Công văn 5636 của Bộ giáo dục và đào tạo về kế hoạch dạy học môn tích hợp KHTN, Lịch sử và Địa lý, HĐTN

Công văn 5636 của Bộ giáo dục về kế hoạch dạy học môn tích hợp

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở.

Theo Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH, môn Lịch sử và Địa lí các nhà trường phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp giữa chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học được phân công (theo phân môn Lịch sử, Địa lí và các chủ đề liên môn).

Công văn 5636, Bộ Giáo dục cho phép dạy các môn tích hợp Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đồng thời (song song)

Tại mục 1 Công văn 5636 đối với môn Khoa học tự nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn:

Về phân công giáo viên: Phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung được phân công. Việc phân công giáo viên dạy học từ 02 mạch nội dung hoặc toàn bộ chương trình môn Khoa học tự nhiên phải thực hiện từng bước, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học.

Về xây dựng kế hoạch dạy học, công văn 5636 hướng dẫn trong trường hợp gặp khó khăn về xếp thời khóa biểu, cần xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt về thời gian, địa điểm thực hiện các mạch nội dung hoặc các chủ đề của chương trình để xếp thời khóa biểu phù hợp với việc phân công giáo viên, đáp ứng yêu cầu về tính sư phạm (bảo đảm nội dung dạy học trước là cơ sở cho nội dung dạy học sau) và khả năng thực hiện của giáo viên (tham khảo khung Phụ lục 1).

Về nội dung này không còn quy định bắt buộc giáo viên dạy theo logic sắp xếp tuyến tính, không bắt buộc dạy học cuốn chiếu, tùy điều kiện có thể dạy đồng thời các mạch nội dung của 3 phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học (theo quy định tại Phụ lục 1 công văn này).

Với môn Khoa học tự nhiên 7, trước đây phần Nguyên tử, Nguyên tố hóa học (8 tiết), Sơ lược về bảng tuần hoàn Nguyên tố hóa học (7 tiết), Phân tử (13 tiết) (thuộc phân môn Hóa học) được sắp xếp ở đầu học kỳ I.

Với Công văn 5636, Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí Nguyên tử, Nguyên tố hóa học (8 tiết), Sơ lược về bảng tuần hoàn Nguyên tố hóa học (7 tiết) ở học kỳ I, phần Phân tử (13 tiết) được bố trí ở học kỳ II.

Có thể bố trí dạy đồng thời (song song) các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Đối với môn Khoa học tự nhiên 6,7,9 cũng có hướng dẫn tương tự. Giáo viên có thể tham khảo Phụ lục 1 của Công văn 5636 để thực hiện.

Về tổ chức kiểm tra, đánh giá: Do dạy theo hình thức song song hay cuốn chiếu thì việc vẫn có 2,3 giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên. Công văn 5636 hướng dẫn đối với kiểm tra thường xuyên, giáo viên dạy nội dung nào kiểm tra, đánh giá nội dung đó.

Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ trì phụ trách môn học ở mỗi lớp phối hợp cùng với giáo viên môn học ở lớp đó thống nhất điểm đánh giá thường xuyên, bảo đảm số điểm đánh giá theo quy định, tổng hợp điểm, ghi điểm, nhận xét vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh, học bạ. Ma trận, nội dung bài kiểm tra định kỳ được xây dựng phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học của chương trình đến thời điểm kiểm tra. Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra sao cho thuận tiện trong việc phân công giáo viên chấm bài, tổng hợp điểm.

Đối với môn Lịch sử và Địa lý, Công văn 5636 cũng có hướng dẫn tương tự.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Số hiệu:5636/BGDĐT-GDTrHLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:10/10/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 2.807
0 Bình luận
Sắp xếp theo