Lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2023

Lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2023 mới nhất đã được Hội đồng tuyển dụng Kho bạc nhà nước công bố chính thức tại Thông báo số 15/TB-HĐTD 2023.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông báo này là chi tiết lịch thi công chức kho bạc nhà nước 2023, hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm công chức kho bạc nhà nước trên máy tính, danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 công chức kho bạc nhà nước vị trí văn thư viên; chuyên viên tin học; kế toán viên; chuyên viên nghiệp vụ cùng với danh sách các thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

1. Lịch thi công chức Kho bạc nhà nước 2023

Lịch thi công chức Kho bạc nhà nước 2023

Lịch thi công chức Kho bạc nhà nước 2023

Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự thi:

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi tối thiểu 15 phút để làm thủ tục dự thi.

- Khi dự thi, thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh của thí sinh).

- Thí sinh chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ (dính kèm) và nghiêm túc thực hiện nội quy thi trong thời gian tham gia dự thi.

- Thí sinh tham gia thi vòng 1 nghiên cứu Hướng dẫn cách làm bài thị trắc nghiệm trên phần mềm máy tính (đính kèm).

- Thí sinh không được phép mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

Nếu bị phát hiện mang vào phòng thi các vật dụng, tài liệu nêu trên thí sinh sẽ bị xử lý theo Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Hội đồng tuyển dụng công chức KBNN năm 2022 thông báo..

Lưu ý: Để xem toàn bộ hướng dẫn làm bài thi trên máy cùng với danh sách thí sinh đạt điều kiện dự thi vòng 1 Kho bạc nhà nước 2023 cũng như danh sách các thí sinh không đủ điều kiện dự thi vòng 1. Mời các bạn sử dụng file tải về trong bài của Hoatieu.

2. Thông báo tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước 2022-2023

BỘ TÀI CHÍNH

 KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-BTC ngày 09/11/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2022, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN;

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ: có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

2.2. Vị trí Kế toán viên: có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học

Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Tin học; Điện tử tin học; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật máy tính; Tin học ứng dụng; Toán ứng dụng; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Toán tin; Sư phạm tin học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật mật mã.

2.4. Vị trí Văn thư viện

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

Lưu ý:

+ Riêng thí sinh đăng ký dự thi vào Cơ quan KBNN đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và Kế toán viên yêu cầu xếp loại tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên hoặc sau đại học với ngành/chuyên ngành đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ và chuyên ngành đối với vị trí Kế toán viên như nêu trên.

- Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp bản chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp đã đăng ký dự tuyển thì không được tham dự kỳ thi tuyển.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 4. Đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển bao gồm:

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp 02 bộ Phiếu đăng ký dự tuyển công chức về KBNN nơi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển theo mẫu số 01 đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(2) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản phô tô văn bằng, bảng điểm học tập kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực và bản phô tô giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

(3) Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ:

- Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản phô tô) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ;

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc giấy khai sinh đối với thí sinh dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

(4) Trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

- Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B nộp bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”; “Anh hùng Lao động”; Thẻ thương binh; “Quyết định được hưởng chính sách như thương binh”;

...............................

3. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước 2022-2023

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 với 740 chỉ tiêu tại Cơ quan Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước 2022-2023

........................

Xem chi tiết trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 11.407
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo