Hãy cho biết sao “thần” ở đây là sao gì?
Đáp: Chòm sao Thần Nông

Câu 285: Để nhận ra một âm thanh, chúng ta có lỗ tai; Hãy cho biết ở loài nhện chúng nhận biết những chấn động (âm thanh) của môi trường bằng bộ phận gì của cơ thể?
Đáp: Ở loài nhện, lớp lông mịn và rất nhiều khe nhỏ trên thân chúng là một loại thính giác đặc biệt giúp chúng nắm bắt được những chấn động của môi trường.
(Nhện có thể nghe được cả những hạ âm với tần số dưới 20Hz, là tần số mà tai người không nghe được)

Câu 286: Kháng sinh được phát hiện ra đầu tiên là gì?
Đáp: Penicillin (được phát hiện tình cờ do ông Alexander Fleming vào năm 1928: trở về sau kỳ nghĩ một tháng, ông thấy mốc meo mọc trên 1 đĩa cấy bị tiêu diệt bởi một số vi khuẩn độc hại-kháng sinh đầu tiên được đặt tên loại mốc meo đó)

Câu 287: Vào thế kỷ 13 đội quân nào trên thế giới nổi tiếng là bách chiến bách thắng, đất đai chiếm được bằng cách xâm lăng các quốc gia khác đã trãi dài từ châu Á sang đến tận châu Âu?
Đáp: Quân Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ thời bấy giờ kéo dài từ Trung Quốc đến tận nước Nga hiện nay, về phía Nam đến tận biển Đen.

Câu 288: Mục đích của Đội trong những buổi đầu mới thành lập là gì?
Đáp: “Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà”

Câu 289: Công cuộc đổi mới của đất nước ta tiến hành từ đại hội mấy của Đảng?
Đáp: Đại hội VI của Đảng.

Câu 290: “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người nước Nam đánh tây”. Câu nói bất hủ đó của ai?
Đáp: Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước khi ra pháp trường

Câu 291: Tấm gương quả cảm, hy sinh thân mình để cứu em nhỏ thoát khỏi bom đạn giặc của của anh Nguyễn Bá Ngọc là tấm gương sáng cho thiếu nhi noi theo. Trên quê hương của anh chỉ trong một năm đã xuất hiện 3 đội viên, dũng cảm cứu em nhỏ trong lửa bom tàn phá của giặc Mỹ. Hãy cho biết anh Nguyễn Bá Ngọc quê ở đâu?
Đáp: Xã Quảng Bi – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hoá

Câu 292: Bài ca “Xari Kakeo” của người dân tộc Khmer nói về con chim gì?
Đáp: Chim sáo

Câu 293: Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của nước ta là ai?
Đáp: Anh Lý Tự Trọng

Câu 294: Chữ “sát thát” được thích trên tay các chiến sĩ ta dưới thời Trần mang ý nghĩa gì?
Đáp: Tiêu diệt quân Nguyên

Câu 295: Bài hát “Em là mầm non của Đảng” tác giả là ai?
Đáp: Mộng Lân

Câu 296: Trong lịch sử Đội TNTP HCM có 1 đội viên đã được tặng 3 danh hiệu vẻ vang: Dũng sĩ diệt Mỹ; Dũng sĩ diệt xe cơ giới; Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú. Hãy cho biết người đó là ai?
Đáp: Hồ Văn Mên

Câu 297: Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ căn dặn thiếu nhi những gì?
Đáp: Năm điều Bác Hồ dạy

Câu 298: Triều đại phong kiến cuối cùng của VN kết thúc vào ngày tháng năm nào?
Đáp: 30/8/1945, ngày vua Bảo Đại đọc lời thoái vị và giao nộp ấn kiếm cho cách mạng tại điện Thái Hòa.

Câu 299: Theo truyện của A. Tolstoi, con rùa Tooctila cho Buratino chiếc chìa khóa vàng. Con rùa đặt trước mặt Buratino 3 hộp có 3 màu khác nhau:

 • Trên hộp màu đỏ ghi: “trong đây có chiếc chìa khoá vàng
 • Trên hộp vàng ghi: “hộp xanh rỗng không có gì
 • Trên hộp xanh ghi: “trong đây có con rắn độc

Con rùa lại nói thêm với Buratino “Thật ra, đúng là trong một hộp có chiếc chìa khoá vàng, một hộp có con rắn độc và hộp còn lại thì không có gì. Nhưng mọi câu ghi trên hộp đều sai
Vậy Buratino biết lấy hộp nào để có chìa khoá vàng?
Đáp: HỘP XANH

 • Hộp đỏ ghi “trong đây có chiếc chìa khoá vàng” có nghĩa là không có nên bị loại đầu tiên
 • Hộp vàng ghi “Hộp xanh rỗng không có gì” có nghĩa là hộp xanh phải là con rắn độc hoặc là chìa khoá vàng
 • Trên hộp xanh lại ghi “trong đây có con rắn độc” như vậy hộp xanh phải chứa chìa khoá vàng.

Câu 300: Ngày 15/5/1966 nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Đội, Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Đội lá cờ thêu nhiệm vụ của Đội trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hãy cho biết nội dung của lá cờ đó?
Đáp: Vâng lời Bác dạy
Làm nghìn việc tốt
Chống Mỹ cứu nước
Thiếu niên sẵn sàng

Câu 301: Lý Tự Trọng là người đoàn viên TNCS HCM mà trước toà đại hình của kẻ thù đã có 1 câu nói nổi tiếng. Hãy nêu câu nói đó?
Đáp: “Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu rằng: Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”.

Câu 302: Con vật nào nuôi chủ yếu để lấy lông?

 1. Trâu
 2. Lợn
 3. Cừu

Câu 303: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 01/01/1993
 2. Ngày 03/01/1993
 3. Ngày 09/01/1993
 4. Ngày 11/01/1993

Câu 304: Hãy điền vào chổ trống cho thích hợp:
Dẫu rằng sông cạn đá mòn
…….. đến thác cũng còn vương tơ” (truyện Kiều)

 1. Con bướm
 2. Con ong
 3. Con tằm
 4. Con nhện

Câu 305: Điền vào chổ trống:
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch …… về xây

 1. Bát Tràng
 2. Nam Định
 3. Thái Bình
 4. Nghệ An

Câu 306: Loài gì di chuyển bằng cách bò ngang?

 1. Rùa
 2. Ba ba
 3. Cua
 4. Voi

Câu 307: Khi làm đệm, người ta sử dụng nhựa cây gì?

