Đáp án tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh được tỉnh Hà Tĩnh phát động với mục đích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Hà Tĩnh.

1. Đáp án tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh phần trắc nghiệm

Câu 1: Dãy núi nào sau đây là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình?

A. Hoành Sơn.

B. Giăng Màn.

C. Bạch Mã.

D. Phu Luông.

Câu 2: Năm 1831, với cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tách hai phủ nào sau đây của trấn Nghệ An?

A. Hà Hoa và Hoan Châu.

C. Đức Châu và Đức Thọ.

B. Hà Hoa và Đức Thọ.

D. Hà Hoa và Đức Châu.

Câu 3: Nhân vật lịch sử nào sau đây là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

A. Phan Đình Phùng.

B. Hoàng Hoa Thám.

C. Nguyễn Thiện Thuật.

D. Phan Bội Châu.

Câu 4: Địa danh lịch sử nào sau đây là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3 - 1930)?

A. Bến đò Thượng Trụ (Can Lộc).

B. Xóm Chùa (Can Lộc).

C. Đình làng Tứ Mỹ (Hương Sơn).

D. Rôộc Cồn (Hương Khê).

Câu 5: Ông sinh năm 1892 tại thôn Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), là người đầu tiên mang vinh quang về cho tranh lụa Việt Nam. Ông là ai?

A. Bùi Xuân Phái.

B. Nguyễn Phan Chánh.

C. Nguyễn Sáng.

D. Tô Ngọc Vân.

Câu 6: Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

A. 262

B. 228

C. 216

D. 196

Câu 7: Kinh tế Hà Tĩnh những năm gần đây tăng trưởng nhanh chủ yếu do

A. ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

C. đẩy mạnh xuất khẩu khoáng sản.

B. thu hút được nhiều dự án đầu tư.

D. mở rộng phát triển du lịch biển.

Câu 8: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước” là mục tiêu được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

A. Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005-2010.

C. Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

B. Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

D. Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Câu 9: Trong các tác giả sau đây, ai được tôn vinh là Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới?

A. Nguyễn Du.

B. Nguyễn Công Trứ.

C. Xuân Diệu.

D. Huy Cận.

Câu 10: Hội nghị toàn thể lần thứ 7 (năm 2016) và Hội nghị toàn thể lần thứ 8 (năm 2018) của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) đã công nhận di sản nào sau đây của tỉnh Hà Tĩnh là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

A. Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Ca trù.

C. Lễ hội Cầu Ngư và hát sắc bùa.

B. Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ.

D. Truyện Kiều của Nguyễn Du và Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Câu trả lời phần trắc nghiệm được ghi vào phiếu theo mẫu dưới đây:

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị/ Trường: ………………..…………… huyện, thị xã, thành phố: ………..……….

Câu hỏiPhương án lựa chọn
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

Ghi chú:

  • Thí sinh lựa chọn 01 phương án trả lời, ghi A, B,C,D ;
  • Phiếu trả lời các câu hỏi phần thi trắc nghiệm đặt trước phần thi tự luận.

2. Đáp án tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh phần Tự luận

Câu 1. Trình bày những đặc điểm cơ bản về các giá trị truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh. Bằng tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương, bạn hãy đề xuất các giải pháp để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay (khoảng 4.000 từ).

Mời các bạn tham khảo đáp án câu hỏi thứ nhất tại bài viết: Đặc điểm cơ bản về các giá trị truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh là gì?

Câu 2. Trình bày những thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021). Bạn cần phải làm gì để góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển (khoảng 4.000 từ)?

Mời các bạn tham khảo đáp án câu hỏi trên tại bài viết: Những thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh

Câu 3. Trình bày những kết quả nổi bật của giáo dục Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021). Theo bạn, cần phải làm gì để tiếp tục phát triển giáo dục Hà Tĩnh trong thời gian tới (khoảng 3.000 từ)?

Mời các bạn tham khảo đáp án câu hỏi trên tại bài viết: Kết quả nổi bật của giáo dục Hà Tĩnh trong 30 năm tái lập tỉnh

Hoatieu.vn sẽ cập nhật đáp án tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh phần Tự luận sớm nhất.

Trên đây là Đáp án tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
73 59.543
0 Bình luận
Sắp xếp theo