Bài cảm nghĩ về ngày 26/3 hay và ý nghĩa 2024

Ngày 26/3 hằng năm được chọn là ngày kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn, Hoatieu.vn xin gửi tặng các bạn một số bài cảm nghĩ về ngày 26/3 hay nhất để các bạn cùng tham khảo tải về sử dụng.

Ngày 26 tháng 3 năm 1931 có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Vào mỗi dịp Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn chắc chắn không thể thiếu đi các buổi mít tinh để mọi người có thời gian gặp gỡ, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của thanh niên Việt Nam. Bài cảm nghĩ về ngày 26/3 hay và ý nghĩa sẽ giúp các bạn có một bài phát biểu thật sâu sắc, được mọi người đánh giá cao.

1. Cảm nghĩ về ngày thành lập Đoàn 26-3

Ngày 26-3, tuổi trẻ cả nước tưng bừng kỷ niệm ......năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong niềm phấn khởi và niềm tin thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, .....năm qua, được Bác Hồ kính yêu và Đảng vĩ đại tổ chức và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện, dìu dắt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng trưởng thành lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị, cánh tay đắc lực của Đảng. Chúng ta thật tự hào, ở giai đoạn cách mạng nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam cũng có những phong trào hành động cách mạng mang dấu ấn lịch sử; cũng có những tấm gương tuổi trẻ sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giàu trí sáng tạo, làm rạng danh đất nước, như phong trào: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”...

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào thanh niên, luôn dành cho thế thệ trẻ tình cảm thân thương, sự chăm sóc, dạy bảo ân cần. Đền đáp công ơn trời biển và tình cảm sâu nặng của Người, không gì thành tâm hơn là tuổi trẻ Việt Nam nguyện ước thực hiện tốt nhất lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Kỷ niệm ...năm ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn, cũng là dịp diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ...... Đây là dịp tốt để tổ chức Đoàn đánh giá một cách thực chất công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, từ đó nhân rộng, phát triển những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhằm xây dựng lớp thanh niên theo tiêu chí: "Bản lĩnh, yêu nước, tri thức, sức khỏe, sáng tạo, tình nguyện". Đồng thời khắc phục được những tồn tại, yếu kém như trong thi đua còn nặng tính hình thức, thiếu những biện pháp thiết thực; một bộ phận thanh niên sống thiếu mục tiêu, lý tưởng, sa ngã trong các tệ nạn xã hội... Đó là những vấn đề rất cần được trao đổi tại Đại hội Đoàn các cấp, nhất là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX sắp tới, đồng thời luôn cần sự quan tâm về mọi mặt, định hướng kịp thời của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội....

2. Bài phát biểu cảm nghĩ về ngày 26/3

Kính thưa:

- PGS,TS…….........Hiệu trưởng nhà trường;

- Thầy…………………..Phó Hiệu trưởng

- Thầy ………………...Phó Hiệu trưởng

- Các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa, Đại diện

- Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị phòng ban, khoa.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn………………………………;

- Các bạn đoàn viên, sinh viên thân mến.

Năm 20… đánh dấu chặng đường …. năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS tỉnh………… lần ….., nhiệm kỳ……………….

Kính thưa quý vị đại biểu!

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930, và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 do đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên. Tại hội nghị này, Đoàn thanh niên Công sản Đông Dương đã được thành lập và từ đó trải qua các giai đoạn với các tên gọi khác nhau:

Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sự kiện đặc biệt đó, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 - 25/3/1961 tại Hà Nội, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Đoàn đã xây dựng và hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam:

Một là: Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích của dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là: Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ba là: Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.

Bốn là: Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bão lớn.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với ý nghĩa đó, mỗi đoàn viên, thanh niên ............... luôn tự hào về truyền thống hào hùng của tổ chức Đoàn; đồng thời viết tiếp nên trang sử vẻ vang bằng việc thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích, tiên phong và tinh thần trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, đề ra những phương hướng, giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm xây dựng Trường …………. ngày càng phát triển.

Kính thưa quý vị Đại biểu

Hôm nay đây, trong không khí vui mừng của Hội trại. Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Trường cho phép gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trườn…………… đã tạo điều kiện cho Tổ chức đoàn phát triển và cống hiến, sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài trường.

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn đến Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh …….. và các đơn vị kết nghĩa với các Đoàn Khoa đã tham gia giao lưu cùng chúng tôi trong đêm Hội trại này.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Bài cảm nghĩ về ngày 26/3 hay và ý nghĩa

3. Bài cảm nghĩ của Đoàn viên ngày 26/3

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa các đồng chí đoàn viên thân mến!