 1. Mít
 2. Cao su
 3. Chuối
 4. Xương rồng

Câu 308: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục là xây con người. Hãy cho biết câu nói nổi tiếng của Bác về vấn đề trên?
Đáp: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Câu 309: Hãy cho biết người VN đầu tiên và duy nhất đạt học vị cao nhất về kiến trúc của Viện hàn lâm Pháp quốc với giải Khôi nguyên La Mã? Người thiết kế dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất)
Đáp: Ngô Viết Thụ

Câu 310: Năm 1999 ở Châu Á có một thành phố duy nhất được công nhận là “Thành phố vì Hoà Bình” ; đó là thành phố nào?
Đáp: Hà nội (Việt nam)

Câu 311: Hãy đọc nguyên văn bài thơ được xem như Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc VN; Và cho biết tác giả là ai?
Đáp: “Nam quốc Sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư”
Tác giả: Lý Thường Kiệt

Câu 312: Ở VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới, hãy kể tên?
Đáp: - Cố đô Huế
- Phố cổ Hội An
- Thánh địa Mỹ Sơn

Câu 313: Trên thế giới, màu nào được sử dụng làm màu cờ quốc gia nhiều nhất?
Đáp: Màu đỏ

Câu 314: Đội TNTP HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 1. 15/5/1940
 2. 15/5/1941
 3. 15/5/1942
 4. 15/5/1945

Câu 315: Qua các thời kỳ Đội có nhiều tên gọi khác nhau. Hãy cho biết thứ tự nào sau đây là đúng nhất?

 1. Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM.
 2. Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu niên cứu quốc – Đội thiếu nhi tháng tám – Đội TNTP HCM.
 3. Đội thiếu nhi tháng tám – Đội nhi đồng cứu quốc – Đội thiếu nhi cứu quốc – Đội TNTP HCM.
 4. Cả a,b,c đều sai.

Câu 316: Bác Tôn Đức Thắng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao lá cờ thêu với dòng chữ: “Vâng lời Bác dạy
Làm nghìn việc tốt
Chống Mỹ cứu nước
Thiếu niên sẵn sàng
Khi nào?

 1. 15/5/1961 (kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội)
 2. 15/5/1966 (kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đội)
 3. 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội)
 4. 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội)

Câu 317: Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đội “Huân chương Hồ Chí Minh” khi nào?

 1. 15/5/1971 (kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đội)
 2. 15/5/1976 (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đội)
 3. 15/5/1981 (kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đội)
 4. 15/5/1986 (kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đội)

Câu 318: Đội TNTP HCM vinh dự được Nhà nước trao tặng “Huân chương sao vàng” khi nào?

 1. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
 2. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM
 3. Cuộc họp mặt chiến sĩ nhỏ Điện Biên Phủ
 4. Liên hoan Nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2003

Câu 319: Di tích về người tối cổ trên đất nước ta được phát hiện đầu tiên ở đâu? Vào thời gian nào?

 1. Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) vào năm 1964-1965
 2. Núi Đọ (Thanh Hoá) vào năm 1960
 3. Dốc Mơ (Sông Bé) vào năm 1977
 4. Dầu Giây (Đồng Nai) vào năm 1971

Câu 320: Sự kiện lịch sử nào ở thế kỷ X đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa nước ta bước vào một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập lâu dài?

 1. Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm phủ tổng Bình, tự xưng là Tiết Độ Sứ (năm 905)
 2. Ngô Quyền hạ thành Đại La (năm 938)
 3. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938)
 4. Ngô Quyền xưng vương lập nhà Ngô (năm 939)

Câu 321: Nền giáo dục đại học nước ta được xem là bắt đầu từ:

 1. Năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu
 2. Năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài
 3. Khi lập Quốc Tử Giám (1076)
 4. Thời Tây Sơn (1788-1802) sau khi lặp lại nền thống nhất nước nhà

Câu 322: Trong đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967, có 6 thiếu nhi được về dự, trong đó có 1 bạn cụt tay vẫn phấn đấu học giỏi. Người đó là ai?
Đáp: Hoa Xuân Tứ (quê ở Nghệ Tĩnh)

Câu 323: Nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sinh thời Bác Hồ có dạy:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của dân tộc ta có rất nhiều câu nói về tinh thần này. Hãy nêu một trong những câu ca dao đó?
Đáp: Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu 324: “Độc lập tự do là của qúy báu, quý báu vô ngần, ta phải khổ sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ…” được Bác viết trong văn kiện nào?
Đáp: Tuyên ngôn độc lập

Câu 325: Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng được ra đời vào ngày tháng năm nào?
Đáp: Ngày 15/5/1961 (Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội)

Câu 326: Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới vào năm nào?
Đáp: Năm 1990

Câu 327: “Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ neo đơn” đó là nội dung phong trào gì của Đội TNTP HCM?
Đáp: Trần Quốc Toản

Câu 328: Hãy cho biết tác phẩm “địa lý học lịch sử” đầu tiên của nước ta là gì? Tác giả là ai?
Đáp: “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi
Câu 329: “Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông cũng phải cạn
Đánh một trận sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông
Nguyễn Trãi đã viết những câu thơ trên để miêu tả khí thế áp đảo mãnh liệt của quân ta đối với giặc Minh trong trận đánh nào?
Đáp: Chi Lăng – Xương Giang

Câu 330: “Xin chào các đồng chí. Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng: tới giờ phút cuối cùng tôi vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Câu nói này của ai?
Đáp: Lê Hồng Phong

Câu 331: Hãy cho biết hai thành quả lớn nhất của phong trào “Kế hoạch nhỏ”?
Đáp: Xây dựng đoàn tàu Thống Nhất và khách sạn Khăn quàng đỏ tại Hà nội

Câu 332: Ngoài thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế, phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, còn có một di tích văn hoá thiên nhiên của nước ta được công nhận là “Di sản văn hoá thế giới”, đó là gì? Thuộc tỉnh nào?
Đáp: Động Phong Nha – Kẻ Bàng – tỉnh Quảng Bình

Câu 333: Đoạn thơ sau đây nói về ai:
Hai mươi năm khổ sai quân thù tuyên án
Chị nở nụ cười – vầng trán ngẩng cao
Chế độ ngụy quyền này tồn tại làm sao
Cho đủ hai mươi năm và giam cầm tôi được
Nụ cười chị sáng bừng cùng đất nước
Ôi nụ cười chiến thắng đẹp biết bao.
Đáp: Võ Thị Thắng

Câu 334: Trong các công trình thanh niên của tuổi trẻ Kiên Giang, có một công trình bia tưởng niệm đặt tại tuyến đường 1C. Hãy cho biết đó là bia tưởng niệm gì?

 1. Dân công hoả tuyến
 2. Dân quân du kích
 3. Bà mẹ Việt nam anh hùng
 4. Thanh niên xung phong

Câu 335: Hãy cho biết tên của người anh hùng đã nói: “Sống như các người, tôi sống không nổi. Sống như thế, thà chết còn hơn”. Câu nói trên được anh nói trong nhà lao khi bọn giặc ra sức đánh đập, mua chuộc anh.
Đáp: Nguyễn Văn Trỗi

Câu 336: Cho biết tên của người anh hùng tuổi trẻ đã viết một đoạn thư và nhờ đồng đội trao lại cho mẹ trước lúc hy sinh: “Tóc má đã bạc trắng, con của má sẽ làm tiếng nổ lớn chôn vùi lũ cướp nước để má được sống tự do trong tuổi già …”
Đáp: Ngô Mây

Câu 337: Trước khi chết, chị còn nhìn thẳng vào các họng súng đang nhằm vào mình mà hô lớn: “Việt nam hoàn toàn độc lập và thống nhất muôn năm! Hồ Chủ Tịch muôn năm!”. Chị là ai?
Đáp: Võ Thị Sáu

Câu 338: Cho biết tên của người chiến sĩ qua câu nói: “Tôi còn mồm còn chỉ huy chiến đấu được”.
Đáp: Cù Chính Lan

Câu 339: Câu nói sau của người anh hùng nào trước lúc hy sinh: “Đả đảo đế quốc Mỹ, nước VN hoàn toàn thống nhất muôn năm!”?
Đáp: Trần Văn Đang

Câu 340: Đây là niềm ước mơ giản dị của một người anh hùng “Tôi chỉ muốn làm một người VN bình thường, sống trên quê hương thanh bình độc lập”. Anh là ai?
Đáp: Nguyễn Thái Bình

Câu 341: Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 03/01/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh có giao nhiệm vụ cho thanh niên, Người nói: “Công việc này mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức”. Hãy cho biết đó là việc gì?
Đáp: Chống giặc dốt

Câu 342: Anh là người dân tộc Mèo, mới 13 tuổi đã làm liên lạc cho bộ đội. Năm 1952 anh được chính phủ truy tặng huân chương Quân công hạng ba. Anh là ai?

 1. Vừ A Dính
 2. Hồ Văn Mên
 3. Lê Văn Tám
 4. Kim Đồng

Câu 343: Tại đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi được về dự, trong đó có một bạn cụt hai tay vẫn phấn học giỏi. Đó là ai?

 1. Lý Thị Nì
 2. Trần Thị Vệ
 3. Hoa Xuân Tứ

Câu 344: Trong lịch sử VN, vào thời Trần có một vị anh hùng nhỏ tuổi, tên của anh hùng đó được đặt tên cho một phong trào truyền thống của Đội TNTP HCM. Hãy cho biết đó là ai?

 1. Đinh Bộ Lĩnh
 2. Trần Quốc Toản
 3. Thánh Gióng

Câu 345: Hãy cho biết nội dung của phong trào Trần Quốc Toản là gì?

 1. Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ
 2. Canh gác, bảo vệ chiến sĩ cách mạng
 3. Giúp đỡ các gia đình neo đơn, gia đình thương binh liệt sĩ

Câu 346: Khu tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu hiện nay tọa lạc ở đâu?

 1. Huyện Long Đất – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 2. Huyện Long Đất – tỉnh Đồng Nai
 3. Tại Côn Đảo

Câu 347: Hãy cho biết Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Mất vào năm nào, tại đâu?

Đáp: Bác Hồ sinh vào ngày 19/5/1890 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mất năm 1969 tại Hà Nội.

Câu 348: Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ có một thời gian dạy học. Lúc đó Bác dạy chữ Nôm và thể dục. Hãy cho biết Bác đã dạy ở trường nào?
Đáp: Trường Dục Thanh – Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Bình Thuận)

Câu 349: Sinh ngày 19/8/1948, người dân tộc Gia Rai. Trong đơn xin gia nhập quân đội, anh viết: “Em đã giết 34 tên Mỹ ngụy, phá được 8 xe cơ giới. Nay em đã lớn, xin cấp trên cho em được làm giải phóng quân”. Anh là người nổi tiếng “bắn xâu táo”. Anh là ai?
Đáp: Kơ-pa-kơ-lơng

Câu 350: Tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang có một ngôi mộ của một người anh hùng. Ngôi mộ này đã được công nhận là di tích lịch sử. Hãy cho biết ngôi mộ của ai? (Tên thường gọi và tên thật)
Đáp: Chị Sứ, tên thật là Phan thị Ràng.

Câu 351: “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ” là nội dung phong trào gì của Đội?
Đáp: Nghìn việc tốt

Câu 352: Theo “Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên” thì Bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, tỏi, chanh, hành, bưởi dùng để làm gì?
Đáp: Dùng để chữa cơn sốt.

Câu 353: Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2.000 tên địch gồm đủ binh chủng có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113; hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào?
Đáp: Thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Câu 354: Hãy kể tên 5 đội viên đầu tiên của Đội TNTP HCM?
Đáp: 1. Nông Văn Dền (Kim Đồng)
2. Nông Văn Thàn (Cao Sơn)
3. Lý Văn Tịnh (Thanh Minh)
4. Lý Thị Nì (Thủy Tiên)
5. Lý Thị Xậu (Thanh Thủy)

Câu 355: Người trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta?
Đáp: Nguyễn Hiền – Đỗ Trạng nguyên lúc 13 tuổi.

Câu 356: Ông Hoàng Hoa Thám được mọi người suy tặng danh hiệu gì?
Hùm thiêng Yên Thế

Câu 357: Đối với nhi đồng, Đội TNTP HCM cần phải làm gì?
Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên Đội TNTP HCM.

Câu 358: Đoạn thơ dưới đây của nhà thơ Tố Hữu ca ngợi người anh hùng nào?
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông
Thịt da em hay là sắt là đồng …
Nữ anh hùng Trần thị Lý

Câu 359: Địa danh ở Hóc Môn, Bà Điểm là nơi rất nổi tiếng trong 2 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hãy cho biết địa danh này tên gì?
Địa danh “Mười tám thôn Vườn Trầu”

Câu 360: Ngày 19/9/1954 Bác đã nói một câu nói nổi tiếng “Các vua Hùng đã có công dựng nước …”; Bác đã nói ở đâu?
Đền vua Hùng, nơi thờ các vua Hùng tổ tiên chung của dân tộc, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Câu 361: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn
Đó là hai câu ca dao nói về cảnh no đủ, được mùa dưới thời vua nào?
Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

Câu 362: “Hát cho dân tôi nghe” là một ca khúc nổi tiếng trong phong trào đấu tranh đô thị của sinh viên-học sinh miền Nam vào những năm 60 – 70. Tác giả của ca khúc đó là ai?
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập

Câu 363: Hãy cho biết tên của một tỉnh hiện nay có mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ).
Tỉnh Đồng Tháp

Câu 364: Hãy đọc nguyên văn 4 câu thơ chị Minh Khai đã viết trên bức tường giam:
è Vững chí bền gan ai hỡi ai
Kiên tâm gửi dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
Con đường cách mạng vẫn chông gai

Câu 365: Cây gì hoa đẹp nhất vùng
Sánh tên Người đẹp nhất sông núi mình
Cây gì nghiêng bóng dòng kênh
Quê hương Đồng khởi lẫy lừng chiến công
à Cây sen Đồng tháp mười
Cây dừa Bến Tre

Câu 366: Một bạn 14 tuổi có tay nghề, sức khỏe tốt, nộp đơn xin việc làm tại 1 xí nghiệp nhưng không được nhận. Vì sao?
à Vì theo Luật Lao động bạn này chưa đến tuổi lao động

Câu 367: Em hãy cho biết bài hát “Kiên Giang mình đẹp lắm!” được đặt lời mới từ một điệu lý gì của Kiên Giang?
à Lý chèo đưa cá Ông

Câu 368: Tại đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc tháng 01/1967 có 6 bạn thiếu nhi về dự. Đó là ai?

 1. Hoa Xuân Tứ (Nghệ Tĩnh) cụt 2 tay vẫn phấn đấu học giỏi
 2. Trần Thị Vệ (Thanh Hoá) dũng cảm cứu bạn khi Mỹ ném bom
 3. Trần Quốc Ý (Nghệ Tĩnh) dũng cảm cứu bạn trong bom đạn
 4. Đinh Thị Lê Kim (Hải Phòng) chăm làm, học giỏi
 5. Phạm Thị Kim Oanh (Hà Nội) học giỏi
 6. Bùi Thị Mai (Hà Sơn Bình) học giỏi, lao động tốt, giúp bạn tiến bộ.


Câu 369: Hãy cho biết tên một địa danh mà đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai cùng nhiều đồng bào yêu nước đã anh dũng ngã xuống tại trường bắn mà dân Pháp đã xây dựng tại đây?
à Ngã ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn – TP.HCM

Câu 370: Hãy cho biết tên nhà tù do thực dân Pháp xây dựng năm 1912 tại Hà nội, nay được công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Nơi đây đa số các cán bộ cao cấp của Đảng ta đều đã trãi qua, nó đã trở thành nhà trường tôi luyện ý chí của người cộng sản Việt nam?
à Nhà tù Hoả Lò (tên đúng là nhà tập trung- Maison Centrale)

Câu 371: Có một người được bầu vào cả ba danh sách Bộ chính trị - Ban Bí thư - Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khoá IX. Người đó là ai?
à Lê Hồng Anh

Câu 372: Bác Hồ kính yêu của chúng ta trở thành người cộng sản đầu tiên của dân tộc VN vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?
à Ngày 30/12/1920
Tại đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp (Thành phố Tua-nước Pháp)

Câu 373: “ … Nước VN có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Hãy cho biết đoạn văn trên được trích từ đâu? Được công bố lần đầu tiên vào thời gian nào?
à Trích từ “Tuyên ngôn độc lập” của nước VN dân chủ cộng hòa, do Chủ tịch HCM đọc trong cuộc mittinh mừng đất nước độc lập – tại vườn hoa Ba Đình, Hà nội ngày 02/9/1945.

Câu 374: Bác Hồ của chúng ta rất quan tâm đến môi trường, Người đã phát động tết trồng cây khi nào?
à Ngày 01/6/1960 Người phát động Tết trồng cây. Mở đầu Tết trồng cây Bác Hồ đã trồng cây đa tại công viên Bảng mẫu (nay là công viên Lênin)

Câu 375: Người soạn ra bộ Binh thư yếu lược để huấn luyện binh pháp cho tướng sĩ là ai?
à Trần Quốc Tuấn

Câu 376: Người ném bom dinh Độc Lập trong chiến dịch HCM lịch sử?
à Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung

Câu 377: “Ta thường nghe chuyện: Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao Đế; do vua lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu Dương…”. Mở đầu Hịch tướng sĩ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã viết về gương hy sinh liều mình cứu chúa của người Hán. Hãy cho biết ở nước ta có tấm gương nào như Kỷ Tín hay không?
à Ở nước ta trong kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi, Lê Lai đã có hành động như Kỷ Tín.

Câu 378: Ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn diễn ta 1 cuộc mittinh chưa từng thấy với khoảng 1 triệu người để lắng nghe Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc. Tuy nhiên do lý do kỹ thuật nên không truyền thanh được. Vì Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến lúc bấy giờ đã ứng khẩu nói về bản Tuyên ngôn độc lập? Hãy cho biết ông là ai?
à Giáo sư Trần Văn Giàu

Các câu hỏi trắc nghiệm về Đội và Đoàn có đáp án
Các câu hỏi trắc nghiệm về Đội và Đoàn có đáp án


Câu 379: Trong lịch sử VN, vị hoàng đế nào đã đổi tên nước là Đại Việt?
à Đó là Lý Thánh Tông hoàng đế, người có đầu óc tự cường dân tộc, đã đặt nước là Đại Việt với hoài bão xây dựng 1 quốc gia hùng mạnh năm 1054.

Câu 380: Nói về nỗi vui mừng của nhân dân khi nghĩa quân của 1 vị anh hùng dân tộc tiến về Bồ Đề (thuộc Gia Lâm) chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược. Hãy cho biết Ông là ai?
à Lê Lợi (Khi tiến quân về đóng ở Bồ Đề chuẩn bị tổng tấn công quân xâm lược nhà Minh giải phóng Đông Quan (nay là Hà nội)

Câu 381: Ngày 11/8/1999 là ngày nhật thực toàn phần cuối cùng của thế kỷ. Đó là ngày bao nhiêu âm lịch?
à Đó là ngày mùng 1 âm lịch. Vì nguyên tắc, tất cả các ngày nhật thực đều là mùng 1 âm lịch (không ngược lại). Mặt trăng nằm ở giữa trái đất và Mặt trời nên đối với trái đất là ở trạng thái không trăng.

Câu 382: Có người viết: Năm 490 trước công nguyên – 23 dặm. Người đó đang muốn nói đến xuất xứ của môn thể thao nào?
Môn thể thao Maraton

Câu 383: Một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân VN, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực dân Pháp đã đổ quân chiếm đóng nơi này và lập nên tập đoàn cứ điểm mạnh, trang bị nhiều trang thiết bị, vũ khí hiện đại kể cả sân bay. Nơi này ở đâu?
Điện Biên Phủ (tỉnh Lai Châu)

Câu 384: Một kỳ công quan trọng nhất về kỹ thuật quốc phòng được sáng tạo bởi người Âu Lạc. Đó là gì?
Thành Cổ Loa

Câu 385: Hãy cho biết tên gọi một bộ phận chuyên trách các vấn đề về trẻ em của Liên hiệp quốc.
UNICEF (Qũy bảo trợ nhi đồng Liên hiệp quốc)

Câu 386: Hãy cho biết tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng là tỉnh nào?
Tỉnh Phước Long (ngày 06/01/1975)

Câu 387: Trong kháng chiến chống Mỹ, dũng sĩ măng non tiêu biểu đạt danh hiệu là “Dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi thành đồng tổ quốc”. Anh là ai?
Anh là Đoàn Văn Luyện (Quãng Ngãi) giết giặc rất mưu trí

Câu 388: Hàng năm tại KG diễn ra lễ giỗ vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Hãy cho biết vào các ngày tháng nào trong năm? (Ngày âm lịch)
Ngày 26-27-28 tháng 8 âm lịch hàng năm

Câu 389: Năm 2000 tại VN ai là người được tặng danh hiệu “Đại sứ thiện chí Hòa Bình”?
Trần Hiếu Ngân, huy chương bạc môn Taekwondo ở Olympic Sydney

Câu 390: Các câu thơ sau đây nói về địa danh nào?
Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lênin, kia suối Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà
Pắc-Pó – Cao Bằng (bài thơ “Pắc-Pó hùng vĩ”)

Câu 391: Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào năm nào?
Năm 1284 (vua Trần Nhân Tông mời các phụ lão trong nước về điện Diên Hồng để nghị bàn việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất)

Câu 392: “Nếu bệ hạ muốn hàng xin chém đầu thần trước đã rồi hãy hàng”. Câu nói này của ai?
Trần Hưng Đạo

Câu 393: Trong các danh nhân sau, hãy tìm 1 người không cùng nhóm?
Lý Thường Kiệt; Nguyễn Du; Nguyễn Trãi; Bác Hồ
Lý Thường Kiệt (chưa được công nhận là danh nhân Văn hoá thế giới)

Câu 394: Có một chủ nô đã nghĩ ra 1 mẹo muốn quịt tiền công của người làm, hắn đưa ra câu đố nếu không trả lời được sẽ mất lương nửa năm. Câu đố: “Trong hồ nước của vườn nhà ta tổng cộng có bao nhiêu thùng nước?”. Một cậu bé người làm đứng lên trả lời khiến lão chủ không cãi được và phải trả tiền công. Câu trả lời như thế nào?
Cậu bé trả lời: “Phải xem thùng nước thế nào?”
- Nếu thùng và hồ bằng nhau thì chỉ cần một thùng nước
- Nếu thùng chỉ bằng phân nửa hồ thì cần 2 thùng
- Nếu .....

Câu 395: Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã trở về nước vào ngày tháng năm nào? Khi đó Bác ở đâu và dùng bí danh gì?
Ngày 08/02/1941 sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung trở về tổ quốc đến ở tại Pắc Pó huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Lúc đó người dùng bí danh là “Già Thu”.

Câu 396: “Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam
Kể năm hơn bốn ngàn năm
Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa
Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?
Đó là 4 câu thơ đầu tiên trong bài thơ “Lịch sử nước ta” dài 210 câu lục bát do Nguyễn Ái Quốc sáng tác trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng và đã được Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản lần đầu vào năm 1942.

Câu 397: Mạc Đĩnh Chi, vị “Lưỡng quốc Trạng nguyên”; tương truyền thuở nhỏ nhà rất nghèo, không có tiền mua dầu thắp đèn để đọc sách ban đêm nhưng ông vẫn có cách để học được bài. Ông đã làm như thế nào?
Ông bắt những con đom đóm lập lòe, bỏ vào trong vỏ quả trứng tạo ánh sáng để soi trang giấy mà đọc chữ.

Câu 398: Hãy cho biết tên nhà bác học người Pháp ở thế kỷ 10 đã tìm ra phương pháp khử trùng sữa?
Louis Pasteur

Câu 399: Ở nước ta có một khu trung tâm du lịch và nghĩ dưỡng nổi tiếng của Đông Dương, có tiếng vang cả thế giới, còn được mệnh danh là tiểu Paris. Hãy cho biết đó là nơi nào? Do ai tìm ra?
Thành phố Đà Lạt – Do bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sỹ - Alexander Yersin tìm ra năm 1893.

Câu 400: Ngoài bản Tuyên ngôn độc lập do Bác Hồ đọc ngày 02/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, khai sinh ra nước VN Dân chủ cộng hòa. Trong lịch sử VN còn có 2 áng văn được xem là bản Tuyên ngôn độc lập. Hãy cho biết đó là 2 áng văn nào? Của ai?
Bài “Bình ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi
Bài “Nam quốc sơn hà” – Lý Thường Kiệt

Câu 401: Tên tờ báo tiếng Pháp do Nguyễn Ái Quốc và một số đồng chí của Người sáng lập.
Người cùng khổ

Câu 402: Tên chiến dịch 1950, quân ta phá vỡ phòng tuyến mạn Đông Bắc của địch.
Biên Giới

Câu 403: Tên nhà thơ viết bài “Đêm nay Bác không ngủ
Minh Huệ

Câu 404: Người sáng chế ra bánh dày, bánh chưng (Truyền thuyết)
Lang Liêu

Câu 405: Tác giả bài Quốc ca nước ta
Văn Cao

Câu 406: Tỉnh lỵ của Nghệ An
Vinh

Câu 407: Một trong các quần đảo lớn của nước ta
Hoàng Sa

Câu 408: Người được nhân dân tôn xưng là Bình Tây Đại Nguyên Soái
Trương Định

Câu 409: Khu thánh địa ở nước ta được công nhận là di sản văn hoá thế giới
Mỹ Sơn

Câu 410: “Tượng người đội viên liệt sĩ anh hùng Kim Đồng đang tung con chim sáo bay lên” được đặt tại đâu?
Xã Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Câu 411: Lăng chủ tịch HCM được xây dựng xong vào ngày tháng năm nào?
Ngày 23/9/1975

Câu 412: Hãy điền vào chổ trống câu ca dao sau đây cho trọn nghĩa:
Ai về ... cùng ta
Vui ngày ... tháng ba mùng mười
Phú Thọ ; Giỗ tổ

Câu 413: Đỗ tiến sĩ năm 1442, từng giữ những chức vụ quan trọng ở 2 viện chuyên trách về giáo dục và văn hóa thời Lê, là Quốc tử giám và Quốc sử viện, ông là tác giả chính của bộ sử lớn Đại việt sử ký toàn thư, hoàn thành năm 1479- cách đây hơn 500 năm. Ông là ai?
Ngô Sĩ Liên

Câu 414: Tháng 7 năm 1997, có 43 đội viên xuất sắc trong cả nước được dự đại hội liên hoan thiếu nhi thế giới lần thứ I. Đại hội đó được tổ chức tại đâu?
Đáp: Ở Matxcova – Liên Xô

Câu 415: Thân làm giá súng là ai
Cho đồng đội bắn tan loài thực dân?
Đáp: Bế Văn Đàn

Câu 416: Năm 1010, ai đã viết “Chiếu dời đô” để dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long?
Đáp: Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ)
Năm 1009, nhà vua thấy Hoa Lư chật hẹp, giao thông vận chuyển khó khăn nên quyết định dời kinh đô về Thăng Long.

Câu 417: Tên của vị anh hùng dân tộc đầu thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chấm dứt quá trình 1000 năm đô hộ của quân phong kiến phương Bắc.
Đáp: Ngô Quyền ; quê ở Đường Lâm (Hà Tây); Năm 938 lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt quá trình 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ.

Câu 418: Ông được mọi người trên thế giới tôn làm vua nhưng không có vương quốc, không có ngai vàng. Ông là ai?
Đáp: Vua bóng đá Pélé

Câu 419: “... Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi, những lối mòn ...”
Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ có tên là gì? Tác giả là ai?
Đáp: Bác ơi! - Tố Hữu

Câu 420: Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo bắt đầu vào lúc nào?
Đáp: Ngày 07/02/1418 (2/1 Mậu Tuất)

Câu 421: Hãy cho biết ngày thể thao VN là ngày nào?
Đáp: Ngày 27/3 hàng năm

Câu 422: Có một giống bèo hoa dâu cứ sau mỗi ngày lại sinh ra gấp đôi. Khi thả một cây vào hồ thì sau 36 ngày, bèo lan kín mặt hồ. Hỏi nếu ban đầu cho 16 cây bèo thì bao lâu bèo lan kín mặt hồ?
Đáp: 32 ngày. Do 16 = 24 ; nếu thả 16 cây bằng thả 1 cây trước đó 4 ngày ==> 36 – 4 = 32.

Câu 423: Anh quê ở Bến Tre, hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Anh vừa là chiến sĩ vừa là nhà thơ. Anh đã để lại cho đời 3 tập thơ đã xuất bản “Tiếng gà gáy” ; “Hoa đời” ; “Trường ca Nguyễn Văn Trỗi”, trong đó có bài thơ “Dáng đứng Việt nam”. Anh là ai?
Đáp: Đó là nhà thơ Lê Anh Xuân, tên thật là Ca Lê Hiến, sinh ngày 05/6/1940 tại Bến Tre.

Câu 424: Một vở kịch của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp đả kích tên vua bù nhìn Khải Định khi hắn sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa Mácxây (1922).
Đáp: Con Rồng tre

Câu 425: Anh hy sinh vào ngày 15/10/1926 tại Hưng Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1954 anh được phân công vào miền Nam vừa dạy học vừa hoạt động cách mạng. Anh là một người thầy gương mẫu, người đảng viên kiên cường. Đồng bào thường gọi anh với cái tên thân mật là anh Hai Nghị. Hãy cho biết tên thật của anh.
Đáp: Hồ Hảo Hớn

Câu 426: Ai là người đã lãnh đạo nhân dân vùng dậy lật nhào ách đô hộ của nhà Lương (một triều đại của Nam Triều ở Trung Quốc thời Nam-Bắc triều) giành thắng lợi và thiết lập một hệ thống chính quyền độc lập, tự chủ riêng?
Đáp: Lý Bí (còn có tên khác là Lý Bôn). Năm 542, Lý Bí phát động khởi nghĩa và chỉ trong 3 tháng đã quét sạch quân Lương ra khỏi bờ cõi. Năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế xưng là Lý Nam đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân.

Câu 427: Tên ông được xếp vào danh nhân văn hoá thế giới, người đặt nền móng cho ngôn ngữ, văn hoá dân tộc, là tác giả “Đoạn trường Tân Thanh”.
Đáp: Nguyễn Du

Câu 428: Huân chương cao quí của Hội đồng Hoà Bình thế giới mang tên ai?
Đáp: Huân chương Hồ Chí Minh

Câu 429: VN có 3 địa danh được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hãy kể tên.
Đáp: Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; và Thánh địa Mỹ Sơn

Câu 430: Năm 2000, tỉnh ta có một người từng là giám thị trại giam được phong danh hiệu anh hùng lao động. Người đó là ai?
Đáp: Đại tá Bành Văn Đởm (Mười Đởm). Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ U Minh Thượng.

Câu 431: Hãy kể tên 10 nước thành viên thuộc hiệp hội các nước Đông Nam Á
Đáp: Việt nam; Lào; Camphchia; Thái Lan; Myanma; Bruney, Indonesia; Malaysia, Singapore; Philippine.
Câu 432: “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người nước Nam đánh Tây”. Câu nói bất hủ đó của ai?
Đáp: Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước khi ra pháp trường

Câu 433: Hãy điền các từ thích hợp vào câu ca dao sau cho đúng nghĩa (mẹ, cha, con, cái)
Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
... bế, ... dắt, ... bồng, ... mang.
Đáp: Con

Câu 434: Vì sao khi mổ thức ăn, gà mái nuốt cả đá mạt và đá nhỏ?
Đáp: Vì đá giúp xay nhuyễn thức ăn trong dạ dày của chúng.

Câu 435: Là 1 loài chim, nhưng chúng không thể bay mà chỉ có thể chạy nhanh từ 50km đến 80km/giờ.
Đáp: Đà điểu.

Câu 436: “Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này!”
Hãy cho biết 4 câu thơ trên liê quan đến cuộc khởi nghĩa nào ở nước ta?
Đáp: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Đây được coi là lời thề Trưng Trắc mà theo truyền thuyết đó là lời thề của nghĩa quân khi dựng cờ khởi nghĩa)

Câu 437: Tên viên tướng Tàu bị Hai Bà Trưng đánh bại phải bỏ cả ấn tín chạy về Tàu.
Đáp: Tô Định

Câu 438: Hãy tìm một câu tục ngữ ca dao đồng nghĩa với câu tục ngữ sau:
Yêu ai, yêu cả đường đi
Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng
Đáp: Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo

Câu 439: Nhà sàn là hình thức cư trú rất lâu đời của dân tộc ta. Hình ảnh của những ngôi nhà sàn 2700 năm trước đã được người thời xưa lưu giữ phổ biến ở đâu?
Đáp: Trống đồng là nơi người thời xưa lưu giữ hình ảnh những nhà sàn cổ, Trên những chiếc trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hà, Sông Đà đều có hình ảnh chiếc nhà sàn mái cong, chân cột cao.

Câu 440: Tại đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại thủ đô Hà nội, có một đại biểu tí hon được đặt cách tham gia đại hội với thành tích xuất sắc “Vô địch cờ vua thế giới U10”. Đó là ai?
Đáp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn

Câu 441: “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
Tác giả là ai?
Đáp: Tố Hữu

Câu 442: Hội Duy Tân do ai thành lập?
Đáp: Do Phan Bội Châu thành lập vào năm 1904

Câu 443: Các câu ca dao sau đây còn thiếu 2 từ chỉ 1 địa danh. Hãy điền vào cho đúng nghĩa?
Lên 3 đáng tuổi anh tài
Roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền
Một phen khói lửa dẹp yêu
... nhẹ gót thần tiên lên trời
Đáp: Sóc Sơn (Thánh Gióng bay lên trời tại núi Sóc Sơn)

Câu 444: Có 1 xe ôtô chở vịt bắt đầu đi từ nhà số 1 đến nhà số 100. Biết rằng cứ đến một nhà thì người lái xe cho nhà đó nửa số vịt trên ôtô rồi xin lại 1 con. Sau khi đi hết nhà thì số vịt trên ôtô còn lại 2 con. Hỏi lúc đầu trên ôtô có bao nhiêu con vịt?
Đáp: 2 con vịt

Câu 445: Một người rất nổi tiếng, là quan Thượng thư, được người đời tôn vinh là nhà bác học. Tác phẩm “Vân đài loại ngữ” của ông có thể coi như một quyển “Bách khoa toàn thư” chỉ riêng về lĩnh vực nông nghiệp người ta cũng coi ông như một kỹ sư thực thụ. Hãy cho biết ông là ai?
Đáp: Lê Quí Đôn

Câu 446: Trong trận đánh nào anh La Văn Cầu bị thương và nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay của mình cho khỏi vướng và xông lên đánh giặc?
Đáp: Trận Đông Khê

Câu 447: Tên nữ sĩ, người dịch “Chinh Phụ Ngâm
Đáp: Đoàn Thị Điểm

Câu 448: Trên thế giới, màu nào được sử dụng làm màu cờ quốc gia nhiều nhất?
Đáp: Màu đỏ, chiếm đến 2/3 cờ trên thế giới.

Câu 449: Vị tướng nào đã chỉ huy đánh quân xâm lược trên cả 3 miền đất nước và đã hy sinh anh dũng khi bảo vệ thành Hà nội?
Đáp: Nguyễn Tri Phương, tên thật là Nguyễn Văn Chương, do những công lao khi làm quan trong triều, ông được vua Tự Đức cải tên là Nguyễn Tri Phương (lấy ý trong câu mưu Dũng thả Tri phương – nghĩa là dũng mãnh lắm mưu chước)

Câu 450: Trong Bộ chính trị Trung ương Đảng khoá IX có 2 người từng là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, đó là ai?
Đáp: Nguyễn Tấn Dũng – Lê Hồng Anh

Câu 451: Nước ta có bao nhiêu tỉnh thành trực thuộc Trung ương?
Đáp: 64 tỉnh, thành

Câu 452: Câu khẩu lệnh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân “Nhắm thẳng quân thù-Bắn!” đã được 1 nhạc sĩ viết trong 1 tác phẩm âm nhạc. Hãy cho biết đó là bài hát gì? Tác giả là ai?
Đáp: “Cùng anh tiến quân trên đường dài”; nhạc Huy Du- Thơ Xuân Sách

Câu 453: Hãy xác định 2 câu dưới đây có phải là ca dao không? Tại sao?
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
Đáp: - Không phải là ca dao
- Đây là 2 câu thơ của Bác Hồ, khi Bác về quê nhà Nghệ An lần đầu sau 50 năm xa cách.

Câu 454: Hãy điền những từ sau đây vào chổ trống của những câu ca dao sau cho đúng nghĩa : gạo, thóc, nó, ta, tây.
… đâu mà nộp cho Tây
… ăn … béo, … đày đọa …
Hỡi này các bạn nông gia
Bảo nhau đừng nộp … .. ta cho thù
Đáp: Thóc; Nó-ta; Thóc
Câu 455: Theo hướng dẫn chương trình Rèn luyện đội viên thì bạc hà, tía tô, hương nhu, sả, kinh giới, tỏi, chanh, bưởi, hành dùng để chữa cảm sốt. Hãy cho biết mơ tam thể, rau sam, gừng, búp ổi, vỏ quýt dùng để chữa bệnh gì?
Đáp: Dùng chữa ỉa chảy, kiết kỵ.

Câu 456: Trong tự nhiên có những loài rất khỏe mạnh. Hãy cho biết loài nào, chúng có thể kéo những vật nặng hơn chúng 300 lần và nâng những vật nặng hơn 50 lần trọng lượng?
Đáp: Loài kiến

Câu 457: Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi người chiến sĩ nào qua 2 câu thơ sau:
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân nhắm mắt vẫn còn ôm

 1. Tô Vĩnh Diện
 2. Nguyễn Hoàng Tôn
 3. Phan Đình Giót
 4. Cù Chính Lan

Câu 458: Ngày 25/8/1963 trên 5000 sinh viên-học sinh Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, trong cuộc đấu tranh này một nữ sinh đã anh dũng hy sinh tại bùng binh trước chợ Bến Thành. Hãy cho biết người nữ sinh ấy là ai?

 1. Nguyễn Thị Minh Khai
 2. Quách Thị Trang
 3. Lê Thị Hồng Gấm
 4. Võ Thị Sáu

Câu 459: Hãy cho biết: đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn?

 1. Hoàng Bình Quân
 2. Trần Lưu Hải
 3. Đào Ngọc Dung
 4. Vũ Văn Tám

Câu 460: Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang đón nhận danh hiệu anh hùng vào thời gian nào?

 1. 01/01/2000
 2. 01/01/2001
 3. 01/01/2002
 4. 01/01/2003

Câu 461: Hãy cho biết ai là tác giả của đoạn thơ sau đây:
Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy, nặng phù sa

 1. Thế Lữ
 2. Tố Hữu
 3. Chế Lan Viên
 4. Nguyễn Khoa Điềm

Câu 462: Hãy cho biết đoạn thơ sau đây được trích từ bài thơ nào? Tác giả bài thơ là ai?
Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bến dần lui, làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre

 1. Đất nước – Nguyễn Đình Thi
 2. Việt Bắc – Tố Hữu
 3. Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên
 4. Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên

Câu 463: “Hỏa Hồng nhật tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang khốc qủy thần”
Hãy cho biết 2 câu thơ trên ca ngợi người anh hùng nào của nước ta? Tác giả 2 câu thơ đó là ai?

Đáp: Nguyễn Trung Trực – Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt

Câu 464: Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2000 tên địch gồm đủ binh chủng, có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113. Hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào?

 1. Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 2. Huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre
 3. Huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 4. Huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Câu 465: “… Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu…” được Bác Hồ viết trong tập tài liệu nào?

 1. Lời kêu gọi chống nạn thất học 10/1945
 2. Gửi các cháu nhi đồng cả nước 9/1947
 3. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường 9/1945
 4. Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP Việt nam 5/1961

Câu 466: “… Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” được Bác Hồ nói trong dịp nào?

 1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 2. Lời kêu gọi Thanh niên Nam bộ
 3. Gửi các chiến sĩ quyết tử quân thủ đô
 4. Gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ vùng địch tạm chiếm

Câu 467: Đoạn thơ dưới đây của nhà thơ Tố Hữu ca ngợi người anh hùng nào?
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông
Thịt da em hay là sắt là đồng?...

 1. Nữ anh hùng Võ Thị Thắng
 2. Nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai
 3. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu
 4. Nữ anh hùng Trần Thị Lý

Câu 468: Trong “Bài ca ngất ngưởng” của Nguyễn Công Trứ biết việc làm quan là “vào lồng”, nhưng vì sao ông vẫn ra làm quan?

