Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 3

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đã chính thức bắt đầu từ ngày 13/11/2023. Cuộc thi trực tuyến Gửi niềm tin, trao kỳ vọng là hoạt động ý nghĩa để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu rõ hơn lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam. Sau đây là chi tiết câu hỏi cùng với gợi ý đáp án Gửi niềm tin trao kỳ vọng tuần 1, mời các bạn cùng theo dõi.

Đáp án tuần 3 cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. Từ 30/12 — 03/12/2023

C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

A. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Tại Thành phố Đà Nẵng

C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà NộiĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

D. Tại Thành phố Hải Phòng

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

A. Có 989 đại biểu chính thức

B. Có 1.000 đại biểu chính thức

C. Có 1.100 đại biểu chính thứcĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

C. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hộiĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hộiĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. Bầu Ban Chấp hành bằng biểu quyết giơ tay

C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thống công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

A. 01 nhóm chỉ tiêu

B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ)Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. 03 nhóm chỉ tiêu

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. 22,7%.

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4,4 triệu đoàn viên.

B. Gần 4 triệu đoàn viên.

C. Hơn 3 triệu đoàn viên.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.

B. Gần 70%.

C. 75%.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiều đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoànĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đến hết năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đồng trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệpĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. Có 34 nghìn doanh nghiệp

C. Có 30 nghìn doanh nghiệp

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 16. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. Có 70% trở lên

B. Có 80% trở lên

C. Có 90%

D. Phấn đấu 90% trở lênĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 17. Nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính?

A. Ít nhất 5%

B. Ít nhất 10 %Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Ít nhất 15 %

Câu 18. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở..

A. Ít nhất 70%

B. Ít nhất 80%

C. Ít nhất 85Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú

B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú

C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú

D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu túĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

A. 02 khâu đột phá

B. 03 khâu đột pháĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. 04 khâu đột phá

Đáp án tuần 2 cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng

Câu 1. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A.Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông quaĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C.Bộ Nội vụ

Câu 2. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

A.2010

B.2011

C.2012Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

D.2013

Câu 3. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã giới thiệu bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp?

A.700 nghìn đoàn viên ưu tú (tăng 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước)Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.600.000 đoàn viên ưu tú

C.500 đoàn viên ưu tú

Câu 4. Ai là chủ tịch lâm thời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?

A.Tôn Đức Thắng

B.Hoàng Quốc Việt

C.Nguyễn Đức CảnhĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 5. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỉ lệ nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là bao nhiêu?

A.85%

B.90%

C.92%Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 6. Phong trào nào sau đây là phong trào thi đua nòng cốt của tổ chức công đoàn?

A.“Giỏi việc nước đảm, đảm việc nhà

B.“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Câu 7. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A.Lần thứ nhất

B.Lần thứ haiĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Lần thứ ba

D.Lần thứ tư

Câu 8. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Đại hội I

B.Đại hội IIĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Đại hội III

D.Đại hội IV

Câu 9. Đâu là các mô hình tiêu biểu thuộc công tác nữ công công đoàn?

A.Mô hình “Sức khỏe của bạn”.

B.Mô hình “Lễ cưới tập thể”

C.Mô hình “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “ Trại hè cho con công nhân, lao động”

D.Cả 3 phương án trên đều đúngĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 10. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A.Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B.Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C.Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 11. Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 là giải bóng đá toàn quốc lần thứ mấy dành cho công nhân lao động?

A.Lần đầu tiênĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Lần thứ hai

C.Lần thứ ba

Câu 12. Đại hội Công đoàn lần thứ II, năm 1961 bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A.Hoàng Quốc ViệtĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Tôn Đức Thắng

C.Nguyễn Đức Thuận

Câu 13. Không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối cùng với đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “Làm tốt công tác vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, thực hành tiết kiệm”. Bác nói câu nói trên vào thời gian nào?

A.Tháng 5 năm 1969.

B.Tháng 6 năm 1969.

C.Tháng 7 năm 1969.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 14. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra 3 khâu đột phá nào sau đây?

A.Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

B.Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

C.Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

D.Cả 3 khâu đột phá trên đều đúngĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 15. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A.Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B.Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu.

C.Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D.Cả 3 phương án trên đều đúng.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 16. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A.Đại hội V

B.Đại hội VI

C.Đại hội VIIĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

D.Đại hội VIII

Câu 17. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A.Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B.Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 18. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào năm nào?

A.Năm 2019

B.Năm 2020Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Năm 2021

Câu 19. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam tôn vinh cho đối tượng nào?

A.Cán bộ công đoànĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Đoàn viên công đoàn

C.Người sử dụng lao động

Câu 20. Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, cả nước có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?

A.Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Cả nước có 14 triệu đoàn viên công đoàn.

C.Cả nước có 13 triệu đoàn viên công đoàn.

D.Cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn.

Đáp án tuần 1 cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng

Câu 1. Nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực tham ga xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?

A. Luật Công đoàn

B. Bộ Luật Lao độngĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Câu 2. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%.

C. 22,7%.

Câu 3. Điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

A. Điều 5

B. Điều 6

C.Điều 10Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 4. Tính đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

A. 10 kỳ Đại hội.

B. 11 kỳ Đại hội.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. 12 kỳ Đại hội.

Câu 5. Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Đại hội I

B. Đại hội IIĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Đại hội III

D. Đại hội IV

Câu 6. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành văn bản nào hoạch định chiến lược phát triển công đoàn trong tình hình mới?

A. Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

B. Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Câu 7. Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành mấy cấp?

A. 3

B. 4Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. 5

Câu 8. Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Công đoàn Việt Nam là Đại hội lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất

B. Lần thứ haiĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C. Lần thứ ba

D.Lần thứ tư

Câu 9. Những nhân tố nào sau đây tác động lớn đến hoạt động công đoàn và việc làm, đời sống của người lao động trong nhiệm kỳ 2018-2023?

A. Đại dịch Covid – 19Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

C. Việt Nam phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 10. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được đánh giá với bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 10 nhiệm vụ.

B. 09 nhiệm vụ.

C. 08 nhiệm vụ.

Câu 11. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV năm 1978, bầu ai làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam?

A. Nguyễn Văn LinhĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B. Trần Danh Tuyên

C. Nguyễn Đức Thuận

Câu 12. Số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 13. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII năm 1993 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A.Cù Thị Hậu

B.Phạm Thế Duyệt

C.Nguyễn Văn TưĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 14. Cơ quan nào được phép thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam?

A.Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông quaĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

B.Đại hội Công đoàn Việt Nam (toàn quốc)

C.Bộ Nội vụ

Câu 15. Kết quả nào của nhiệm kỳ 2018-2023 khẳng định quyền lợi hợp pháp của người lao động có độ bao phủ rộng hơn?

A.Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên

B.Ký mới 15.832 bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

C.Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh.Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 16. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam?

A.400.000 đoàn viên công đoàn

B.400 nghìn đoàn viên (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước)

C.Dưới 200.000 đoàn viên

Câu 17. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII năm 1998, đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A.Nguyễn Văn Tư

B.Cù Thị HậuĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Phạm Thế Duyệt

Câu 18. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A.Hơn 76%.

B.Gần 70%.

C.75%.

Câu 19. Chương trình giải trí trên truyền hình nào phát sóng trên kênh VTV3 dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong năm 2022-2023?

A.Chuyển động 24h

B.Cuối tuần tuyệt vời

C.Giờ thứ 9+Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

Câu 20. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy được coi là Đại hội đổi mới theo tinh thần Đại hội VI của Đảng?

A.Đại hội V

B.Đại hội VIĐáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng 2023

C.Đại hội VII

D.Đại hội VIII

Câu 21. Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ?

Tham khảo tại đây.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
38 107.403
0 Bình luận
Sắp xếp theo