Công văn 10722/SGTVT-VP HCM 2021 hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết

TP. HCM hướng dẫn đăng ký di chuyển liên tỉnh từ ngày 7/10/2021

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn khẩn 10722/SGTVT-VP về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết.

Theo đó, Từ ngày 7/10 năm 2021 người dân Tp HCM có nhu cầu di chuyển sang tỉnh khác hoặc người dân TP HCM từ các địa phương khác có nhu cầu nguyện vọng trở về TP HCM thì sẽ phải tuân theo các quy định tại hướng dẫn này.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn khẩn 10722/SGTVT-VP, mời các bạn cùng theo dõi:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 10722/SGTVT-VP
V/v: Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các Sở ngành Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 3251/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cấp thiết, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố “phân công Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn và xem xét giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố”;

Căn cứ công văn số 10399/SGTVT-KT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2021 như sau:

1. Đối tượng đề nghị Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết cụ thể như sau:

1.1. Người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp cấp thiết thuộc các trường hợp cụ thể:

- Đưa đón người bệnh hiểm nghèo.

- Đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi)

- Đưa đón phụ nữ mang thai.

- Tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài.

- Tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước tổ chức

- Thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

(Lưu ý: Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đến cho phép đến không thuộc đối tượng cần Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận di chuyển)

1.2. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về Thành phố Hồ Chí Minh thuộc trường hợp:

- Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Có giấy xác nhận tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là Thành phố Hồ Chí Minh.

(Lưu ý: Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đi cho phép đến Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc đối tượng cần Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận di chuyển)

2. Phương thức đăng ký

Người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang-ky-di-chuyen. Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ. Các bước thực hiện đăng ký đơn theo Phụ lục 1 đính kèm.

3. Kết quả giải quyết

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công của Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn, cụ thể:

3.1.Trường hợp đơn được chấp thuận:

- Người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR code (Phụ lục 2: Mẫu Đề nghị hỗ trợ di chuyển đính kèm).

Mã QR code này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển. Trong trường hợp cần thiết truy xuất dữ liệu, nhân viên kiểm tra, giám sát quét mã QR code sẽ nhận được các thông tin chi tiết của người di chuyển (Phụ lục 3 đính kèm)

- Người làm đơn hoặc người cùng đi trên phương tiện sẽ tự in giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết hoặc mang theo bản điện tử trên thiết bị di động để sử dụng khi lưu thông trên đường.

3.2.Trường hợp đơn không được chấp thuận : Người làm đơn sẽ nhận được phản hồi nguyên nhân không được chấp thuận đơn.

4. Một số lưu ý

- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện đáp ứng các yêu cầu:

+ “Nguyên tắc 5K”;

+ Là người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (điều kiện này không áp dụng đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Khi di chuyển phải khai báo y tế, khai báo VNEID theo quy định và các giấy tờ chứng minh mục đích di chuyển, Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) và một số giấy tờ khác có liên quan.

+ Thực hiện đúng mục đích chuyến đi và nội dung đơn đã đăng ký.

- Phương tiện di chuyển: các loại hình vận tải liên tỉnh (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không); trường hợp di chuyển bằng xe ô tô cá nhân phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định.

- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải chấp hành quy định về an toàn phòng chống dịch của các địa phương nơi lộ trình đi qua và địa phương nơi đến. Chủ động thông báo và liên hệ chính quyền địa phương nơi đến trước khi di chuyển để được hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý, đề nghị quý cơ quan, đơn vị người dân liên hệ với Sở Giao thông vận tải thông qua số điện thoại (zalo) 0988.205.533 để được hướng dẫn hoặc tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý.

Trên đây là một số nội dung về hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quý cơ quan thông tin, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GTVT “để báo cáo”;

- TT Thành uỷ “để báo cáo”;

- UBND TP HCM “để báo cáo”;

- Tổng Cục đường bộ VN;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;

- Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai;

- SGTVT (GĐ; các PGĐ);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Trung tâm Báo chí TP;

- Website Sở GTVT;

- Lưu: VT, H10.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Lâm

Chi tiết phụ lục hướng dẫn di chuyển ra/vào TP HCM mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 136
0 Bình luận
Sắp xếp theo