Phụ lục và biểu mẫu Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng kí xe

Danh sách biểu mẫu, phụ lục Thông tư 24/2023/TT-BCA

Ngày 1/7/2023 vừa qua Bộ công an đã chính thức ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là các biểu mẫu, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, xác định năm sản xuất của xe và biển số xe. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Thông tư 24/2023/TT-BCA và biểu mẫu Thông tư 24 2023 BCA, mời các bạn cùng tham khảo.

Biểu mẫu, phụ lục Thông tư 24 2023/TT-BCA

Biểu mẫu, phụ lục Thông tư 24 2023/TT-BCA

Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục:

a) Phụ lục số 01: Các cơ quan, đơn vị đăng ký xe ô tô tại Cục Cảnh sát giao thông;

b) Phụ lục số 02: Ký hiệu biển số xe ô tô - mô tô trong nước;

c) Phụ lục số 03: Ký hiệu biển số xe ô tô, mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

d) Phụ lục số 04: Quy định kích thước của biển số, chữ và số trên biển số ô tô, mô tô, máy kéo, rơ moóc, sơmi rơmoóc của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu:

a) Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (mẫu ĐKX01);

b) Chứng nhận đăng ký xe ô tô (mẫu ĐKX02);

c) Chứng nhận đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ moóc (mẫu ĐKX03);

d) Chứng nhận đăng ký xe tạm thời (bản điện tử) (mẫu ĐKX04);

đ) Chứng nhận đăng ký xe tạm thời (mẫu ĐKX05);

e) Chứng nhận đăng ký xe máy kéo (mẫu ĐKX06);

g) Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu ĐKX07);

h) Quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu ĐKX08);

i) Quyết định đóng số máy, số khung xe (mẫu ĐKX09);

k) Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe (mẫu ĐKX10);

l) Sổ theo dõi xe ô tô khu kinh tế tạm nhập, tái xuất (mẫu ĐKX11);

m) Giấy khai đăng ký xe (mẫu ĐKX12);

n) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu ĐKX13);

o) Phiếu hướng dẫn hồ sơ (mẫu ĐKX14).

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì sử dụng mẫu chứng nhận đăng ký xe của loại xe đó.

Nội dung chi tiết các phụ lục, biểu mẫu mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 3.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo