Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức 2024

Bộ tư pháp thông báo tuyển dụng công chức 2024

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2024. Bộ tư pháp vừa ban hành Thông báo 992/TB-BTP ngày 1/3/2024 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2024 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2024 là 18 chỉ tiêu cho Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Con nuôi, Vụ Công nghệ thông tin... Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tuyển dụng công chức Bộ tư pháp 2024 mới nhất

Cổng thông tin Bộ Tư pháp ngày 3.3 cho hay, đợt tuyển dụng công chức này thực hiện theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2024 của Bộ Tư pháp là 18 người cho các vị trí như xây dựng pháp luật về tổ chức, quản lý về công tác con nuôi trong nước, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, thanh tra, quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước, quản lý xử lý vi phạm hành chính... Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngạch công chức

Yêu cầu về ngành đào tạo

1

Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính

3

+ Xây dụng pháp luật về tổ chức (1)

+ Xây dụng pháp luật hành chính (2)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

2

Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế

1

Xây dụng pháp luật kinh tế (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

3

Vụ Con nuôi

2

+ Quản lý về công tác con nuôi trong nước (1)

+ Nghiệp vụ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

4

Vụ Công nghệ thông tin

2

+ Quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu (1)

+ Quản lý hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin (1)

Chuyên viên

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, toán tin, hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm

+Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông

5

Thanh tra

1

Thanh tra (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

6

Vụ tổ chức cán bộ

1

Tổ chức bộ máy và biên chế (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

7

Cục Bổ trợ tư pháp

3

+ Quản lý quản tài viên và đấu giá tài sản (1)

+ Quản lý luật sư, Tư vấn luật sư (1)

+ Hành chính - tổng hợp (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

8

Cục Bồi thường Nhà nước

2

Quản lý chuyên ngành về bồi thường Nhà nước (2)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

9

Cục kiểm tra văn bản quy phạm phap luật

1

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (1)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

10

Cục quản lý xử ký vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

2

Quản lý xử lý vi phạm hành chính (2)

Chuyên viên

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành pháp luật

Tổng cộng

18

Điều kiện và tiêu chuẩn để dự tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2024

Căn cứ theo Thông báo 992/TB-BTP quy định điều kiện và tiêu chuẩn để dự tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2024 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP như sau:

(1) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyến; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của vị trí dự tuyến;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị nội bộ (Bộ Tư pháp sẽ phối hợp thẩm tra sau khi có kết quả xét tuyến);

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyến.

(2) Tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh đăng ký dự thi còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Về ngoại ngữ, tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo yêu câu của vị trí việc làm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2024 

Căn cứ theo Mục V Thông báo 992/TB-BTP hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Bộ Tư pháp năm 2024 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP gồm có:

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ).

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

+ Các văn bằng, bảng điểm, bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

+ Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...).

+ Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp: Có bản công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người dự tuyển phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

+ Trong trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển đang chờ kết quả công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nộp bản sao Phiếu hẹn trả kết quả công nhận và bổ sung bản công nhận văn bằng trước ngày xét tuyển.

Lưu ý: Trường hợp trước ngày xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bản công nhận văn bằng theo quy định thì sẽ không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn và không được tham dự xét tuyển.

- Giấy xác nhận kết quả rèn luyện các năm học của bậc đại học (trong trường hợp bảng điểm kết quả học tập không thể hiện).

- Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chúng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại mục I.3 Thông báo 992/TB-BTP.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người nhận.

Lưu ý: Mỗi người dự tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Nội dung chi tiết Thông báo 992/TB-BTP 2024 mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo