Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023- Tuần 4

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023 là Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyện, thành phố. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, nhằm khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lai Châu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trên những chặng đường tiếp theo; ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững.

Trong bài viết sau đây, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023 cụ thể, chi tiết.

Lưu ý: Đáp án do Hoatieu tham khảo từ nhiều nguồn và tự biên soạn, không phải đáp án chính thức của cuộc thi

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023

1. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Lai Châu 2023

- Nội dung thi: Tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển tỉnh; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ lịch sử. Tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật có tác động to lớn đến quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh từ năm 1909 đến nay.

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu (laichau.dcs.vn) và trên ứng dụng di động Công dân số Lai Châu.

Cuộc thi được tổ chức trong vòng 4 tuần, mỗi tuần có 1 đợt thi, mỗi đợt có 1 bộ câu hỏi gồm 16 câu (với 15 câu hỏi kiến thức và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng của đợt thi tuần).

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố danh sách cá nhân đạt giải trên website Cuộc thi, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Báo Lai Châu; fanpage Cổng thông tin tuyên giáo Lai Châu.

- Thời gian tổ chức cuộc thi dự kiến từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 03/12/2023, gồm 4 tuần thi:

+ Tuần thứ nhất: Từ ngày 6-12/11/2023.

+ Tuần thứ hai: Từ ngày 13-19/11/2023.

+ Tuần thứ ba: Từ ngày 20-26/11/2023.

+ Tuần thứ tư: Từ ngày 27/11-03/12/2023.

2. Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu năm 2023 là Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Cụ thể như sau:

2.1. Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu - Tuần 1

Câu 1: Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XI đã ra Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, tỉnh Lai Châu mới được chia tách và thành lập từ ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 01/02/2004
 2. Ngày 01/01/2004
 3. Ngày 01/3/2004
 4. Ngày 01/12/2003

Câu 2: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra bao nhiêu chương trình trọng điểm?

 1. 3 chương trình
 2. 4 chương trình
 3. 5 chương trình
 4. 6 chương trình

Câu 3: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy đã xác định mục tiêu “đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển”?

 1. Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 - 2010
 2. Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
 3. Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2001 - 2005
 4. Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 1996 - 2001

Câu 4: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ nhất diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 1. Từ ngày 18 đến ngày 24/10/1963
 2. Từ ngày 17 đến ngày 23/10/1963
 3. Từ ngày 15 đến ngày 21/10/1963
 4. Từ ngày 16 đến ngày 22/10/1963

Câu 5: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy đề ra chỉ tiêu “Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi”?

 1. Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005- 2010
 2. Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
 3. Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 4. Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Câu 6: Kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Lai Châu năm 1990 đạt bao nhiêu nghìn đô la, tăng bao nhiêu % so với năm 1989?

 1. Đạt 475.000 USD, tăng 70% so với năm 1989
 2. Đạt 495.000 USD, tăng 79% so với năm 1989
 3. Đạt 490.000 USD, tăng 75% so với năm 1989
 4. Đạt 485.000 USD, tăng 73% so với năm 1989

Câu 7: Tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ hòa mạng điện của Lai Châu vào hệ thống điện lưới quốc gia 110KV, đường điện quốc gia Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên vào ngày, tháng, năm nào?

 1. 20/8/1995
 2. 20/8/1997
 3. 20/8/1990
 4. 20 /8/1998

Câu 8: Đồng chí nào được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Lai Châu khi mới được chia tách, thành lập?

 1. Đồng chí Nguyễn Minh Quang
 2. Đồng chí Phạm Ngọc Thiểm
 3. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử
 4. Đồng chí Lò Văn Giàng

Câu 9: Khu tự trị Thái - Mèo chính thức ra mắt vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 29/4/1955
 2. Ngày 28/9/1954
 3. Ngày 10/10/1955
 4. Ngày 07/5/1955

Câu 10: Ban Cán sự Lai Châu được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 10/10/1948
 2. Ngày 10/10/1949
 3. Ngày 15/10/1948
 4. Ngày 7/10/1949

Câu 11: Giai đoạn 1996 – 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh Lai Châu là bao nhiêu %?

 1. 6,55%
 2. 6,2%
 3. 6%
 4. 6,45%

Câu 12: Giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm của tỉnh Lai Châu là bao nhiêu %?

 1. 4,25%
 2. 4%
 3. 4,5%
 4. 4,75%

Câu 13: Nhờ lập thành tích xuất sắc trong cuộc chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tháng 2/1979, quân và dân tỉnh Lai Châu đã được Quốc hội và Chính phủ tặng phần thưởng cao quý nào?

 1. Huân chương Độc lập hạng Nhất
 2. Huân chương Độc lập hạng Nhì
 3. Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
 4. Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

Câu 14: Người thủ lĩnh đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân các dân tộc vùng cao Lai Châu đoàn kết chống ách thống trị của thực dân Pháp đầu thế kỷ XX với khẩu hiệu “Quét sạch Tây trắng (Pháp), chống thuế, giành quyền tự chủ” là ai?

 1. Lường Sám
 2. Giàng Tả Chay
 3. Hoàng Công Chất
 4. Đèo Văn Hoán

Câu 15: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng lên thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu vào thời gian nào?

 1. Tháng 03/1988
 2. Tháng 04/1988
 3. Tháng 02/1988
 4. Tháng 01/1988

2.2. Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu - Tuần 2

Câu 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm?

 1. 5 nhiệm vụ
 2. 4 nhiệm vụ
 3. 6 nhiệm vụ
 4. 7 nhiệm vụ

Câu 2: Thực hiện Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức lễ tiếp nhận huyện Than Uyên từ tỉnh Lào Cai về tỉnh Lai Châu vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 08/01/2004
 2. Ngày 15/01/2004
 3. Ngày 12/01/2004
 4. Ngày 10/01/2004

Câu 3: Quyết định số 878-QĐ/TW, ngày 25/12/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí ?

 1. 31 đồng chí
 2. 33 đồng chí
 3. 35 đồng chí
 4. 37 đồng chí

Câu 4: Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt bao nhiêu?

 1. Trên 1500 tỷ đồng
 2. Trên 2000 tỷ đồng
 3. Trên 2500 tỷ đồng
 4. Trên 3000 tỷ đồng

Câu 5: Năm 2000, toàn tỉnh có bao nhiêu bản có cán bộ y tế?

 1. 1.050 bản
 2. 1.300 bản
 3. 1.200 bản
 4. 1.250 bản

Câu 6: Chi bộ đảng cấp xã đầu tiên của Khu tự trị Thái - Mèo (Chi bộ xã Quài Cang, châu Tuần Giáo) được thành lập vào thời gian nào?

 1. Tháng 3/1956
 2. Tháng 2/1956
 3. Tháng 8/1955
 4. Tháng 9/1955

Câu 7: Theo danh sách Chủ tịch nước công bố ngày 19/12/1994, tỉnh Lai Châu có bao nhiêu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

 1. 8 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 2. 9 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 3. 10 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 4. 7 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Câu 8: Ngày 20/6/1983, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho những đơn vị nào?

 1. Sở Nông nghiệp
 2. Cả 3 đáp án trên
 3. Sở Xây dựng
 4. Sở Giao thông

Câu 9: Anh hùng Vừ A Dính đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ truy tặng Huân chương nào?

 1. Huân chương Quân công hạng Nhì
 2. Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
 3. Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
 4. Huân chương Quân công hạng Nhất

Câu 10: GRDP (tổng sản phẩm) bình quân đầu người của tỉnh Lai Châu năm 2020 là bao nhiêu triệu đồng?

 1. 45 triệu đồng
 2. 40 triệu đồng
 3. 50 triệu đồng
 4. 48 triệu đồng

Câu 11: Thực hiện công tác định canh, định cư trong 5 năm (1991 - 1995), Nhà nước đã hỗ trợ bao nhiêu tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi?

 1. 11,174 tỷ đồng
 2. 10,295 tỷ đồng
 3. 11,283 tỷ đồng
 4. 10,395 tỷ đồng

Câu 12: Tỉnh Lai Châu được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào thời gian nào?

 1. Tháng 9/2000
 2. Tháng 6/2000
 3. Tháng 7/2000
 4. Tháng 8/2000

Câu 13: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ nhất (tháng 10 năm 1963) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá I gồm bao nhiêu đồng chí? Ai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

 1. 25 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Xã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
 2. 27 đồng chí; đồng chí Quyết Tâm được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
 3. 31 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Xã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
 4. 22 đồng chí; đồng chí Trần Quốc Mạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Câu 14: Toàn quyền Đông Dương Klobukowski ban hành Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu vào thời gian nào?

 1. Ngày 29/6/1909
 2. Ngày 28/6/1909
 3. Ngày 28/6/1910
 4. Ngày 29/6/1910

Câu 15: Tính đến năm 2020, tổng diện tích rừng của tỉnh Lai Châu đạt bao nhiêu ha, đạt tỷ lệ che phủ bao nhiêu % ?

 1. Đạt 464.000 ha, đạt tỷ lệ che phủ 50,2%
 2. Đạt 470.470 ha, đạt tỷ lệ che phủ 50,5%
 3. Ước đạt 481.244 ha, đạt tỷ lệ che phủ 53,3%
 4. Ước đạt 474.134 ha, đạt tỷ lệ che phủ 52,3%

2.3. Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu - Tuần 3

Câu 1: Đóng góp của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

 1. 25.070 cây gỗ các loại để chống lầy, làm đường cho xe pháo, bộ đội vượt qua
 2. 2.666 tấn gạo, 226 tấn thịt, 210 tấn rau xanh
 3. 16.972 dân công, 348 ngựa thồ, 62 thuyền, hàng trăm mảng
 4. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự, quân và dân Lai Châu giành thắng lợi hoàn toàn trong công tác tiễu phỉ vào thời gian nào?

 1. Tháng 12/1954
 2. Tháng 7/1954
 3. Tháng 9/1954
 4. Tháng 01/1955

Câu 3: Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, 60 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (năm 2009), Chủ tịch nước đã quyết định tặng phần thưởng cao quý nào cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu?

 1. Huân chương Độc lập hạng Nhất
 2. Huân chương Sao vàng
 3. Huân chương Độc lập hạng Nhất
 4. Huân chương Hồ Chí Minh

Câu 4: Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ năm đã ra quyết nghị thành lập lại tỉnh Lai Châu vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 26/10/1962
 2. Ngày 27/10/1962
 3. Ngày 24/10/1961
 4. Ngày 23/10/1961

Câu 5: Đảng bộ và quân, dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Hội đồng Nhà nước trao thưởng vào năm nào?

 1. 1984
 2. 1986
 3. 1985
 4. 1987

Câu 6: Độ che phủ rừng của tỉnh Lai Châu năm 2000 đạt bao nhiêu %?

 1. 29%
 2. 30%
 3. 32%
 4. 31%

Câu 7: Chi bộ Lai Châu thành lập ngày 02/12/1949, tại bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Yên Bái (nay là bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) gồm bao nhiêu đảng viên?

 1. 20 đảng viên (18 chính thức và 2 dự bị)
 2. 16 đảng viên (14 chính thức và 2 dự bị)
 3. 22 đảng viên (20 chính thức và 2 dự bị)
 4. 18 đảng viên (16 chính thức và 2 dự bị)

Câu 8: Đến năm 2020, tỷ lệ số thôn, bản của tỉnh Lai Châu có đường để ô tô hoặc xe máy đi lại thuận lợi là bao nhiêu?

 1. Đạt 93,7%
 2. Đạt 81,5%
 3. Đạt 84,8%
 4. Đạt 82,4%

Câu 9: Đến năm 2020, tỉnh Lai Châu có bao nhiêu trường học đạt chuẩn quốc gia?

 1. 165 trường
 2. 160 trường
 3. 175 trường
 4. 170 trường

Câu 10: Mở đầu chiến công đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ tại Lai Châu ngày: 15/3/1966, dân quân xã nào đã bắn rơi tại chỗ máy bay của giặc Mỹ?

 1. Xã Hua Bum (Mường Tè)
 2. Xã Thanh An (Điện Biên)
 3. Xã Sính Phình (Tuần Giáo)
 4. Xã Tủa Thàng (Tủa Chùa)

Câu 11: Trong cách mạng tháng 8, Châu Quỳnh Nhai (khi đó thuộc Lai Châu, nay là huyện Quỳnh Nhai thuộc tỉnh Sơn La) giành được chính quyền vào thời gian nào?

 1. Tháng 11 năm 1945
 2. Tháng 8 năm 1945
 3. Tháng 10 năm 1945
 4. Tháng 9 năm 1945

Câu 12: Đến năm 2023, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Lai Châu là bao nhiêu?

 1. 41,5%
 2. 42,1%
 3. 39,5%
 4. 45,5%

Câu 13: Tỉnh Lai Châu khi mới chia tách, thành lập (năm 2004) có bao nhiêu xã đặc biệt khó khăn?

 1. 76 xã
 2. 74 xã
 3. 75 xã
 4. 77 xã

Câu 14: Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lai Châu năm 2005 đạt bao nhiêu triệu đồng?

