Chương trình bồi dưỡng CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm

Mới đây Bộ giáo dục và đạo tạo đã ban hành hai Quyết định số 1078 và 1079 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao đẳng sư phạm và giảng viên đại học.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm được xây dựng nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức giảng dạy.

1. Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh giảng viên đại học

TT

Nội dung

Số tiết

Tổng

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

48

20

28

1

Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

12

8

4

2

Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy đại học

12

4

8

3

Quản lý nhà nước về GDĐH và quản trị cơ sở GDĐH

16

8

8

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

8

II

Phn II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên đại học

164

76

88

4

Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

24

12

12

5

Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học

20

8

12

6

Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong cơ sở GDĐH

32

16

16

7

Chuyển đổi số trong GDĐH và phát triển mô hình giáo dục đại học mở

12

8

4

8

Kiểm định chất lượng GDĐH

12

8

4

9

Giảng viên đại học với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

20

8

12

10

Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

20

8

12

11

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

16

8

8

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

8

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

24

4

20

1

Tìm hiểu thực tế

12

12

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

4

4

3

Viết thu hoạch

8

8

Khai ging, bế ging

4

4

Tổng cộng:

240

100

140

2. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm

TT

Nội dung

Số tiết

Tng

Lý thuyết

Tho luận, thực hành

I

Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước

48

24

24

1

Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và định hướng phát triển trường CĐSP trong giai đoạn hiện nay

16

8

8

2

Quản lý nhà nước về viên chức và viên chức giảng dạy CĐSP

12

8

4

3

Quản lý nhà nước về GDNN và quản trị trường CĐSP

12

8

4

Ôn tập và kiểm tra phần I

8

8

II

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên CĐSP

164

76

88

4

Phát triển đội ngũ giảng viên và phát triển một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên CĐSP

24

12

12

5

Đào tạo cao đẳng và phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở trường CĐSP

20

8

12

6

Hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả dạy học trong trường CĐSP

28

16

12

7

Chuyển đổi số trong GDNN và phát triển của hệ thống giáo dục mở

16

8

8

8

Kiểm định chất lượng trường CĐSP

12

8

4

9

Giảng viên CĐSP với nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo

20

8

12

10

Tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp

20

8

12

11

Xây dựng môi trường văn hóa trong trường CĐSP

16

8

8

Ôn tập và kiểm tra phần II

8

8

III

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

24

4

20

1

Tìm hiểu thực tế

12

12

2

Hướng dẫn viết thu hoạch

4

4

3

Viết thu hoạch

8

8

Khai giảng, bế giảng

4

4

Tổng cộng:

240

104

136

Nội dung chi tiết chương trình mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo