Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 21/4/2023 đến 17 giờ ngày 18/5/2023 với hình thức thi trắc nghiệm online. Cuộc thi nhằm truyền tải các kiến thức về truyền thống văn hóa, lịch sử của thành phố Hải Phòng. Từ đó giúp gìn giữ lại nét đẹp văn hóa và truyền thống của người dân Hải Phòng.

1. Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi, trong quá trình tham khảo, bạn đọc đóng góp ý kiến đáp án tại bình luận phía dưới nhéĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Đáp án chi tiết đang được cập nhật!

Câu 1: Thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An được hợp nhất thành một đơn vị hành chính lấy tên là thành phố Hải Phòng ngày, tháng, năm?

20/10/1960

20/10/1961

20/10/1962Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

20/10/1963

Câu 2: Sau khi cáo quan về trí sĩ quê nhà, Nguyễn Bỉnh Khiêm dựng am Bạch Vân để làm gì?

Bình thơ

Ngắm trăng

Dạy họcĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Thưởng trà

Câu 3: “Cùng một đời, cùng một triều đại có 3 người đỗ Tiến sĩ Cùng một nhà, cùng một ngày có hai người được vua cho vinh qui”. Đó là cha con Tiến sĩ Nguyễn Kim, Nguyễn Đốc Tín và Nguyễn Chuyên Mỹ. Hãy cho biết ba ông người làng, huyện nào?

Làng Nguyệt Áng, huyện An Lão

Làng Thạch Lựu, huyện An LãoĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Làng Hạnh Thị, huyện An Lão

Cả a, b, c đều sai

Câu 4: Nhà hát/rạp hát đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia?

Nhà hát Thành phốĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Nhà hát Tháng Tám

Nhà hát Sông Cấm

Cả b và c

Câu 5: Thời phong kiến, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có bao nhiêu vị đỗ Trạng Nguyên?

2

3Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

4

5

Những trạng nguyên của Thành phố Hải Phòng là: 

  • Trạng nguyên Lê Ích Mộc
  • Trạng nguyên Trần Tất Văn
  • Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 6: Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nào do Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ Thái tổ Mạc Đăng Dung) sáng lập?

Lễ hội Minh Thề, huyện Kiến ThuỵĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Lễ hội chọi trâu, quận Đồ Sơn

Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu đình Hoàng Châu, huyện Cát Hải

Cả a, b, c đều sai

Câu 7: Ba lần chiến thắng Mông - Nguyên diễn ra vào những năm nào?

1258-1284-1288

1258-1285-1287

1258-1286-1288

1258-1285-1288Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 8: Di tích “ba không” ở Hải Phòng?

Nhà lưu niệm Bác Tôn, huyện Tiên Lãng

Khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thuỷ NguyênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, huyện Kiến Thuỵ

Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, huyện An Dương

Câu 9: “Thánh thuốc Nam Hội Am Vĩnh Lại” là câu nói tôn vinh vị Bảng nhãn nào?

Nguyễn Văn Bích Đào

Đào Công ChínhĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Cả a, b

Đáp án khác

Câu 10: Họ và tên các vị đỗ Trạng Nguyên của thành phố Hải Phòng thời phong kiến?

Lê Ích Mộc, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Khắc Cẩn

Trần Tất Văn, Lê Ích Mộc, Nhữ Văn Lan

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Ích Mộc, Ngô Kim Húc

Lê Ích Mộc, Trần Tất Văn, Nguyễn Bỉnh KhiêmĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 11: Hai di tích quốc gia đặc biệt của Hải Phòng?

Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo

Quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

Cụm di tích Tràng Kênh Bạch Đằng, huyện Thuỷ Nguyên

Cả a và bĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 12: Tháp Tường Long quận Đồ Sơn được xây dựng dưới triều vua nào?

Lý Thánh TôngĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Lý Nhân Tông

Lý Anh Tông

Lý Cao Tông

Câu 13: Thành “Vành Kiệu" liên quan đến nhân vật lịch sử nào?

Lê Đại Hành

Ngô QuyềnĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 14: Vị Tiến sỹ - Hoàng giáp duy nhất của thành phố Hải Phòng thời Nguyễn (1802 - 1919)?

Phạm Văn Nghị

Lê Huy Thái

Lê Khắc CẩnĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Lê Khắc Mô

Câu 15: Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm?

2016Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

2017

2018

2019

Câu 16 Bãi cọc Cao Quỳ được Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xếp hạng di tích loại hình gì?

Di tích khảo cổ

Di tích lịch sử

Di tích kiến trúc nghệ thuật

Cả a và b

Câu 17: Hai gia tướng giỏi bơi lội của Đức vương Ngô Quyền?

Nguyễn Tất Tố

Đào Nhuận

Yết Kiêu

Cả a và bĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 18: Tên người cai quản kho quân lương, quân nhu cho Đức vương Ngô Quyền tại làng Gia Viên là ai?

Nữ tướng Lê Chân

Vũ Quận Quyến Hoa công chúa

Bùi Thị Từ Nhiên

Chúa Bà Năm PhươngĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 19: Địa điểm khảo cổ mộ thuyền Việt Khê thuộc huyện nào của thành phố Hải Phòng?

Huyện An Lão

Huyện An Dương

Huyện Thuỷ NguyênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Huyện Kiến Thuỵ

Câu 20: "Mắm tôm làng Đợn Lòng lợn chợ Cầu" Làng Đợn thuộc xã nào của huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng?

Xã Lý Học

Xã Tân Liên

Xã Đồng Minh

Xã Trấn Dương

Câu 21: Làng Đông Môn huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng nổi tiếng với nghệ thuật trình diễn nào?

Hát Đúm

Ca TrùĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Hát Chèo

Ví Dặm

Câu 22: Mạc Đăng Dung trúng tuyển theo ngạch nào?

Văn tuyển

Võ tuyểnĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Cử tuyển

Cả a và b

Câu 23: Thuốc Lào là sản vật tiến vua được trồng nhiều ở vùng quê nào?

Tiên LãngĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Vĩnh Bảo

An Lão

Cả a và b

Câu 24: Đình Hàng Kênh quận Lê Chân được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng loại hình di tích?

Di tích lịch sử - văn hoá

Di tích kiến trúc nghệ thuậtĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Di tích khảo cổ học

Danh lam thắng cảnh

Câu 25: Hải Phòng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm mấy lần?

6

7

8

9Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Câu 26: Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Vĩnh Bảo được cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích?

Cấp thành phố

Cấp quốc gia

Cấp quốc gia đặc biệtĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Di sản văn hoá thế giới

Câu 27: Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ đạt và làm quan dưới triều đại nào?

Triều Lê Sơ

Triều MạcĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Triều Lê Trung Hưng

Triều Nguyễn

Câu 28: Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được diễn ra vào ngày, tháng âm lịch?

8/1

8/2Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

8/3

8/4

Câu 29: Tên gọi khác của Phố Hai Bà Trưng quận Lê Chân?

Phố Cát DàiĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Phố Cát Cụt

Phố Mê Linh

Phố Lê Chân

Câu 30: “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân” là lời khuyên của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với vị chúa Nguyễn nào?

Nguyễn Phúc Lan

Nguyễn Phúc Nguyên

Nguyễn HoàngĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng 2023

Nguyễn Phúc Tần

Câu 31 Vị Trạng nguyên “dâng sớ hạch tội 18 kẻ quyền thần” là ai?

Lê Ích Mộc

Trần Tất Văn

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cả a, b, c đều sai

Câu 32 Thành phố Hải Phòng (nằm trong tỉnh Hải Phòng) được thành lập ngày, tháng, năm?

19/7/1886

19/7/1887

19/7/1888

Chưa xác định

Câu 33 Từ Lương Xâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng thờ nhân vật lịch sử nào?

Ngô Quyền

Lê Đại Hành

Trần Quốc Tuấn

Cả a, b, c

Câu 34 Di tích không thờ Đức vương Ngô Quyền?

Đình Dư Hàng, quận Lê Chân

Đình Đông Khê, quận Ngô Quyền

Đình Niệm Nghĩa, quận Lê Chân

Đình Lương Xâm, quận Hải An

Câu 35 Hai nghệ thuật trình diễn dân gian của Hải Phòng được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia?

Múa rối nước

Pháo đất

Hát đúm Thuỷ Nguyên

Cả a và c

Câu 36 Đình Hàng Kênh quận Lê Chân thờ nhân vật lịch sử?

Ngô Xương Ngập

Nguyễn Tất Tố

Ngô Quyền

Đào Nhuận

Câu 37 Theo truyền thuyết: Nhân vật lịch sử nào đắp đường Thiên Lôi, thuộc quận Lê Chân ngày nay?

Vũ Nạp

Phạm Hữu Điều

Vũ Nguyên

Phạm Tử Nghi

Câu 38 Pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống được thờ ở di tích nào của huyện Vĩnh Bảo?

Miếu Cựu Điện

Miếu Tràng

Miếu Hà Phương

Miếu Bảo Hà

Câu 39 Ngành đường nào được giao nhiệm vụ quan trọng đưa đón Hồ Chủ tịch an toàn trở về thủ đô sau chuyến đi làm việc tại Pháp trở về nước bằng đường thủy qua Cảng Hải Phòng?

Đường bộ

Đường Sắt

Đường Không

Đường Thuỷ

Câu 40 Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà năm?

31/3/1958

31/3/1959

31/3/1960

31/3/1961

Câu 41 Chùa Long Hoa, huyện An Lão được xây dựng trên núi nào?

Núi Xuân Sơn

Núi Tượng (Tượng Sơn)

Núi Tiên Hội

Cả a, b, c đều sai

Câu 42 Sông Bạch Bằng gắn liền với những chiến công chống giặc ngoại xâm của 03 nhân vật lịch sử nào?

Ngô Quyền

Lê Đại Hành

Trần Hưng Đạo

Cả a, b, c

Câu 43 Đâu là tên di tích, di chỉ khảo cổ học nổi tiếng?

Di chỉ khảo cổ học Cái Bèo

Cụm di tích Tràng Kênh Bạch Đằng

Địa điểm khảo cổ mộ thuyền Việt Khê

Cả a, b, c

Câu 44 Ngôi chùa lưu giữ 02 Bảo vật quốc gia tại Hải Phòng?

Chùa Hoà Liễu, huyện Kiến Thuỵ

Chùa Nhân Trai, huyện Kiến Thuỵ

Chùa Trà Phương, huyện Kiến Thuỵ

Chùa Đại Trà, huyện Kiến Thuỵ

Câu 45 Vị Hoàng giáp là thành viên trong hội “Tao Đàn” do Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495?

Bùi Phổ, huyện Kiến Thuỵ

Lê Thời Bật, huyện Kiến Thuỵ

Trần Tông, huyện Thuỷ Nguyên

Vũ Mẫn Trí, huyện An Dương

Câu 46 Do yêu cầu của kháng chiến, hợp nhất thành phố Hải Phòng với tỉnh Kiến An để lập liên tỉnh Hải Kiến vào ngày, tháng, năm?

23/11/1946

24/11/1946

25/11/1946

26/11/1946

Câu 47 Triều Mạc chọn vùng đất nào làm kinh đô thứ hai?

Thăng Long

Cao Bằng

Hải Dương (Dương Kinh)

Tuyên Quang

Câu 48 Từ năm 2019 - 2020, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tiến hành khai quật khảo cổ mấy bãi cọc?

1

2

3

4

Câu 49 Ngô Quyền dùng cọc gì để tiêu diệt quân Nam Hán xâm lược?

Cọc tre

Cọc sắt

Cọc lim, đầu bịt sắt

Cọc đồng

Câu 50 Huyện Vĩnh Bảo sáp nhập vào tỉnh Kiến An năm?

1952

1953

1954

1955

Câu 51 Tên gọi khác của ca trù?

Hát Cô Đầu

Hát Nhà Trò

Hát Nhà Tơ

Cả a, b, c

Câu 52 Biệt thự mang tên vị vua triều Nguyễn thuộc quận?

Quận Lê Chân

Quận Hồng Bàng

Quận Dương Kinh

Quận Đồ Sơn

Câu 53 Quân và dân nhà Trần chiến thắng quân Nguyên năm 1288 trên dòng sông nào?

Sông Đa Độ

Sông Lạch Tray

Sông Bạch Đằng

Sông Tam Bạc

2. Thể lệ cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử thành phố Hải Phòng

- Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa của thành phố Hải Phòng, kiến thức lịch sử phổ thông và các sự kiện tiêu biểu, nhân vật lịch sử của tỉnh, các di tích lịch sử văn hóa,…

- Đối tượng dự thi: Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thời gian dự thi: Từ ngày 21/4/2023 đến 17h ngày 18/5/2023.

- Hình thức dự thi: Trắc nghiệm trực tuyến. Thí sinh dự thi truy cập vào đường link:

https://tracnghiem.thanhdoanhaiphong.gov.vn/cuoc-thi/L8ETJ0

Sau đó điền đầy đủ thông tin và dự thi.

Mỗi bài thi sẽ bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm bốn đáp án, thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất.

Cuộc thi được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam và có ý nghĩa quan trọng, góp phần nânng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh trong nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa, bản sắc truyền thống của tỉnh.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
3 1.714
0 Bình luận
Sắp xếp theo