 1. 3,5 triệu đồng
 2. 3,7 triệu đồng
 3. 3,3 triệu đồng
 4. 3,9 triệu đồng

Câu 15: Để xây dựng các thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, tỉnh Lai Châu đã thực hiện di chuyển, tái định cư cho bao nhiêu hộ dân?

 1. Gần 3.000 hộ
 2. Gần 3.500 hộ
 3. Gần 4.000 hộ
 4. Trên 4.000 hộ

2.4. Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử Lai Châu - Tuần 4

Câu 1: Tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn tỉnh Lai Châu có bao nhiêu cá nhân, tập thể được Trung ương và Khu ủy Tây Bắc tặng Bằng khen?

 1. 730 cá nhân xuất sắc, 10 xã điển hình, 38 bản gương mẫu
 2. 700 cá nhân xuất sắc, 9 xã điển hình
 3. 700 cá nhân xuất sắc, 9 xã điển hình, 38 bản gương mẫu
 4. 730 cá nhân xuất sắc, 38 bản gương mẫu

Câu 2: Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02/7/2004 của Tỉnh ủy lâm thời Lai Châu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2004-2010, trong 2 năm 2004-2005 tỉnh đã tăng cường bao nhiêu cán bộ xuống giúp các xã đặc biệt khó khăn?

 1. 210
 2. 220
 3. 222
 4. 200

Câu 3: Thị trấn Lai Châu được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào?

 1. 13/12/1954
 2. 10/12/1952
 3. 12/12/1953
 4. 11/12/1953

Câu 4: Năm 2003, toàn tỉnh Lai Châu có bao nhiêu xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia?

 1. 86/156 xã, phường, thị trấn
 2. 92/156 xã, phường, thị trấn
 3. 88/156 xã, phường, thị trấn
 4. 90/156 xã, phường, thị trấn

Câu 5: Ban Cán sự Đảng Lai Châu đã họp phiên đầu tiên ở đâu?

 1. Xã An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 2. Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 3. Xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 4. Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Câu 6: Cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

 1. 1986
 2. 1985
 3. 1987
 4. 1984

Câu 7: Đến năm 2020, tỉnh Lai Châu có bao nhiêu bác sỹ/ vạn dân?

 1. 11,9 bác sỹ/ vạn dân
 2. 13,9 bác sỹ/ vạn dân
 3. 12,8 bác sỹ/ vạn dân
 4. 12,1 bác sỹ/ vạn dân

Câu 8: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 đạt bao nhiêu?

 1. 12%
 2. 15%
 3. 14%
 4. 13%

Câu 9: Năm 1962, toàn Đảng bộ tỉnh có bao nhiêu đảng viên?

 1. 4.745 đảng viên
 2. 4.375 đảng viên
 3. 4.562 đảng viên
 4. 4.672 đảng viên

Câu 10: Đảng bộ tỉnh Lai Châu hoàn thành việc thành lập chi bộ tại 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế vào năm nào?

 1. Năm 2013
 2. Năm 2014
 3. Năm 2012
 4. Năm 2015

Câu 11: Đội xung phong Quyết Tiến được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 15/3/1948
 2. Ngày 16/3/1948
 3. Ngày 17/3/1948
 4. Ngày 14/3/1948

Câu 12: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2005 đạt bao nhiêu tỷ đồng? Tăng bao nhiêu % so với năm 2004?

 1. Đạt 65 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2004
 2. Đạt 67 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2004
 3. Đạt 64 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2004
 4. Đạt 66 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2004

Câu 13: Đến năm 2023, tỷ lệ trường học được xây dựng kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt bao nhiêu %?

 1. Đạt 95,5%
 2. Đạt 100%
 3. Đạt 89,8%
 4. Đạt 99,7%

Câu 14: Tính đến tháng 10/1979, Lai Châu đã có bao nhiêu huyện, thị xã căn bản xóa xong nạn mù chữ?

 1. 5 huyện, thị xã
 2. 6 huyện, thị xã
 3. 6 huyện
 4. Toàn tỉnh

Câu 15: Tỉnh uỷ và Uỷ ban hành chính tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận Cờ thưởng luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho quân và dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 23/3/1966
 2. Ngày 23/4/1966
 3. Ngày 24/4/1966
 4. Ngày 24/3/1966

Mời các bạn đón xem các thông tin hữu ích khác tại mục Tài liệu - Bài thu hoạch, bài dự thi của Hoatieu.vn nhé.

Đánh giá bài viết
5 1.493
0 Bình luận
Sắp xếp theo