Phụ lục Nghị định 61 2023 về hương ước, quy ước

Tải biểu mẫu Nghị định 61/2023/NĐ-CP

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Theo đó ban hành kèm theo Nghị định này là Phụ lục Nghị định 61 2023 về hương ước, quy ước. Sau đây là nội dung chi tiết biểu mẫu Nghị định 61/2023/NĐ-CP, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Nội dung phụ lục Nghị định 61 2023 về hương ước, quy ước

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP

Ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ)

___________

Mẫu số 01

Văn bản đề nghị công nhận hương ước, quy ước

Mẫu số 02

Nghị quyết hoặc biên bản cuộc họp hoặc biên bản lấy ý kiến thông qua hương ước, quy ước

Mẫu số 03

Quyết định công nhận hương ước, quy ước

Mẫu số 04

Quyết định tạm ngừng thực hiện hương ước, quy ước

Mẫu số 05

Quyết định bãi bỏ hương ước, quy ước

Chi tiết các biểu mẫu mời bạn đọc xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 129
0 Bình luận
Sắp xếp theo