Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021

Đáp án Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021 đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

Để tham dự, các thí sinh truy cập vào đường link http://dbkuutienhangvietnam.hanoi.gov.vn/. Cuộc thi sẽ kéo dài đến hết 24h ngày 15/11/2021.

Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản. Người dự thi được thi thử nhiều lần và chỉ được tham gia thi chính thức 1 lần. Đề thi gồm 2 phần, trắc nghiệm và tự luận. Phần thi trắc nghiệm gồm 15 câu mỗi câu 2 điểm, thời lượng dự thi tối đa là 20 phút. Phần thi tự luận gồm 1 câu, tối đa 20 điểm, gửi ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm hoặc có thể gửi sau nhưng phải trước thời hạn 24 giờ ngày 15/11/2021.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 1: (2 điểm)

Hoạt động nổi bật của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian qua là:

 1. Tổ chức tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 2. Tổ chức giải văn nghệ cổ động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 3. Tổ chức cuộc thi tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”? Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 2: (2 điểm)

Nội dung “đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, chợ truyền thống, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam như “Ngày hàng Việt”, “Tuần hàng Việt”, “Tháng hàng Việt”; giới thiệu, quảng bá, kết nối cung cầu gắn kết liên ngành: thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin - thị trường trong nước nhằm quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt, từng vùng, miền; hỗ trợ phát triển kinh tế đêm; các hoạt động đưa hàng Việt Nam từ nông thôn ra thành thị; các chương trình kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước…” trong Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nhóm nhiệm vụ nào dưới đây?

 1. Nhóm nhiệm vụ thông tin, truyền thông,
 2. Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, Doanh nghiệp Việt.
 3. Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vứng, ưu tiên đối với hàng Việt nam.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 3: (2 điểm)

Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội hiện nay được tổ chức theo những cấp nào?

 1. Cấp Thành phố; cấp huyện; cấp xãĐáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 2. Cấp Thành phố
 3. Cấp Thành phố và cấp huyện

Câu hỏi 4: (2 điểm)

Ngày 29/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020. Mục tiêu thứ hai là nội dung nào dưới đây?

 1. Đến năm 2015, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. Phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80%. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai trên địa bàn Chương trình xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.
 2. Đến năm 2015, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. Phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối lên trên 80%.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 3. Đến năm 2015, tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên trên 70%. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc
 4. Trung ương triển khai trên địa bàn Chương trình xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Câu hỏi 5: (2 điểm)

Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban chấp hành Trung ương là nội dung nào dưới đây?

 1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, làm cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam;
 2. Vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.
 3. Các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 6: (2 điểm)

Tiêu chí sáng tác biểu tượng (logo) cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là nội dung nào dưới đây?

 1. Đảm bảo tính thẩm mỹ, thể hiện quyền lực mạnh mẽ và ý nghĩa chính trị, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 2. Thể hiện được vị trí, vai trò của cuộc vận động trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
 3. Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 4. Thể hiện được tính đặc thù về danh tiếng, hình ảnh cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Câu hỏi 7: (2 điểm)

Theo Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020 ban hành kèm theo hành Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính Phủ, các nhóm nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường là nội dung nào dưới đây?

 1. (i) Thông tin, truyền thông; (ii) Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam.
 2. (i) Thông tin, truyền thông; (ii) Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam.
 3. (i) Thông tin, truyền thông; (ii) Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt Nam; (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam; (iv) Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bao gồm:

 1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ; Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa; Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa; Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành;Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 2. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ; Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.
 3. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

Câu hỏi 9: (2 điểm)

Tác giả đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác biểu tượng (lô-gô) chính thức của Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là ai?

 1. Trần Văn Nghĩa (Thành phố Hà Nội)
 2. Phạm Tam (Thành phố Hồ Chí Minh)
 3. Nguyễn Văn Thân (Thành phố Hà Nội)Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 10: (2 điểm)

Phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam thực hiện tại Chỉ thị nào, Lễ phát động phong trào được tổ chức khi nào, tại đâu?

 1. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ, Lễ phát động phong trào được tổ chức vào ngày 20/11/2018 tại thành phố Hà Nội.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 2. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ, Lễ phát động phong trào được tổ chức vào ngày 20/11/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ, Lễ phát động phong trào được tổ chức vào ngày 5/3/2018 tại thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 11: (2 điểm)

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 - 2020; UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch nào dưới đây?

 1. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020.
 2. Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 02/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 3. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2015 – 2020.

Câu hỏi 12: (2 điểm)

Nội dung “tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại” trong Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nhóm nhiệm vụ nào dưới đây?

 1. Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, Doanh nghiệp Việt
 2. Nhóm nhiệm vụ thông tin, truyền thông
 3. Nhóm nhiệm vụ về kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùngĐáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 13: (2 điểm)

Trước yêu cầu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội; năm 2009 Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương nào dưới đây?

 1. Tổ chức cuộc vận đông “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”.
 2. Tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
 3. Tổ chức cuộc vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”

Câu hỏi 14: (2 điểm)

Nội dung “Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu Việt; nâng cao hiệu quả kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng” trong Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025 thuộc nhóm nhiệm vụ nào dưới đây?

 1. Nhóm nhiệm vụ về kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.
 2. Nhóm nhiệm vụ về phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền vững, ưu tiên đối với hàng Việt nam.
 3. Nhóm nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt, Doanh nghiệp Việt.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Câu hỏi 15: (2 điểm)

Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban chấp hành Trung ương là về nội dung nào dưới đây?

 1. Thông báo Kết luận của Bộ chính trị về tổ chức phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
 2. Thông báo Kết luận của Bộ chính trị về tổ chức phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”
 3. Thông báo Kết luận của Bộ chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Đáp án thi Tìm hiểu Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

II. Phần tự luận

Với vai trò là đoàn viên thanh viên đồng thời cũng là một cán bộ công chức, viên chức trẻ, đồng chí nhận thức như thế nào về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hãy kể về các việc làm hay, các hoạt động sáng kiến, sáng tạo của tổ chức, cá nhân mà đồng chí biết trong việc thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí có những ý tưởng, đề xuất cụ thể gì để thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới?

(*) Lưu ý:
- Bài viết không quá 1500 từ, thi bằng hình thức soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm dạng: .doc,.docx
- Thí sinh không được đính kèm ảnh trong bài thi.
- Phần tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 24h ngày 15/11/2021.
- Thí sinh chỉ được nộp bài thi tự luận một lần duy nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo