Đáp án Cuộc thi trực tuyến Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển 2024 đầy đủ

Hoatieu xin chia sẻ tổng hợp đáp án cuộc thi trực tuyến "Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển". Đây là một quốc thi do Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hải An tổ chức dưới dạng thi trắc nghiệm trên internet, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài quận hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống, những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hải An trong 20 năm xây dựng và phát triển. Cùng xem đáp án các câu hỏi thi Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển dưới đây nhé.

1. Đáp án cuộc thi Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển

Một bài thi trực tuyến bao gồm 15 câu hỏi, tuy nhiên ở mỗi lượt thi khác nhau sẽ có một số câu hỏi mới khác nhau. Hoatieu xin chia sẻ đáp án 1 đề cơ bản và đáp án của các câu hỏi còn lại ở trong mục 2 nhé.

1. Hiện nay, quận Hải An có bao nhiêu đơn vị hành chính phường và tổ dân phố?

a) 6 đơn vị hành chính phường và 141 tổ dân phố

b) 8 đơn vị hành chính phường và 85 tổ dân phố

c) 7 đơn vị hành chính phường và 123 tổ dân phố

d) 8 đơn vị hành chính phường và 123 tổ dân phố

Đáp án đúng: D: Quận Hải An có 8 đơn vị hành chính phường và 123 tổ dân phố.

2. Lễ hội truyền thống lớn nhất của quận Hải An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022 là lễ hội nào?

a) Lễ hội Miếu Trung Hành (phường Đằng Lâm)

b) Lễ hội Trực Cát (phường Tràng Cát)

c) Lễ hội Phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải 1)

d) Lễ hội Từ Lương Xâm (phường Nam Hải)

Đáp án: D. Lễ hội Từ Lương Xâm (phường Nam Hải)

3. Diện tích đất của quận Hải An (từ kết quả kiểm kê năm 2020) là bao nhiêu?

a) 5.293,00 ha

b) 8.838,97 ha

c) 10.490,6 ha

d) 11.397,2 ha

Đáp án: C. Diện tích đất của quận Hải An (từ kết quả kiểm kê năm 2020) là 10.490,6 ha

4. Quận Hải An nằm phía Đông Nam thành phố và là địa bàn hội tụ các phương thức vận tải nào?

a) Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không

b) Đường bộ, đường hàng không, đường biển

c) Đường bộ, đường hàng không, đường thủy, đường sắt

d) Đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường sắt

Đáp án: A. Quận Hải An nằm phía Đông Nam thành phố và là địa bàn hội tụ các phương thức vận tải: Đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không.

5. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ quận Hải An đã tổ chức được bao nhiêu kỳ Đại hội?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Đáp án: C. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ quận Hải An đã tổ chức được 4 kỳ Đại hội.

6. Hiện nay, cầu nào của Hải Phòng có điểm nối từ điểm đầu là quận Hải An là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ hai Đông Nam Á?

a) Cầu Bạch Đằng

b) Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm

c) Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện

d) Cầu Hoàng Văn Thụ

Đáp án: C. Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện

7. Quận Hải An được thành lập trên cơ sở sát nhập các đơn vị hành chính nào?

a) 5 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hải thuộc huyện An Hải

b) 5 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hải thuộc huyện Hải An và phường Cát Bi thuộc quận Ngô Quyền

c) 5 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hải thuộc huyện An Hải và phường Cát Bi thuộc quận Ngô Quyền

d) 4 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, phường Tràng Cát, Nam Hải thuộc huyện An Hải và phường Cát Bi thuộc quận Ngô Quyền

Đáp án: C. 5 xã Đằng Lâm, Đằng Hải, Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hải thuộc huyện An Hải và phường Cát Bi thuộc quận Ngô Quyền.

8. Vùng đất Hải An gắn liền chiến tích lịch sử hào hùng nào?

a) Chiến thắng Cát Bi rực lửa vào ngày 07-3-1954 do Trung tướng Đặng Kinh (tên thật là Đặng Văn Rợp) chỉ huy

b) Chiến công “Vua mìn đường 5” của Đại đội 905

c) Chiến thắng phá càn Claude tháng 8/1953

d)

Đáp án: A. Chiến thắng Cát Bi rực lửa vào ngày 07-3-1954 do Trung tướng Đặng Kinh (tên thật là Đặng Văn Rợp) chỉ huy

9. Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 1395/QĐ-BGTVT về việc công bố Cảng hàng không Cát Bi là cảng hàng không quốc tế vào thời gian nào?

a) 05-5-2016

b) 10-5-2019

c) 13-5-2020

d) 15-5-2020

Đáp án: A. 05-5-2016

10. Quận Hải An thực hiện tự cân đối ngân sách từ thời gian nào?

a) Năm 2003

b) Năm 2005

c) Năm 2010

d) Năm 2017

Đáp án: D. Quận Hải An thực hiện tự cân đối ngân sách từ 2017.

11. Mục tiêu phát triển quận Hải An đến năm 2020: “Xây dựng quận Hải An cơ bản trở thành đô thị mới, có hạ tầng kỹ thuật văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông đối ngoại của Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ; có kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; là vành đai phòng thủ trọng yếu phía Đông - Nam thành phố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện” được nêu trong văn bản nào của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng?

a) Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 10/5/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Hải An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

b) Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2030

c) Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm y tế của vùng duyên Hải Bắc Bộ

d) Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 15/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ

Đáp án: A. Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 10/5/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Hải An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

12. Quận Hải An có đủ 08 đơn vị hành chính gồm các phường: Đằng Hải, Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Nam Hải, Tràng Cát, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Nam Hải từ thời gian nào?

a) 2005

b) 2006

c) 2007

d) 2008

Đáp án: C. 2007.

13. Đại hội Đảng bộ quận Hải An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu xây dựng, phát triển quận Hải An?

a) Trở thành đô thị cảng hướng biển, xanh, thông minh, hiện đại, là cửa ngõ hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực Bắc bộ

b) Trở thành đô thị cảng hướng biển, xanh, thông minh, hiện đại

c) Trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực Bắc bộ

d) Trở thành đô thị cảng hướng biển, là cửa ngõ hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực Bắc bộ

Đáp án: A. Trở thành đô thị cảng hướng biển, xanh, thông minh, hiện đại, là cửa ngõ hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực Bắc bộ

14. Khi thành lập Đảng bộ quận Hải An có 09 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, hiện nay Đảng bộ quận Hải An gồm bao nhiêu tổ chức đảng cơ sở trực thuộc?

a) 8

b) 9

c) 51

d) 60

Đáp án: C. 51

15: Quận Hải An đạt tỷ lệ hộ nghèo là 0% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2015-2020) từ thời gian nào?

a) Năm 2003

b) Năm 2005

c) Năm 2010

d) Năm 2020

Đáp án: D. Quận Hải An đạt tỷ lệ hộ nghèo là 0% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2015-2020) từ 2020.

Đáp án cuộc thi trực tuyến Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển
Đáp án cuộc thi trực tuyến Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển

2. Đáp án Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển

Dưới đây là đáp án các câu hỏi còn lại trong cuộc thi trực tuyến "Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển", dù Hoatieu đã tìm hiểu rất kĩ nhưng có thể sẽ không tránh khỏi sai sót, nếu các bạn thấy câu nào sai thì góp ý dưới bình luận cho Hoatieu nhé.

1. Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An có 22 trường MN, TH, THCS, liên cấp công lập, trong đó có bao nhiêu trường đạt chuẩn quốc gia?

a) 9

b) 12

c) 14

d) 24

Đáp án: C. Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An có 22 trường MN, TH, THCS, liên cấp công lập, trong đó có 14 trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Trên địa bàn quận có chợ đầu mối hải sản và hoa của thành phố trong đó chợ Hoa truyền thống của quận Hải An thuộc phường nào?

a) Phường Nam Hải

b) Phường Đằng Hải

c) Phường Cát Bi

d) Phường Tràng Cát

Đáp án: C. Phường Cát Bi

3. Trên địa bàn quận Hải An có tất cả bao nhiêu cảng biển?

a) 17

b) 18

c) 22

d) 31

Đáp án: C. Trên địa bàn quận Hải An có tất cả 22 cảng biển.

4. Quận Hải An được thành lập theo Nghị định số 106/NĐ-CP ngày 20-12-2002 của Thủ tướng Chính Phủ, chính thức đi vào hoạt động từ khi nào?

a) 20-12-2002

b) 10-5-2003

c) 13-5-2003

d) 10-5-2002

Đáp án: B. 10-5-2003.

5. Trên địa bàn quận có bao nhiêu khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải?

a) 3 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)

b) 4 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Deep C 2A), Khu công nghiệp và dịch vụ Hàng Hải (Deep C 2B)

c) 5 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Deep C 2A), Khu công nghiệp và dịch vụ Hàng Hải (Deep C 2B), Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ

d) 6 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Deep C 2A), Khu công nghiệp và dịch vụ Hàng Hải (Deep C 2B), Khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát

Đáp án: D. 6 khu công nghiệp

Trên đây là tổng hợp đầy đủ Đáp án Cuộc thi trực tuyến Hải An - 20 năm xây dựng và phát triển 2024. Mời các bạn cùng tham khảo thêm những bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Đánh giá bài viết
35 4.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo