Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên theo Công văn 5636

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5636/BGDĐT-GDTrH năm 2023 hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở.

Theo Công văn 5636 hướng dẫn đối với kiểm tra thường xuyên, giáo viên dạy nội dung nào kiểm tra, đánh giá nội dung đó.

Sau đây là nội dung chi tiết gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên THCS theo Công văn 5636, mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục 1 Công văn 5636/BGDĐT-GDTrH

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt các mạch nội dung của chương trình môn Khoa học tự nhiên hoặc các chủ đề trong từng mạch nội dung của chương trình môn học bảo đảm phù hợp với việc phân công giáo viên. Trường hợp gặp khó khăn trong phân công giáo viên dạy học theo thứ tự các mạch nội dung trong chương trình môn học, thì cơ sở giáo dục phổ thông có thể tham khảo gợi ý khung kế hoạch dạy học sau đây để xây dựng kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu phù hợp.

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 386
0 Bình luận
Sắp xếp theo