 1. Vì muốn thách thức giới quan lại
 2. Vì muốn thể hiện tài năng và hoài bão
 3. Vì danh giá của gia đình, dòng họ
 4. Vì yêu mến nhân dân lao động

Câu 469: Hình ảnh nào sau đây là biểu tượng của đất nước Ba Lan?

 1. Con sếu
 2. Con gấu
 3. Con sư tử
 4. Con đại bàng trắng

Câu 470: “Ikebana” là môn nghệ thuật nổi tiếng nào của người Nhật Bản?

 1. Hội hoạ
 2. Cắm hoa
 3. Xếp giấy
 4. Thơ ca

Câu 471: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, có một ngôi nhà có hầm bí mật được dùng làm nơi cất giấu vũ khí để quân ta tiến công dinh Độc Lập – cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn. Ngôi nhà có địa chỉ:

 1. 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
 2. 122/351 Ngô Gia Tự, Quận 10
 3. 51/10/14 Cao Thắng, Quận 3
 4. 88 Lê Lợi, Quận 1

Câu 472: Ngày 08/4/1975 có một sự kiện làm chấn động khắp nơi, gây hoang mang lo sợ cho chính quyền Sài Gòn. Đó là:

 1. Bộ đội đặc công đốt cháy kho xăng Nhà Bè
 2. Nguyễn Thành Trung lái máy bay ném bom dinh Độc Lập
 3. Tổng bãi khoá của học sinh-sinh viên Sài Gòn
 4. Quân giải phóng tiến công sân bay Tân Sơn Nhất

Câu 473: Chuyến tàu lửa chở khách đầu tiên trên tuyến đường sắt Thống nhất Bắc-Nam từ TPHCM ra Hà nội đã xuất ga khởi hành vào ngày:

 1. 04/12/1976
 2. 31/12/1976
 3. 23/01/1977
 4. 30/4/1977

Câu 474: Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược tại Củ Chi được khánh thành vào ngày:

 1. 30/4/1990
 2. 19/5/1990
 3. 30/4/1995
 4. 19/12/1995

Câu 475: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, TPHCM đã lập các khu căn cứ cách mạng, các chiến khu:

 1. Láng Le-Bàu Cò; An Phú Đông; Hố Bần
 2. Vườn Thơm; Ngã Ba Giồng; An Hạ
 3. Bình Chánh; An Sương; Phú Thọ Hoà
 4. Tân Qui, Rừng Sác; Bình Trị

Câu 476: Được thành lập năm 1900, có tên là vườn Ông Thượng, vườn Bờ-rô, hiện nay là công viên:

 1. Hoàng Văn Thụ
 2. Lê Văn Tám
 3. Tao Đàn
 4. Kỳ Hoà

Câu 477: Trong khuôn viên của Đài tiếng nói Nhân Dân TPHCM (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1) có một công trình tưởng niệm:

 1. Tượng đài và bia chiến thắng mùa xuân 1975
 2. Tượng đài và bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968
 3. Bia kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên 30/4/1975
 4. Tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Câu 478: Bài hát nổi tiếng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là tác phẩm của nhạc sĩ:

 1. Hoàng Hiệp
 2. Phạm Tuyên
 3. Trần Long Ẩn
 4. Văn Cao

Câu 479: Vùng đất được xem là “Lá phổi xanh Thành phố” được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới là:

 1. Khu du lịch sinh thái Củ Chi
 2. Khu di tích Láng Le-Bàu Cò
 3. Rừng ngập mặn Cần Giờ
 4. Rừng dừa Quận 9

Câu 480: Các từ: thỏ thẻ, véo von, rả rích, xôn xao, réo rắt là:

 1. Từ tượng thanh
 2. Từ tượng hình
 3. Gợi cảm
 4. Cả a,b,c đều đúng

Câu 481: Hệ số thập phân là phát minh của nước nào?

 1. Ai Cập
 2. Italia
 3. Hy Lạp
 4. Ấn Độ

Câu 482: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở Mê Linh vào khoảng thời gian nào?

 1. Năm 40 trước Công nguyên
 2. Năm 40 sau Công nguyên
 3. Năm 04 trước Công nguyên
 4. Năm 04 sau Công nguyên

Câu 483: Từ nào sau đây cùng nghĩa với từ “hưng phế” trong câu “Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ” (Bình ngô đại cáo):

 1. Hưng vong
 2. Hưng thịnh
 3. Hưng khởi
 4. Hưng phấn

Câu 484: Tên thủ đô Sofia của Bulgari trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là:

 1. Hoa hồng
 2. Thông thái
 3. Thủ đô
 4. Dũng cảm

Câu 485: Livomo (Italy) là thành phố kết nghĩa với thành phố nào ở VN?

 1. Hà Nội
 2. Hải Phòng
 3. Đà Nẵng
 4. Vinh

Câu 486: Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt:

 1. Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của “Bài ca ngất ngưởng”.
 2. Anh ấy có một yếu điểm là thiếu tính quyết đoán trong công việc.
 3. Bằng những lời thơ tha thiết của tác giả, đã thông cảm sâu sắc với người cung nữ.
 4. Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta có thể rút ra những bài học qúy báu.

Câu 487: Nước Nga có phong tục tặng quà gì cho khách của mình?

 1. Đồ trang sức
 2. Những tác phẩm văn học mà họ yêu thích
 3. Hoa
 4. Bánh mì và chuối

Câu 488: Vũ điệu Ballet nổi tiếng được khai sinh ở đất nước nào?

 1. Nga
 2. Italia
 3. Pháp
 4. Hy Lạp

Câu 489: Nhân vật nào được miêu tả là hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp?

 1. Hercules
 2. Achilles
 3. Thần Zenus
 4. Odyssey

Câu 490: Di tích thành Cổ Loa hiện nay thuộc địa phương nào?

 1. Hà Tây
 2. Hà Bắc
 3. Hà Nam
 4. Hà Nội

Câu 491: Bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca vào năm nào?

 1. 1945
 2. 1946
 3. 1954
 4. 1975

Câu 492: “Tuyết Giang Phu Tử” là danh hiệu được người đời tôn xưng ai?

 1. Nguyễn Thiếp
 2. Đào Duy Từ
 3. Nguyễn Bỉnh Khiêm
 4. Nguyễn Dữ

Câu 493: Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc phải được tiến hành thường xuyên… Tăng cường công tác giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và định hướng cho thanh thiếu nhi trong tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới (phương hướng nhiệm kỳ VII của BCH tỉnh Đoàn). Là một trong những biện pháp thực hiện:

 1. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn
 2. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
 3. Công tác tư tưởng-văn hoá của Đoàn
 4. Công tác xây dựng đoàn.

Trên đây là Các câu hỏi về Đội và Đoàn 2024 có đáp án đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
24 18.433
0 Bình luận
Sắp xếp theo