Thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu?

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử. Vậy theo quy định, thời gian cấp tài khoản định danh điện tử mất bao lâu

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định cụ thể thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử. Theo đó, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chip:

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử

- Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1;

- Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chip: Không quá 07 ngày làm việc.

Đối với người nước ngoài:

- Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1;

- Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

- Không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Đối với tổ chức:

- Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử.

Sau 7 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử sẽ mất thêm thời gian để thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể, chủ thể danh tính điện tử cần liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo