Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, các tỉnh, huyện đang tổ chức các hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân gửi về cấp ủy chi bộ đánh giá.

Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc bài viết Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung viết thu hoạch

Bài thu hoạch phải trả lời được 2 câu hỏi, yêu cầu sau:

 • Theo đồng chí trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm nào đồng chí tâm đắc nhất?
 • Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025? Từ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí cần phải làm gì để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, nội dung viết thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này. Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

 • Nêu nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 • Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân;
 • Những đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện ở ngành, cơ quan, doanh nghiệp và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các nội dung nêu trên.

3. Hình thức viết

 • Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.
 • Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

4. Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Trong bài thu hoạch cần nêu rõ thông tin cá nhân, chức vụ, nghề nghiệp cụ thể, tất cả được trình bày đúng theo mẫu, dễ nhìn không gạch xóa

Bài thu hoạch có những nội dung sau:

 • Thực trạng
 • Thành tựu
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân
 • Giải pháp thực hiện các nội dung của nghị quyết trung ương 8 khóa XII
 • Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập nội dung Nghị quyết

Bên cạnh đó, bài thu hoạch còn phải đảm bảo các nội dung ở mục 2 bài này.

5. Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Để giúp mọi người có thể viết bài thu hoạch một cách dễ dàng hơn, Hoatieu.vn đưa ra một số mẫu bài thu hoạch dưới đây

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Để xem thêm các mẫu khác, mời các bạn đọc bài:

Trên đây, Hoatieu đã hướng dẫn bạn đọc cách viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, mời các bạn đọc thêm các bài liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi; mảng Tài liệu.

Các bài liên quan:

Đánh giá bài viết
3 15.879
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Đức Duyên
  Nguyễn Đức Duyên

  Thanks

  Thích Phản hồi 12/01/21