Hôm nay trường THCS ………… long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm … năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi tràn đầy niềm vui của buổi lễ, được sự cho phép của ban tổ chức tôi xin phép được phát biểu một vài cảm tưởng của mình.

Lời đầu tiên, thay mặt cho các đồng chí đoàn viên, tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đồng chí đoàn viên sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc, học tập và công tác tốt. Chúc buổi lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa các đồng chí đoàn viên thân mến!

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội ''.

Hôm nay trong trời xuân, sắc xuân. Tuổi trẻ - mùa xuân của đất nước, tưng bừng kỷ niệm …… năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn. Tôi cảm thấy mình như được trẻ hơn.

Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, với sự ra đời của Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương (nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bản thân tôi thực sự cảm thấy rất bồi hồi, xúc động, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, được tham dự buổi lễ kỷ niệm trang trọng này. Có thể nói Đoàn TNCS HCM đã giúp tôi rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí cách mạng của mình, sống có hoài bão và ước mơ cao đẹp. Buổi lễ kỷ niệm hôm nay làm tôi nhớ lại những giờ phút thiêng liêng, vinh dự, tự hào trước đây khi tôi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực – năng động – sáng tạo của tuổi trẻ sẽ làm cho Đoàn TNCS HCM ngày một lớn mạnh hơn, thực sự trở thành cánh tay đắc lực của Đảng.

Là một đoàn viên, chúng tôi nguyện sẽ dốc hết sức lực, trí tuệ và cả tấm lòng nhiệt huyết của mình làm những gì có thể để tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc cha anh đi trước, phát triển phong trào đoàn đội của trường và địa phương đi đến kết quả tốt nhất. Tôi cũng rất mong và tin tưởng các đồng chí đoàn viên sẽ luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh của mình để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy cô giáo!

Thưa các đồng chí đoàn viên thân mến!

Năm …… đã được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên”. Thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và nhà nước đối với thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước. Đó là niềm vinh dự, tự hào của thanh niên Việt Nam. Đây cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề và cũng rất vinh quang đối với thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy mỗi đoàn viên thanh niên hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày một khang trang, giàu mạnh hơn.

Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, và các đồng chí đoàn viên mạnh khoẻ, thành đạt và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Bài cảm nghĩ 26/3 của Đội viên

Trong suốt những năm qua, ngày 26/3 hàng năm được chọn làm tháng Thanh niên Việt Nam, là dịp để tất cả các ĐVTN và học sinh sắp vào Đoàn cố gắng thi đua học tập, rèn luyện tốt, lập thành tích cao, xuất sắc nhất chào mừng sinh nhật Đoàn 26/3. Tháng Thanh niên này thực sự là tháng cao điểm dấy lên những phong trào thi đua giữa các lớp và mỗi cá nhân, muốn làm được điều đó tất cả học sinh luôn có sự phấn đấu, tích cực rèn luyện, học tập, lao động, phát huy tính sáng tạo, lập lên những thành tích lẫy lừng. Xứng đáng là người Đoàn viên mẫu mực. Với một chặng đường khá dài ….. năm, cùng với sự phát triển của đất nước, trí tuệ của con người, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam nối tiếp nhau viết lên những trang truyền thống vẻ vang, lẫy lừng của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù sáng tạo, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lần nhau, chia ngọt sẻ bùi vẫn ngày được phát huy và phát huy một cách tốt nhất. Nối tiếp truyền thống đó, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước, sẵn sàng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, tổ quốc, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, chiến tranh, đem hết sức trẻ, sự nhiệt tình, lòng thủy chung ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. "Tiến lên đoàn viên em ước ao bao ngày..." câu hát ấy luôn luôn vang lên trong lòng mỗi đội viên với lòng khao khát được lên Đoàn. Muốn như vậy nên ngay từ bây giờ tôi đã rèn luyện, ý thức được Đoàn có vai trò quang trọng như thế nào và phải thực hiện nó ra làm sao. Nó còn phải có sự kiên trì, rèn luyện phấn đấu của mỗi chúng ta. Vậy nên mỗi người đội viên như chúng ta phải luôn nghĩ rằng muốn làm người đoàn viên tốt, chúng ta hãy cùng nhau tiến bước đi lên, hoàn thiện mình với vai trò là một người đoàn viên mẫu mực để xứng đáng với nghĩa vụ và trách nhiệm của một đội viên gương mẫu.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bài cảm nghĩ về ngày 26/3 hay và ý nghĩa dành cho các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
74 33.621
0 Bình luận
Sắp xếp theo