Mức phạt 20 lỗi chứng từ kế toán 2024

Mức phạt tiền lỗi về chứng từ trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân, tổ chức được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP. Cụ thể mức phạt 20 lỗi chứng từ kế toán thường gặp năm 2024 được giới thiệu cụ thể dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Khi nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán có hiệu lực thi hành, rất nhiều lỗi kế toán hay mắc phải sẽ bị phạt tiền.

1. Mức phạt lỗi chứng từ kế toán 2024 với cá nhân

HoaTieu.vn xin tóm tắt lại 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP áp dụng năm 2024 như sau:

STTLỖI VI PHẠMMỨC PHẠT
(Triệu đồng)
01In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai01 – 02
02Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký01 – 02
03Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký03 – 05
04Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định03 – 05
05Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra03 – 05
06Chữ ký không thống nhất05 – 10
07Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định05 – 10
08Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng05 – 10
09Hạch toán sai tài khoản kế toán05 – 10
10Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu05 – 10
11BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc05 – 10
12Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng05 – 10
13Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ05 – 10
14Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo05 – 10
15Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt05 – 10
16Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ10 – 20
17Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh20 – 30
18Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền20 – 30
19Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán20 – 30
20Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền40 – 50

2. Mức phạt lỗi chứng từ kế toán 2024 với tổ chức

Mức phạt tiền theo quy định nêu trên là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hoặc có thể xem ở bảng tóm tắt lỗi phạt chứng từ kế toán với cá nhân, so sang tổ chức sẽ gấp đôi mức phạt như sau:

Mức phạt các lỗi Kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Mức phạt các lỗi Kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 737
0 Bình luận
Sắp xếp theo