Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không? Bạn thắc mắc thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông khi bị mất? Trên thực tế, khi mất bản gốc bằng tốt nghiệp chỉ được cấp lại bản sao. Trong bài viết này, Hoatieu.vn gửi đến các bạn câu trả lời của câu hỏi "Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?" theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?

Bằng tốt nghiệp là một văn bằng quan trọng đối với mọi người khi giáo dục phổ cập đang ngày càng quan trọng hơn. Được biết nếu như bạn có bằng cấp cao hơn thì thông thường khi đi làm sẽ nộp bằng cao nhất của bản thân. Tuy nhiên không ít trường hợp mọi người quên và vì lý do nào đó mà mất bằng. Khiến cho việc đi làm và khó khăn trong minh chứng bằng cấp của mình. Vì thế dưới đây Hoatieu.vn sẽ giải đáp câu hỏi về việc cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 2,3.

1. Mất bằng tốt nghiệp cấp 2,3 có được cấp lại không?

Theo quy định tại khoản 2 điều 2 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Trong đó điều 18 Quy chế này quy định: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Do đó, trong trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp cấp 2,3 thì không được cấp lại. Thay vào đó các bạn có thể làm đơn lên cơ quan cấp phát xin cấp bản sao chứng chỉ, văn bằng học đó.

Điều 28 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Mất bằng tốt nghiệp THPT có được cấp lại bản gốc không?

Như đã nêu tại mục 1 bài này, mất bằng tốt nghiệp THPT không được cấp lại bản gốc mà chỉ có thể được cấp lại bản sao.

3. Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp

Trường hợp 1: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì các bạn được cấp lại bằng gốc theo thủ tục sau:

 • Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

Trường hợp 2: Làm mất bằng tốt nghiệp và xin cấp lại bản sao của văn bằng chứng chỉ gốc thì các bạn nộp hồ sơ xin cấp bản sao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại điểm a, b, c khoản này kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Như vậy có thể thấy bằng gốc là một văn bằng quan trọng và những đơn vị chỉ cấp 1 lần cho người học. Nếu mất thì chỉ được cấp bản sao bằng tốt nghiệp đó.

4. Lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Theo quy định tại Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL, lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp được quy định như sau:

 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 7500đ/1 bản sao.
 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 3000đ/1 bản sao (do sử dụng mẫu phôi cũ).

5. Tốt nghiệp đại học có cần bằng cấp 3?

Căn cứ vào điều 14 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đạo tạo trình độ đại học:

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:

Điều 14. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp

1. Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

c) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

=> Nếu hiệu trưởng trường yêu cầu thì bạn vẫn phải nộp bằng cấp 3. Tuy nhiên hiện nay hầu như khi nhập học thì mọi trường đều yêu cầu nộp giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời để có căn cứ nhập học. Nên khi tốt nghiệp gần như không cần đến bằng cấp 3, vì những thí sinh đã đủ điều kiện tốt nghiệp cấp 3, có giấy xác nhận tốt nghiệp mới được nhập học.

6. Làm lại bằng tốt nghiệp cấp 2,3 mất bao lâu?

Làm lại bằng tốt nghiệp cấp 2,3 mất bao lâu?

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp và xin cấp lại bản sao của văn bằng chứng chỉ gốc thì thời gian cấp lại bản sao được quy định như sau:

 • Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;
 • Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

7. Mất bằng cấp 2 xin cấp lại ở đâu?

Rất nhiều bạn học sinh khi bị mất bằng cấp 2 nhưng không biết đến trường học hay đến phòng giáo dục hay sở giáo dục để xin cấp lại.

Về thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 15 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp bị mất bản gốc bằng cấp 2 thì chỉ được xin bản sao, bản sao được căn cứ theo sổ gốc cấp văn bằng, cấp phát và quản lý đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tại Điều 19 Thông tư Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, sổ gốc do phòng giáo dục và đào tạo lập ra và giao văn bằng cho nhà trường.

Vậy, khi mất bằng cấp 2 bạn sẽ phải đến phòng giáo dục và đào tạo quản lý trường cấp 2 bạn theo học nhé. Trường hợp chưa biết phòng giáo dục và đào tạo quản lý trường cấp 2 ở đâu hay như thế nào thì có thể liên hệ với trường học để được hướng dẫn chi tiết hơn.

8. Đơn cớ mất bằng tốt nghiệp cấp 2

Khi bạn bị mất bằng tốt nghiệp cấp 2 và muốn làm đơn thông báo gửi tới trường học, phòng giáo dục và đào tạo thì có thể tham khảo mẫu đơn sau:

………………………………
Quận (huyện): ....................
Phường (xã) : .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi: .....................

Tôi tên: ............................................................

Sinh ngày..... tháng ..... năm .......Nơi sinh ...........

Nghề nghiệp: ...................................................

CCCD/CMND số:............... Cấp ngày: ................. Tại: .................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày .......... tháng...........năm……....

Tôi có mất: ....................................................................

.......................................................................................

Tại: ................................................................................

Lý do: .............................................................................

.......................................................................................

................, ngày ....... tháng ....... năm .......

Người viết đơnNgười chứng thứ nhất

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người chứng thứ hai

9. Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS ở đâu

Theo như những phân tích ở mục 7 trong bài, bạn đến phòng giáo dục và đào tạo quản lý trường THCS để xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS vì phòng giáo dục và đào tạo giữ sổ gốc khi cấp bằng lần đầu cho bạn.

Trên đây Hoatieu.vn đã cung cấp quy định pháp luật về Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan

Đánh giá bài viết
8 19.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo