Đáp án thi Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính 2021

Thi Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính năm 2021 đã được Sở Nội vụ TP.HCM và Thành đoàn phối hợp cùng tổ chức chính thức bắt đầu từ ngày 30/10/2021. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi cùng gợi ý đáp án thi Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính 2021 Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đọc.

Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào website https://caicachhanhchinh.tuoitre.vn/. Thời gian tham dự cuộc thi bắt đầu từ 30/10/2021/ đến 27/11/2021.

Đáp án Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính

Câu hỏi 1

Theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận không được thực hiện việc nào sau đây?

A. Điều chỉnh định mức phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng Tài chính

B. Nâng bậc lương trước thời hạn cho Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận

C. Bổ nhiệm ngạch chuyên viên cho chuyên viên Phòng Tư pháp quận

D. Thành lập hội đồng sát hạch cán bộ phường thành công chức quận

Câu hỏi 2

Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, viên chức được tuyển dụng thông qua phương thức nào?

A. Bầu cử, thi tuyển

B. Cử tuyển, thi tuyển

C. Thi tuyển, xét tuyểnĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. Xét tuyển, cử tuyển

Câu hỏi 3

Theo Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 06/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận sẽ tổ chức đào tạo chuyên sâu cho bao nhiêu cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở 2 trình độ cử nhân (văn bằng 2) và cao học?

A. Từ 250 đến 350 cán bộ

B. Từ 150 đến 250 cán bộ

C. Từ 100 đến 200 cán bộĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. Từ 200 đến 300 cán bộ

Câu hỏi 4

Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố thuộc chương trình nào được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A. Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố

B. Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phốĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố

D. Chương trình đột phá phát triển nhân lực, văn hóa Thành phố

Câu hỏi 5

Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố thuộc chương trình nào được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A. Chương trình đột phá phát triển nhân lực, văn hóa Thành phố

B. Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố

C. Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố

D. Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phốĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu hỏi 6

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông qua mấy chương trình phát triển Thành phố?

A. 04Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. 02

C. 03

D. 01

Câu hỏi 7

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 quy định bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?

A. 03

B. 07

C. 05Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. 10

Câu hỏi 8

Định nghĩa số hóa là gì?

A. Biến đổi các thông tin, giá trị thực sang dạng kỹ thuật sốĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. Biến đổi sản phẩm sang dạng kỹ thuật số

C. Biến đổi dịch vụ sang dạng kỹ thuật số

D. Biến đổi máy tính sang dạng kỹ thuật số

Câu hỏi 9

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Thành phố huy động vốn theo phương thức nào để đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trên địa bàn Thành phố, chọn phương án đúng nhất?

A. BOO

B. BOT

C. BTO

D. PPPĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu hỏi 10

Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép Thành phố chi trả thu nhập tăng thêm không quá bao nhiêu lần mức lương ngạch bậc, chức vụ?

A. 1,2 lần

B. 2,0 lần

C. 0,6 lần

D. 1,8 lầnĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu hỏi 11

NQ 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của QH quy định tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà CT UBND cấp huyện được ủy quyền cho CT UBND cấp xã thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của CT UBND cấp huyện?

A. Hội đồng nhân dân Thành phố

B. Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố

C. Ủy ban nhân dân Thành phốĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Câu hỏi 12

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, tập trung vào mấy nội dung?

A. 10

B. 6Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. 7

D. 8

Câu hỏi 13

Đâu là một trong các mục tiêu đến năm 2030 của việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, Chính phủ số theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030?

A. Việt Nam thuộc nhóm 45 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

B. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. Việt Nam thuộc nhóm 25 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

D. Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

Câu hỏi 14

Đâu là một trong các mục tiêu đến năm 2025 của nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030?

A. 75% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời

B. 80% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời

C. 85% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời

D. 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thờiĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu hỏi 15

Theo Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025, nội dung “100% sở ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC” thuộc chỉ tiêu nào?

A. Kết quả Chỉ số CCHCĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. Xây dựng môi trường làm việc điện tử

C. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn

D. Về tỷ lệ khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân và tổ chức

Câu hỏi 16

Theo Kế hoạch thực hiện chương trình Cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025, xác lập bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm?

A. 15

B. 7

C. 9

D. 12

Câu hỏi 17

Theo KH thực hiện công tác CCHC năm 2021 của TP ban hành tại QĐ 4832/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ hài lòng chung của người dân và tổ chức là bao nhiêu?

A. 99%

B. 92%

C. 100%

D. 91%Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Câu hỏi 18

KH thực hiện công tác CCHC năm 2021 của TP ban hành tại QĐ 4832/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, chỉ tiêu cụ thể về xây dựng môi trường làm việc điện tử của CB, CC, lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc là bao nhiêu?

A. 100%Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. 91%

C. 95%

D. 99%

Câu hỏi 19

Chỉ số cải cách hành chính được viết tắt là gì?

A. SIPAS

B. PAR IndexĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. PAPI

D. PCI

Câu hỏi 20

Trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn TP năm 2021, xác định chủ đề năm 2021 là:

A. Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tưĐáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. Năm xây dựng chính quyền đô thị thông minh, cải thiện đầu tư

C. Năm đột phá trong cải cách hành chính

D. Năm đột phá trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội

Câu hỏi 21

Theo Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố, khi giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ không được thực hiện việc nào sau đây?

A. Đọc báo điện tử trong giờ làm việc.Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

B. Mặc váy dài đối với nữ.

C. Mang dép có quai hậu đối với nam.

D. Đeo thẻ cán bộ khi ra khỏi cơ quan.

Câu hỏi 22

GRDP/người của Thành phố năm 2020 ước đạt bao nhiêu đô-la Mỹ (USD)?

A. 6.799 USD/người.

B. 5.757 USD/người.

C. 6.129 USD/người.Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. 5.413 USD/người.

Câu hỏi 23

Đóng góp của TFP vào GRDP của Thành phố năm 2020 ước đạt bao nhiêu phần trăm (%)?

A. 52%

B. 72%

C. 62%

D. 42%

Câu hỏi 24

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân tại trụ ở Uỷ ban nhân dân cấp xã ít nhất mấy ngày trong một tuần?

A. 04 ngày.

B. 02 ngày.

C. 01 ngày.Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

D. 03 ngày.

Câu hỏi 25

Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố áp dụng đối với đối tượng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập.

B. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Đáp án Chung tay phòng chống dịch Covid-19

C. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

D. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 2.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo