Tải Phụ lục nghị định 43 2024 file Doc

Tải biểu mẫu Nghị định 43/2024/NĐ-CP

Ngày 19/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là Phụ lục biểu mẫu mẫu trong hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Sau đây là nội dung chi tiết biểu mẫu Nghị định 43/2024/NĐ-CP, mời các bạn cùng tham khảo.

Danh mục biểu mẫu Nghị định 43 2024

Phụ lục

MẪU TRONG HỒ SƠ Đ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGH NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

(Kèm theo Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ)

__________

Mã số

Mu biểu

Mẫu số 01

Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 02

Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 03

Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 04

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 05

Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 06

Biên bản kiểm phiếu xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 07

Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 08

Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Mẫu số 09

Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Nội dung chi tiết biểu mẫu mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo