Danh sách công văn hướng dẫn soạn giáo án 2022 - 2023

Trong năm học 2022-2023, giáo viên soạn kế hoạch bài dạy theo công văn nào? Đây là câu hỏi được nhiều thày cô giáo quan tâm bởi hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có 07 công văn chỉ đạo chuyên môn liên quan đến việc làm kế hoạch bài dạy của giáo viên phổ thông trên cả nước. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ danh sách các công văn gần đây đã được Bộ giáo dục ban hành về công tác soạn giáo án bài dạy, mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Các văn bản về kế hoạch bài dạy của giáo viên

Thứ nhất, Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Thứ hai, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

Thứ ba, Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19.

Thứ tư, Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình từ ngày 19/4/2022.

Thứ năm, Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông nhằm khắc phục tình trạng dạy học nặng về thuyết giảng, đọc chép và yêu cầu thuộc lòng theo văn mẫu ở các nhà trường.

Thứ sáu, Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

Thứ bảy, Công văn 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023.

Năm học mới 2022-2023, giáo viên làm kế hoạch theo công văn nào?

Năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đang cùng lúc thực hiện chương trình mới 2018 ở lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 và chương trình cũ ở lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12.

Vì vậy, việc áp dụng công văn nào để giáo viên soạn thảo kế hoạch bài dạy (giáo án) phụ thuộc chương trình dạy học.

Với cấp Trung học:

Tại Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH, Bộ đã hướng dẫn chi tiết xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường như sau:

Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10: Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường (Công văn 5512); các phụ lục kèm theo Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án).

Đối với lớp các lớp còn lại (8, 9, 11, 12): Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy của giáo viên (hoàn thiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy đã được xây dựng và thực hiện từ các năm học trước).

Riêng môn Ngữ văn, giáo viên phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH.

Với cấp Tiểu học:

Tại Công văn 4088/BGDĐT-GDTH quy định:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 410
0 Bình luận
Sắp xếp theo